Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — juni 2008

Kol-laps?

Idag upptäckte även DN att det händer någonting uppe i Tällberg.

Runt 450 deltagare – vetenskapsmän, politiker, näringslivsföreträdare, debattörer, allmänhet och media – har samlats i lilla Tällberg mellan Leksand och Rättvik för detta fritänkarnas forum, som i år har föresatt sig att leverera direkta policyrekommendationer till världens makthavare.


På detta forum har vi redan diskuterat vederhäftigheten i uttalanden från dessa experter. Enligt min åsikt handlar det mer om svenskt storhetsvansinne än trovärdig argumentation som är väl underbyggd med fakta. Av någon förunderlig anledning tror man i Sverige att vårt land bör statuera ett moraliskt exempel för resten av världen. Som om övriga sex miljarder brydde sig. Det må låta cyniskt, men tyvärr är Sverige endast av marginell betydelse för världsekonomin, världspolitiken och världsdebatten.

Johan Rockström tycks dock höra till dem som har kraftigt övertro på vår betydelse:

”Det finns en väldigt stor internationell respekt för Sverige, vi är ett litet land som kan få oproportionerligt stort inflytande.”


I Tällberg konstaterar man att katastrofala tröskeleffekter troligen redan inträtt i Arktis och merparten av jordens glaciärer.

”I dag ser vi en sådan oåterkallelig kollaps av istäcket i Arktis. Det bör fungera som en stark varningssignal”, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute.


Johan, det är vanligt att istäcket i Arktis smälter på sommaren. Låt oss vänta tills vintern anländer innan vi ropar om katastrof. Jag undrar förresten om Johan Rockström läst de senaste rönen om vulkanisk aktivitet i Arktis som en möjlig förklaring till större avsmältning (Science Daily).

Johan Rockström menar att Sverige borde gå ut och säga att den gräns på 450 ppm för koldioxid som hittills diskuterats inte räcker, och att målet för Köpenhamnsförhandlingarna måste ändras till 350 ppm. Och detta trots att vi fortfarande inte har bevis på att ökade CO2-halter leder till högre temperatur.

juni 27, 2008   8 Comments

Nya rön om växthusgaser

En internationell grupp forskare, ledd av professor John Plane vid University of Leeds, har upptäckt att två naturligt förekommande kemikalier i atmosfären – brom- och jodoxid – angriper och förstör ozon. Vid mätningar gjorda på Cap Verde Atmospheric Observatory (Cap Verde-öarna ligger utanför Senegals kust) kom forskarna fram till att dessa ämnen kan förstöra 50 procent mer ozon än vad man tidigare hade räknat med. I processen minskar samtidigt koncentrationen av metan.

Om resultaten stämmer och dessutom kan appliceras på alla världshaven kan det innebära att de klimatmodeller som används idag för att kalkylera halten av växthusgaser i atmosfären visar sig vara inadekvata.

Professor John Plane säger att denna studie är en skarp påminnelse om att vi, för att förstå hur atmosfären verkligen fungerar, behöver genomföra fler mätningar och experiment.

Studien publiceras idag i Nature och har följande referens:
Extensive halogen-mediated ozone destruction over the tropical Atlantic Ocean. Katie A. Read, Anoop S. Mahajan, Lucy J. Carpenter, Mathew J. Evans, Bruno V. E. Faria, Dwayne E. Heard, James R. Hopkins, James D. Lee, Sarah J. Moller, Alastair C. Lewis, Luis Mendes, James B. McQuaid, Hilke Oetjen, Alfonso Saiz-Lopez, Michael J. Pilling, John M.C. Plane, Nature, 453, 1232-1235 (26 June 2008). Doi:10.1038/nature07035

Jag gör givetvis mitt bästa för att så snabbt som möjligt få en kopia. Resultaten låter onekligen intressanta och bekräftar hur lite vi vet om hur atmosfären och därmed även klimatet fungerar. Än så länge kan ni läsa mer på franska AFP och på EurekAlert.

juni 26, 2008   26 Comments

Skynda långsamt när det gäller biobränslen

Att tillverkning av biobränslen leder till höjda livsmedelspriser och därmed ökad risk för svält och undernäring är inget nytt. Utomlands hörs allt fler kritiska röster, även om man i Sverige ibland försöker släta över etanoldebatten. Den brittiska välgörenhetsorganisationen Oxfam menar att den snabba övergången till biobränslen har försatt mer än 30 miljoner människor i fattigdom.

Enligt BBC säger Oxfam att biobränslen dessutom inte bidrar till att minska utsläppen. Oxfam vädjar nu till EU att skrota målet om att 10 procent av all trafik ska använda biobränslen år 2020.

Oxfam estimates that by 2020, as a result of the EU’s 10% biofuel target, carbon emissions from changing land use for palm oil could be almost 70 times greater than the annual savings the EU hopes to achieve from biofuels by then.


