Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — augusti 2008

Journalistisk diskrepans?

I Vasabladet kan man idag läsa att klimatet i Finland förändras sannolikt snabbare än det globala klimatet i snitt. Vintrarna blir regnigare, medan somrarna blir torrare och soligare än tidigare. Varför klimatförändringen i Finland skulle gå snabbare än annorstädes berättas inte.

Jag vill dock minnas att jag på flera ställen läst att den pågående klimatförändringen överlag kommer att leda till blötare somrar. Så hur är det egentligen? Blir det mera regn? Mindre regn? Jag blir snurrig. Kan någon reda ut eländet, tack? :)

augusti 26, 2008   10 Comments

Will Alexander om miljöterrorism

bloggen CO2 Sceptics hittar vi en artikel av Will Alexander, professor emeritus i Biosystems Engineering vid University of Pretoria (Sydafrika) och tidigare medlem av FN:s Scientific and Technical Committee on Natural Disasters.

Professor Alexander spär inte orden. Han menar att klimatalarmisterna gått så långt i sin iver att omvända allmänheten att de nu förtjänar epitetet ”terrorister”.

”Environmental extremism, and now plain terrorism, is causing tremendous damage to the image of science. It is exacerbated by the failure of conscientious scientists to raise the alarm. Remaining silent is a deliberate decision for which they can be held accountable.”


Det är onekligen lättare att säga sådant när man själv redan är emeritus och inte riskerar sin karriär eller forskningsanslag. Men jag tror inte att man kan kräva att de som tiger i stället talar ut. Lika lite som man kan kräva att en förbipasserande ingriper i ett pågående brott.

Jag håller dock med Will Alexander om att alarmismen ofta går alldeles för långt. Dessvärre gör skepticismen det också. Från båda håll haglar ad hominem-attackerna när det är de vetenskapliga hypoteserna man borde försöka slå hål på.

Följande tankegång driver enligt Will Alexander alarmismen:

1.Undesirable emissions (principally carbon dioxide) are discharged into the atmosphere.
2.The emissions create the greenhouse effect [jag antar att han menar "förstärker"]
3.The globe warms as a consequence.
4.The warming results in a number of undesirable effects, including increases in floods, droughts, desertification, and threats to our unique plant and animal species.
5.These pose threats to the habitability of our planet.


Det är den sista punkten man oroar sig för. Enligt Will Alexander borde man därför koncentrera sig på att undersöka hur mycket sanning som ligger i punkt 4. Visar det sig att en global uppvärmning inte medför några potentiellt farliga konsekvenser så faller hela ”klimathotet” som ett korthus.

”This is where I concentrated my efforts during the past 30 years. Despite a diligent study I could find no such evidence”, skriver professor Alexander.


Det är riktigt att man inte lyckats bevisa att en ökning av den globala temperaturen får katastrofala följder. Allt vi har är IPCC:s scenarios, som inte ens är prognoser. Medan en forskare påstår att framtida stormar kommer att öka i antal och/eller intensitet säger andra att en uppvärmning borde leda till en utjämning i temperaturen på glboal basis och därmed färre/mindre intensiva stormar. Vi har inga empiriska bevis för varken ovanstående eller för att människans CO2-utsläpp driver temperaturen. Vi har dock heller inte bevis för motsatsen. Därför är det viktigt att forskningen fortsätter fritt och obehindrat och att alla åsikter tillåts komma fram.

Jag har valt att tro att klimatförändring drivs främst av naturliga faktorer. Jag tror inte att mänskligheten står inför ett Armageddon. Jag tror att teknikutvecklingen kommer att ge oss billiga alternativa bränslen långt innan de fossila tagit slut. Jag hoppas att jag har rätt.

Uppdatering: Jag vill gärna påpeka att verbet ”att tro” används ovan i betydelsen ”att anse”. :)

augusti 26, 2008   30 Comments

Arktis – en tickande bomb?

Diskussionen kring det smältande Arktis fortsätter. Idag berättar AFP om en ny studie ledd av Chien-Lu Ping från University of Alaska Fairbanks. Enligt denna är det arktiska området en tickande bomb. Under dess täcke av permafrost ligger stora mängder organiskt kol som kan komma ut i atmosfären om frosten släpper sitt grepp.

Forskare har länge känt till att det finns stora kollager under permafrosten. Men hittills visste de inte hur stora dessa lager är.

