Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2008

Försiktighet framför allt

I dagens Sydsvenskan, under Aktuella frågor, debatterar Svante Björck, professor i kvartärgeologi vid Lunds Universitet, om att vårt förhållningssätt vad gäller framtidens klimat bör styras av försiktighetsprincipen. Tanken är mycket god. Synd att Svante Björck inte preciserar vad han avser med försiktighetsprincipen. Tydligen är han försiktig med det också.

Läs gärna artikeln och kommentera!

mars 25, 2008   13 Comments

Och Luxim sade: Varde ljus!

För en vecka sedan presenterade amerikanska Luxim en ny sorts glödlampa som är lika stor som en ask Tic Tac och ger lika mycket ljus som en gatlykta. Inuti lampan finns en pytteliten behållare med argongas. När gasen värms upp till 6000 grader K förvandlas den till plasma och avger ett otroligt starkt ljus. Glödlampan använder 250 Watt och ger ungefär 140 lumen per watt. LED ger ca 70 lm/W och en vanlig glödlampa 15 lm/W. Översatt till svenska betyder Luxims nya uppfinning ultraeffektiv belysning.

mars 24, 2008   5 Comments

Önsketänkande

EU försöker att få oss att tänka om.

EC campaign on climate change

mars 22, 2008   10 Comments

Planeten är sjuk

Min kära mor, en mycket klok kvinna för övrigt, tipsade mig om en reklamkampanj som pågår i bl.a. Jönköpings och Kronobergs län. Avsändare är Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Kalmar Läns Trafik. Jag har själv inte sett annonserna men kampanjen finns även på webben. Se nedan.

Planeten är sjuk

Reklambyrån bakom heter Bläck & Co. Så nu vet ni vem ni inte ska anlita.

Inne på sajten kan man på ett illustrativt sätt bli upplyst om de skräckscenarion som kommer att utspela sig vid olika temperaturförändringar. Blir det 6 grader varmare så utplånas 95 procent av allt liv på jorden. Testa själv! Men kom inte sen och klaga att du inte kan sova med ljuset släckt.

Temperaturen och klimatet

För övrigt kan jag bara tillägga att detta är en hyfsat kass hemsida.

mars 20, 2008   3 Comments

Rädda planeten – kör på etanol!

The Inconvenient Truth…

foodforcar1.jpg

mars 19, 2008   15 Comments

Det ensidiga myntet – eller hur medier förvränger klimatdebatten

(En något kortad version av denna artikel finns idag publicerad i Sydsvenskan, Ordet.)

Den globala uppvärmningens självutnämnde apostel, Al Gore, framhåller ständigt att ”klimatdebatten är över”. Och även om så inte är fallet håller världens media villigt med honom. De som ifrågasätter den globala uppvärmningen får sällan komma till tals och benämns nedlåtande som ”skeptiker” eller ”förnekare”.

Miljoner tittare, lyssnare och läsare får ständigt höra ett enda budskap – att den globala uppvärmningen är en miljökatastrof och att människan bär skulden till den. Så är det i Sverige och så är det i övriga världen. Det ges inget utrymme för möjligheten att klimatförändringen är en naturlig process där människans påverkan är obetydlig. Man utgår ifrån att koldioxiden är den enda boven i dramat. Det talas inte om andra, kanske viktigare, faktorer som påverkar klimatet, t.ex. solens aktivitet, påverkan från moln och de stora världshaven. Man talar heller inte om möjligheten att en global uppvärmning kan vara positiv för vår planet och civilisation.

Amerikanska Business & Media Institute (BMI) publicerade nyligen en rapport om hur media på ett konsekvent sätt ”censurerar” alternativa teorier om klimatförändringarna. Av 205 nyhetsrapporter om global uppvärmning eller klimatförändring publicerade mellan 1 juli och 31 december 2007 nämnde bara 20 procent att det överhuvudtaget fanns alternativa synsätt. Så mycket för balanserad och objektiv faktaåtergivning. Dagens journalistik reproducerar helt enkelt allmänt rådande uppfattningar, utan att vare sig undersöka eller ifrågasätta.

Enligt en opinionsartikel av Journalistförbundets ordförande, Agneta Lindblom Hulthén, publicerad 30 maj 2007 i Resumé är journalistikens viktigaste roll att granska makten oavsett om den är offentlig eller privat. När medierna är en av de största maktfaktorerna i samhället är det förstås viktigt att journalistiken även granskar medierna. Detta sker inte speciellt ofta i vårt land. Uppdrag Granskning ägnar sig hellre åt att ytterligare snedvrida klimatdebatten genom att rapportera om metanrapande kor. Tidningarnas debattredaktioner sållar konsekvent bort kritiska inlägg. Allt för att upprätthålla bilden av en enad forskarkår som predikar en totalbojkott av koldioxid.

