Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — september 2008

Säg hejdå till caffe latte!

Just när herr Pachauris köttvarning klingat ut kommer en ny brittisk studie fram till att det inte bara är kött som ska strykas från vår diet, utan även mjölk, choklad, godis och alkohol. Om detta rapporterar Telegraph. Dessutom bör vi vänja oss vid att gå till affären köpa lokalt och ägna oss åt storkok. Det är hejdå caffe latte och välkommen krigsransoneringstider (OBS Gunnar L, detta är ironi, inte klagovisa).

Studiens författare inser naturligtvis att det inte blir någon lätt sak att få oss att sluta med allt gott. Därför föreslår de en koldioxidskatt på mat och dryck för att styra vår konsumtion åt rätt håll.

Tara Garnett, the report’s author, said that if the UN’s target of reducing carbon emissions by 80 per cent by 2050 is to be achieved, we must (…) drastically change our diet, and increase production efficiency and the development of renewable fuels.


Studien rekommenderar följande (gäller för standardbritten):

MInska konsumtionen av kött från 1,6 kg per vecka till 500 g per vecka. Minska mjölkkonsumtionen från 4,2 liter i veckan till 1 liter i veckan.

Enligt Jordbruksverket äter genomsnittsvensken ca 82,6 kilo kött och köttprodukter per år, dvs. i stort sett lika mycket som britten. Mjölkkonsumtionen per capita har minskat till ca 137 liter per år, dvs. 2,6 liter per vecka. Jag tror dock att i de brittiska sifforna ingår även grädde, ost, smör och margarin. Därför haltar jämförelsen. Hur som helst har jag svårt att se att svenska mammor i framtiden kommer att neka sina barn mjölk. Ett syntetiskt alternativ låter inte så gott, men kanske får vi vänja oss vid det. Om AGW-folket får sin vilja igenom. ;)

Jag antar att nästa förbud kommer att gälla lädersoffor.

september 30, 2008   2 Comments

Pengar i sjön

Dansken Björn Lomborg bör vid det här laget inte vara okänd för någon som intresserar sig för klimatfrågan. Idag är han aktuell med en artikel i Times.

Lomborg menar att den mest obekväma sanningen är att de klimatåtgärder som planeras kostar oerhört mycket men ger oerhört lite. Det är bokstavligen att kasta pengarna i sjön.

”Let’s be clear. I’m not contesting the existence of global warming. Doing so is silly, given the clear and strong results from the UN climate panel. Global warming will most probably warm the planet by between 1.6 and 3.8C above current temperatures by the end of the century. The total cost of the consequences of this warming is estimated by William Nordhaus, of Yale University, to be $15 trillion.

However, we need to keep our cool: global warming’s total cost will be only about one half of 1 per cent of the net worth of the 21st century; that is the current worth of all the wealth projected to be generated in this century. Panicking is unlikely to lead to sensible policies. It could lead to exorbitantly expensive policies, which will do great harm.”


Dagens klimatpolitik är i princip verkningslös. Den enda effekten är att den skänker någon sorts hjälteglans åt de politiker som lanserat den. ”Vi bryr oss om planeten”. Sorgligt nog är det svårt för gemene man att ifrågasätta politikernas goda vilja vad gäller klimatet. De pengar som satsas idag på begränsning av CO2-utsläpp hade i vilket fall som helst inte gett några omedelbara resultat. Det är med andra ord först när de som genomdrivit förslagen har klivit av podiet som publiken kommer att märka att de blivit lurade. Tyvärr gäller då ingen pengarna-tillbaka-garanti.

”Using the latest academic meta-study by Professor Richard Tol we can calculate that cutting 1,100 million tonnes of CO2 would create benefits worth £4 billion in terms of the impact on agriculture, forestry, preventing deaths from heat and cold, disease and unmanaged eco-systems. At a cost of £100 billion, the investment involves paying £1 to do less than 4p worth of good”, skriver Lomborg.


Man får med andra ord bättre utdelning om man köper Bingolotter för pengarna. Lomborg har länge förespråkat att vi i stället satsar på att lösa dagens reella problem, som svält, vattenbrist och sjukdomsspridning. Men då anklagas han förstås för att vara ”köpt” av någon. Kan det vara Sierra Leone?

september 30, 2008   22 Comments

Elisabet Höglund: Jag är en förnekare

Som jag redan tidigare nämnt är Elisabet Höglund aktuell med en ny klimatartikel i dagens Expressen. Hon berättar bl.a. om hur hon av Gröna Bilister blivit nekad att tala vid ett klimatforum. Gröna Bilisters talesman Mattias Goldman ansåg nämligen att klimatskepticism var lika med förnekelse av Förintelsen.

Goldman meddelade även att om inte Höglunds presentation togs bort från Klimatforums hemsida före klockan 13 måndagen därpå (detta hände på en fredag), skulle Gröna Bilister vända sig direkt till sponsorerna, länsstyrelsen och kommunen och uppmana dessa att dra tillbaka sitt stöd till konferensen. I ett brev har Goldman också uppmanat arrangörerna att ”säkerställa en diskussion mer i linje med vad världens klimatforskare slagit fast”.

