Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2010

Partiledardebatten 31 januari

partiledardebatt

Den enda partiledare som nämnde ordet ”klimat” var Mona Sahlin. För övrigt anser jag att alliansen hade ett litet övertag, Björklund ger ett stabilt intryck. Maud O är dessvärre tämligen dålig.

Kommentarer?

januari 31, 2010   54 Comments

Ännu fler pinsamheter för IPCC

alps

Förutom Glaciergate, Hurricangate etc har vi nu även fått en Icegate. Enligt Telegraph baseras IPCC:s uppgifter om isförhållanden i Alperna, Anderna och Afrika på två mycket kuriösa källor. Den ena är en artikel i en tidskrift om bergsklättring. Artikeln bygger på berättelser från enskilda klättrare som tycker sig minnas hur det var förr (bättre förstås!) och jämför med nuläget. Vetenskap? Nja… Vad var det Pachauri sade? Voodoo?

Den andra källan är en magisteruppsats av en schweizisk geografistudent som intervjuat guider i Alperna. Peer-review? Nja, flickvännen kanske korrläste… Dessutom är herr student en klimataktivist, eller i varje fall en uttalad AGW-förespråkare (enligt Telegraph).

Vad säger IPCC då? Ja, än så länge besvarar man alla frågor med att rapporternas innehåll i stort är korrekt, trots vissa mindre skönhetsfläckar.

(Signaturen L hade med länken till denna artikel i Telegraph i sin kommentar till Ingemars senaste inlägg, men jag tycker att saken är så pass viktig att den bör lyftas fram i ett eget inlägg.)

januari 31, 2010   59 Comments

Det Naturliga Steget

end is near cartoon

Den fråga som allt fler ställer sig, är hur nästan hela västvärlden har kommit att gå på föreställningarna om den nära förestående klimatkatastrofen? Man kan lätt hitta ett antal mer eller mindre trovärdiga konspirationsteorier, men kanske är förklaringen betydligt enklare.

En rad miljölarm som på allvar började dyka upp på 60-talet ryckte oss i västvärlden ur den naiva utvecklingsoptimism som dittills präglat efterkrigstiden. Efter månlandningarna började vi känna tveksamhet inför framtiden och vi började skuldbelägga vår egen moderna livsstil. Skuldkänslorna gav näring åt en rad miljöorganisationer som sedan dess vuxit till en ekologisk lobbyindustri (ELO) som erbjöd arenor för vårt engagemang.

Jag själv var inget undantag. Under sex år på 90-talet var jag ordförande för den rörelsedrivande delen av ELO:n Det Naturliga Steget. Vi drev en miljökampanj som gick ut på att få människor, företag och andra organisationer att förstå grundläggande systemekologi. Kampanjen byggde på ett antal villkor för ett ekologiskt hållbart samhälle. De hade tagits fram av läkaren Karl-Henrik Robert och lagts till grund för ett utbildningsprogram i grundläggande systemekologi. Verksamheten gick lysande och försörjde ett femtiotal personer. Trots kungens stöd bröts framgången sedan framlidne fysikprofessorn Tor-Ragnar Gerholm i en skrift ifrågasatt de grundläggande villkoren.

DNS:s verksamhet byggde på föreställningen att det västerländska sättet att leva var på väg att ta kål på planeten. Ofta användes metaforen att vi skulle behöva ytterligare minst 2-3 jordklot. Vi skuldbelagde hela den västerländska civilisationen. För att inte tala om hur det skulle bli om Asiens miljarder kom på idén att vilja leva som vi. Det senare var ett skrämmande perspektiv som jag mötte och fortfarande ofta möter i miljödebatten. Vi måste ställa om vårt sätt att leva innan de tar efter oss! Miljarder bilåkande asiater – det får helt enkelt inte ske!

Här någonstans hittar vi roten till att klimatfrågan tagit den vändning den gjort. Tidsandan skuldbelade den västerländska livsstilen och lade grunden till vår ekoimperialism – vår strävan att hindra utvecklingsländerna från att ta efter oss. Samtidigt kom ny näring. Forskare började varna för konsekvenserna av stora utsläpp av koldioxid och många västliga politiker som t.ex. Margaret Thatcher upptäckte att dessa varningar kunde utnyttjas politiskt. I detta sammelsurium av intressen föddes klimatalarmismen.

