Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — juni 2008

Mycket snack och lite verkstad

Mellan 7-9 juli träffas G8 i Hokkaido, Japan, för att bland annat diskutera klimatfrågor. Få förväntar sig dock några konkreta resultat av dessa samtal. Det mest troliga är att man kommer fram till en halvhjärtad muntlig överenskommelse att alla bör minska sina CO2-utsläpp. Japans premiärminister Yasuo Fukuda sa nyligen att G8 inte skulle sätta upp några mål för att begränsa koldioxidutsläppen efter att Kyotoavtalet upphör 2012 (enligt AFP).

Även Storbritanniens förhandlare i klimatfrågor, John Ahston, menar att man inte bör förvänta sig alltför mycket från det kommande mötet, rapporterar AFP. Enligt Ashton måste dock de rika länderna statuera ett exempel för att få med sig resten av världen.

”Nobody moves till everybody moves, and the result is that nobody moves and you get a gridlock. If you want China and India to do it quickly, then you have to have the confidence to continue leading the way.”


Vi har vid ett par tillfällen tagit upp just den här problematiken på denna blogg. Om vi antar att vi verkligen behöver minska våra CO2-utsläpp, hur ser vi till att ALLA gör det, inklusive Kina, Indien och andra länder som ser kol och olja som sin väg ur fattigdomen. Går det överhuvudtaget att göra?

Varför är detta relevant, kan vissa av er undra. Vi tror ju ändå inte att koldioxiden utgör något större problem. Som ekonom tänker jag dock ofta i termer av return-on-investment. Om vi antar att den globala uppvärmningen kan föra med sig negativa konsekvenser borde vi då inte välja det handlingsalternativ som ger ”bäst valuta för pengarna”? Nog borde någon klok person kunna räkna på hur mycket vi skulle kunna anpassa oss och våra samhällen till framtida ändrade förhållanden (stormar, översvämningar, stigande havsnivåer etc.) för motsvarande 2 procent av världens totala BNP (vilket är vad som krävs enligt Nicholas Stern för att minska CO2-utsläppen till en rimlig nivå)?

Jag skulle gärna vilja se en sådan kalkyl innan vi på allvar börjar diskutera att införa allehanda begränsningar av CO2-utsläpp.

juni 30, 2008   8 Comments

Varför smälter Arktis?

Dagens Nyheter presenterar ett ”nödrop från ett Arktis som smälter bort”, komplett med isbjörn och allt.

Enligt DN har istäcket smält rekordmycket under sommarmånaderna de senaste åren. Förra året var istäcket 40 procent mind­re än normalt. Orsaken är naturligtvis CO2-utsläppen.

”FN:s klimatpanel IPCC räknar med att havsisen ska försvinna om nivåerna av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka, men inte förrän tidigast i mitten av detta sekel. I själva verket går det mycket snabbare än så”, skriver DN.


Vad DN inte berättar är att mycket av avsmältningen kan tillskrivas förändrade vindförhållanden. Om man ska tro Son Nghiem vid NASA:s Jet Propulsion Laboratory i Californien berodde t.ex. den snabba avsmältningen 2005-2006 på just ovanliga vindmönster. Son Nghiems studie är enligt BBC News publicerad i Journal Geophysical Research Letters.

En annan sak som inte heller berättas är att ett forskarteam lett av Robert Sohn vid Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts har funnit bevis på kraftiga vulkaneruptioner 4.000 meter under Arktiska havets yta, som pågått åtminstone sedan 1999 och som kan vara en orsak till att havsisen just nu smälter fortare.

Även den issmältning som skedde på 1990-talet sägs bero på annat än våra koldioxidutsläpp.

The strength of the west wind surrounding the North Pole changes in a cycle over several years (Arctic oscillation), affecting the increase and decrease of sea ice in the Arctic Ocean. Sea ice tends to decrease when the west wind becomes stronger. In the decade of the 1990s, the west wind was strong and the decrease of sea ice was attributed to the Arctic oscillation. (länk)


Som vanligt visar det sig att bilden är betydligt mer komplex är vad dagstidningarna vill få oss att tro. Men enligt Jack Kohler, glaciolog vid Norska polarinstitutt, kan den snabba avsmältningen inte förklaras på något annat sätt än med människans utsläpp av växthusgaser.

Det ser vi i modellerna, säger Jack Kohler.


Modellerna, ja. Så nu är alltså arton ungdomar, ett antal forskare och journalister ombord på det ryska forskningsfartyget MS ”Aleksej Marysjev” för att under en veckas tid drillas i klimatförändringarna och sedan bidra till att bilda opinion i frågan. För drillningen svarar miljö­organisationen WWF:s arktiska program. Och för DN:s artikel Annika Nilsson.

juni 30, 2008   63 Comments

Stockholm översvämmat!