”To find out, a team of American researchers led by Chien-Lu Ping of the University of Alaska Fairbanks examined a wide range of landscapes across North America. They took soil samples from 117 sites, each to a depth of at least one metre, in order to provide a full assessment of the region’s so-called ”carbon pool.” Previous estimates of the Arctic carbon pool relied heavily on a relative handful of measurements conducted outside of the Arctic, and only to a depth of 40 centimetres.”


Slutsatsen: det finns 60 procent mer kol där än vad man trott. Det motsvarar enligt forskarna en sjättedel av allt kol i atmosfären. Och då har man bara räknat med Nordamerika. Alltså är det varning för så kallad ”tipping point”. Det norra polarområdet smälter, mängder av metan och koldioxid kommer ut, temperaturen rusar uppåt.

Detta gäller givetvis bara om man lyckats uppskatta klimatets sensitivitet korrekt. Vi vet de facto inte hur mycket temperaturen kommer att stiga i takt med att vi släpper ut mer CO2. Vi vet därför heller inte om polarområdet i norr kommer att smälta helt. Men jag förstår att de som tror på IPCC:s version är oroade.

Studien är publicerad i brittiska Nature Geoscience.

augusti 25, 2008   57 Comments

Elisabet Höglund skriver igen

I dagens Expressen tackar Elisabet Höglund för allt stöd hon fått från Expressens läsare för sin första ”klimatartikel”. En överväldigande majoritet har hyllat och uppmuntrat. Och med all rätt.

”Att 170 personer uttalat sin uppskattning över min krönika behöver naturligtvis inte vara liktydigt med att alla svenska tycker så. Ändå ger kraftiga läsarreaktioner en viss fingervisning om opinionsläget”, skriver Elisabet Höglund.

Det som upprör henne mest är att till och med ledande forskare berättar att deras kollegor inte öppet vågar föra fram kritiska åsikter i klimatfrågan.

Även om jag inte håller med om allt som sägs i artikeln tycker jag att Elisabet Höglunds initiativ är guld värt. Ännu bättre vore förstås om de forskare som belagt sig själva med munkavle vågar tala ut. Men jag förstår att det är mycket som står på spel – karriär, resurstilldelning etc. Inte konstigt att emeritusar är överrepresenterade bland skeptiker. :)

augusti 25, 2008   44 Comments

Blir klimatfrågan ett handelshinder?

I ett tidigare inlägg diskuterade vi hur man på bästa sätt hjälper utvecklingsländerna ut ur fattigdomen. De flesta kommentatorer röstade på frihandel och jag håller naturligtvis med. Bort med tullar, export/importhinder och subventioner till inhemska verksamheter som inte klarar av att vara konkurrenskraftiga. Men det är naturligtvis önsketänkande.

Klimatfrågan riskerar att ytterligare försämra läget för de fattiga länderna, skriver The Star Online. De rika länderna talar nämligen om att de ska beskatta produkter vars produktion genererar mycket koldioxidutsläpp. Denna typ av beskattning missgynnar naturligtvis utvecklingsländerna.

”The most frank statement on such an intention had been made by French President Nicolas Sarkozy last October. He indicated that when France takes over the presidency of the European Union (it did so in July), he would advocate the use of higher duties on imports that contain higher carbon content.”


Det är lite Moment 22 över det hela. För att utvecklingsländerna ska ha råd att anamma ny, mer miljövänlig teknik måste de ha resurser. Resurser som skapas genom handel med de utvecklade länderna. Men hur i hela världen ska fattiga länder någonsin ha råd med teknikinvesteringar om vi som bor i den rika delen av världen ser till att ingen europé eller amerikan vill köpa varor från Afrika och Asien?

Ni som inte ser frihandel som en bra lösning, hur skulle ni lösa detta problem?

augusti 25, 2008   2 Comments

Ingen domedag hotar vår planet

Det är rubriken på en debattartikel i UNT skriven av David McGee, ordförande i IGC SciCom (vetenskapliga kommittén för International Geological Conference).

”Det finns bara en sanning i debatten om koldioxid och den globala uppvärmningen. Ingen forskare kan säkert veta att koldioxid otvetydigt orsakar den pågående uppvärmningen”, skriver David McGee.

”Kol­dioxidens fysikaliska egenskaper tyder på att, om allt annat är konstant, åtminstone en del av den pågående temperaturhöjningen kan tillskrivas koldioxid. Men allt annat är inte konstant. Till exempel kan vi inte bortse från inverkan av vattenånga, den mest betydelsefulla växthusgasen, att vatten förekommer i tre olika tillstånd (fast, flytande, gasformigt) och, kopplat till detta, molnens betydelse.”


