Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — augusti 2009

Intressant studie?

Ramlade över denna studie ikväll. Den låter klart intressant, eller hur?

Small fluctuations in solar activity, large influence on the climate

Sun spot frequency has an unexpectedly strong influence on cloud formation and precipitation

Our sun does not radiate evenly. The best known example of radiation fluctuations is the famous 11-year cycle of sun spots. Nobody denies its influence on the natural climate variability, but climate models have, to-date, not been able to satisfactorily reconstruct its impact on climate activity.

Researchers from the USA and from Germany have now, for the first time, successfully simulated, in detail, the complex interaction between solar radiation, atmosphere, and the ocean. As the scientific journal Science reports in its latest issue, Gerald Meehl of the US-National Center for Atmospheric Research (NCAR) and his team have been able to calculate how the extremely small variations in radiation brings about a comparatively significant change in the System ”Atmosphere-Ocean”.

Katja Matthes of the GFZ German Research Centre for Geosciences, and co-author of the study, states: „Taking into consideration the complete radiation spectrum of the sun, the radiation intensity within one sun spot cycle varies by just 0.1 per cent. Complex interplay mechanisms in the stratosphere and the troposphere, however, create measurable changes in the water temperature of the Pacific and in precipitation”.

Top Down – Bottom up

In order for such reinforcement to take place many small wheels have to interdigitate. The initial process runs from the top downwards: increased solar radiation leads to more ozone and higher temperatures in the stratosphere. ”The ultraviolet radiation share varies much more strongly than the other shares in the spectrum, i.e. by five to eight per cent, and that forms more ozone” explains Katja Matthes. As a result, especially the tropical stratosphere becomes warmer, which in turn leads to changed atmospheric circulation. Thus, the interrelated typical precipitation patterns in the tropics are also displaced.

The second process takes place in the opposite way: the higher solar activity leads to more evaporation in the cloud free areas. With the trade winds the increased amounts of moisture are transported to the equator, where they lead to stronger precipitation, lower water temperatures in the East Pacific and reduced cloud formation, which in turn allows for increased evaporation. Katja Matthes: ”It is this positive back coupling that strengthens the process”. With this it is possible to explain the respective measurements and observations on the Earth’s surface.

Professor Reinhard Huettl, Chairman of the Scientific Executive Board of the GFZ (Helmholtz Association of German Research Centres) adds: ”The study is important for comprehending the natural climatic variability, which – on different time scales – is significantly influenced by the sun. In order to better understand the anthropogenically induced climate change and to make more reliable future climate scenarios, it is very important to understand the underlying natural climatic variability. This investigation shows again that we still have substantial research needs to understand the climate system”. Together with the Alfred Wegener-Institute for Polar and Marine Research and the Senckenberg Research Institute and Natural History Museum the GFZ is, therefore, organising a conference ”Climate in the System Earth” scheduled for 2./3. November 2009 in Berlin.

###

Meehl, G.A., J.M. Arblaster, K. Matthes, F. Sassi, and H. van Loon (2009), Amplifying the Pacific climate system response to a small 11 year solar cycle forcing, Science, 325, 1114-1118.

augusti 27, 2009   45 Comments

Avge ett klimatlöfte

Alla Lundabor kan nu på lördag diskutera klimat och miljö med miljöstrateger från Lunds kommun och dessutom avge ett personligt klimatlöfte.

En av ovannämnda klimatstrateger är Kristina Fontell, som även ansvarar för informationen på webben.

lund-klimat

Där kan man bl.a. avge sitt klimatlöfte och även läsa vad andra har lovat. Ett litet axplock:

Sluta torktumla frottéhanddukar, vilket är det enda jag på senare tid har använt torktumlaren till. Bara använda en halv maskindisk-tablett till varje disk. Koka vatten till potatis m.m. i vattenkokaren.

Ska inte åka hiss på jobbet, bara ta trappor…

Jag lovar att ha en filmkvall i host och bjuda in alla mina vanner for att se ”En obekvam sanning”!

Jag passade förresten också på att avge ett löfte. :)

bild-13

augusti 27, 2009   37 Comments

Gotländsk insändare

Inge Bolin låter meddela att hans senaste insändare om klimat blivit publicerad i både Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. Texten återges nedan.

