Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — juli 2008

Nytt rekord i alarmism

Dr Richard Pike, ordförande för brittiska Royal Society of Chemistry, anser att Storbritanniens regering borde överge den mesiga beteckningen ”global warming”. I stället borde den använda sig av det mer passande uttrycket – klimatkatastrof.

The Government needs to abandon the weak and inappropriate expression ‘global warming’ because it does not sound like dreadful news to most people, says the chief executive of the Royal Society of Chemistry.

(…) today’s teenagers must be taught the truth about the impending ‘climate catastrophe’ awaiting them. Within their working lifetime, unless global action is taken now, there will be food and water shortages, flooding, mass migrations of people and animals, possibly a billion deaths and dislocation of societies and businesses across the world. No-one could view passively such an outcome.


Härligt. Låt oss skrämma alla från vettet. Och satsa lite extra krut på barnen.

juli 26, 2008   12 Comments

Lord Monckton om AGW

Njut några minuter av en oklanderlig brittiska och några viktiga fakta framförda av Christopher Monckton. Och snälla, ingen pajkastning nu. Ni som bejakar AGW har redan svärtat ned Lord Monckton tillräckligt på denna blogg.

juli 26, 2008   4 Comments

Idiotiskt så det förslår

Två brittiska läkare som publicerats i British Medical Journal menar att vi borde begränsa vårt barnafödande för att bromsa den globala uppvärmningen. Varje vecka ökar världens befolkning med 1,5 miljoner och barn födda i Storbritannien (och även i Sverige, får vi förmoda) kommer under sin livstid att stå för mycket högre CO2-utsläpp än barn födda i utvecklingsländer.

”The Optimum Population Trust calculates that ‘each new UK birth will be responsible for 160 times more greenhouse gas emissions . . . than a new birth in Ethiopia’.”


De två doktorerna anser därför att brittiska familjer borde begränsa antalet barn till två.

”We must not put pressure on people, but by providing information on the population and the environment, and appropriate contraception for everyone (and by their own example), doctors should help to bring family size into the arena of environmental ethics, analogous to avoiding patio heaters and high carbon cars.”


Något mera idiotiskt har jag sällan hört. Jag har nu försökt att kommentera ovanstående flera gånger men suddat bort det jag skrivit gång efter gång. Det är svårt att finna ord för ovanstående hjärnsläpp. Dock är det långt ifrån första gången som man försökt skrämma oss med populationsexplosionen. Tidigare var det hot om mat- och resursbrist som skulle få oss att sluta föröka oss som kaniner. Idag är det temperaturhöjningen med alla hemskheter den innebär.

juli 25, 2008   68 Comments

Historiska CO2-koncentrationer

Nedan ett diagram jag har fått av Fred Goldberg som visar variationerna i CO2-koncentrationer i atmosfären. Fred nämnde det i en tidigare tråd. Fred, du kanske vill vara så vänlig och kommentera?

juli 25, 2008   75 Comments

Ingen fara på isen

Trots upprepade varningar om att Arktis befinner sig i ett katastrofalt läge vad gäller mängd is och att Nordpolen mycket väl kan vara isfri redan i år vill inte den arktiska isen riktigt spela med.

Nedanstående bild fick jag av en av bloggens läsare (tack, Staffan!). Kommentarer är väl överflödiga.

Om ni förstorar upp bilden genom att klicka på den så kan ni även se skalan för mätningarna, som anger havsiskoncentration i procent.

juli 24, 2008   17 Comments

Stora Karlsö – en studie i klimatförändring

Stora Karlsö är, efter Yellowstone, världens näst äldsta naturreservat och en fantastisk plats för att studera klimatförändring. Hela ön består av ett enda stort komplex av stora och små fossila korallrev omgivna av lagrad kalksten.

När inlandsisen drog sig tillbaka efter den senaste istiden låg Stora Karlsö till en början helt under vatten. Sedan kom ön upp ur havet och blev boställe för många generationer av människor. För mellan 9.500 och 8.000 år sedan var klimatet betydligt varmare än idag och havet inte så salt. Det finns flera så kallade värmetidsrelikter på ön, växter som är en kvarleva från den tiden. Karlsösalladen är en sådan. Idag kan den återfinnas närmast i Tyskland.

För ungefär 8.000 år sedan försvinner spåren av människor i Stora Förvar-grottan för en lång period. Man tror att havsnivån steg under denna fas så mycket att stranden till slut låg för nära grottmynningen. Två tusen år senare finns det på nytt spår efter människor i grottan, men benfynden tyder på at isförhållandena förändrats och att Stora Karlsö har nu något kallare vintrar än tidigare.