Förmedla gärna vad Al Gore och IPCC anser, men glöm då inte att berätta att IPCC inte är något vetenskapligt orakel, utan en politisk organisation med en politisk agenda. De teorier som framförs i IPCCs rapporter är inte nödvändigtvis förenliga med forskarrönen. Tvärtom har flera forskare valt att lämna IPCC efter att denna vägrat ta hänsyn till deras åsikter.

Glöm heller inte att berätta om den ekonomiska aspekten av att kraftigt begränsa koldioxidutsläppen. Vad kommer det att kosta oss och hur mycket måste utvecklingsländerna betala? Vi borde känna till prislappen innan vi bestämmer oss för att köpa varan.

mars 19, 2008   13 Comments

Mycket väsen för ingenting

Svenska dagstidningar rapporterar glatt om kommunernas ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen (Helsingborgs Dagblad 19/3, Svenska Dagbladet 19/3 ). Snart kommer vi kanske att kunna se svart på vitt vem som sköter sig bäst respektive sämst.

Science Daily berättar nämligen idag att man för första gången kunnat upptäcka regionalt förhöjda halter av koldioxid som härstammar från mänskliga aktiviteter. Genom att använda data från SCIAMACHY-instrumentet ombord på ESAs satellit Envisat har forskarna hittat ett ”koldioxidmoln” över Europas tätast befolkade område, regionen mellan Amsterdam i Holland och Frankfurt i Tyskland.

Jag kan nästan höra jubelropen från alarmisttältet. Men låt oss först ta en närmare titt på själva resultatdiagrammet.

Koldioxidutsläpp över västra Europa

Bilden ovan visar tydligt ett område med högre CO2-koncentration markerat med rött. Men titta på skalan nedanför diagrammet. Skillnaden mellan hög och ”normal” koncentration är futtiga 2,5 ppm. Räknas detta som ett signifikant bidrag? Låt oss heller inte glömma att IPCC förutspår att ökade halter av CO2 i atmosfären kommer att leda till ett varmare klimat. Jag blev spådd i handen en gång. Ingenting av det som förutsades då hände.

Dr Michael Buchwitz från Institute of Environmental Physics (IUP) vid Bremens Universitet säger att koldioxidutsläpp dels sker naturligt och dels orsakas av människans aktiviteter, t.ex. förbränning av fossila bränslen. Dr Buchwitz säger ingenting om den koldioxid vi alla andas ut. På sätt och vis verkar det rimligt att det finns mer koldioxid i atmosfären över tättbefolkade områden sådana som Holland.

“The natural CO2 fluxes between the atmosphere and the Earth’s surface are typically much larger then the CO2 fluxes arising from manmade CO2 emissions, making the detection of regional anthropogenic CO2 emission signals quite difficult,” Buchwitz explains. “This does not mean, however, that the anthropogenic fluxes are of minor importance. In fact, the opposite is true because the manmade fluxes are only going in one direction whereas the natural fluxes operate in both directions, taking up atmospheric CO2 when plants grow, but releasing most or all of it again when the plants decay.”

Dr Buchwitz medger dock att det finns stora luckor i våra kunskaper om koldioxidkällor sådana som bränder, vulkanisk aktivitet och levande organismers respiration, och naturliga depåer, sådana som mark och vatten. Han säger att fler studier behövs innan man kan dra definitiva kvantitativa slutsatser om koldioxidutsläppen.

Vilket lämnar oss med ett trevligt litet diagram som i grund och botten säger ingenting. Eller som Shakespeare skulle säga: Mycket väsen för ingenting.

Källa: European Space Agency (2008, March 19). Satellite Makes First Ever Observation Of Regionally Elevated Carbon Dioxide From Manmade Emissions. ScienceDaily. Retrieved March 19, 2008, from http://www.sciencedaily.com– /releases/2008/03/080318110330.htm

mars 19, 2008   Kommentering avstängd

Fler och fler skeptiska forskare

I december 2007 publicerade US Senate Minority Report en lista på över 400 forskare som ställer sig skeptiska till teorin om att den globala uppvärmningen orsakas av människans aktiviteter (se under Länkar).