David McGee anser att vi bör helt klart fundera på olika metoder att begränsa våra koldioxidutsläpp och få bort CO2 ur atmosfären, men att det finns relativt enkla metoder och att vi med nytänkande inte bör ha några problem att uppnå dessa mål.

En klart läsvärd artikel. UNT har på senare tid gjort sig känd för att publicera många debattartiklar på temat klimatförändring. En person som blivit flitigt publicerad och kritiserad på UNT är Jonny Fagerström. Här kan ni läsa dels en reaktion på ett av hans tidigare inlägg, signerad av vetenskapsjournalisten Kim Bergström, och dels Jonnys svar på detta.

augusti 24, 2008   21 Comments

Klimatförändring – en moralfråga

Det pågår just nu ett klimatmöte i Ghanas huvudstad Accra. Det är ett i raden av möten som leder till den stora konferensen i Köpenhamn då man förväntas fastställa Kyoto 2. En av de grupper som passar på att framföra sitt budskap är African Methodist Episcopal Church. Enligt dem är klimatförändring främst en moralfråga, skriver Reuters Africa.

In Uganda, once predictable rains in mid-August are now often arriving late, killing off seedlings of crops such as beans, groundnuts or maize in what many local people believe is a sign of global warming.

”The crops die. Farmers then have to plough and plant again,” said Rosemary Mayiga, a Ugandan Catholic and rural economist. ”It is not moral for some people to go to bed with a full stomach when others go to bed with their stomach empty.”


Svälten i Afrika är en tragisk historia. Det håller jag med om. Dessutom är det oerhört svårt att veta hur man ska agera. Ofta framförs att de pengar som samlats in för att hjälpa de svältande hamnar i helt fel händer. Att skicka mat till de fattiga är kanske ett sätt att lösa det mest akuta problemet, men vi borde väl istället se till att den lokala befolkningen själva kan producera sin egen mat?

Visst är klimatförändring ett moraliskt dilemma. Men att tro att vi hjälper de svältande genom att strypa våra CO2-utsläpp är väl ändå naivt. Även om CO2 är boven i dramat och även om vi lyckas att kraftigt minska våra utsläpp förändrar det inte det faktum att Afrika behöver hjälp att utvecklas. Ett rikt land har betydligt lättare att hantera problem som vattenbrist och dåliga skördar.

Så frågan är, kära läsare, hur hjälper vi på bästa sätt de fattiga?

augusti 24, 2008   11 Comments

En liten propagandafilm

Vad som är mest oroväckande är inte stigande havnivåer utan att klimataktivister vill utnyttja barnen för att få till stånd sina klimatpolitiska åtgärder. Lägg märke till när man i filmen konstaterar att barnen borde bli oroliga om de får veta att isbjörnarna är på väg att försvinna.

augusti 23, 2008   7 Comments

Yada, yada, DN…

På DN-fronten är det inget nytt. Det är klimathot och diverse katastrofer som lurar bakom nästa hörn. Har inte DN:s läsare tröttnat på tjatet? Och för att återanknyta till Elisabet Höglunds kolumn – SMHI är också med på ett hörn. DN och SMHI – bastionen för det mediala klimathotet i  Sverige.

Den här gången är det Jan Malmborg som serverar oss en dyster framtidsutsikt.

”Stormar och stora mängder nederbörd – så kan somrarna komma att se ut”, skriver han varpå han fortsätter med att intervjua Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

”Stormen över Sydsverige i början av augusti är ju en av de kraftigaste sommarstormar vi haft”, säger Erik Kjellström [vilket tidsintervall pratar vi om? maggies kommentar] Och fler liknande stormar lär det bli om forskarnas scenarier om framtidens klimat slår in. Kjellström är dock klok nog att säga att man inte kan bevisa klimatförändring utifrån en enskild sommar. Speciellt som mycket talar för att år 2008 globalt sett kommer att bli 2000-talets hittills svalaste, vilket MetOffice Hadley Centre rapporterade under fredagen.

”Att ett år blir relativt sett kallare förändrar dock inte den tydliga trenden mot ett varmare globalt klimat”, säger Erik Kjellström.