”Rich counties’ biofuel policies is actually helping to accelerate climate change and deepen poverty and hunger. Rich countries’ demands for more biofuels in their transport fuels are causing spiralling food inflation.”, säger Oxfams rådgivare i biobränslefrågor Robert Bailey på Oxfams hemsida.

In developing countries, Oxfam says that biofuels could provide a sustainable energy alternative for poor people in marginalized areas – but that the potential economic, social and environmental costs can be severe, and countries should proceed with caution. In Mali for example, bioenergy projects provide clean renewable energy sources to poor women and men in rural areas. But, as the main plank of a policy to substitute transport fuel by rich nations, biofuels are failing.


”Biofuels were meant to be an alternative to oil – a secure source of new transport energy. But rich countries have designed their policies too much for the benefit of domestic interest groups. They are making climate change worse, not better, they are stealing crops and land away from food production, and they are destroying millions of livelihoods in the process”, säger Robert Bailey.

Vi bör med andra ord fortfarande hålla oss borta från etanolen, annat än i intoxifierande syfte. Själv funderar jag på att börja cykla mer, dock inte på grund av klimatet utan snarare för att hålla mig i form.

.

juni 26, 2008   5 Comments

Dyr medicin mot ”klotets feber”

I mitt tidigare inlägg ”CO2 är ingen luftförorening” nämndes en debattartikel där tre miljöforskare hävdade att koldioxidbegränsningar behöver inte kosta så mycket som man tidigare trott. Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan hängde på idéen och propagerade för att styra CO2-utsläppen med hjälp av ekonomiska styrmedel.

Enligt Lord Stern blir det dock DYRARE än beräknat att begränsa koldioxidutsläppen. 2006 påstod han att 1 procent av världens totala BNP skulle räcka för att undvika katastrofen. Men det räcker inte längre. Idag räknar Stern med att världen behöver satsa det dubbla – 2 procent av den totala BNP.

De är inga små tal vi rör oss med. 2007 uppgick världens totala BNP till 64.903.263 miljoner dollar (enligt IMF). Inget för innumerata personer.

Vem har rätt, vem har fel? De svenska forskarna eller Lord Stern? Vem ska vi tro på? Jag tror fortfarande att kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen på så kort tid som IPCC anser behövs skulle vara av gigantiska mått. Och föra med sig förödande konsekvenser. Men det är bara min personliga åsikt.

juni 26, 2008   2 Comments

Klimatskatt på boende?

HSB Riksförbund spånar på en ny form av beskattning, rapporterar Svenska Dagbladet. För Sverige, i tiden. I stället för fastighetsskatten vill HSB införa en ”klimatskatt” som baseras på bostädernas miljöprestanda. Beteckningen klimatskatt är för övrigt HSB:s egen.

Om nuvarande boskatter ställs om blir det också lönsamt för fastighetsägaren att effektivisera energianvändningen, minska på utsläppen av växthusgaser och i övrigt minska klimatbelastningen. Den som betalar skatten måste själv kunna påverka hur mycket man betalar genom att investera för ett bättre klimat.

Idén att utveckla olika skatter till miljöskatter är inte ny. Vi har redan ett system med differentierad fordonsskatt på bilar och differentierad förmånsbeskattning av tjänstebilar som båda har stimulerat till fler miljöbilar. Att införa en klimatrelaterad fastighetsskatt innebär därför ingen dramatik när man hunnit vänja sig vid tanken (ur HSB:s pressrelease).


Men vänta lite. Inte så fort. Det är inte alla som har förmånen att kunna välja hur de vill bo. Många väljer sitt boende efter boendekostnad, inte bostadens miljöanpassning. En klimatskatt kommer naturligtvis att slå igenom på hyror och avgifter.

Logiskt sett borde äldre, mindre miljövänliga bostäder, som är i sämre skick omfattas av lägre fastighetsskatt då denna baseras på taxeringsvärdet. I så fall kommer tidigare lågbeskattade bostäder att bli högre beskattade enligt den föreslagna ”klimatskatten”. Det motsatta torde gälla nya, dyra och redan miljöanpassade bostäder. De blir i så fall billgare. Fast antagligen inte så mycket billigare att de mindre välbeställda kan flytta dit.

En klimatskatt på boende har de välbeställda säkert råd med, men hur är det med ensamföräldrar med barn? Pensionärer? Förtidspensionerade? Sjukskrivna? Jag tror att HSB borde fundera över sin grundidé en gång till. Mer noggrant den här gången.

juni 26, 2008   8 Comments

Rent praktiskt

Några av er har kanske märkt att jag förändrat kommentarsfunktionen. Ni har nu större möjligheter att formatera er text. Ni kan även lägga till länkar genom en funktion i toppmenyn – ser ut som en länk eller möjligen en mycket liten hantel. Markera texten som hänför sig till länken, klicka på ”hanteln” och klistra in er länk. Ni kan då också välja om den ska öppnas i samma fönster eller ett nytt.

