Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2009

SMHI: Det har varit betydligt varmare

Tack vare en av bloggens läsare har jag kommit över denna lilla artikel som fanns publicerad i dagens utgåva av Norrköpings Tidningar. Författare är Sten Laurin vid SMHI och den stora nyheten är… ja, läs själva. :)

Norrköpings Tidningar 090128

Uppdatering: Och från en annan läsare kommer denna lilla artikel som figurerade i tidningen Dagen år 1898. :)

Dagen 1898

/texten lyder/

”Våra milda vintrar är icke något i sitt slag ensamt stående. År 1172 var vintern så mild, att redan i februari träden stodo i full knoppning och fåglarna bygde sina bon. År 1289 hade man egentligen ingen vinter alls. År 1421 blommande fruktträden i mars och i slutet af april blefvo körsbären mogna. År 1538 i januari månad stodo trädgårdarna redan i blomning. År 1572 var förhållandet detsamma som 1172. Äfven vintrarna 1607, 1612 och 1617 utmärkte sig genom en särdeles mild temperatur. År 1659 hade an hvarken snö eller is. År 1782 behöfde man så godt som ingen eld i kakelugnarna. Äfven om 1791, 1807, 1822 och 1894 utmärkte sig för milda vintrar.”

januari 28, 2009   23 Comments

En klimatundersökning på nätet

Följ länken för att komma till en klimatundersökning online. Jag har redan röstat. Gör det du också! En svensk tiger inte. :) Inte en blandras som jag heller.

Undersökningen är gjord av något som heter Clean Air Conservancy. För vi vet ju alla att koldioxid är något smutsigt. ;)

januari 28, 2009   29 Comments

Det finns kvinnliga klimatförnekare också

”Det finns kvinnliga klimatförnekare också”, skriver Ann-Charlotte Marteus i en (för henne) föga smickrande artikel i Expressen. Hon har naturligtvis sett Agenda och vet nu att det någonstans i Sverige finns en Maggie Thauersköld, som förnekar klimatet. Och som dessutom befinner sig ”på hjärnblödningens rand” eftersom ingen lyssnar på skeptikerna.

Ann-Charlotte Marteus har förmågan att se bortom det visuellt uppenbara. På de få sekunder som jag framträder i Agenda, i kombination med en särdeles lugn och sansad intervju med Lars Bern, lyckas hon uppfatta att vi är nära sammanbrott. Look who’s talking. :)

Anledningen till att Ann-Charlotte Marteus inte lyssnar på skeptiker, framför allt dem inom bloggosfären, är att ”de är amatörer”. Precis som hon själv. ”Det enda de kan göra är att citera någon rapport. Och då svarar förstås jag, rafflande rapport, hör du, men jag litar på FN:s klimatpanel, eftersom majoriteten av världens forkare på klimatområdet stöder det som står i deras rapporter. Tack och hej.”

Det är sant, Ann-Charlotte, vi ÄR amatörer. Men inte mer amatörer än att vi kan tänka kritiskt, och framför allt tänka själva, utan att blint svälja det som serveras av massmedia. I själva verket är var och en av oss fullt kapabel att avgöra om något som det rapporteras om verkar troligt eller inte.

Varför har media slutat att bry sig om klimatdebatten? Enligt Ann-Charlotte Marteus är det för att den ”människoskapade växthuseffekten och dess faror är så grundligt accepterade av så många forskare att det är fullstndigt naturligt att medierna lämnat frågan ”Existerar klimathotet?” bakom sig och gått vidare till ”Vad ska vi göra åt det?”

Det finns ingen tyst majoritet av klimatskeptiker i Sverige, hävdar Ann-Charlotte Marteus. Enligt Naturvårdsverket är vi bara åtta procent, och medelålders män. Ja, förutom den här förargliga Maggie som bryter mot regeln. Skulle jag sätta mig på ett flygplan som med 90 procents sannolikhet skulle störta? Nej, naturligtvis inte. Men just här begår Ann-Charlotte Marteus det misstag som många andra gör. Eftersom ”klimathotet” aldrig inträffat tidigare kan vi inte ta fram några sannolikheter för ett visst utfall. Det är inte som att kasta tärning, eller för all del flyga flygplan, där man statistiskt sett kan säkerställa ett visst utfall.