Intressen hos den växande skrämselindustrin (som miljörörelsen blivit) och hos den politiska klassen smälte samman och formade en ensidig propaganda utan tidigare motstycke (Al Gore, kungligheter, IPCC, gammelmedia …). Med massiva forskningsanslag övertygade politikerna ett antal svagsinta forskare att det var angeläget att överdriva klimathoten för att allmänheten skulle förstå frågans allvar (IPCC, James Hansen, Michael Mann …). Forskarna började tillrättalägga data för att överdriva bilden av en global uppvärmning (Hockeystick, Climategate …) och skrämselindustrins organisationer (WWF, Tällberg …) fantiserade ihop katastrofala scenarier om smältande glaciärer (Himalaya), utrotningshotade isbjörnar (WWF), stigande havsnivåer, fler och värre orkaner, tipping-points … . Så skapades en masspsykos som till slut började leva sitt eget liv.

Det hade kunnat gå riktigt snett, men Jorden själv tog Det Naturliga Steget och satte stopp för psykosen genom att vädret (och klimatet?) började svänga mot det kallare för ett decennium sedan. Förtrollningen bröts och vi vanliga människor började ifrågasätta den ensidiga propagandan. På nätet hittade vi svaren.

Det skamliga var att den kritiskt granskande journalismen (SVT, SvD, DN m.fl.) fallerade! Det har lärt oss att själva skaffa informationen och att aldrig mer förlita oss på censurerande mellanhänder som Bojs och Baltscheffsky.

januari 31, 2010   165 Comments

Dags för byte av bästa prognos

Skandalerna duggar tätt i dessa dagar. De slår dock mot lite olika håll. Climategate, den stärkta misstanken mot NASA-GISS, Himalayagate, Disastergate osv., slår både mot de klimatvetenskapliga ställningstaganden som IPCC gör och mot förtroendet för IPCC som officiell uttolkare av forskningen. En del av affärerna, som exempelvis Disastergate och Himalayagate, handlar mer om effekterna av en förhöjd global temperatur än om grundfrågan huruvida den prognostiserade temperaturhöjningen alls inträffar.

Som intresserad lekman på området skulle jag här vilja ställa frågan om det inte på allvar är dags att byta bästa prognos; från 0,3 grader Celsius/decennium till mellan 0,05 och 0,1 grad/dec? Här är en sammanställning av olika prognoser som kunniga klimatforskare kommit fram till:

spencer_fig1_models-reality1

Lord Monckton publicerade en omdiskuterad artikel i Julinumret av Physics and Society 2008, där han argumenterade för att IPCC överskattat CO2-känsligheten 6 ggr. Monckton må kalla sig amatör, men som synes har han ett hyggligt stöd bland proffsen. Att CO2-känsligheten blivit grovt överskattad stöds av forskare som Spencer, Shaviv, Lindzen, Douglass och andra.

Så här resonerar jag (lite förenklat):

1. Kritiken mot IPCC:s prognoser är överväldigande: McIntyres, Wegman och von Storchs invändningar mot Michael Manns hockeyklubbsdiagram visar klart att det inte finns några belägg för att 1900-talets uppvärmning är unik. Briffas försök att rädda hypotesen (Yamal-skandalen) är bara ett pinsamt misslyckande.

2. Avsaknaden av en ”hotspot” i troposfären över tropikerna talar emot IPCC:s modeller. Försöket att rädda dem genom att vidga deras osäkerhetsmarginaler är ad hoc och ovetenskapligt.

3. Det senaste decenniets utplaning av uppvärmningen trots ökat nettotillskott av CO2 skapar ytterligare allvarliga problem för IPCC:s modeller. Bevisligen har de inte tagit tillräcklig hänsyn till andra faktorers inflytande på den globala temperaturen.

4. CRU:s och GISS:s markdata för 1900-talet kan på goda grunder ifrågasättas, vilket också stödjer skeptikernas synpunkt att man inte kan utläsa någon större påverkan från CO2.

5. Däremot kanske man i dagsläget bör acceptera att det skett en viss global temperaturuppvärmning under 1900-talet, vilket bl.a. stöds av en grundläggande fysikalisk teori om CO2 -molekylens strålningsegenskaper och av satellitdata från 1979. Låt oss anta att århundradets uppvärmning ligger på den ofta förekommande siffran 0,07 grader C per decennium i snitt.

6. Det finns alternativa teorier för en sådan uppvärmning: Exempelvis Svensmarks solcykelteori, Spencers molnteori, Pielke Sr:s teori om lokala förändringar pga ändrad markanvändning, samt havens oscillationer. Alla dessa teorier pekar ut andra faktorer såsom viktigare än koldioxidens påverkan, de stämmer bättre med observationer och de ger ett stöd för att IPCC:s uppskattning av den framtida globala uppvärmningen är grovt överdriven. De ger också en vetenskaplig grund för att det pågår en mer eller mindre naturlig återhämtning från den lilla istiden.

7. 1 – 6 innebär att vi bör ge företräde för prognoser som ligger mellan 0,05 och 0,1 grad per decennium.

8. Det finns än så länge inga starka skäl att frångå default-hypotesen att samma uppvärmning som för 1900-talet – dvs 0,07 grader/decennium – är den bästa prognosen.