En av bloggens läsare fick nyligen ett utskick från svenska Greenpeace. På framsidan ser vi ett översvämmat Stockholm med en sandstrand i förgrunden. ”Nu kommer värmen”, lyder rubriken. Löjligt så det förslår.

I ingressen till broschyren kan vi läsa följande:

I Norden är vi inte speciellt bortskämda med varma nätter och ljumma vindar och kan tycka att värmen är mest positiv. Tyvärr bidrar den globala temperaturhöjningen även till extrema oväder, smältande glaciärer och brist på dricksvatten. Men du kan fortfarande skapa förändring och rädda världen genom att stödja Greenpeace och hjälpa oss stoppa klimatförändringarna.


Jag tycker faktiskt att Greenpeace borde bestämma sig – ska vi ha förändring eller inte? Eller är förändringen i sig att stoppa förändring? Man blir lite konfunderad.

På Greenpeace webbsida kan vi läsa vidare:

Vi har cirka sju år på oss att förhindra de farliga klimatförändringarna. Det kräver att världens politiker agerar omedelbart och kraftfullt. Du som väljare kan sätta press på dem. Att rädda klimatet innebär inte att vi måste frysa i mörkret, äta hemmaodlade grönsaker och aldrig resa någonstans. Men det innebär att vi inte längre kan ha en så stor bensinslukande bilpark, att vi inte kan konsumera enorma mängder kött och flyga utomlands flera gånger per år.


Plötsligt låter allting så enkelt. Lite mindre bil, lite mindre kött, lite mindre flyg, så kommer allting att lösa sig. Ni kunde ju sagt det från början.

(OBS att bilden är tagen på en svartvit kopia.)

juni 30, 2008   27 Comments

Samtidigt på andra sidan jorden

Nyzeeländska Celsias säger sig vara världens ledande webbplats när det gäller handlingar som kan stoppa eller i varje fall bromsa klimatförändring. Organisationens mål är att samla människor som på olika sätt vill arbeta mot klimatförändringar. Ett antal aktioner föreslås. Vi uppmanas till exempel ha locket på kastrullen när vi lagar mat och äta mer grönsaker.

Dr Rajendra Pachauri, Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) says that if there were one thing to do that would most affect climate change, it would be to stop eating meat.

Det bästa är förstås att odla sina egna grönsaker och till och med brygga sin egen öl. Då minskar man antalet onödiga resor till och från olika affärer. Celsias rekommenderar också att fimpa. Rökning är dåligt för inte bara för våra lungor utan för hela världen.

You are the world, so take care of your world first, and the ripple effect will be tremendous. I commit to quit smoking because I think it can help combat global warming.

Förslagen känns ganska flummiga men en sak gör Celsius definitivt rätt i. De vill uppmuntra till rationella diskussioner om den globala uppvärmningen.

Global warming alarmists often become strident and make absurd claims about the effects of global warming. They call critics of the anthropogenic global warming theory ”deniers” and assert that they’re in the pay of oil companies.

By accepting this action, you’ll avoid out-of-hand dismissal and knee-jerk intimidation. You’ll also hold the alarmists feet to the fire of science and dismiss their outlandish claims as unsupported.

Låt oss vara helt ärliga. Vi vet inte med säkerhet vem som har rätt. Förhoppningsvis kommer tiden att utvisa om AGW-hypotesen är korrekt eller inte. Låt oss under tiden föra en vettig diskussion om vad som är rimligt eller inte rimligt att göra. Det viktigaste är att vi inte förstör förutsättningarna för fortsatt tillväxt. En tillväxt som kommer att leda till att vi utvecklar nya miljövänliga tekniker att utvinna och distribuera energi. En tillväxt som kommer att ta utvecklingsländerna ur fattigdomen. En tillväxt som leder till att ännu fler människor kan åtnjuta den livskvalitet vi alla förtjänar.

juni 30, 2008   82 Comments

Sol, vind och vatten

Idag är det DN:s tur att rapportera från Tällberg Forum. Mötets kanske ende klimatforskare, den välkände Jim Hansen, deltar i forumet för tredje året i rad. Den här gången talar han sig varm för gemensamma elnät – ett för hela EU och ett för USA. Dessa tätslutande nät skulle se till att el från förnybara källor som sol, vind och vatten kan distribueras över stora geografiska områden.

”Vi har inte lång tid på oss innan människan riskerar att helt tappa kontrollen över klimatförändringarna”, säger Hansen. ”Inte mer än ett tiotal år, för att helt byta spår i vår energianvändning.”

Han går till hårt angrepp mot storföretag, forskare och andra som går ut i stora kampanjer, till exempel annonser i dagspressen, och hävdar att klimathotet är en bluff, att människan inte alls har påverkat den globala uppvärmningen. Stockholmsinitiativet får sig naturligtvis en känga av Hansen.

