Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — augusti 2008

Det är dags att tänka om

45 triljoner USD för att bekämpa klimatförändring låter… overkligt mycket. Men det är i varje fall vad International Energy Council räknar med, skriver Christopher Booker i Telegraph. Hur mycket av denna summa som avsätts för anpassningsåtgärder nämns inte i artikeln. Min misstanke är att det mesta kretsar kring olika klimatpolitiska åtgärder för att begränsa utsläpp av CO2.

”As Senators Obama and McCain vie with the leaders of the European Union to promise 50, 60, even 80 per cent cuts in ”carbon emissions”, it is clear that to realise even half their imaginary targets would necessitate a dramatic change in how we all live, and a drastic reduction in living standards.”


Missförstå mig inte nu. Om jag verkligen ansåg att vi var utsatta för en fara av katastrofal kaliber OCH om jag visste att dessa 45 triljoner skulle avvärja den, då skulle jag självklart kunna tänka mig en rejäl minskning av min levnadsstandard. Problemet är att jag dels inte är övertygad om att vi verkligen står inför en klimatkatastrof och dels att jag inte tror att vi kan stoppa klimatförändring genom att lägga locket på alla våra koldioxidutsläpp. Dessutom ser jag det som en närmast omöjlig uppgift. För även om hela EU hänger på kommer Kina och Indien med all sannolikhet bara öka sina utsläpp.

Christopher Booker fortsätter med att ge oss en genomgång av IPCC, detta över alla tvivel upphöjda orakel som tycks vara mer politiskt än vetenskapligt och som har fått gehör hos världens medier och politiker.

”As it was put by Roger Cohen, a senior US physicist formerly involved with the IPCC process, who long accepted its orthodoxy: ”I was appalled at how flimsy the case is. I was also appalled at the behaviour of many of those who helped produce the IPCC reports and by many of those who promote it.”

”In particular I am referring to the arrogance, the activities aimed at shutting down debate; the outright fabrications; the mindless defence of bogus science; and the politicisation of the IPCC process and the science process itself.”

augusti 31, 2008   3 Comments

Är Sarah Palin ett bra val?

Moderna Myter rapporterar att John McCain valt Alaskas guvernör Sarah Palin till sin vicepresidentkandidat.

”Det är ett oväntat val men ett genidrag.”


Palin är nämligen för att borra efter olja i Alaska och hon tror inte på AGW. Men att dessa två åsikter skulle göra henna till ett genialiskt val vet jag faktiskt inte. Palin är ganska omtalad eftersom hon efter att ha vunnit ett antal skönhetstävlingar gjorde kometkarriär inom politiken och blev Alaskas yngsta guvernör vid 42 års ålder och dessutom första kvinnliga guvernör. Allt enligt Wikipedia.


Hon är söt, hon tänker själv, men tänker hon rätt?

Något som jag personligen reagerar mot är att Sarah Palin är klart pro-life, dvs. emot abort, och medlem i organisationen Feminists for Life. I april i år födde hon sitt femte barn, en son som redan under graviditeten diagnosticerats med Downs syndrom. Det sistnämnda är i och för sig lovvärt, men jag anser att varje kvinna har rätt att besluta om hon vill eller inte föda ett barn.

Hon anser vidare att äktenskap bara får ingås mellan en man och en kvinna, är för dödsstraff och lär har sagt följande:

”If the legislature passed a death penalty law, I would sign it. We have a right to know that someone who rapes and murders a child or kills an innocent person in a drive by shooting will never be able to do that again.”


Detta citat fanns på webbsidan www.palinforgovernor.com/issues.html som sedermera tagits bort.

Hon är med andra ord en äkta republikan. Fast är det inte lite underligt att man är emot abort men för dödsstaff? Som om olika liv var värda olika mycket.

Kontentan är att jag inte kan säga om Sarah Palin är ett bra val eller inte. Jag hade troligen INTE röstat fram henne. Att hon är ett smart val är förmodligen sant.