***

Vi går mot kallare klimat

FN:s klimatpanel (IPCC) har sedan bildandet 1988 menat att vi upplever en hastig temperaturökning globalt. Ökningen skulle vara cirka 0,2 grader per årtionde och alltså två grader per århundrade, detta baserat på takten från cirka 1975 och framåt.

Men tidigare var takten den samma 1910-1940 och från 1940 till 1975 så sjönk temperaturen med 0,2 grader. Hur det kunde komma sig visste man inte och koldioxidhaltens ökning var då låg så den borde inte påverka i någon nämnvärd grad. För bara cirka ett år sedan kom man fram till att dessa trappstegsvisa ändringar berodde på i huvudsak PDO, stor en havsström i Stilla Havet. PDO blev för övrigt negativ i fjol = kallare. Jämnar man ut PDO:s inverkan blir det kvar en temperaturökning på cirka 0,7 grader per århundrade, vilket är bara en tredjedel av IPCC:s utsaga vilket ju inte verkar så oroande och detta har pågått sedan mitten av 1800-talet, en tidpunkt som var den kallaste sedan Istiden.

Den ökande temperaturen ska sedan ge en ökad avdunstning, och eftersom vattenånga också är en växthusgas spär det på temperaturökningen. Men då ökningstakten egentligen bara ligger på 0,7 grader per århundrade ger detta liten effekt. Dessutom säger Nasa (Amerikanska Rymdflygstyrelsen) att cirka 0,15 grader av detta beror på ökad solaktivitet och ett par tiondelar ligger på sotpartiklar i atmosfären. Kvar till växthuseffekten blir då bara cirka 0,3 grader och det är nästan försumbart. Under tiden säger de som vill att växthuseffekten ska vara ett problem, att uppvärmningstakten är större än befarat! Samtidigt hör vi att det är rekordkallt i USA.

Hur är det då med isbjörnarna? Jo tack, för 50 år sedan var de cirka 5 000 stycken medan de idag är cirka 25 000 så de är inte alls hotade. Avsmältningen i Arktis var väldigt tydlig 2007, mest beroende på ihållande vindar som drev iväg isflaken söderut, men där har ismängden ökat igen, dock inte ännu till samma nivå som innan. Havsytehöjningen som tidigare legat på ett par millimeter per år har nu avstannat. Det finns ett projekt Argo med cirka 3 000 mätbojar runt världshaven vars mätning visar att vattentemperaturen möjligen sjunkit något sedan mätningarnas början för åtta år sedan. Vattentemperaturen är mycket viktig eftersom världshavens värmeinnehåll är väldigt mycket större än luftens.

Solen har inte visat några fläckar på över ett år och inga tecken på en ny solfläckscykel finns. Detta är ovanligt och oroande eftersom tidigare långa perioder med låg solaktivitet också inneburit kallt klimat. Så medan det inte egentligen finns något påvisbart historiskt samband mellan CO2-halt och klimat, så finns det mycket tydligare samband mellan solaktivitet och klimat. Vi kan då få uppleva kallare klimat de närmaste årtiondena istället för det man varnar för, ett varmare.

Att dra igång en mycket kostsam omställning av den västerländska ekonomin med ett mycket tveksamt resultat samtidigt som vi har en global ekonomisk kris verkar mer än lovligt dumt.

***

augusti 27, 2009   52 Comments

Roy Spencer om julis havstemperatur

Roy Spencer har gjort en djupdykning i havtemperaturerna och kommit fram till att det inte alls är säkert att juli 2009 var så rekordvarm som det påstås.

Läs hela hans redogörelse här.

augusti 27, 2009   Kommentering avstängd

Ljusning på DN?

Läs dagens krönika av Barbro Hedvall. Viss ljusning kan anas på DN. Vad sägs om t.ex. det här:

”Jag vill inte förringa problemen med den ekonomiska nedgången, en hotande influensaepidemi, än mindre tar jag lätt på koldioxidutsläpp, ökenutbredning eller smältande glaciärer. Farliga är däremot de ständigt uppskruvade varningarna, och riktigt obehagliga är stämningarna av ödesbunden katastrof som hörs därbakom.”

augusti 27, 2009   3 Comments

Köttets lustar

eller kanske snarare om lusten till köttet.