I själva verket vet vi inte vad klimatförändringen under den senare delen av 1900-talet beror på. IPCC gissar på att det är människans aktiviteter. Men det är bara en gissning.

Ann-Charlotte, du är bara arg. Och det är inget fel i det. Ilska är en mäktig känsla. Men använd den i så fall till något nyttigt i stället för att skriva den typen av artiklar som du själv blir irriterad över att få.


januari 28, 2009   130 Comments

Ännu mer isbjörnar

Det är synd om isbjörnen

BBC rapporterar att ett team bestående av 15 konstnärer ägnat två månader åt att skulptera fram en gigantisk isbjörnsmamma med sin avkomma för att påminna om det hot som den globala uppvärmningen utgör mot isbjörnarna. Statyn är 5 meter hög och väger 1,5 ton. Just nu kan den beskådas nära Tower Bridge och Parlamentshuset i London. Undrar om de tar inträde?

januari 28, 2009   2 Comments

Hansens chef är en skeptiker

James Hansens f.d. överordnade, den pensionerade NASA-forskaren Dr John S Theon, säger att han är skeptisk till AGW-teorin och att James Hansen ”skämt ut” NASA med sin alarmism. Detta enligt Marc Moranos Minority Blog (ja, det är den obekväme senatorn som AGW-företrädare gillar att hacka ner på).

”I appreciate the opportunity to add my name to those who disagree that global warming is man made”, skrev Dr Theon till Minority Office den 15 januari i år. ”I was, in effect, Hansen’s supervisor because I had to justify his funding, allocate his resources, and evaluate his results. (…) Hansen was never muzzled even though he violated NASA’s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankind’s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1998 in his testimony before Congress.”

Dr Theon anser dessutom att klimatmodeller är mer eller mindre värdelösa.

”My own belief concering anthropogenic climate change is that the models do not realistically simulate the climate system because there are many very important sub-grid scale processes that the models either replicate poorly or completely omit.”

Dr Theon är en något anonym person. En sökning på webben visar visserligen att han publicerat ett antal artiklar relevanta för klimatområdet, men någon CV kan jag inte hitta. Anthony Watts har inte mycket att bidra med. Inte heller DeSmogBlog bistår med någon misskrediterande information om Theon. The man’s a mystery. Någon som kan skingra dimmorna?

Även En kättares notiser uppmärksammar nyheten.

januari 28, 2009   11 Comments

Oreda i debatten

Läs gärna en sammanfattning av debatten i Agenda, skriven av Carl Olof Schlyter, chefredaktör på Sourze.se. Det är en sansad och mycket träffande beskrivning av läget.

Enligt Schlyter grumlades debatten av det faktum att ingen riktigt visste vad det var som skulle debatteras. Inte Elisabet Höglund, inte Anna Hedenmo och definitivt inte Pontus Schultz.

Carl Olof Schlyter avslutar sin artikel med orden:

”Jag anser att det är uppenbart att det är en teori att det är den mänskliga faktorn som är orsaken till temperaturhöjningen på jorden, inte en sanning som Al Gore hävdar, och att vi därför måste agera på den grunden istället. Med mycket stor säkerhet kommer det göras enorma felsatsningar över hela jorden om man utgår från att det är bevisat att det är människan som är orsaken till temperaturhöjningen på jorden, snarare än att se det som en av flera tänktbara teorier.

januari 28, 2009   7 Comments

Klimatfrågan i klassrummet

14.04: Jag är på plats i Nalen i Stockholm, där Liber idag anordnar ett klimatseminarium för lärare för åk 4-9. På Libers hemsida får jag reda på att seminariet syftar till att hjälpa lärare att hantera elevernas oro, samtidigt som de tar tillvara deras entusiasm för miljön.

”Du får lyssna på några av Sveriges främsta experter inom klimatområdet.”, står det i inbjudan. Ett klick längre in på hemsidan får man reda på att föreläsarna är Pär Holmgren, välkänd meteorolog, som nu lämnat tv-världen för att på heltid ägna sig åt klimatet, Bo Kjellén, forskare vid Stockholm Environment Institute och Stefan Edman, biologen som bl.a. sktivit boken ”Jorden har feber – kan vi hejda klimatförändringen?”. Dessutom är WWF på plats.