När tunga företagsledare finansierar den typen av desinformation borde de ställas till svars, anser James Hansen.

De är ju smarta nog att inse att de gör fel. Jag anser att de gör sig skyldiga till brott mot mänskligheten och naturen, det kommer i alla fall deras barn och barnbarn att bli varse.”


P-O Eriksson, Peter Stilbs, Göran Ahlgren, Gösta Walin, Åke Ortmark – förbered er för den Stora Inkvisitionen. Var säger ni? Varsitt litet bål att värma sig vid på höstkanten? Jag lär ju följa med när Hansen et al gör razzia mot klimatförnekare (ops, där var det där förhatliga ordet igen).juni 29, 2008   32 Comments

It’s global warming, you punk!


Den globala uppvärmningen har med tiden blivit en syndabock för allt från naturkatastrofer till håravfall. Hur många punkter på den digra listan som verkligen kan tillskrivas klimatförändringen är en helt annan sak. Men världens klimatologer brukar kasta sig över varenda sommarhetta, översvämning eller monsterstorm och stolt förklara den som en direkt konsekvens av den ökande temperaturen.

Extremt väder har dock funnits längre än människan och kommer förmodligen att överleva oss också, såvida inte en asteroid pulvriserar Jorden med allt dess innehåll.

I det senaste numret av Newsweek försöker Sharon Begley att ta reda på om extrem väderlek verkligen är en konsekvens av den globala uppvärmningen. True or False, är underrubriken. Att Sharon från början bestämt sig för ett av alternativen framstår mycket klart.

It’s been easier to connect global warming to rising temperatures than to extreme weather events—and even the former hasn’t been easy. Only in this decade have ”attribution” studies managed to finger greenhouse gases as the chief cause of the rising mercury, rather than a hotter sun or cyclical changes. (The last two produce a different pattern of climate change than man-made warming does.)


Artikelförfattaren nämner dock inga studier eller forskare och förklarar inte heller vad som menas med det annorlunda förändringsmönstret. Typiskt fall av ”forskarna är överens och gemene man ska inte ifrågasätta”.

Sen följer en hel litania av katastrofala följder, utan urskiljning och med bristande logik.

Global warming has left its clearest fingerprint on heat waves. Since the record scorcher of 1998, the average annual temperatures in the United States in six of the past 10 years have been among the hottest 10 percent on record. (Som vi alla känner till ska toppnoteringen 1998 tillskrivas en kraftig El Nino i stället för den globala uppvärmningen.)

Scientists also discern a greenhouse fingerprint in downpours, which in the continental United States have increased 20 percent over the past century.

Man-made climate change is also causing more droughts on top of those that occur naturally.

Hurricanes have become more powerful due to global warming. For every rise of 1 degree Celsius (most of it man-made) in surface temperatures in the tropical Atlantic, rainfall from a tropical storm increases 6 to 18 percent and wind speeds of the strongest hurricanes increase by up to 8 percent. As the new report acknowledged, ”the strongest storms are becoming even stronger.” (Jag antar att det än en gång är de eminenta klimatmodellerna som har producerat ovanstående data, hur skulle man annars kunna säga att nederbörden ökar med 6-18 procent.)


Lösningen enligt Sharon Begley? ”Get used to it, and don’t blame Mother Nature.” Yep, okay, nästa gång det regnar en hel vecka i sträck går jag och skäller ut grannen.

juni 29, 2008   17 Comments

Alla har rätt till ett bättre liv

”Tällberg Foundation har i dagarna lanserat en storstilad annonskampanj med helsidesannonser i Financial Times och i International Herald Tribune. Detta har otvivelaktig gjorts i ett gott syfte men är tyvärr oförlåtlig i sin brist på substans”, skriver Lennart Bengtsson, professor vid Max Planck Institut für Meteorologie i Hamburg i dagens Dalarnas Tidningar.

Det är en lysande artikel. Lennart Bengtsson ifrågasätter på intet sätt växthuseffekten och ställer sig dessutom bakom hypotesen att CO2 bidrar till ökad temperatur. Hur mycket temperaturen ökar kan dock Lennart Bengtsson inte förutsäga. Där är osäkerheten för stor, menar han.

”Man kan naturligtvis ställa sig frågan vilken växthuseffekt som är den mest naturliga”, skriver Lennart Bengtsson vidare. ”Utan växthuseffekt skulle nämligen jorden vara obeboelig. Här finns det flera alternativ, alla lika irrelevanta. Den som rådde före industrialismen var cirka 280 och den hade i stort varit oförändrad från istidens slut. Kanske vore detta något att sträva efter? Detta skulle med säkert leda till ett kallare klimat i flera områden inte minst i Skandinavien med negativa konsekvenser för både jordbruk och skogsbruk.”

Enligt Lennart Bengtsson beklagade Svante Arrhenius, växthusteorins fader, den låga koldioxidhalten i slutet av 1800-talet vilket uteslöt att Sverige skulle få ett drägligare klimat.

