Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Utmärkt kritik mot IPCC och Al Gore

Jag vill gärna rekommendera en artikel ur senaste numret av The New American. Många kloka tankar om global uppvärmning och klimatförändringar i allmänhet.

Läs hela intervjun med Dr. Arthur Robinson, professor i kemi och en av grundarna till Oregon Institute of Science and Medicine, här.