Uppdatering: Jag insåg plötsligt att jag kanske inte är bättre än Sarah Palin. Jag är nämligen för fri abort och principiellt emot dödsstraff (fast väldigt kluven i den frågan). Så jag tycks också anse att olika liv är värda olika mycket.

augusti 30, 2008   37 Comments

Tänker solen ta semester?

William Livingston och Matthew Penn från National Solar Observatory i Tucson, Arizona, varnar för att solfläckar kan försvinna helt efter 2015. En kortare sammanfattning av deras artikel publicerades nyligen I Canada Free Press (jag har tillgång till hela artikeln för dem som är intresserade). Artikeln är redan omdebatterad på de flesta skeptikerbloggar. Frågan är: behöver vi bry oss om den? Eller är den ännu ett tafatt försök att motarbeta GW-teorin?

”We have observed spectroscopic changes in temperature sensitive molecular lines, in the magnetic splitting of an Fe I line, and in the continuum brightness of over 1000 sunspot umbrae from 1990-2005″, skriver Livingston och Penn. ”All three measurements show consistent trends in which the darkest parts of the sunspot umbra have become warmer (45K per year) and their magnetic field strengths have decreased (77 Gauss per year), independently of the normal 11-year sunspot cycle. A linear extrapolation of these trends suggests that few sunspots will be visible after 2015.”

”Sunspots are cool dark regions on the solar surface with strong magnetic fields. There have been few direct measurements of changes in the physical parameters of sunspots, but here we present a study which shows that sunspots are becoming warmer and have weaker magnetic fields. The number of sunspots visible on the Sun normally shows an 11-year periodicity, and the current sunspot cycle (cycle 23) had a maximum in 2001, and is entering a minimum phase with few sunspots currently visible. Our data show that there are additional changes occurring in sunspots, independent of the sunspot cycle, and these trends suggest that sunspots will disappear completely. Such an event would not be unprecedented, since during a famous episode from 1645-1715, known as the Maunder Minimum, the normal 11-year periodicity vanished and there were virtually no sunspots visible on the solar surface (Eddy 1976). Recent studies of the appearance rate and latitudinal drift of sunspots (Hathaway et al., 2004) and of the solar magnetic field (Svalgard etal, 2005) predict that the number of sunspots visible in future cycles will be significantly reduced. Finally the occurrence of prolonged periods with no sunspots is important to climate studies, since the Maunder Minimum was shown to correspond with the reduced average global temperatures on the Earth (Foukal et al., 1990).”


Till den redan svaga solaktiviteten läggs alltså till att solfläckarna blir varmare och magnetiskt sett svagare. Enligt Livingston och Penn finns risken att vi är på väg i ännu ett ”Maunder Minimum”.

Livingston och Penn gjorde för tre år sedan ett försök att publicera i stort sett samma hypotes i Science. Artikeln blev dock refuserad efter peer review.

Även Theodor Landscheidt är inne på samma bana. I början av 2000-talet skickade han in en artikel till Nature och blev även han refuserad, dock utan peer review. Artikeln publicerades dock 2003 av Energy & Environment. I dess abstract sägs bl.a. följande:

”Analysis of the sun’s varying activity in the last two millennia indicates that contrary to the IPCC’s speculation about man-made global warming as high as 5.8° C within the next hundred years, a long period of cool climate with its coldest phase around 2030 is to be expected.”


Själva artikeln avslutas med dessa ord:

”We need not wait until 2030 to see whether the forecast of the next deep Gleissberg minimum is correct. A declining trend in solar activity and global temperature should become manifest long before the deepest point in the development. The current 11-year sunspot cycle 23 with its considerably weaker activity seems to be a first indication of the new trend, especially as it was predicted on the basis of solar motion cycles two decades ago. As to temperature, only El Niño periods should interrupt the downward trend, but even El Niños should become less frequent and strong. The outcome of this further long-range climate forecast solely based on solar activity may be considered to be a touchstone of the IPCC’s hypothesis of man-made global warming.”


