Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2009

Baltscheffsky tror inte på kyla

Den globala uppvärmningen har ingalunda avstannat, om ni nu trodde det. Det räcker, enligt Susanna Baltscheffsky, med att fråga en australiensare. Där råder nämligen just nu exceptionell värmebölja. Och framåt juli-augusti, när australiensarna fryser som 17 (fast det berättar inte SvD om, för det stör klimatbilden), kommer vi att få se rapporter om värmeböljor i Spanien och Grekland. Allt för att upprätthålla bilden om att trenden går åt betydligt varmare temperaturer.

Dessutom är ju världshaven i fara. ”Om inte utsläppen av koldioxid minskar kan ishaven inom 40 år vara så försurade att dess koraller riskerar att lösas upp och att ishavsarter med skal utrotas”, kan vi läsa i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Därför undertecknade igår 155 forskare från 26 länder en gemensam deklaration för att få världens regeringar att agera. Deklarationen har fått namnet Monaco-deklarationen efter den gode prins Albert II.  Sverige representeras av forskare från just Göteborgs universitet.

Lite lustigt att alla deklarationer ska ha namn efter geografiska ställen. Köpenhamn har Copenhagen Consensus, Stockholm har Stockholmsinitiativet, Uppsala har sitt initiativ, Kyoto har ett protokoll, Oregon har en ”petition” och Manhattan har en deklaration. Och så vidare. Snart blir det ont om ställen som inte representerar någon överenskommelse eller samhörighet. Som tur är bor jag i Ramlösa, vars namn borde vara skyddat. ;)

januari 31, 2009   38 Comments

Klimathotet öppnar för nya affärsmöjligheter

Lindström

Ha en riktigt skön helg, mina kära läsare!

januari 30, 2009   15 Comments

Äntligen!

Det finns mirakel. Kristdemokraterna byter fot i kärnkraftsfrågan. Göran Hägglund vill ta bort förbudet mot nya reaktorer och ersätta de befintliga, som snart tjänat ut, med nya. I dagens DN förklarar han varför.

”Kristdemokraterna har traditionellt varit starka anhängare av en avveckling av kärnkraften under ordnade former. Vi var en gång aktiva i linje tre, där vår nuvarande vice partiordförande Mats Odell var vice ordförande i kampanjorganisationen mot kärnkraft. Under de snart 30 år som gått sedan folkomröstningen om kärnkraft har dock mycket vatten hunnit rinna under broarna. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt.

(…)

Ingen ska förneka att utvecklingen av förnyelsebar energi varit storartad. Ingen ska heller förneka att den fortsatt har enormt stor potential. Med detta sagt, måste vi ändå konstatera att svensk elproduktion idag till hälften består av kärnkraftsel.”

Denna nyhet kommer väldigt lägligt. Nyligen skrev Aftonbladet om att stödet för kristdemokraterna krymper oroväckande snabbt. I en mätning från Demoskop var kristdemokraterna med 2,5 procent av de tillfrågade väljarna lika stora, eller små, som Sverigedemokraterna. I en mätning från Skop hamnade partiet på 4,3 procent, knappt över riksdagsgränsen.

Är dagens utspel från Göran Hägglund tillräckligt för att säkra en plats i riksdagen? Kanske. Det är i varje fall oerhört positivt att kristdemokraterna svänger i kärnkraftsfrågan. Våra gamla reaktorer har 20 år kvar att leva och det tar ca 15 år att uppföra ett nytt kärnkraftverk. Det är dags att agera nu, så att vi slipper stå med byxorna nere.

januari 30, 2009   85 Comments

Snart på bio

Se trailern. Se filmen? Kommentarer överflödiga.

januari 30, 2009   13 Comments

Inga bevis för att CO2 driver klimatet

”Climate is not responding to greenhouse gases in the way we thought it might. If increasing carbon dioxide is in fact increasing climate change, its impact is smaller than natural variation”, sade professor Christopher de Freitas när han vittnade i en rättegång som handlade om ett stort vindparksprojekt på Nya Zeeland.

”One could argue that carbon dioxide is quite beneficial. There may be benefits of wind farming that I may not be aware of, but there is no data to show benefits in terms of mitigating potential dangerous changes in climate by offsetting carbon dioxide”, sade han också.

Professor de Freitas menar att det pågår en debatt i klimatfrågan. Debatten handlar om orsakerna till den nuvarande klimatförändringen.

”There is a possibility climate change could be impacted by human beings, but it is not a significant impact”, menar han. ”There’s no basis for alarm. We might be shooting ourselves in the foot if we act on what turns out to be a bubble-less pot,” he said.