Japp, allt det där har vi hört förr. Kom med något nytt, DN.

augusti 23, 2008   12 Comments

Skepticismen växer

”Den växande skepticismen borde inte ignoreras”, skriver Dr William Reville i Irish Times. William Reville är professor i biokemi vid University College Cork på Irland.

Vad som gör denna artikel extra läsvärd är William Reville står på IPCC:s sida. Det är med andra ord ingen skeptiker som skriver. Nedan återges artikeln i sin helhet.

Growing challenge to prevailing view on climate change

Thu, Aug 14, 2008

UNDER THE MICROSCOPEA small but growing view is that global warming is a natural process – nothing to do with human activity, writes Dr William Reville

GLOBAL warming/climate change is a very serious and important issue. It has been under scientific investigation since 1986 by the UN-sponsored Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The IPCC declares global warming is a fact and it is driven largely by emissions of greenhouse gases from human activities (IPCC Report 2007 – www.ipcc.ch/). I have reported the IPCC reports uncritically in this column, but a growing number of scientists are now presenting evidence that contradicts the IPCC position and I will give you a flavour of their position in this article.

Some scientists always disputed the findings of the IPCC but I dismissed this largely as expert opinion hired by the international oil industry. However, it is now clear that many eminent scientists, who are not beholden to vested interests, disagree with the IPCC (eg physicist Freeman J Dyson who argues that the modelling methods used by IPCC are not nearly discriminating enough to reliably predict future climate conditions). The American Physical Society recently issued a statement to say: ”There is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the IPCC conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for global warming since the Industrial Revolution.”

The IPCC is a huge UN effort, supported by governments, and enlists the efforts of a great many scientific experts. Why would anyone doubt its findings? Well, critics charge the following: First, IPCC is an activist/ political enterprise whose agenda is to control emissions of the greenhouse gas carbon dioxide, and concentrates exclusively on evidence that might point towards human induced climate change. Second, leading IPCC scientists reflect the positions of their governments, or seek to persuade their governments to adopt the IPCC position. Third, a small group of activists wrote the all-important Summary for Policymakers (SPM) for the four IPCC reports to-date. SPMs are revised and agreed by the member governments. The thousands of scientists who do the scientific work have no direct influence on these selective summaries. Fourth, large professional and financial rewards go to scientists who are willing to slant scientific facts to suit the IPCC agenda.

Two things strike me about these charges. First, if they are true it is amazing that no whistle-blower has emerged from among the large ranks of IPCC. Second, why does IPCC not strenuously rebut these charges?

THE US Science and Environmental Policy Project (SEPP) was set up ”to base environmental policy on sound science rather than exaggerated fears”. However, it has been accused of being influenced by the oil industry. SEPP has published scientific evidence (Nature, Not Human Activity Rules the Climate, S Fred Singer ed. The Heartland Institute, 2008) – www.sepp.org/publications/ NIPCC_final.pdf – to illustrate that 20th-century global warming is not the once-off phenomenon of recent historical times claimed by the IPCC, and that most of the current warming is the result of natural and uncontrollable variations in solar activity and very little is being caused, or could be caused, by human emissions of greenhouse gases. The SEPP also claims that we have little to fear from global warming since human civilisation always fared better during warmer than during colder periods.

If critics of IPCC are right, global warming is inevitable and we should now concentrate our efforts on planning how to live in a warmer world. If we were travelling by bus through the middle of a dangerous continent, where the only safe regions were coastal, and we noticed the bus was almost out of petrol, we would be much better advised to immediately start planning how to survive in the interior than to spend our time frantically searching for a gallon of petrol reportedly hidden on a nearby farm.

If IPCC is correct, we must take immediate steps to greatly reduce greenhouse gas emissions or we face awful consequences from global warming. Of course, it is important to reduce our dependence on fossil fuels anyway because of their relative scarcity, and this reduction would automatically reduce carbon dioxide emissions. If the critics are correct, any crash programme of reducing gas emissions would be a costly step that would have little or no effect on global warming but would divert funds away from fighting battles we could win – disease, poverty, etc.

Climate and weather are very complex physical phenomena and, as a biochemist, I am unable to critically adjudicate on the competing scientific claims of IPCC and its critics. IPCC represents the mainstream majority scientific position and, in the absence of very persuasive contrary evidence, I must support it. But, the growing scepticism does catch the eye and should not be ignored. It is also embarrassing to witness each side accuse the other of dishonesty. Scientists from both sides must come together to resolve this matter.

augusti 23, 2008   15 Comments