Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — april 2008

Intervju med Dr Vincent Gray

Läs min intervju med Dr Vincent Gray på min engelska blogg.

april 22, 2008   Kommentering avstängd

Strawberry Fields Forever

Att boskapshållning är en stor källa till koldioxidutsläpp är vid det här laget ingen nyhet. Vi har hört om metanrapande kor. Sir Paul McCartney och hans före detta fru Heather Mills skulle gärna vilja se att fler människor blev veganer. Tack vare FN vet vi att all världens kor, grisar etc. ger upphov till mer koldioxid än all världens bilar (21 procent av den mängd koldioxid som kan tillskrivas människan). McCartney undrar varför de gröna inte propagerar mer för en övergång till vegandiet.

Och visst verkar det skumt? Här har vi en alldeles ypperlig möjlighet att på ett enkelt sätt dra ner på utsläppen av växthusgaser och ingen gör något åt det. Inte ens den gode herden, Al Gore, har strukit kött från sin matlista.

Denna uppenbara tabbe framstår dock klart mindre som ett misstag om man antar att koldioxidutsläppen inte har någon signifikant inverkan på klimatet. Med risk för att återigen bli anklagad för konspiration så blir det plötsligt glasklart varför miljöorganisationerna inte bryr sig om att försöka göra om oss till köttratare. För deras del kan vi äta ihjäl oss på alla feta stekar bara vi inte tillagar dem över en låga genererad av fossila bränslen.

april 21, 2008   15 Comments

Ännu mera indoktrinering

När jag nyligen beställde en bok om Web 2.0 hade jag ingen aning att jag skulle konfronteras med ännu mer ”algoristik”. Det är ju inte precis vad man väntar sig av en publikation som handlar om interaktiva teknologier, wikis, virtuella team etc. Men se där, på sidan 249 möttes jag av rubriken ”Conclusion: Collaboration and Sustainability” och mitt i texten glänste Al Gore och hans ”Inconvenient Truth”. Uppenbarligen hade en av författarna blivit utbildad av Al och erbjöd sig nu pro bono att sprida vidare sanningen om de smältande polarisarna.

If we can all get over some of our differences and pull together, it seems possible to reduce or remove the destruction we have caused the earth and our environment. (…) And perhaps the connections we make all over the globe will foster diverse distributed educational conversations that will wake us up to how precious life on this planet is.

Jag mår illa…

PS. Bokens titel är Collaboration 2.0 och den är skriven av David Coleman och Stewart Levine. Det är Stewart som är nyfrälst av Gore.

april 21, 2008   1 Comment

Bob Carter: We should adapt to climate change

Här är en alldeles färsk TV-intervju med Bob Carter (visades i nyzeeländsk tv i fredags).

april 20, 2008   4 Comments

För miljöns skull bör vi gasa, inte bromsa

I torsdags avslutades i Stockholm en tvärvetenskaplig konferens kring hållbar utveckling med fokus på samhällets och ekosystemens resiliens, det vill säga (enligt en artikel i Newsdesk) ”deras förmåga att undvika farliga tröskeleffekter”. En bättre definition på ekologisk resiliens är kanske ”ett ekosystems förmåga att klara av förändringar och störningar utan att övergå i ett annat tillstånd”. Klimatbluffen hade nyligen ett inlägg om denna konferens.

Forskarnas slutsatser är att klimatförändringen och dess effekter kan bli betydligt allvarligare än vad FN:s klimatpanel framhållit, och att det nu krävs genomgripande förändringar på både internationell och nationell politisk nivå. Bland annat föreslår de att en ny FN panel med fokus på ekosystemens hälsa etableras och att den svenska regeringen inrättar ett superdepartement för ekologisk och ekonomisk utveckling.

Brian Walker, chef för Resilience Alliance säger bland annat att ”vi kan konstatera att hastigheten i klimatförändringen hittills tycks ha underskattats av forskarsamhället. Starkt bidragande är den snabbt växande risken för farliga tröskeleffekter i världens glaciärer, skogar, marker och hav som förstärker klimateffekten. Nu krävs genomgripande sociala, ekologiska och ekonomiska samhällsförändringar.”

Arbetarens klimatblogg med David Jonstad hänger på.

EU, Erland Kjällén, Andreas Carlgren, Climate Action Network, Svenska Naturskyddsföreningen och så vidare – erkänn att IPCC inte är någon bra grund att stå på om vi vill klara klimatkrisen!

I den enda kommentaren till inlägget skriver Aryan Schmitz: ”IPCCs struktur gör ju att den alltid är lite efter den faktiska realiteten och varje gång IPCC kom med en ny rapport har det blivit tydligare hur kritisk situationen är, och det lär väl bli likadant vid nästa rapporten.” Det är svårt att säga om Aryan verkligen läst igenom FAR, SAR etc. I så fall borde han veta att IPCC för varje rapport faktiskt skalat ner sina domedagshot.

Enligt artikeln i Newsdesk ser forskarvärlden för första gången i mänsklighetens historia (!) tecken på att globala miljöförändringar allvarligt hotar välfärden i våra samhällen. Klimatförändring, avskogning, jordförstöring, sinande sötvattentillgång, förlust av biologisk mångfald och utarmning av världens hav samverkar på ett sätt som gör att forskarna inte kan utesluta katastrofala tröskeleffekter som riskerar att i grunden ändra livsförutsättningarna på jorden inom ett antal decennier.