Om Landscheidt, Lingston och Penn har rätt är det dags att plocka fram vinterkläderna och behålla dem på ett bra tag framöver.

PS Jag har även en pdf av Landscheidts artikel.

augusti 30, 2008   4 Comments

Barnens fel om Jorden blir varm

Ni minns säkert diskussionen vi haft här på bloggen om överbefolkning. Frågan är definivt högst aktuell. Chicago Tribune tog nyligen upp samma ämne. Receptet för överlevnad är att skaffa färre barn.

(…) British couples should aim to have no more than two children as part of their contribution to worldwide efforts to reduce carbon emissions, stem climate change and ease demands on the world’s resources.


Jag ska inte upprepa allt jag skrev i inlägget som nämnts ovan. Jag skulle bara vilja fråga: vem ska ta hand om vår åldrande befolkning om vi skaffar färre och färre barn? Visserligen har det gjorts försök i Japan med robotar som ersätter personal inom äldreomsorgen, men konservativ som jag är i detta avseende skulle jag ändå föredra en livs levande person. Fast det är sant, hellre än trevlig robot än ett surt vårdbiträde…

Chicago Tribune är inne på samma spår:

The appeal to have fewer children sounds a bit odd in Europe, where one of the biggest worries these days is plunging birthrates. German women today bear an average of 1.3 children, fewer than women in China, where the one-child policy is fast weakening. Even British women are giving birth to just 1.9 children on average, a level below that needed to produce a stable population.


Den största befolkningsökningen väntas i de fattiga länderna och visst är födelsetalen i Afrika fortfarande högre än i den rika världen, men det bör noteras att de är på väg ner. I takt med att de fattiga länderna utvecklas kan vi antagligen räkna med att det även föds allt färre barn där. Problemet med överbefolkning kan med andra ord vara självreglerande. Om det nu överhuvudtaget är ett problem.

augusti 29, 2008   49 Comments

Energisäkerhet går före klimat

Storbritanniens industriminister, John Hutton, anser att landets energisäkerhet går före klimatpolitiska åtgärder, skriver Reuters. Tidigare hade den brittiska regeringen ofta sagt att klimatförändring är det största hotet idag.

”Of course we’ve got to tackle climate change, it’s a real and present danger for used (sic),” säger Hutton. ”But we’ve also go to be absolutely clear that our energy policy has got to be figured first and foremost with a view to supplying Britain with affordable and secure energy it needs for the future.”

Det är annat det är svenska politikers satsning på tusentals vindkraftverk.

Socialdemokraternas Mona Sahlin vill att Sverige ska sänka sina koldioxidutsläpp med 40 procent till 2020, samtidigt som hon också tycker att vi ska helt avveckla kärnkraften. Men en avveckling av kärnkraften leder utan tvekan till ökat beroende av kol, olja och gas. Och vindkraften klarar sig inte på egen hand. Den måste backas upp av annan energikälla. Vi måste försäkra oss om leveranssäkerhet.

En förutsättning för att vi ska kunna ha råd med miljöinsatser är en god ekonomisk utveckling. Jag har svårt att se att vi är på väg åt rätt hål när svenska pappersbruk tvingas stänga ner för att energipriset gör det olönsamt att fortsätta produktionen.

augusti 28, 2008   Kommentering avstängd

En konverterads synpunkter

Leighton Steward är geolog, har under två perioder suttit som ordförande för Audubon Nature och är nu ordförande för Institute for the Study of Earth and Man vid SMU. Han har fått ta emot flera miljöpriser och är idag aktuell med boken ”Fire, Ice and Paradise”.

Vad som exakt orsakar klimatförändring kan Steward inte säga. Men en sak är enligt honom säker – Jordens temperatur är aldrig konstant.

In all of Leighton Steward’s studies about the temperature of the earth, graph lines are always sliding up or down. Going back to the beginning of the planet, 4.6 billion years ago, “I’ve never found a flat line,” said Steward. “Earth’s temperature is always increasing or decreasing.”