Men det handlar fortfarande om mycket osäkra prognoser, även om vi kan avfärda IPCC:s modeller från 2007. Men här handlar det om att välja bästa prognos om vi måste välja.

Jag är medveten om att jag borde pepprat detta inlägg med länkar. Men låt oss ta det i kommentarerna; om någon inte vet vad jag pratar om så skriv in en efterlysning där.

Ingemar Nordin

januari 31, 2010   19 Comments

Min (o)kvalificerade gissning

Vinden har vänt. Sedan floppen i Köpenhamn är det plötsligt mer rumsrent att vara klimatskeptiker. Dessutom har vissa journalister upptäckt att det tidigare helgonförklarade IPCC har fler hål än en Emmentaler. En efter en börjar de ifrågasätta det som hittills varit absolut sanning. Sakta men säkert uppdagas den ena oegentligheten efter den andra. Verkligheten skalas fram. Och det är ingen vacker syn.

Min (o)kvalificerade gissning är att 2010 blir året då IPCC slutligen förlorar sin stjärnstatus och -glans. Det finns ingen återvändo. Det går inte att reparera ett anseende som gång på gång skadats av den ena skandalen efter den andra. Det bästa vore antagligen att lägga ner hela panelen och fortsätta forskningen i mindre enheter och konstellationer. Men kommer det att hända eller kommer FN att envisas med att försöka lappa ihop och dreja om klimatpanelen inför mötet i Mexiko? Och Raj Pachauri? Kommer han att ha vett nog att lämna sin ställning?

Nu när medias blodhundar fått upp spåret pekar mycket på att herr Pachauri kommer att vara ordentligt ansatt. Journalister gillar att avslöja skandaler och korruption. Framför allt när en förmodad filantrop visar sig vara värsta opportunisten. Drevet mot Pachauri kommer att fortsätta.

Och temperaturen då? Ja, det skulle förvåna mig mycket om inte 2010 sällar sig till platåfasen. Det kommer förmodligen inte att ske mycket på temperaturfronten. Även om GISS kommer att göra allt för att få varje ny månad till den varmaste någonsin i historien.

Men, mina damer och herrar, jag tror att vi upplever början till slutet för klimatkatastrofen. Det som för ett år sedan var självklart och oantastligt får idag betraktas med skepsis. Frågan är bara hur länge det dröjer innan någon börjar ifrågasätta inte bara klimatvetenskapens, utan även klimatpolitikens obefläckade existens.

januari 30, 2010   101 Comments

Ännu en bra krönika

Norr-kuriren 100130

Från motsatta sidan av landet kommer här ännu en intressant krönika. Lite festligt att Pär Holmgren fastnade i snödrivorna på väg till sitt klimatseminarium.

”Climate doesn’t kill people, weather does.”

januari 30, 2010   9 Comments

Raj Pachauri har det hett om öronen

PD*27446791

Jag tror att slutet närmar sig för IPCC:s Raj Pachauri. Snart kommer det att vara omöjligt för honom att sitta kvar. Redan nu höjer många röster och kräver hans omedelbara avgång. Pachauri tiger dock. Det är han bra på.

Brittiska Times Online skriver nämligen att Pachauri redan för två månader sedan kände till de felaktiga uppgifterna om Himalayas glaciärer. Det var alltså innan Köpenhamnskonferensen, COP15. Ändå valde han att inte korrigera uppgiften. När han konfronterdes med saken sade han:

“That’s ridiculous. It never came to my attention before the Copenhagen summit. It wasn’t in the public sphere.”

Nu visar det sig dock att en känd vetenskapsjournalist faktiskt frågade Pachauri om glaciärerna redan i november förra året. Då svarade denne att han inte hade något att tillägga i ämnet.

En kinesisk forskare, Ding Zhongli, säger nu att ”nuvarande temperaturer på jorden verkar normala om man ser till globala klimatförändringar under de senaste 10000 åren”. Han menar att IPCC kan ha överskattat kopplingen mellan CO2 och den globala temperaturen.

januari 30, 2010   28 Comments

Bra skrivet i Ystads Allehanda

Ystads Allehanda 100130

Ystads Allehanda och dess politiske redaktör Ola Tedin visar vägen när gäller bra journalistik. Läs Ola Tedins senaste krönika och kommentera gärna både i nättidningen och här på bloggen.

januari 30, 2010   9 Comments

Ännu mer klimatexpertis

mikroklimat

Man vet inte om man ska skratta eller gråta. IVL ska ju ändå vara ledande inom bl.a. inomhusmiljö. Vad lär de ut egentligen?

januari 29, 2010   45 Comments

Tusentals demonstrerar mot global uppvärmning

191fefaf

januari 29, 2010   26 Comments