Med tanke på att miljörörelsen växte fram och organiserade sig först under 1970-talet är det kanske att ta i när man väljer att tala om hela mänsklighetens historia. Tack vare teknologisk utveckling är vår miljö dessutom renare och hälsosammare än tidigare. Det är särskilt tydligt i Östeuropa där miljön förbättrades avsevärt efter kommunistregimens fall.

Det är mycket som är bättre nu. Den av vissa så hatade kapitalismen har faktiskt fört med sig mycket gott. Den värsta fattigdomen i västvärlden är utrotad. Människorna mår bättre och lever längre. Barnadödligheten har minskat. Konkurrensen på marknaden har tvingat fram långtgående effektiviseringar och lägre energiförbrukning. Bilen, kylskåpet, tvättmedlet och maten är idag av bättre kvalitet och skadar miljön mindre än motsvarande saker gjorde för tjugo år sen.

Därför känns det verkligen som hål i huvudet att ge sig på marknadsekonomin och konsumtionssamhället och låta finansministeriet styras av ett bakåtsträvande superdepartement. Vår konsumtion bidrar till den ekonomiska tillväxten, leder till effektiviseringar som gynnar miljön och skapar positiv utveckling i Sverige och andra länder. Den tekniska utvecklingen har gjort vårt liv bättre och kommer att göra det ännu bättre i fortsättningen. Förutsatt att den inte styrs och bromsas av ett miljötänk som vill förpassa oss tillbaka in i medeltiden.

april 19, 2008   6 Comments

AGW propaganda

Global warming propaganda

Tack vare Peter Stilbs hittade jag denna artikel på bloggen Intelligent Essays.

Några citat:

The AGW theory has permeated nearly every facet of modern society. Over the past few decades, scientists, politicians, marketers, and Earth lovers alike, for various reasons, have employed propaganda techniques to promote the Anthropogenic Global Warming theory; in the process, they proactively sought to curtail the exposure of the truth in order to profit from people’s apprehension of global warming.

While supporters of the AGW Theory often quote other sources, the IPCC is generally recognized as the most authoritative body on the subject. Their report concludes that the increasing global temperatures will cause ocean levels to rise and the water to become more acidic; the confident estimates predict that precipitation, wind, and ice will change as well- although there is no consensus on their magnitude. The IPCC deftly presents all of the calculations, though nearly each one contains a caveat explaining that the models employed are lacking significant data or the phenomenon is too complex to accurately model.

Whether the Earth is warming from the oceans or from the sun, it is imperative to recognize propaganda for what it is. Anthropogenic Global Warming may be the largest misunderstanding of the Earth nature since we thought the world was flat.

Önskar er alla en trevlig helg!

april 18, 2008   2 Comments

Michaels: Our climate numbers are a big old mess

I dagens Wall Street Journal kan du läsa en debattartikel av Patrick Michaels.

Why is the news on global warming always bad? Perhaps because there’s little incentive to look at things the other way. If you do, you’re liable to be pilloried by your colleagues. If global warming isn’t such a threat, who needs all that funding? Who needs the army of policy wonks crawling around the world with bold plans to stop climate change?

april 18, 2008   Kommentering avstängd

Tredje världskriget?

TIME Magazine har precis publicerat en mycket patriotisk artikel med titeln ”How to Win the War on Global Warming”.

Några citat:

Americans don’t like to lose wars.

The steady deterioration of the very climate of our very planet is becoming a war of the first order.

The rub is, if the vast majority of people increasingly agree that climate change is a global emergency, there’s far less consensus on how to fix it.

But for a country that rightly cites patriotism as one of its core values, we’re taking a pass on what might be the most patriotic struggle of all. It’s hard to imagine a bigger fight than one for the survival of the country’s coasts and farms, the health of its people and the stability of its economy—and for those of the world at large as well.

Läs gärna hela artikeln för fler sunda resonemang.

april 17, 2008   3 Comments

Ny undertitel

Flera av er läsare har påpekat att den tidigare undertiteln ”Naturen, inte människan, styr klimatet” antyder att jag presenterar en alternativ teori till AGW. I själva verket gör jag inte det. Jag försöker snarare bidra till att göra klimatdebatten mindre ensidig. Efter en hel del funderingar har jag därför beslutat mig för att byta underrubriken på min blogg till ”För dig som hellre tänker själv”. För det är väl detta det ytterst handlar om – att själv aktivt ta ställning till vad man väljer att tycka och tänka i stället för att blint (eller rättare sagt dövt) acceptera vad andra påstår.

april 17, 2008   98 Comments

Vilka gynnas av klimatmärkning?

DN skriver idag att vi tagit det första steget mot en svensk klimatmärkning av livsmedel. Först ut är frukt och grönt, spannmålsprodukter, baljväxter och fisk och skaldjur. Märkningen ska visa på de minst klimatpåverkande produkterna i sin kategori. För att grönsaker som odlats i växthus ska kunna bli certifierade med klimatmärkning krävs att minst 80 procent av bränslet som används till växthusets uppvärmning ska vara förnybart. Det ställs också krav på värmeisolering.

Transporternas påverkan på klimatet är omdiskuterad. ”Transporterna är inte alltid en stor miljöbov”, säger Sören Persson, vd för Svenskt Sigill. Troligen kommer reglerna att inbegripa ett tak för koldioxidutsläppen under transporten.

Även förpackningar ska klimatmärkas. Mängden förpackningsmaterial ska minimeras. Plastmaterial ska inte innehålla polystyren eller expanderad polystyren, så kallad cellplast.

Låt mig nu stilla undra – vilka producenter kommer att gynnas av klimatmärkningen? De i rika länder eller de i fattiga?

april 15, 2008   24 Comments