Ön har under sin historia utsatts för stora klimatvariationer som knappast har något med människan att göra. Det är en bra plats att resa till för att få en större bild av Jordens historia. Och det är en bra plats att vila ut på.

(PS Detta är ingen reklam för Stora Karlsö och The Climate Scam har på intet sätt blivit betald att skriva ovanstående. :) )

juli 23, 2008   7 Comments

Forskningsresa till Stora Karlsö

Idag åker The Climate Scam till Stora Karlsö (Gotland) för att studera effekterna av den pågående globala uppvärmningen.  Vi kommer att vandra runt hela ön för att undersöka hur det lokala växt- och djurlivet klarar av de påfrestningar det nu ställs inför. Med tanke på uppdragets vikt hoppas jag att bloggens läsare har överseende med att denna dag hålls fri från inlägg.

juli 23, 2008   3 Comments

Hur man lägger ord i munnen på andra

I samband med påven Benedictus XVI:s besök i Australien skrevs det det en hel del om hans stora oro för klimatförändring och global uppvärmning. I själva verket använde aldrig påven något av orden och har heller inte gjort så i något tal på senare tid.

Vad han sade var bara:

”Perhaps reluctantly we come to acknowledge that there are scars which mark the surface of our earth erosion, deforestation, the squandering of the world’s mineral and ocean resources in order to fuel an insatiable consumption.”


Vatikanen har aldrig uttalat sig om global uppvärmning. Påven själv har däremot uttryckt sin oro för klimatalarmismen. Det är inte första gången som media lägger ord i munnen på människor.

juli 22, 2008   39 Comments

Människan är en del av naturen

En grupp forskare har föreslagit att djurarter vars existens hotas av den globala uppvärmningen skulle kunna ”ympas in” i andra områden. I fredagens upplaga av Science talar de om en så kallad assisterad migration, skriver Bright Green Blog.

”(…) we now know that moving species within the same general region (e.g. from France to Britain) hardly ever causes serious biological problems. The time is fast approaching when we need to identify the species that might need to be protected — from a European or global perspective — within Britain, and then set about moving them here.”

”(…) a warming Britain could provide a comfortable habitat for a number of threatened species, including the Spanish imperial eagle, the mole-like Pyrenean desman, the map butterfly, and the Iberian lynx.”


Tanken svindlar. Tidigare transplantationer av diverse djurarter har ofta lett till klart oönskade konsekvenser. Australien är ett bra exempel. De nya arterna tränger ofta bort de ursprungliga.

Jag läser för tillfället Václav Klaus nya bok ”Blue Planet in Green Shackles” där han bland annat säger att miljöfolket ofta glömmer bort att naturen alltid anpassar sig efter rådande förutsättningar. Även om förutsättingarna för en djur- eller växtart försämras på grund av mänskliga aktiviteter (eller global uppvärmning) så kan det innebära att förutsättningarna för att andra arter ska frodas förbättras.

”Nothing like a predefined optimal state of the world exists that we should, for some reason, preserve and protect. The state of the world is the result of spontaneous interactions of a great number of cosmic, geological, climatic, and other factors, as well as of the effect of living organisms, which always look for the best conditions for their reproduction. The equilibrium that exists in nature is a dynamic one.”


Miljöaktivisterna ser människan inte som en del av naturen utan som ett främmande element som hotar naturens existens och vars aktiviteter noga måste övervakas. Men om vi antar att vi verkligen är en del av naturen så är det ju egentligen inget konstigt eller farligt med att vi förändrar den. Vi lånar inte Jorden, vi är en del av den och vi har precis lika stor rätt att bruka den som vilken annan varelse som helst. Kanhända är vi slutet på evolutionen, men mer troligt är väl att vi, som djurart, själva kommer att bli undanträngda och ersatta av något annat, ännu okänt för oss. Varför kan vi inte se Jorden, livet och mänskligheten i ett större perspektiv?

juli 22, 2008   74 Comments

Förnuftigt av Fred Goldberg

I dagens Aftonbladet finns en debattartikel skriven av docent Fred Goldberg. Nya vindar tycks blåsa i den svenska klimatdebatten. Det som tidigare var en alarmistisk monolog som inte fick avbrytas har förvandlats till en mer öppen debatt där alla åsikter har rätt att höras. Fred kommer med många kloka tankar. Läs artikeln och rösta på Aftonbladets webbsida.

juli 21, 2008   69 Comments