Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — november 2007

Global cooling är det som gäller

I Österrike är det vinter som aldrig förr, skriver Aftonbladet idag. Det ymnigaste snöfallet så här års på 40år. Hur i hela fridens namn kan människor fortfarande tro att världen håller på att bli varmare?

Eder tvivlande
Inga Dogmer

november 16, 2007   1 Comment