Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — februari 2009

Agent Klimatneutral, med rätt att luras

Jag berättade nyligen om det privatägda gymnasiet ProCivitas i Växjö, som är Sveriges första klimatneutrala gymnasieskola. För att bli klimatneutralt har ProCivitas-gymnasiet anlitat företaget Respect.

Respect - klimatkonsulter

Respect är, enligt information på sin hemsida, ett ledande konsultföretag i affärsstrategisk etisk rådgivning – från ledningsstrategi till implementering och intern/extern kommunikation. Det låter dyrt. Konsulttjänster är sällan billiga, framför allt inte när de handlar om ledningsstrategier.

I Respects klimattjänster ingår bl.a. att ta fram klimatstrategier, handlingsprogram för klimatneutrala företag, klimatutbildning, klimatkompensation samt olika typer av klimatkommunikation, t.ex. klimatbokslut.Respect påstår att deras kunder har med praktiskt arbete minskat sina utsläpp med 18 % på två år. Vinsten för klimatet är 250 000 ton koldioxid och för företagen många sparade miljoner.

Grundarna till Respect sägs vara Gordon och Anita Roddick, båda från BodyShop, Per-Uno Alm och Kaj Embrén. Idag består Respect av ca 15 konsulter. De arbetar inte med företag vars verksamhet motverkar en hållbar utveckling.

Vilken affärsidé, eller hur? Undrar bara hur länge den håller. Men än så länge håvar väl Respect in respektingivande summor.


februari 25, 2009   65 Comments

Överdrifter vanliga i klimatdebatten

New York Times reporter Andrew Revkin tar upp frågan om överdrifterna i klimatdebatten. Såväl skeptiker som AGW-företrädare gör sig skyldiga till sådana överdrifter, skriver Revkin och exemplifierar med hjälp av Al Gore, som nyligen fått ta bort en bild ur sin presentation, efter kritik från belgiska forskare, samt George Will, som uppenbarligen överdriver åt andra hållet.

Samma sak sker naturligtvis även i Sverige, fast i något mindre skala. Hur ska gemene man kunna skilja rätt från fel?

februari 25, 2009   12 Comments

Håll ihop – för miljöns skull

Den australiensiske parlamentarikern, Steve Fielding, menar att skilsmässor bör undvikas eftersom de har en negativ påverkan på miljön. Detta enligt Svenska Dagbladet. När två människor skiljer sig behövs det två boende, därmed fler rum, mer elektricitet och mer vatten.

Planeten mår helt enkelt bättre av att paren står ut med varandra, sa Fielding och backade upp sin teori med en amerikansk rapport. Steve Fielding leder partiet ”Familjen först” och har själv varit gift i 22 år. Enligt Scotsman kommer han själv från en familj med 16 barn.

Att paren som skiljer sig i stället skulle kunna flytta ihop med andra singlar och på det sättet undvika att öka sin miljöpåverkan, var inte ett förslag som kom upp under mötet, enligt Svenska Dagbladet.

(Tips: Carl)

februari 25, 2009   11 Comments

Sveriges första klimatneutrala gymnasium

knflogo

Nu har Sverige, och närmare geografiskt bestämt Växjö, fått sin första s.k. klimatneutrala gymnasieskola. Gymnasiet heter ProCivitas.

”Vi ställer tuffa krav på oss själva, det är vad våra studenter, medarbetare och samhälle förväntar sig av oss”, säger Peter Connée, VD ProCivitas.

För att bli klimatneutral har ProCivitas beräknat och rapporterat verksamhetens koldioxidutsläpp. Skolan arbetar på att minska utsläppen och de utsläpp som ändå återstår kompenserar man för genom investeringar i utsläppsminskande projekt.

”Vi har valt att investera i utbyggnaden av ett kluster av vindkraftverk i Tasma i södra Indien”, berättar Peter Connée på skolans hemsida.

Denna nyhet kräver utan tvekan närmare efterforskningar. Hur räknar man fram en skolas koldioxidutsläpp? Inkluderas elevernas personliga utsläpp under tiden de vistas i skolan? Serverar man klimatsmart skolmat? Kompenserar man för varje Google-sökning? Jag hoppas kunna återkomma om detta…

februari 24, 2009   39 Comments

Etanol dödar

Rubriken gäller den etanol vi häller i tanken, inte den vi häller i oss, även om den sistnämnda så klart också har förmågan att korta livet.

En av Schweiz största hjälporganisationer, SWISSAID, har precis lanserat en ny kampanj mot biobränslen. För att illustrera att odling av etanolgrödor leder till mer hungersnöd i världen har SWISSAID valt att ersätta etanolpumpen med en likkista.

Swissaids kampanj

/från SWISSAIDS hemsida/

SWISSAID is using its campaign against agro-fuels to raise awareness of the madness of so-called biofuels. The coffin and petrol pump illustrate where the agro-fuel boom may lead in extreme cases: people will die because valuable land will be used to grow energy plants, leaving them without enough to eat.

När får vi se en liknande kampanj i Sverige?

(Tips: Lars G)

februari 24, 2009   32 Comments

Hållbart resande

”Hållbart resande” är ett projekt som bedrivs i Umeåregionen. Bland olika kampanjer och aktiviteter finns bl.a. ett samarbete med ett taxibolag. Taxi förarna ska tävla i minskad bränsleförbrukning i förhållande till körd sträcka.

