Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Historiskt väder, del 2

Sten Laurin tycks ha påbörjat en längre (?) serie om historiska väderdata. Idag fanns en fri fortsättning på gårdagens inlägg publicerad i Norrköpings Tidningar.

NT 090129

2 comments

1 Tege Tornvall { 04.02.09 at 21:40 }

Grundlig genomgång av gamla dagböcker, protokoll och rapporter samt brev och även gammal litteratur bör kunna ge en rätt bra om än inte exakt bild av klimatet förr. Mig veterligen har ingen systematiskt gjort det. Det borde kanske t. o. m. kunna ges ett anslag – även om resultatet kanske motsäger officiell AGW-lära.
Tege

2 Klimatdoktorn { 21.03.09 at 15:07 }

Varför skulle de resultaten motsäga ”officiell AGW-lära”? SMHI, IPCC etc har väl aldrig påstått att klimat INTE har varierat även förr i tiden?