Medan jag knackar anländer Pär Holmgren och hälsar glatt på arrangörerna. Gunilla Martinsson, som är marknadsansvarig på Liber, är vänlig nog att ge mig ett ex av den senaste boken i Libers klimat- och väderflora: ”Barn frågar om klimatet”. Författarna är ovannämnde Pär Holmgren och läraren Torun Paulsson.

Barn frågar om klimatet

En snabb bläddring ger följande citat:

”Ju längre den globala uppvärmningen går desto större blir riskerna att jordens klimatsystem rubbas. (…) Redan nu ser vi hur havsisen i Arktis minskar i omfattning och mycket tyder även på att avsmältningen av Grönland och delar av Antarktis, främst Västantarktis, går allt snabbare”.

”Koldioxid, metan och lustgas har en livslängd i atmosfären på årtionden eller århundraden, medan en del fluorhaltiga växthusgaser kan stanna kvar i tusentals år.”

14.37: Jag har blivit ombedd att inte sända live. Arrangörerna vill heller inte att jag tar några bilder under seminariet. Däremot får jag senare tillgång till officiellt tagna bilder. Om det är av hänsyn till de besökande (vilket jag i så fall helt förstår) eller föreläsarna, vet jag inte.

Salen rymmer ca 300 personer och seminariet är slutsålt. Samma seminarium kommer även att ges i Göteborg den 4 februari, för de lärare som inte har möjlighet att komma till Stockholm. Minst 500 lärare kommer alltså att delges denna information.

15.00: Jag tror att detta seminarium på vanligt vis blandar ihop miljö och klimat. Miljövård är något jag gärna vill förs ut till fler. Klimatvård, finns det?

15.29: Ni som har barn, hur skulle ni vilja att deras klimatundervisning såg ut?

16.03: Stefan Edmans tio punkter:

1. Klimatet har alltid växlat på jorden. (Håller ni med?)

2. Människan påverkar klimatet. Idag snabbare än någonsin. Orsaken till detta är 3 ord: kolet, oljan och naturgasen. I kombination med ett materiellt bekvämt samhälle.

3. Hur blir det till slutet av 2000-talet? Ingen vet, men man gissar på ett väldigt kvalificerat sätt. 1-6 grader varmare i snitt fram till slutet av seklet. Detta beror dock på befolkning, teknikutveckling, forskning etc.

4. Vi måste hejda uppvärmningen innan temperaturen stigit 2 grader, den förmodade ”tipping point”. Innan 2015 måste CO2-kurvan vända. Det är bråttom.

5. Världen har vaknat. Det hänger på rättvisefrågan.

6. Teknik och etik i samverkan. Tekniken måste utvecklas, men vi måste också förändra vår konsumtion. Vi kan inte fortsätta att konsumera som vi gör.

7. Är det dyrt? Ja och nej. Enligt EU kommer det att kosta 22 biljoner per år (enligt Edman).

10. Ja, 10, jag måste ha sovit. Vad kan vi göra själva?

Undrar hur väsentliga de här punkterna 8 och 9 är…

16.42: Nu är det dags för Bo Kjellén, som beskrivs som en av Sveriges veteraner i klimatfrågan.

Han menar att forskningen aldrig är helt säker. Men tack vare den internationella klimatpanelens  fjärde rapport (framtagen av 2000-3000 forskare) har läget börjat klarna.

17.50: Dags för Pär Holmgren och klimatvetenskapen. Pär Holmgren vill dock inte bara veta vart vädret är på väg, utan även vart världen är på väg.

”Vi är den första generationen som tar så stor plats på planeten att vi faktiskt påverkar hela biosfären.”

Något intressant är att Pär Holmgren säger att vi nu rör oss från den jämvikt som vi haft under tusentals år. Enligt honom är ”tipping points” den stora faran. Vi riskerar att klimatet plötsligt börjar förändras av sig självt.

Hur kan vi minska en klimatförändring?, frågar sig Pär Holmgren. Vad kan vi göra och vad kommer det att kosta? I perspektivet mot skobarnen handlar det dock inte om kostnader utan investeringar. Onekligen snyggt formulerat. Men är en koldioxidskatt automatiskt en investering för framtiden? Det förutsätter väl att man använder pengarna på ett bra sätt. Om den hamnar fel idag kommer den i stället bli en belastning för den kommande generationen.

