Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Greenpeace tar JFK till hjälp

Se denna video från Greenpeace.

4 comments

1 Dorty { 28.10.08 at 12:51 }

Otroligt klantigt dubbat! Kunde inte producenten av detta synkronisera den tecknade munnen med det pålagda ljudet?

2 L { 28.10.08 at 12:55 }

SAVE THE CLIMATE…

Finns det en enda levande människa som på allvar tror att vi kan bevara ett visst klimat? Och vilket klimat är det man vill bevara? Vid ungdomsrevolten 1968 hade vi rätt skapligt väder här iofs….

3 Fredrik { 28.10.08 at 22:07 }

Man kan roa sig lite smått med att läsa kommentarerna filmen har fått på Youtube.

4 Johnny { 28.10.08 at 23:35 }

Smaklöst