Vänsterpartisten Jöran Fagerlund föreslår att Göteborgs miljönämnd inför hårdare krav på vad som får kallas ”miljömåltid”. Idag ska en miljömåltid bestå av ekologiska livsmedel. Men enligt Fagerlund är detta inte nog. Han vill att miljönämnden utesluter allt kött ur definitionen för miljömåltider i Göteborg.

En vegetatisk dag är på tok för lite, anser Fagerlund. I varje fall om man vill nå Göteborgs Stads miljökvalitetsmål för Begränsad klimatpåverkan som är ett hållbart och rättvist utsläpp av växthusgaser.

”Ska det målet nås borde man snarast begränsa serveringen av kött och fisk till en dag i veckan vardera och resten av veckan vegetariskt”, säger Jöran Fagerlund.

Är det här det som kallas Bästkusten? Och borde inte de köttfria måltiderna byta namn till ”klimatmål”?

augusti 26, 2009   62 Comments

Chatt med Lotta Hedström

En av bloggläsarna gjorde mig uppmärksam på att Lotta Hedström skulle idag chatta med Sydsvenskans läsare. Naturligtvis anslöt jag mig till chatten och här är några guldkorn:

Anders: Sverige står för 0,2% av koldioxidutsläppen i världen, så jag bara undrar om ni jobbar för en 0 gräns som enda land i världen?

Lotta H: Tyvärr går det inte att räkna dessa saker strikt land-vis. Utsläppen kan genereras på ett ställe men släppas ut på ett annat, vi har oxå ett globalt gemensamt mätproblem. Till din fråga: min och beredningens inställning är att de rika länderna o de som vi som historiskt stått för den industriella utveckling som bränt av den fossila energi som skapat problemen under de gångna 60 åren måste ta vårt fulla ansvar utan att snegla på millimetrar. Vår ekonomi tål detta o kan t o m må bra av nya produkter.

Troed: Lotta, enligt ett uttalande från dig riskerar Skåne att bli 5 grader varmare om IPCCs ”värsta fall”-prognoser slår in. Var kommer den siffran ifrån, och vet du själv aktuell risksiffra (procent) för det utfallet?

Lotta H: Jag har fått just den siffran från vårt sekretariat, som är duktigt o pålitligt. De tankar ner från IPCC, NVV, RUS, SMHI och andra vetenskapliga källor.

Paul: Anser du att det kan finnas vetenskaplig konsensus kring någonting?

Lotta H: Tar man frågan filosofiskt/vetenskapshistoriskt finns dt ALLTID en pågående omprövning i alla sunda akademiska sammanhang. Annars stagnerar forsknigen tils nya paradigm tar över. (säger jag som gammal idéhistoria-, vetenskapteori- o filosofi student) MEN – om du implicerar tillräckligt konsesus runt klimateffektens existens och ursprung – så JA!, ABSOLUT tillräckligt! Ingen har tid längre att försöka förmå de som inte inser faran att öppna ögonen. Vi måste AGERA nu, ej snacka.

Paul: Har du läst boken Chill Out av Lars Bern och Maggie Thauersköld?

Lotta H: Nej, men jag känner till Lars Bern som en fd industrimagnat som tidigt blev ”miljöfrälst” och på ett filosofiskt sätt skrivit om sina tankar. Tack för tipset!

EP: Hej Lotta! Känns det snöpligt för ert arbete att det faktiskt blivit kallare på jorden sedan 2002? Samtidigt har ju koldioxidutsläppen ökat, vilket enligt AGW-teorin borde leda till direkt motsatt utveckling.

Lotta H: Vi och alla klimatarbetare tittar inte på två års trender utan på 600 000 år. Borrkärnor från glaciärisar visar att temperatur och CO2-halt följt varandra väldigt väl; ju högre CO2-halt ju varmare har klimatet varit. Men NU – har på bara 70 år- har CO2 stuckit iväg långt långt över skalstecken! Du kan välja att tro att vi inte har en fossilt genererad klimatuppvärmning som hotar att trumfa de naturliga variationerna, visst. Men vi som inser allvaret väljer att AGERA och ha beredskap för worst.

kalle: Undrar hur många kärnkraftverk vi behöver för att få fram ström till alla elbilar om vi skulle byta ut bilparken i Sverige.