Ett fortsatt gott bloggande önskar Maggie.

juni 26, 2008   7 Comments

Bra att ha en syndabock

Ikväll råkade jag läsa en artikel om det första årsmötet av Global Humanitarian Forum i Genève, Schweiz. Unga människor fick vittna inför de församlade om hur klimatförändringarna påverkat deras liv.

Jesse Mike, från Baffin Island i Canada berättade om sin vän som gick ut för att jaga men aldrig kom tillbaka. ”He never returned because he fell through thin ice, ice that should never have been thin at that time of year”. Bad, bad global warming.

James Bing, en artonåring från Marshallöarna i Stilla havet, gav utlopp för sin växande ilska genom att framföra en krigsdans. ”This is how my people show their anger. That is how angry I am right now. My ancestors ate food they grew themselves. I am eating American canned food as we have no soil. I want my soil back.” Bad, bad global warming.

Grundaren av GHF är ingen mindre än Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare. Enligt honom är den humanitära effekten av klimatförändring den mest destruktiva kraft vi någonsin ställts inför. ”We must have climate justice. As an international community we must recognize that the polluter must pay.”

Vilken tur för Sverige. Vi är faktiskt väldigt duktiga på att INTE förorena. Dessutom har den svenska industrin under senare år lyckats begränsa sina utsläpp av koldioxid. Kan vi få ett pris för det, månne?

Men det mest intressanta är väl ändå hur man lyckats göra klimatet till syndabock för i princip allting från jordbävningar till håravfall. Det finns redan en diger lista på konsekvenserna av AGW och den växer fortfarande. Visst är det skönt att ha något att skylla på? Något som dessutom inte har ett mänskligt ansikte, som Hitlers judeförföljelse. Koldioxidkriget är så genialt uträknat. Det omfattar alla och det kräver en insats av alla. Och det spelar på en av våra känsligaste strängar – vetskapen om att människosläktet är skyldigt och måste sona sina brott.

juni 25, 2008   7 Comments

Dagens skämt: Klimatklicket

Om ni ännu inte upptäckt den nya webbplatsen Klimatklicket, ett samarbete mellan forskningsrådet Formas, Forskning.se, Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet så uppmanar jag er att göra det.

Klimatklicket kan man lova att banta sina framtida koldioxidutsläpp. Det finns 15 löften att välja bland, till exempel att tvätta all tvätt i max 40 grader, att äta mindre nötkött eller att duscha kortare tid. För varje löfte som klickas för, summeras mängden koldioxid som sparas. De som lovar att spara mest koldioxid vinner klimatsmarta priser.

En av dem som redan klickat är Andreas Carlgren, miljöminister.

”Jag har själv gjort en översyn hemma – bytt till lågenergilampor och energisnålare vitvaror. Genom att vara ekonomiskt sinnad kan du också vara klimatsnål. En annan enkel åtgärd som jag lovar att fortsätta med är att alltid dra ut sladden ur väggen efter att mobiltelefonen är laddad.”

Tack Andreas Carlgren! You made my day!

juni 25, 2008   22 Comments

Gör din röst hörd!

Läs Jonny Fagerströms debattartikel i Aftonbladet och rösta!

Grattis Jonny till publiceringen!

juni 25, 2008   6 Comments

CO2 är ingen luftförorening!

I dagens Sydsvenskan skriver Heidi Avellan, politisk chefredaktör, följande:

Utsläpp skall kosta

Det går snabbare och blir billigare att minska utsläppen av luftföroreningar som försurande svaveldioxid än man tidigare trott, hävdade tre miljöforskare igår på DN Debatt – därför bör det också gå att minska utsläppen av koldioxid till en betydligt lägre kostnad än beräknat.

Förhoppningsvis har de rätt, för redan dagens ambition för nedskärningar avfärdas av många som dyr och tidskrävande. Ändå är det tveksamt om det gränsvärde för koldioxid i atmo­sfären, 450 ppm, som diskuteras i klimatförhandlingarna räcker för att stoppa den globala uppvärmningen.
Effekterna kan vara katastrofala vid 350 ppm och idag är vi uppe i 385 ppm, varnade Tällberg Foundation tillsammans med en lång rad klimatforskare, politiker, företagsledare och kändisar från hela världen bland annat i Financial Times häromdagen.

Detta är den dystra utgångspunkten när forskare och makthavare nu samlas i Tällberg i Dalarna för att diskutera en ”plan C” för att rädda världen. Dyster, därför att det betyder att det mål som diskuteras inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn nästa år inte är tillräckligt ambitiöst. Ändå är det osäkert om länderna ens lyckas enas om åtgärder för att nå detta.
Den goda nyheten är att medicinen mot luftföroreningar har varit ekonomiska styrmedel.
Boten bör bita också på klotets feber.