Ännu en professor som gör ett avsteg från konsensus. Vad gör då Christopher de Freitas? Kan vi möjligen hitta någon misskrediterande information som gör att vi kan avfärda hans åsikter? De Smog Blog har naturligtvis lyckats koppla samman de Freitas med någon publiceringsskandal år 2003. Till vardags är Christopher de Freitas professor på School of Geography, Geology and Environmental Science vid University of Auckland på Nya Zeeland. Han är också vvd för Meteorological Society of New Zealand. Dessutom har han fyra gånger blivit belönad med Science Communicator Award, som delas ut av The New Zealand Association of Scientists.

PS Rubriken är antagligen som vanligt satt av redaktionen.

januari 30, 2009   25 Comments

Några ord från Danmarks klimatminister

Köpenhamn har redan börjar förbereda sig för COP15 – FN:s kommande klimatmöte, där 192 länder ska komma överens om en efterföljare till Kyoto. Det finns en tjusig hemsida och en tillhörande Climate Thinkers Blog (konkurrensen hårdnar ;) ). På denna blogg hittar jag ett inlägg från den danska klimat- och energiministern Connie Hedegaard. Och hon låter ganska likt vår egen klimatguru tillika EU-parlamentariker – Anders Wijkman.

”The consequences [of climate change] are dire. And they are already taking place. All over the world the weather is changing. Rainfalls are getting heavier, storms are getting tougher, and droughts are getting longer. The melting of the ice caps in Greenland and the Arctic is picking up pace and sea levels are rising. The habitats of plants and animals are threatened. Food production is under pressure.

(…)

As if that wasn’t enough, climate change is on the verge of a tipping point. If left unbridled, the temperature rise may trigger an avalanche of positive feedback effects that will increase the pace of changes dramatically and make the damages irreversible.

(…)

We contribute to global warming each time we take the car, each time we turn on the television, each time we fly on holiday. Therefore everybody has a personal responsibility to act and engage.”

Jag säger då det. Danmark har fått sin egen Al Gore. Connie Hedegaard glömmer dock upplysa oss om att vi bidrar till den globala uppvärmningen bara genom att finnas till.

januari 29, 2009   28 Comments

Kritikernas kritik kritiseras

I dagens DI skriver Harry Frank, Dick Hedberg och Sven Kullander från Kungliga Vetenskapsakademien att klimatkritikernas kritik inte håller. Om vi bortser från den bisarra formuleringen ”klimatkritiker”, som är DI-redaktionens påhitt, så är artikeln ett svar på Per-Olof Erikssons senaste skeptiska inlägg i DI Debatt 16/1.

/ur artikeln/

I syfte att få en klarare bild av de fossila bränslenas inverkan på klimatet och för att få djupare insikter i de överväganden som görs av IPCC gjorde Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, som bland annat årligen delar ut akademiens Nobelpris i fysik och kemi, genom sitt energiutskott och sin miljökommitté under 2006 och 2007 en studie av klimatförändringar. Studien återfinns på KVA:s hemsida.

Studien omfattade en utfrågning av en panel bestående av sex forskare, varav tre företrädde IPCC och tre var kritiska till IPCC:s slutsatser. Som underlag fick panelen ett antal frågor att besvara och kommentera skriftligt före utfrågningen. I studien ingick också en noggrann genomgång av ett stort antal publikationer, en omfattande korrespondens med panelmedlemmarna efter hearingen samt synpunkter och kommentarer från akademiens geovetenskapliga och tekniska klasser etcetera.

Sammanfattningsvis konstateras i KVA-rapporten, som offentliggjordes strax innan rapporten IPCC 2007 publicerades, att man med stor säkerhet kan påstå att en del av den ökande koldioxidhalten i atmosfären är av människan orsakad, antropogen. Exakt hur stor del av den pågående globala uppvärmningen som ska tillskrivas den antropogena halten av koldioxid och hur stor del som beror på andra faktorer är dock fortfarande osäkert. Åtminstone hälften av den hittills registrerade uppvärmningen på cirka 0,7 grader anses vara antropogen.

Trots osäkerheterna rörande storleken på människans klimatpåverkan måste en minskning av utsläppen av växthusgaser vara ett väsentligt mål i framtidens energipolitik. Dessutom finns – frånsett klimatproblematiken – all anledning att satsa på alternativa energilösningar och dra ned på användningen av fossila bränslen eftersom den orsakar hälsovådliga luftföroreningar och störningar av ekosystemen genom till exempel försurning och övergödning. Och de är en ändlig resurs.

/slut på citat från artikel/

Låt oss rekapitulera.

1. Man kan med stor säkerhet påstå att en del av ökande koldioxidhalten i atmosfären är orsakad av människan. Javisst. Det är väl ingen som ifrågasätter det. Vi släpper ut mer koldioxid nu än i början på 1900-talet.