Den 6 mars publicerades en kanadensisk undersökning som gav ytterligare bevis på att det inte existerar någon ”konsensus” bland forskare. Av över 51.000 forskare knutna till the Association of Professional, Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta (APEGGA) svarade 68 procent att de inte håller med om påståendet att ”debatten om de vetenskapliga orsakerna till dagens klimatförändringar är avslutad”. Enligt undersökningen var det bara 26 procent av de tillfrågade som ansåg att ”människans aktiviteter, exempelvis användning av fossila bränslen” leder till global uppvärmning.

Sedan dess har fler och fler ”hoppat av” till skeptikersidan.

Geologist William F. McClenney, a California Licensed Professional Geologist and former Certified Environmental Auditor in Victoria, Australia, announced that he had reversed his views about man-made global warming. McClenney now says he has done ”the math and realized tht you just can’t get to global warming with CO2″.

Geologist Dr. Don Easterbrook, an emeritus professor of geology at Western Washington University, who has authored eight books and 150 journal publications, announced that he was putting his ”reputation on the line” by predicting global cooling.

Atmospheric scientist Dr. Art V. Douglas, the recently retired Chair of the Athomspheric Sciences Dept. at Creighton University in Omaha, Nebraska, and author of numerous papers for peer-reviewed publications, also publicly announced his dissent from man-made climate fears in Feb 2008. ”Whatever the weather,” Douglas said, ”it’s not being caused by global warming.”

Atmospheric physicist James A. Peden, formerly of the Space Research and Coordination Center in Pittsburgh and a founding member of the American Society for Mass Spectrometry, also announced his skepticism on Feb 18. ”Sorry folks, but we’re not exactly buying into the Global Hysteria just yet. We know a great deal about atmospheric physics, and from the onset, many of the claims were just plain fishy,” Peden wrote.

In January 2008, environmental scientist professor Delgado Domingos of Portugal, the founder and director of the Numerical Weather Forecast Group, announced publicly that he considered CO2 related climate fears to be ”dangerous nonsense”.

Fler namn hittar ni på UD/RK Samhällsdebatt.

Min fråga är, om fler och fler ifrågasätter Al Gore, IPCC et al, varför i hela fridens namn kommer det inte fram i media?mars 18, 2008   6 Comments

Dagens martyr: Isbjörnen

Egentligen är det lite underligt att just isbjörnen blivit en maskot för den globala uppvärmningen. Ur kramvänlighetens synpunkt hade jag personligen valt en liten luddig sälunge. Isbjörnen är idag det största rovdjur som lever på land, en vuxen hane väger mellan 300 och 600 kg (källa: Wikipedia). Isbjörnar är inte särskilt trevliga. Nyfikna och aggressiva är de klart farliga för oss människor.

isbjörn-polar bear

Ändå har den vilsna isbjörnen drivande på ett isflak blivit en symbol för den miljökatastrof som väntar om vi inte stänger koldioxidkranen. På helt felaktiga grunder dessutom.

Det finns idag uppskattningsvis 22.000 isbjörnar i världen, fördelade på 20 populationer. Enligt Dr Mitchell Taylor, biolog som studerat isbjörnar i 20 år, är 11 av de 15 kanadensiska populationerna stabila eller till och med på uppgång. Kring Davis Strait, ett område på ca 140.000 km2 har antalet isbjörnar ökat från 850 i mitten av 1980-talet till 2.100 idag. Inuiterna bekräftar Dr Taylors uppgifter. De ser fler och fler björnar.

Utrotningsscenariot utgår ifrån två björnpopulationer (16,4 % av det totala antalet isbjörnar) som minskat under de senaste åren. Man nämner inte att två andra populationer ( 13,6 % av den totala mängden) samtidigt ökat i antal och att 10 populationer (45,4 % av den totala mängden) förblivit stabila. Övriga 6 populationer har man inga uppgifter om.

Man nämner inte heller att antalet isbjörnar ökat kraftigt. 1950 var de 5.000 och 1970 bara 10.000 (US Senate Report publicerad 30 januari 2008). Alla larmen baseras dock inte på observationer, utan spekulativa klimatmodeller som bygger på begränsade data. Dr Taylor betonar att man inte kan dra alla björnar över en kam. Varje population är unik och påverkas olika. Med andra ord går det inte att bedöma helhetssituationen utifrån status för två populationer.

Isbjörnen är inte hotad. Den används bara som ett medel att driva igenom nya (och onödiga) koldioxidregler. Skatter och utsläppsrätter som inte har någon effekt på världstemperaturerna. Det enda de påverkar är våra plånböcker och den personliga friheten.

mars 18, 2008   Kommentering avstängd

Varmare klimat = fler zombier

Denna underbara länk fick jag av en klimatbekant idag.

mars 17, 2008   5 Comments