Lotta H: Min vision: Färre bilar totalt. Mer biogasbilar, vätgasbilar och elbilar. Samt: decentraliserad elproduktion med vind, småskaligt vatten, solceller.

Olof: Tycker du om Vattenfalls uppköp av kolkraftverk världen över är försvarbart med en hållbar miljöpolitik? Efter vad jag förstår är Vattenfalls utsläpp större än Sveriges sammanlagda Co2 utsläpp. Ett vanligt argument här brukar vara ”clean-coal” hur långt i framtiden tror du att en sådan teknik, om det ens är möjligt, ligger? Eller är detta bara ”greenwashing”?

Lotta H: Vattenfalls policy är botten – de sysslar verkligen med både blå dunster och green washing. BUUH! PÅ dem biter konsumentklagomål samt mycket bättre styrning i ägardirektiven från – staten!

Av de frågor jag ställde kom endast denna med som chattens sista fråga.

Maggie Thauersköld: Tycker du att det är moraliskt försvarbart att ta med hela familjen på chartersemester till Thailand?

Lotta H: Sånt är tveksamt idag…

augusti 26, 2009   44 Comments

Här är en som tror

Minns ni mitt inlägg om Klimatberedningens förslag? Där nämndes en viss Lotta Hedström, eller TomeLotta. I Sydsvenskan kan man läsa en utförlig intervju med Lotta. Onekligen försöker hon leva som hon lär. Hon ”tror på individers handlingskraft, att det lönar sig att sopsortera, isolera sitt hus och börja cykla. Detta trots att elbolag fortsätter att investera i fossila bränslen, bensinbilar säljs och regnskog skövlas.” Här talar vi om äkta övertygelse.

Lotta kör en elhybridbil och undviker så långt det går att flyga. ”Jag var ju i Afrika nyligen och då flög jag, när jag skulle åka dit och prata klimat”, berättar hon för SDS. ”Pinsamt, pinsamt, men inrikes försöker jag alltid åka tåg.”

Klimatkompensering tror Lotta Hedström inte på. Det gör man primärt för att döva sitt samvete, tror hon. I stället finns det mycket annat som företag och enskilda kan göra för att leva mer klimatvänligt: isolera huset, byta lampor och välja färdmedel. ”Men att inte göra de valen och istället köpa några träd är nästan patetiskt”, säger hon.

Tänk er rubrikerna om något storföretag skulle säga: ”Vi slutar härmed att klimatkompensera. Vi har i stället tilläggsisolerat fabriken och bytt till lågenergilampor. Dessutom har vi förbjudit våra anställda att flyga.”

augusti 26, 2009   18 Comments

Väck med glödlampan, tänd ett ljus

Labbibia tipsar om en artikel i Expressen. Det handlar om förbudet mot vanliga glödlampor. Som ni säkert vet får vi från och med den 1 september inte längre köpa matta glödlampor och klara 100-wattslampor. Vi förväntas snällt gå över till de s.k. lågenergialternativen.

Det bästa av allt är slutklämmen på artikeln:

”Man får faktiskt anstränga sig lite med tanke på klimatet”, säger belysningsbranschens vd Magnus Frantzell. Och Expressens redaktör tillägger: ”Den som vill mysa kanske kan tända ett ljus”. Även det för klimatets skull, förmodar jag.

augusti 25, 2009   27 Comments

Monbiot vs. Plimer

Ian Plimers bok ”Heaven and Earth” har orsakat en hel del känslostorm. George Monbiot, författare till bl.a. ”Heat: how to stop the planet burning” är en av dem som kritiserar Plimer för att boken innehåller en mängd direkta felaktigheter. Plimer var förstås inte sen att utmana Monbiot på en debatt och visst kunde Monbiot tänka sig att acceptera, så länge han fick bestämma frågorna. Ett frågebatteri skickades över till Ian Plimer som nu svarat – med en egen uppsättning frågor.

Hela förloppet beskrivs på sajten Real Climate. Nu väntar vi så klart på Ian Plimers replik. Tänk vad spännande ett bråk mellan två författare kan vara.

augusti 25, 2009   29 Comments