”Så vi kan inte säga om 280, 350 eller 500 ppm eller kanske ännu högre koncentrationer är det bästa för mänskligheten eller biosfären på lång sikt.”


Världen har utvecklats enormt sedan Andra världskriget och det är snarare växtvärk än global uppvärmning vi lider av.

”Växthusproblemet är en konsekvens av energibehovet, i sin tur en följd av befolkningsökningen och strävan till ett bättre liv.”


Ett bättre liv. Det är ju precis det som ofta glöms bort i klimatdebatten. Att Kina eldar på med fossila bränslen betyder inte att kineserna är lömska eller att de inte bryr sig om miljö. De strävar bara efter att uppnå en högre levnadsstandard och bättre livskvalitet. Att amerikanerna är ovilliga att begränsa sina utsläpp är också förståeligt. Tuvaluborna är inte rädda för mer koldioxid i luften eller högre temperaturer. De är oroliga för att stigande havnivåer kan tvinga dem att flytta och förändra deras livssituation.

Klimatalarmismen spelar på en känslig sträng – vår rädsla att förlora det vi har. Ju mer man samlat på sig desto mer orolig är man. Världens fattigaste har inte mycket att förlora men väldigt mycket att vinna. Och vi, som har det bra, är skyldiga dem rätten till ett bättre liv, även om vägen dit kräver kol och olja.

juni 28, 2008   10 Comments

Vi kan inte vinna kolkriget

I Tällberg talar man sig varm för en högsta gräns för CO2-koncentration i atmosfären motsvarande 350 ppm (se mitt tidigare inlägg). Som bekant har vi redan överskridit den och befinner oss idag någonstans kring 385 ppm.

Ahlgren, Ortmark och Stilbs i Expressen Debatt menar att vi genom att satsa på en begränsning av utsläppen föder ett hjärnspöke (se detta inlägg).

Och samtidigt kommer rapporter om att Kinas koleldande mycket väl kan leda till att världens CO2-utsläpp ökar med 50 procent fram till 2030. Kinas efterfrågan på kol ökar nämligen med 3,2 procent per år, skriver Reuters. Allt annat lika kan vi alltså inte undvika de ”katastrofala” CO2-koncentrationerna.

Kinas kolreserver uppgår till mer än tre triljoner ton, så kineserna behöver knappast bekymra sig om embargos. De kan (och kommer förmodligen att) i lugn och ro ta upp sitt kol efter behov. De har ju trots allt gjort det i 10 tusen år (enligt Wikipedia).

Så hur vore det om vi slutade bekymra oss om koldioxidnivån, som vi inte kan göra något åt och som herrarna Ahlgren, Ortmark och Stilbs förespråkar koncentrerade oss på det vi KAN göra?


juni 27, 2008   25 Comments

Klimathotet inte värt pengarna

I dagens Expressens Debatt skriver Göran Ahlgren, Åke Ortmark och Peter Stilbs om hur klimatbluffen får oss att ”satsa enorma resurser på ett hjärnspöke samtidigt som vi tvingar fattiga människor kvar i fattigdom”.

De tre herrarna menar att det finns betydligt viktigare problem som vi borde fokusera på.

”Sedan bör vi hålla i minnet att det inte saknas verkliga problem att ta itu med: havens utfiskning och regnskogarnas avverkning, till exempel. Och rent vatten, medicin, läkarvård och undervisning till alla dem som idag går utan. Kunde man möjligen få de tjusiga människorna i Tällberg att intressera sig för sådant?”


En mycket klok artikel. Tack, Göran, Åke och Peter!

PS Göran Ahlberg, Åke Ortmark och Peter Stilbs är representanter för Stockholmsinitiativet – ett nätverk som kritiskt belyser klimatfrågan och politiken den leder till.

UPPDATERING

Missa heller inte Tege Tornvalls debattartikel i Dalarnas Tidningar, även den med koppling till Tällberg Forum!

juni 27, 2008   12 Comments

I am dying. My blue ice caps are melting away.

Tio år gamla Hunter Shapiro-Throckmorton har fått titeln ”The Most Philosophical Fourth Grader in America”. Anledningen till det är att Hunter, som ett bidrag till tävlingen 2008 Kids Philosophy Slam, har skrivit en dikt om den globala uppvärmningen.

I am dying.

My blue ice caps are melting away like ice cubes on concrete.

My water is rising as if it were a stalking tsunami.

There is nowhere for my polar bears to rest.

The skin of my continents is cracking

Like feet that have gone too far.

Soon when you look at my coasts, you will find bodies,

Floating in the sea with broken cities.

Would you help me?


Ni som själva har barn, är det så ni vill att era barn ska uppfatta världen av idag?

juni 27, 2008   19 Comments