Steward menar att det finns 18 faktorer som påverkar jordens temperatur, vilket gör klimatsystemet oerhört komplext och svårt att förstå. Av dessa 18 faktorer är människans påverkan förmodligen den minst viktiga.

Energy from the sun, earth’s orbit, earth’s tilt and wobble, water vapor, methane, ocean current, plate tectonics, elevation of land masses, chemical weathering, meteorites, volcanoes, vegetation, albedo (reflection of solar heat), cosmic rays – all are climate drivers, with varying degrees of impact at different times in earth’s history.


Steward var dock i början en anhängare till AGW-teorin.

“I was a prophogetic global warmer,” he said. And, he still has great concerns about the temperature of the earth and how it could effect human survival. Because of that, “I think we should be studying other things that might have greater impact,” he said.

augusti 28, 2008   68 Comments

Vad vet vi egentligen om Arktis?

”Inom några dagar kan det vara möjligt att resa med fartyg längs Nordvästpassagen och vidare norr om den nordamerikanska kontinenten mot Grönland”, skrev Clas Svahn för DN för ett par dagar sen. ”Inte ens under förra året, då rekordstora mängder is smälte runt Nordpolen, öppnades den annars igenfrusna farleden så mycket att den gick att segla igenom.”

National Snow and Ice Data Center säger att det arktiska istäcket har minskar drastiskt under de senaste trettio åren (också enligt DN).

Jag tänker inte ifrågasätta att isen i Arktis verkligen krympt på senare tid. Här är dessutom ett bildbevis:

Det är dock värt att veta att det var först 1979 som man började med satellitmätningar av istäcket i Arktis (därav val av 1979 som jämförelseår). Och rutinövervakning av området har man bara hållit på med sen 1972. Allt enligt en artikel i National Post.

Vidare är det bra att känna till att den 26 augusti 1905 seglade Roald Amundsen genom Nordvästpassagen och skrev följande:

”The North West Passage was done. My boyhood dream – at that moment it was accomplished. A strange feeling welled up in my throat; I was somewhat over-strained and worn – it was weakness in me – but I felt tears in my eyes. ‘Vessel in sight’ … Vessel in sight.”


Nordvästpassagen var då alltså isfri nog att låta en träbåt med sju mans besättning navigera genom den.

På 1940-talet gick det också att ta sig igenom Nordvästpassagen.

”Between 1940 – 1942 the Canadian RCMP (Royal Canadian Mounted Police) vessel St. Roch sailed through the Northwest Passage (Map). It left Vancouver in June 1940, and after spending two winters frozen in the ice, finally docked at Halifax on October 11, 1942. It was the second ship to navigate the passage, and the first to go from west to east. In 1944, St. Roch returned to Vancouver by way of a more northerly Northwest Passage route – cutting the time down to just 86 days.”


James Overland och Kevin Wood från NOAA undersökte gamla loggböcker från fartyg som mellan 1818 och 1910 deltagit i expeditioner till Arktis. Deras slutsats var följande:

”(…) examination of 44 explorers’ logs for the western Arctic from 1818 to 1910 reveals that climate indicators such as navigability, the distribution and thickness of annual sea ice, monthly surface air temperature, and the onset of melt and freeze were within the present range of variability.


Hur många gånger har Nordvästpassagen varit isfri nog för att fartyg skulle kunna passera där? Jag har inte kunnat hitta ett svar på det. Hur mycket har utbredningen av havsisen varierat? Det är ingen tvekan om att ismängden i Arktis minskat sedan 1979, men vi vet för lite för att hävda att nivån är historiskt låg eller att en katastrof hotar området.

augusti 27, 2008   27 Comments

Klimathot i Vecko-Revyn

Gösta Walin tipsade mig om att det senaste numret av Vecko-Revyn gör en stor affär av klimathotet. Och mycket riktigt. På framsidan tronar en naken Petra ”September” Marklund med jordklotet i famnen. ”Den nakna sanningen om din framtid” lyder rubriken. Brr!