”Jag visste inte, om jag skulle skratta eller gråta”, skriver Elisabet Höglund. ”Här fick jag svart på vitt på att det bara får finnas en uppfattning i klimatfrågan, nämligen den som FN:s klimatpanel har slagit fast. Klimatfrågan omfattas uppenbarligen heller inte av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen.”


Läs hela artikeln och kommentera gärna. Elisabet Höglund bör definitivt ha uppmuntran.

september 29, 2008   28 Comments

Källén siar om framtiden

Sveriges kanske mest prominenta AGW-företrädare, Erland Källén, skriver idag om den globala medeltemperaturens utveckling. Men vad sjutton ÄR global medeltemperatur egentligen? Jag har ställt frågan många gånger och hittills har jag inte fått något tillfredsställande svar.

Det är inte helt lätt med tanke på att vid varje tidpunkt befinner sig halva Jorden i skugga medan andra halvan utsätts för solens ljus. I takt med att Jorden färdas runt solen förändras årstiderna på norra och södra halvklotet. Temperaturen på Sydpolen varierar mellan –30° C och –90° C. Vid Nordpolen varierar den mellan 0 och -30° C. Längs ekvatorn kan temperaturen komma upp i 40 till 50 grader. Alltså ligger den årliga skillnaden i Jordens högsta och lägsta möjliga temperatur på någonstans mellan 70 och 140 grader. Dessutom varierar temperaturen på varje ställe över dygnets, veckans, månadens och årets lopp. Global medeltemperatur?

Källén berättar även om framtiden.

Uppvärmningen kommer sannolikt att fortsätta. Hur kraftig den blir beror framförallt på vår framtida användning av kol, olja och gas. Om vi fortsätter att öka utsläppen av växthusgaser i samma takt som hittills kan jordens medeltemperatur stiga med 4 grader till år 2100. För vår del innebär det att Stockholm får ett klimat som liknar det vi har i Paris idag. Paris får ett klimat som motsvarar Medelhavsområdet idag och runt Medelhavet kan det bli ett ökenliknande klimat. Glaciäravsmältning i Himalaya kan ge stora problem med färskvattenförsörjningen i delar av Asien och en höjning av världshavens nivå med ca en halv meter ger översvämningar i tättbefolkade områden såsom Bangla Desh och Mekong deltat i södra Vietnam.


Sen följer en reflektion över klimatskeptiker.

Det hävdas ibland att klimathotet är kraftigt överdrivet och att den uppvärmning vi sett under slutet av 1900-talet enbart beror på naturliga orsaker såsom ändringar i solstrålningen. Denna förklaring har noga analyserats av klimatforskare och man har kommit fram till att den inte är sannolik. Ändringar av solstrålningens intensitet kan inte förklara uppvärmningen under slutet av 1900-talet och andra möjligheter såsom en koppling mellan ändringar i solens magnetfält, variationer i den kosmiska strålningen och molnbildning i atmosfären är mycket spekulativa.


Slutligen ger Erland en känga till Heartland Institute m. fl. konservativa think-tanks som konsekvent sprider desinformation inom olika områden.

Klimatforskningen är ett komplext ämnesområde där specialistkunskap behövs för att sammanfatta och dra slutsatser ur ett stort och ständigt expanderande forskningsmaterial. Man kan dra paralleller till det medicinska forskningsområdet, även här behövs specialister för att sammanfatta forskningen och komma fram till behandlingsmetoder som grundar sig på bästa tillgängliga kunskap. Ett tydligt exempel är tobakens skadeverkningar. Under flera år försökte s.k. oberoende institut i USA misstänkliggöra och förvanska de resultat som seriös medicinsk forskning kommit fram till och som övertygande visat att tobaksrökning är farligt. Vi ser liknande tendenser inom klimatområdet, vilseledande påståenden plockas upp av personer som av en eller annan anledning vill ge desinformationen vidare spridning.


Javisst är klimatforskning komplex. Men exakt vilka specialistkunskaper är det som krävs för att kunna dra slutsatser inom klimatområdet? Ska man vara expert inom meteorologi, geologi, paleontologi, oceanografi? Ska man vara solforskare eller studera atmosfärisk kemi? För säkerhets skull bör man kanske även vara fysiker och astronom?

Jag är glad att Erland Källén poängterar vikten att att kunna förstå hela klimatsystemet. För det gör vi inte idag. Därför kan vi även ta de prognoser som framförs med en inte alltför liten nypa salt.

september 29, 2008   107 Comments

Miljörapportering liknar mest Kalle Anka

En av våra flitiga klimatdebattörer, Jonny Fagerström, har idag en intressant debattartikel i Aftonbladet. Han menar att medierna fullkomligen frossar i alarmistiska rubriker och att de i princip alltid gjort det. Det är sensation som gäller, både hos kvällsposten och hos den mer seriösa dagspressen. Fakta får stå tillbaka för en orgie i katastrofpropaganda.