Hållbart resande

På projektets webbsida finns även verktyget MinResa, som visar konsekvenserna av olika färdsätt. I verktyget kan man jämföra olika sätt att ta sig från ett till ett annat ställe. Under tiden som man ritar sin färdväg får man automatiskt veta vad som skiljer de olika resorna vad gäller tid, avstånd, koldioxidutsläpp, kaloriåtgång och kostnad.

MinResa

Enligt ett pressmeddelande från Hållbart resande skapades MinResa därför att ”80 procent av det totala antalet bilresor i Sveriges tätorter är kortare än 3-4 kilometer. För varje liter bensin som förbränns, bildas cirka 2,6 kilo koldioxid. Det blir nästan 4 ton koldioxid per år för den bil som rullar 1 500 mil. Alla utsläpp från jordens bilar bildar ett allt tätare täcke av växthusgaser. Täcket bromsar utstrålningen av värme och jorden värms upp i allt snabbare takt.”

På webbplatsen finns även förklaringar till vad som sker med klimatet. Under rubriken ”Är inte koldioxid ofarligt?” får vi bl.a. veta detta:

”Att människan är orsaken till att halten av koldioxid i atmosfären är högre än någonsin är experterna överens om. Men det är svårt att bedömma exakt hur mycket vårt liv och leverne bidrar med. Koldioxidens snittlivslängd är flera hundra år och det finns stora naturliga variationer av koldioxid över tiden.
Osäkerhetsfaktorer som har att göra med mängden av växthusgaser och partiklar eller markförändringar, gör att det är svårt att ta fram exakta siffror.

Men det amerikanska energidepartementet bedömer att upp till en femtedel av den koldioxid som finns i atmosfären kan härledas till mänskliga aktiviteter. Och vi vet att koldioxidhalten ökar med ca 0,4% per år och att jordens medeltemperatur nu är högre än någonsin.”

Saken är biff, eller hur? Ingenstans sägs det dock att det koldioxidhalten i atmosfären som styr temperaturen. Bara att koldioxid ”är en av växthusgaserna som leder till klimatförändringar.”

Nu väntar jag bara på att SAS och SJ startar en gemensam webbplats där man får kalkylera fram koldioxidutsläppen för flyg respektive tåg. Gärna med möjlighet att själv fylla flygplanen och tågseten med passagerare. Givetvis bör det även finnas möjlighet att lägga in faktorer som förseningar, förlorat bagage och hur mycket man får ge för en kopp kaffe.

I framtiden kan flygbokningssystemet utökas med en koldioxidkalkylator. Som bekant använder olika flygbolag olika plan. Även flygtekniken skiljer sig åt. Därför kan CO2-utsläppen variera på en och samma sträcka. En billig biljett kan därmed visa sig vara ”dyrare” genom att den är mindre klimatvänlig. Förstår ni vilka affärsmöjligheter som skapas för resebyråerna?

februari 24, 2009   13 Comments

Fler reaktioner på miljöextremism

”Försiktigheten kan leda till mer ont än vi anar” är rubriken på en ledare i Barometern, Oskarshamns-Tidningen. Artikeln är en reaktion på Robert Nilssons debattinlägg i söndagens DN.

/ur artikeln/

”Vi låter så lätt ansvaret för miljö och klimat omvandlas till ett allmänt moraliserande. En attityd som inte lever på kritisk analys utan på känslomässigt engagemang. Vi väljer så lätt de stora frågorna för att av dem skapa mening, uppriktigt sagt ofta därför att exempelvis klimat och miljö är mycket bekvämare som intressen än säg etiskt grundade ställningstaganden i vår vardag, som kan sätta oss i konflikt med våra medmänniskor.

Frågor kring miljö och klimat är helt enkelt alltför viktiga för att användas som en sekulariserad religion.”

februari 24, 2009   14 Comments

Vi har snart inte råd att inte bränna kol

Det blir billigare och billigare att ”förorena” med koldioxid. Som Julian Glover skriver i The Guardian, håller den europeiska koldioxidmarknaden på att kollapsa.

”Last summer it cost an eyewatering €31 to throw up your smokestack, but in our give-away global recession sale, that’s been slashed to a crazy €8.20.”

Ändå skrivs det inte ett ord om detta i tidningarna. TV tiger. Varför ? För att vagga in oss i den falska säkerheten att utsläppshandel är bästa sättet att rädda världen? Tillåt mig att tvivla.

De flesta av oss känner till begreppet utsläppshandel. Många vet att EU infört ett sådant system. Hur många vet hur kapitalt systemet misslyckats med att begränsa utsläppen?

”The result is a system that does nothing at all for climate change but a lot for the bottom lines of mega-polluters such as the steelmaker Corus: industrial assistance in camouflage.”

februari 23, 2009   14 Comments

Detta händer (inte) på solen

Om ni följt solens aktivitet den senaste tiden så vet ni att inte mycket har hänt. Den senaste solfläcken som härstammar från solcykel 24 syntes den 14 januari. Sedan dess har tre små solfläckar uppträtt (19 jan, 27 jan och 12 feb). De två sistnämnda hörde till solcykel 23. Den förstnämnda var oklar. Sedan den 12 februari har solen varit blank. Som på bilden nedan.

sun090223

februari 23, 2009   21 Comments

Överbelastning? :)

Tillfälligt fel?

februari 23, 2009   8 Comments