Allvarligt talat trodde jag lite mer om SDS politiska redaktion. Att Heidi Avellan räknar CO2 som en luftförorening förvånar mig, då hon annars visar ett stort och brett kunnande. Känner Sydvenskans politiska chefredaktör att hon måste sålla sig till ledet? I så fall är det mycket trist.

I morse skrev jag ett mail till Heidi Avellan och så här lät det:

Bästa Heidi,

Jag har länge ansett Sydsvenskan vara en progressiv tidning som vågar ifrågasätta och ta ställning. Din opinionsartikel idag får mig dock att undra hur det egentligen står till med den allmänna kunskapsnivån inom den politiska redaktionen.

Du hänvisar till Tällberg Foundation och deras uttalande om att effekterna (för klimatet) kan vara katastrofala redan vid 350 ppm koldioxid och idag är vi uppe i 385 ppm. Jag undrar då förstås hur mycket du känner till om atmosfärens sammansättning, växthusgaser och koldioxidens roll i naturen. Du borde naturligtvis veta att koldioxiden är en förutsättning för allt liv på jorden. Utan den skulle varken du eller jag finnas. Det finns dessutom inget optimalt värde för koldioxidhalten i luften. 350 ppm är bara ett värde som valts då det gällde vid ett givet tillfälle. Anledningen till att man bävar för högre koldioxidhalter är för att de påstås påverka jordens temperatur. Detta är dock bara en hypotes. Trots ständigt ökande koldioxidutsläpp har det inte hänt något med temperaturen på snart 10 år.

Jag hoppas att du känner till att halten koldioxid i ett växthus ligger på ca 1000 ppm. Av den enkla anledningen att växter behöver mycket CO2 för att frodas. Varför har ingen funderat över orsaken till att en betydande del av Jordens yta inte är odlingsbar? Kan det hänga samman med att dagens koldioxidhalt är FÖR LÅG? Långt bak i tiden fanns det frodig växtlighet både i Sibirien och i nuvarande Sahara. Undrar om det hade något med koldioxidhalten att göra?

Koldioxid är ingen luftförorening. Därför ska den heller inte beskattas som en sådan. Klotet har inte feber. Tvärtom tycks uppvärmningen ha avstannat, tillfälligt eller på obestämd tid. Kanske står vi inför en avkylning med tanke på att solens verksamhet för tillfället är mycket låg.

Tänk dig för, snälla, när du skriver nästa opinionsartikel om klimatfrågan och undersök först alla fakta. En bra början vore att lyssna på Vetandets Värld-programmen som sändes i SR P1 förra veckan.

Dagens Industri visade åtminstone att de vågar ifrågasätta när de nyligen publicerade P-O Erikssons debattartikel. Låt Sydsvenskan fortsätta vara en kritiskt granskande tidning.

Mvh,
Maggie Thauersköld
The Climate Scam


NYTT!

Heidi Avellans något korthuggna svar:

Hej,

Sydsvenskan har på inget sätt förändrats; kritisk granskning gäller nu som förr.
Men det ändrar inte saken: Tällberg Foundation och de andra undertecknarna tycker likafullt det jag beskriver i dagens korta ledarstick.

Jag lyssnade på Vetandets värld förra veckan – men är inte beredd att ändra tidningens linje utifrån detta. Sydsvenskan när det gäller opinionsbildning och klimatfrågan valt försiktighetslinjen.
Samtidigt bereder vi regelbundet plats för kritiker som Bjørn Lomborg.

/ingen underskrift/


Maggies svar på ovanstående:

Tack för ditt svar, Heidi. Nedan finner du en lista över alla de 150 personer som undertecknat Tällbergs varning. Hur många av dem är kvalificerade nog att göra sådana bedömningar, anser du?

/lista följer/

Mvh,
Maggie Thauersköld
The Climate Scam


Och Heidi Avellans svar:

Hej,

Som sagt:
jag refererade till detta upprop. Om du läser ledarsticket en gång till så ser du att jag inte tar ställning till innehållet i det – även om det är vad du hade önskat att texten handlade om.
Det gjorde den inte.

Poängen var att det verktyg Sydsvenskan förespråkar i klimatarbetet är marknadslösningar. Det skall kosta att släppa ut.

vänlig hälsning


Med all respekt för Heidi Avellan, men är det klokt att bara referera till saker och ting utan att ta ställning till innehållet? Läsarna lär ju inte vara mer kvalificerade att avgöra om denna Tällberg Foundation är en tillförlitlig källa eller inte. ”Det skall kosta att släppa ut.” Bäst jag håller andan.

juni 25, 2008   16 Comments