18.25 Frågestunden närmar sig. Och därmed slutet på detta seminarium. Kommer det några ”obekväma” frågor? Har någon lyssnat kritiskt? Eller är alla deltagare nöjda med Stefan Edman och Pär Holmgrens versioner av verkligheten? Tråkigt nog lämnar många lokalen innan det blir dags för frågorna.

18.41: Som väntat blir frågorna få och ingen är kritisk. Frågan är: är det bra eller dåligt? Kommer alla att åka hem och tänka själva? Hur mycket incitament finns det att tänka själv?

Jag återkommer med en sammanfattning av hela seminariet under de kommande dagarna.

januari 27, 2009   129 Comments

BBC i all sin naivitet

Tidigt i morse, när jag skummade igenom nattens nyheter, dök jag på denna lilla pärla från BBC. I den korta artikeln kan vi läsa att forskare nu kommit fram till att den globala uppvärmningens effekten är irreversibla och att temperaturerna kommer att förbli höga i minst tusen år till, även om vi lyckas strypa utsläppen av CO2. Studien publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

”People have imagined that if we stopped emitting carbon dioxide the climate would go back to normal in 100 years, 200 year – that’s not true,” said researcher Susan Solomon, the lead author of the report, quoted by AP news agency.

Vänta lite nu, gå tillbaka till det normala? Vad är normalt? Och att en global uppvärmning skulle vara irreversibel är mycket svårt att tro på. Se bara tillbaka på jordens historia. Vi är snarast på väg in i nästa istid. Den lär reversera det mesta. Men å andra sidan har BBC inte utmärkt sig för några journalistiska djupdykningar och analyser. I varje fall inte i klimatfrågan. Där agerar de mest ”papegoja” och upprepar saker och ting utan att ens reflektera över dem.

januari 27, 2009   16 Comments

I morgon: Klimatfrågan i klassrummet

Under morgondagen kommer The Climate Scam att gästa ett seminarium på temat ”Klimatfrågan i klassrummet” som anordnas av Liber i Stockholm. Seminariet riktar sig till lärare.

(ur pressmeddelandet)

”Lärarna har ansvaret att ge elever kunskap kring klimatet och världen vi lever i idag. Eleverna behöver känna att det finns möjlighet att påverka”, säger Pär Holmgren, författare, tidigare klimatstrateg på SVT och en av föreläsarna på seminarierna.

Dagens undervisning kring klimatfrågor kräver uppdaterade läromedel. Den tidigare miljöundervisningen räcker inte längre till för att möta klimatförändringarna och de frågeställningar som vi står inför idag. När eleverna surfar på nätet idag möts de allt för ofta av beskedet att en domedag väntar oss och vår planet om vi inte agerar. Som motkraft krävs uppdaterade pedagogiska hjälpmedel och en inställning, framför allt bland landets lärare, att vi fortfarande har möjlighet att vända den klimatförsämring som nu sker.

”Det är viktigt att lärarna känner att de har rätt hjälpmedel och verktyg som stöttar dem i undervisningen kring miljön och klimatet. På Liber har vi därför läromedel som tar upp dessa frågor. Den gemensamma diskussionen med lärare bör fortsätta och vi vill ge dem det stöd vi kan”, avslutar Gunilla Martinsson.

januari 26, 2009   62 Comments

Ingen fara för den grönländska isen

I en studie av Richard A. Kerr, publicerad i Science, är slutsatsen att det inte är någon fara för att Grönlands glaciärer försvinner. Tidigare har det spekulerats i att sydöstra Grönland löpte risk att smälta bort i den globala uppvärmningen och Al Gore var inte sen att ta upp den tråden i sin föreläsning. Nu menar dock Kerr att faran var överdriven.

So much for Greenland ice’s Armageddon. “It has come to an end,” glaciologist Tavi Murray of Swansea University in the United Kingdom said during a session at the meeting. “There seems to have been a synchronous switch-off” of the speed-up, she said. Nearly everywhere around southeast Greenland, outlet glacier flows have returned to the levels of 2000. An increasingly warmer climate will no doubt eat away at the Greenland ice sheet for centuries, glaciologists say, but no one should be extrapolating the ice’s recent wild behavior into the future.

Goda nyheter, eller hur?

januari 26, 2009   7 Comments