Men det blir värre. Mycket värre! Inuti tidskriften finner vi hela åtta sidor dedikerade åt klimathotet. ”Vår planet mår inte bra, det vet du säkert”, börjar artikeln. ”Men visste du att det räcker att den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader C för att miljön i Sverige ska påverkas katastrofalt?”, fortsätter texten. Ovannämnda fröken September, Andreas Wilson och Alcazar visar sedan konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Fröken September vadar genom ett övergivet och översvämmat Malmö där mördarflugor anfaller i bakgrunden.

”Framtidsscenario: Artisten Petra ”September” Marklund engagerar sig i det hårt översvämmade Malmö och gör den sista spelningen på legendariska konsertlokalen KB, som tillsammans med stadens övriga verksamheter stänger ner – för gott.”

Alcazar spexar runt i Åre som vuxit upp till en ny världsmetropol.

”Framtidsscenario: Popgruppen Alcazar försöker liva upp sin varma, blöta vardag med en partykväll i ett överbefolkat Åre. I stället för den friska fjälluften stinker nu staden av avgaser och de sista skidbackarna är inglasade.”

Jag ber om ursäkt för vad jag kommer att säga nu, men detta är så

j€$©!!!√ª®†∂‹›µ∂盋‹˛√ªfiª!!!µ†®‹ç∂ß§a PINSAMT, Vecko-Revyn!!

Ni gör en tidning för de unga. Ni har ett ansvar. Nu sjunker ni i mina ögon till en våt, illaluktande sopfläck. Ja, jag är arg. Ordentligt arg.

augusti 27, 2008   10 Comments

Fler som röstar på kallt

Norrmannen Pål Brekke sällar sig nu till gänget som tror på att vi är på väg in i en kallare klimatfas. Brekke var länge involverad i forskningsprojektet SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) men nu är han åter på hemmaplan och menar att vi kan snart råka ut för en överraskning.

”It’s possible that the sun plays an even more central role in global warming than we have suspected. Anyone who claims that the debate is over and the conclusions are firm has a fundamentally unscientific approach to one of the most momentous issues of our time.”


Brekke anser att människan KAN påverka klimatet men i betydligt mindre utsträckning än vad som framförs av IPCC. Enligt honom är det svårt att avgöra om den uppvärmning vi sett under 1900-talet (ca 0,7 grader C) är en effekt av ökande halter av koldioxid i atmosfären eller ökad solinstrålning.

Sådana saker säger man förstås inte ostraffat och visst har Pål Brekke blivit anklagad för både samröre med oljebranschen och inkompetens inom klimatologi.

Dr Brekke asks, ”Just what makes someone a climate researcher? Couldn’t someone who studies solar radiation also be considered a climate researcher?” Dr Brekke has published more than 40 scientific articles on the sun and on the interaction between the sun and the earth.


Frågan om vem som kvalificerar sig som klimatforskare har tagits upp på den här bloggen många gånger men jag tror inte (oops, anser inte) att vi kommit fram till något entydigt svar.

Solens aktivitet är i varje fall ett högst aktuellt forskningsämne. På CERN pågår forskningsprojektet CLOUD, vars mål är att undersöka kopplingen mellan kosmisk strålning, molnbildning och effekten på temperaturen.

Det finns många tecken på att solens höga aktivitet håller på att avta, menar Pål Brekke. Om detta stämmer skulle den minskade solinstålningen motarbeta koldioxidens eventuella effekt på temperaturen. I så fall kan vi förbereda oss på en period av konstanta eller till och med fallande temperaturer, avslutar Brekke.

augusti 27, 2008   8 Comments

CO2 blir metanol i Japan

Det japanska företaget Mitsui Chemicals meddelar att man tänker bygga en anläggning där koldioxid kan avskiljas och användas för att framställa metanol. Ny Teknik har en kort notis om detta. För mer information kan ni gå direkt till Mitsui Chemicals hemsida.

Så snart är det inte bara växter som kan använda koldioxiden till något nyttigt. Se en bild över processen nedan.

augusti 26, 2008   24 Comments