Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — oktober 2008

Människan får polarisarna att smälta

I en studie som precis publicerats i Nature Geoscience säger sig forskarna ha BEVIS för att människans aktiviteter lett till högre temperaturer och avsmältning i båda polarområdena. I IPCC:s senaste rapport sades det att Antarktis fortfarande är opåverkat av den globala uppvärmningen.

It is the first time scientists have been able to prove the link between the temperature changes in both polar regions are down to human activity and it also undermines climate sceptics who believe the warming trend seen in the Arctic in recent decades is part of the climate’s natural variability.


Hur har man då kunnat bevisa detta? Jo, med hjälp av FYRA datamodeller och mätdata från flera dussin mätstationer kring Nord- och Sydpolen.

Peter Stott of the Met Office Hadley Centre, who took part in the modelling analysis, said: ”In both polar regions the observed warming can only be reproduced in our models by including human influences – natural forcings [increases] alone are not enough.


För det första, jag visste inte att det fanns SÅ många mätstationer i polarområdena. Och för det andra, återigen tror man sig ha bevisat något med hjälp av datamodeller. Underligt nog gavs det för fyrtio år sen instruktioner vid Londons universitets ingenjörsfakultet att inga filosofidoktorstitlar fick delas ut om bevisen för en teori bestod av enbart datamodeller utan stöd i empiriska mätningar.

oktober 31, 2008   64 Comments

Kina prioriterar tillväxt

Kina har för första gången erkänt att dess utsläpp av växthusgaser är lika stora som USA:s. Även om viss klimatoro anas i landet, tror man i Beijing att det kommer att bli svårt att begränsa utsläppen. Kina är i dagsläget i högsta grad beroende av kolkraft och det kommer att ta lång tid innan landet ställer om till andra energislag.

”China’s top climate change negotiator, Xie Zhenhua, said Beijing would consider limits on its worst polluting industries if rich nations handed over the technology to help clean them up.”


Om detta är ett taktiskt drag från Kinas sida återstår att se. Klart är i varje fall att Kina kommer att fortsätta att prioritera tillväxt och eventuell miljövård räknar man med att västländerna bistår med.

(Tips: MPGE)

oktober 30, 2008   6 Comments

Vintern rasar in

I natt spås vintern komma till Sverigeland. Enligt DN får vi snö redan i natt. Storbritannien är redan drabbat. London har för första gången på 74 år fått snö i oktober. Tusentals hem är strömlösa. Men det har naturligtvis ingenting att göra med klimatförändring. På sikt kommer både både britter och svenskar att svettas.

oktober 30, 2008   22 Comments

Rockström på väg mot en katastrof

Det är mycket klimatsnack i SvD idag. I en lång intervju berättar Johan Rockström, som för övrigt just nu befinner sig på konferensen Planet 2050 i Lund, om hur illa det är ställt med vår planet. Kanske behöver vi inte gå tillbaka ända till grottstadiet, men en rejäl samhällsomvälvning anser Rockström är nödvändigt.

”Vi måste en gång för alla inse att mänskligheten är en del av biosfären, och att vår välfärd och utveckling beror av planetens förmåga att leverera tjänster som klimatreglering, mat och naturresurser. Den ekonomiska tillväxten måste underordna sig miljö­agendan, inte tvärtom”, säger han.

”Det brinner i knutarna. Vi har troligen inte mer än ett tiotal år på oss att få en ordentlig kursförändring. Och lyckas vi inte med det kan vi inte utesluta att vi rör oss mot farlig klimatförändring. Och vad är det? Jo, att klimatet blir okontrollerbart och självaccelererar utan att vi längre kontrollerar det.”


Rockström ger oss även en definition på ”förnekare och skeptiker”:

”Förnekarna och skeptikerna, de som anser att klimatforskarnas varningar är överdrivna eller i vissa fall ren humbug, att klimatförändringen i första hand har naturliga orsaker, eller att koldioxid rentav är ofarligt, ja till och med bra för planeten.”


Man behöver inte vara Nobelpristagare för att läsa mellan raderna. Skeptiker=idioter som inte vet bättre.

oktober 29, 2008   122 Comments

Stockholmsinitiativet får sista ordet

I dagens SvD Brännpunkt ger Stockholmsinitiativet svar till professorerna Rodhe och Källén.

FN:s klimatpanel är helt politicerad

Professorerna Henning Rodhe och Erland Källén och doktoranden Frida Bender ­underhåller mediala myter om att IPCC ­(Intergovernmental Panel on Climate Change) är ett objektivt vetenskapligt snarare än politiskt organ. Sanningen är en helt annan. IPCC bedömer och sammanställer endast vetenskaplig litteratur utifrån utgångspunkten att söka spår efter mänsklig påverkan på klimatet, inte att förutsättningslöst kartlägga och förstå dess variationer. De senaste direktiven säger dessutom i klartext: ”Det främsta målet för denna organisation … är att uppnå … en stabilisering av halten växthusgas i atmosfären på en nivå som skulle förebygga farlig mänsklig inverkan på klimat­systemet.”

Man utgår alltså från det man påstår sig bevisa.

Professor Richard Lindzens artikel ”Climate Science: Is it currently designed to answer questions?” (1) ger reell inblick i hur IPCC arbetar. Lindzen är inte ensam om att framföra kritik. Det inger dock hopp att läsa rapporten ”Future Climate Change Research and Observations: GCOS, WCRP and IGBP: Learning from the IPCC Fourth Assessment Report” (2) där tunga organisationer söker styra vetenskapen tillbaka till rätt sakfrågor, och bort från IPCC:s vetenskapligt motsägelsefulla och färgade arbetssätt.