2. Exakt hur stor del av den pågående (?) global uppvärmningen som ska tillskrivas det antropogena tillskotten av koldioxid är fortfarande osäkert. YES. Helt riktigt. Fast en skeptiker hade kanske sagt ”exakt hur liten del”. ;)

3. Åtminstone hälften av den hittills registrerade uppvärmningen på ca 0,7 grader anses vara antropogen. Källa?

4. Trots osäkerheterna måste en minskning av utsläppen vara ett väsentligt mål i framtidens energipolitik. Ursäkta, men om växthusgaserna inte utgör något problem, varför ska de bort?

5. Dessutom finns all anledning att satsa på alternativa energilösningar. ABSOLUT. Så länge de kan bära sina egna kostnader. Kraftigt subventionerad vindkraft och solenergi duger inte som alternativ.

Med andra ord, mina herrar, vi tänker inte så väldigt olika…

januari 29, 2009   127 Comments

”Låt kärnkraften bli en kärnfråga”

Stödet för kärnkraften växer.

I dagens Upsala Nya Tidning hittar vi en debattartikel skriven av Graham Mather, före detta ledamot i Europaparlamentet för de konservativa ordförande för European Policy Forum. Han besöker Stockholm nu i veckan för att träffa den socialdemokratiska Arenagruppen och presentera en nyskriven rapport om bakgrunden till New Labour-­regeringens nyfunna tilltro till kärnkraft.

”Tiden är inne för den svenska arbetarrörelsen att överge sin föråldrade rädsla för kärnkraft”, skriver Graham Mather.

Enligt honom är kärnkraften lösningen på både klimat- och energifrågan. Två flugor i en smäll. Och oavsett vad man har för åsikt i klimatfrågan känns det naturligt att hålla med om att kärnkraften är idag vår bästa och mest effektiva energikälla.

”[D]et är svårt att föreställa sig något som mer skulle få Socialdemokraterna att framstå som en modern och reformerad politisk rörelse än att öppet deklarera sitt stöd för kärnkraft”, skriver Graham Mather vidare. ”Det vore inte så kontrover­siellt som man kan tro: 62 procent av svenskarna stöder energiproduktion med kärnkraft, enligt en färsk studie av Europeiska kommissionen. Med andra ord finns det gott om utrymme att förändra partiets inställning till kärnkraft, och det är deras bästa chans att lyckas framstå som en ny och spännande politisk kraft, vilket är något jag har förstått att de är särskilt angelägna om för tillfället.”

Det är kloka tankar, men kommer Mona Sahlin et al att nappa?

PS Gunnar L: Scenen är din. ;)


januari 29, 2009   69 Comments

Historiskt väder, del 2

Sten Laurin tycks ha påbörjat en längre (?) serie om historiska väderdata. Idag fanns en fri fortsättning på gårdagens inlägg publicerad i Norrköpings Tidningar.

NT 090129

januari 29, 2009   2 Comments

Klimatet är en ny ”bubbla”

Tillsammans med Lars Bern är undertecknad nu aktuell på Newsmill med artikeln ”Klimatrevolutionen är en ny bubbla!”. Vi menar att klimatoron skapat en form av masspsykos i samhället. Allting ska plötsligt vara klimatriktigt, klimatsmart, klimatneutralt och klimatanpassat. Den vetenskapliga frågan har blivit ”kidnappad” av media och utnyttjas nu skoningslöst för att sälja tidningar och vinna tittare. Vad händer den dagen klimatbubblan spricker?

/ur artikeln/

En annan oroande iakttagelse är att många stora välrenommerade företag och organisationer låter sig dras med i masspsykosen. Man verkar helt bortse från risken att AGW som grund för verksamheten kan visa sig helt värdelös. Precis som alla som togs med byxorna nere av subprime-lånekrisen, ställer man inte de grundläggande frågorna:

Vad händer om det visar sig att ökad koldioxidhalt saknar betydelse för klimatet?

Vad händer när allmänheten får klart för sig att AGW-hypotesen saknar vetenskaplig grund?

Vad händer den dag det dyker upp en ledare som likt Deng Xiaoping avblåser klimatrevolutionen?

I dagens hårda ekonomiska verklighet kommer en rad ekonomiska styrmedel då att försvinna över en natt. Utsläppsrätter såväl som massiva investeringar i reduktion av koldioxidutsläpp blir snabbt värdelösa. Karriärer, företag och banker riskerar att bli ruinerade. Regeringar blir förlöjligade, tidningar tappar sina läsare och miljörörelsen tappar decennier av uppbyggt förtroendekapital.


januari 29, 2009   46 Comments