Läs hela artikeln och kommentera gärna!

Och jag vill redan nu tipsa om att Elisabet Höglund återkommer i morgondagens Expressen med ännu en klimatkrönika. :)

september 28, 2008   3 Comments

P-O Eriksson i Kraftjournalen

Per-Olof Eriksson är aktuell med ännu en koldioxidvänlig debattartikel i tidskriften Kraftjournalen, som riktar sig till den nordiska elenergibranschen.

Tipstack: Ove L. :)

september 26, 2008   30 Comments

SDS om solen, mot strömmen

Sydsvenskan tar idag upp frågan om den svaga solvinden och skriver att ”vissa tror att det kan innebära en nedkylning av klimatet”. Återigen en intressant artikel från Sydsvenskan som just nu tycks vara den dagstidning som rapporterar mest välbalanserat i klimatfrågan.

Är det dessutom den enda svenska tidning som tagit upp NASA-konferensen?

Tipstack: Ove L och Nisse B.

september 26, 2008   5 Comments

Gore manar till civil olydnad

Nu tar Al Gore ytterligare ett steg i klimatkampen. I onsdags, då han höll tal i New York, manade han unga till civil olydnad.

“If you’re a young person looking at the future of this planet and looking at what is being done right now, and not done, I believe we have reached the stage where it is time for civil disobedience to prevent the construction of new coal plants that do not have carbon capture and sequestration,” Gore told the Clinton Global Initiative gathering to loud applause.


Al Gore räknar dock inte sig själv till gruppen ”unga olydiga”. Kanske för att han inte vill riskera sin ställning. Eller kanske för att det helt enkelt är bekvämare att flyga runt i sin privatjet och uppmana andra till brott. Nyligen blev sex brittiska aktivister frikända i domstolen efter en aktion mot kolkraftverket i Kingsnorth. Men det betyder inte att det numera är tillåtet för vem som helst att göra vad som helst. Jag tycker att framför allt unga människor borde vara försiktiga med vad de företar sig, så att de inte förstör sina framtidsmöjligheter.

september 26, 2008   14 Comments

James Hansen börjar bli desperat

James Hansen reser en hel del. Nyligen talade han på Kansas Wind and Renewable Energy Conference i Topeka. Och han skrädde inte orden. Människan har genom sina aktiviteter bringat Jorden ur balans och det finns risk för att vi för alltid förändrat vår planet.

”It has become an emergency,” said James Hansen. ”We have a planetary emergency … If we don’t bring this under control, we will destroy creation.”


Lösningen är att skrota alla gamla kolkraftverk och se till att de som uppförs nu tvingas att fånga upp all den koldioxid de släpper ut, säger Hansen. Det finns fortfarande tid att rädda världen, men det innebär att vi måste minska koldioxidhalten från dagens 385 ppm till någonstans mellan 300 och 350 ppm. Jag tänker då förstås: om så lite räcker för att rädda jorden så måste antingen krisen vara långt borta eller så är CO2 en oerhört potent växthusgas. Lite underligt känns det i varje fall att Hansen kämpar för en minskning av koldioxidhalten med 35 miljondelar.

Hansen vill dessutom åtala de företag som genom sin verksamhet utsätter jorden för, som han kallar det, planetärt hot.

Hansen, who has been sounding the alarm about global warming for more than 25 years, said that claims of scientific uncertainty no longer have any weight. He suggested that those who challenge attempts to curtail greenhouse gases could bear some legal liability for the consequences of global warming.

”I think there is an issue here of intergenerational inequity and injustice. It’s no longer a viable defense to argue we don’t know what we’re doing,” Hansen said. ”These companies know the story. I think they are guilty of crimes against humanity and nature.”


Jag vet vad ni tycker, men jag anser definitivt att Hansen går för långt. Han har för länge sen förlorat den saklighet som en NASA forskare bör ha och agerar nu snarast väckelsepredikant.

september 25, 2008   30 Comments

Nu kan man bli klimatambassadör!

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet kan vi läsa om två nytillsatta tjänster. Sverige har numera en klimatambassadör, Staffan Tillander, och en havsmiljöambassadör, Gabriella Lindholm.

Sverige ska vara pådrivande i det regionala och internationella arbetet för att möta klimathotet och för att rädda våra hav. De nya ambassadörerna för klimat och havsmiljö är mycket viktiga för vår ambitionshöjning på dessa områden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Gabriella Lindholm har 30 års erfarenhet av utrikesförvaltningen och har tjänstgjort vid en rad svenska ambassader i utlandet. Senast har hon varit ambassadör i Wien och Lissabon. Staffan Tillander har arbetat vid UD sedan 1988 och bland annat varit stationerad i Brasilia och Bryssel. Han har sedan 2005 tjänstgjort som Sveriges ambassadör i Etiopien.


På vilket sätt de båda meriterat sig för att arbeta för klimat respektive havsmiljö berättas tyvärr inte.

september 25, 2008   2 Comments