Här är länkarna för dem som vill läsa mer om vår tids stora debattfråga.

(1) http://arxiv.org/abs/0809.3762

(2) http://www.igbp.net/documents/resources/Report_58.pdf

Göran Ahlgren, docent i organisk kemi, Lars Bern, fd chef för Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet, P-O Eriksson, f d vd Sandvik, Jonny ­Fagerström, miljö­debattör, Åke Ortmark, journalist, Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi, KTH, Maggie Thauersköld, The Climate Scam.

Alla företräder Stockholmsinitiativet, som kritiskt granskar klimatforskningen och dess konsekvenser.

oktober 29, 2008   11 Comments

Greenpeace tar JFK till hjälp

Se denna video från Greenpeace.

oktober 28, 2008   4 Comments

Efter uppvärmning kommer försurning

För flera månader sen fick jag frågan vad som skulle hända om det visar sig att våra koldioxidutsläpp INTE har någon signifikant inverkan på klimatet. Vad händer med alla storslagna planer på att fånga upp och begrava den ondsinta gasen? Mitt svar blev då att alarmisterna troligen ger sig på haven och den försurning som CO2 kan orsaka. Och visst fick jag rätt.

Idag rapporterar Sveriges Radio om att koldioxid gör Östersjön allt surare.

”Sedan industrialiseringen för 150 år sedan så har vi redan gjort havet 30 procent surare”, säger Jon Havenhand, som studerar försurningen av haven vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium. ”Om vi fortsätter i samma hastighet så kommer haven kanske bli tre gånger surare inom de närmaste hundra åren.”

Dessutom får vi reda på att ”de flesta forskare är nu överens om att det är utsläppen av koldioxid, som påverkar surhetsgraden i världshaven, något som kommer få stora konsekvenser för hela ekosystemet i bland annat Östersjön.”

Med andra ord kan vi inte undslippa koldioxidens katastrofala effekter. Ni som trodde att koldioxidfrågan peakat får tänka om.

oktober 28, 2008   37 Comments

Inget flaskvatten i Uppsala

Upsala Nya Tidning berättar att kommunfullmäktige i Uppsala beslutat om att sluta använda buteljerat mineralvatten på sjukhem och kommunmöten. Förslaget att rekommendera alla delar av kommunen och de kommunala bolagen att sluta med flaskvatten kommer från vänsterpartiet.

”När vi fick klart för oss hur mycket växthusgaser som släpps ut vid transporter av flaskvatten tyckte vi inte att det kändes särskilt vettigt”, säger Ilona Szatmari Waldau som är kommunalråd för vänsterpartiet.

Hur mycket flaskvatten som kommunen köper in totalt kan dock ingen på kommunen svara på.

I stället för buteljerat vatten ska nu kommunen använda kolsyrat kranvatten. I stadshuset finns redan kranar med kolsyrat vatten som används av tjänstemän och politiker.

En fråga i sammanhanget: varifrån kommer tuberna med kolsyra som används för att göra bubbelvatten av vanligt kranvatten? De transporteras väl också?

oktober 28, 2008   9 Comments

Två goda nyheter?

Låt oss börja dagen på ett positivt sätt. För det första rapporterar Manitoba Conservation att det finns rekordmånga isbjörnar i området kring Churchill på gränsen mellan Manitoba och Ontario. Man har kunnat räkna 266 isbjörnar, vilket är rekord i den här undersökningens historia.

Dessutom har kanadensiska forskare som studerar permafrost i Arktis upptäckt 700.000 år gammal is som uppenbarligen klarat tidigare perioder av uppvärmning.

”The fact that this ice survived the interglacials about 120,000 and 400,000 years ago, which we think were warmer than present, really illustrates how stubborn permafrost can be in the face of climate warming”, säger Duane Froese, adjungerad professor vid University of Alberta.

oktober 28, 2008   7 Comments

Alarmism i TIME Magazine

Bryan Walsh skriver i TIME att det är oroväckande hur lite allmänheten förstår och bryr sig om klimatförändring. Valda delar av artikeln nedan. Missa inte den fina bilden som inleder artikeln i TIME.

(ur TIME Magazine)

The shocking study reflects the tremendous gap that exists on global warming. On the one hand are the scientists, who with few exceptions think that climate change is very serious and needs to be dealt with immediately and ambitiously. On the other side is the public, which increasingly believes that climate change is real and worries about it, but which rarely ranks it as a high priority.

(…)

It may seem to many like good common sense to wait until we see proof of the serious damage global warming is doing before we take action. But it’s not — we can’t ”wait and see” on global warming because the climate has a momentum all its own, and if we wait for decades to finally act to reduce carbon emissions, it could well be too late. Yet this simply isn’t understood. Someone as smart as Bill Gates doesn’t seem to get it. ”Fortunately climate change, although it’s a huge challenge, it’s a challenge that happens over a long period of time,” he said at a forum in Beijing last year. ”You know, we have time to work on it.” But the truth is we don’t.

(…)

If elite scientists could simply solve climate change on their own, public misunderstanding wouldn’t be such a problem. But it can’t. Reducing carbon emissions sharply will require all 6.5 billion (and growing) of us to hugely change the way we use energy and travel.

oktober 27, 2008   60 Comments