Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — februari 2010

Ska vi stänga Sverige för att det är vinter?

Det snöar

Den relevanta frågan ställs i Aftonbladet av Robert Collin

Robert skriver vidare:

”Tak rasar ihop. Bilar kör fast på dåligt skötta vägar. Tåg ställs in. Och kollektivtrafiken i Stockholm står still. Hur kan minnet vara så kort? Eller har klimatfundamentalisterna lurat i oss att de kalla vintrarna är förbi?”

Ja man undrar.

februari 24, 2010   32 Comments

Met Office reformeras?

På ett möte i turkiska Antalya föreslog 150 brittiska klimatforskare att Met Office borde se över sitt sätt att samla in och rapportera sina temperaturdata.

The new effort, the proposal says, would provide:

• ”verifiable datasets starting from a common databank of unrestricted data”

• ”methods that are fully documented in the peer reviewed literature and open to scrutiny;”

• ”a set of independent assessments of surface temperature produced by independent groups using independent methods,”

• ”comprehensive audit trails to deliver confidence in the results;”

• ”robust assessment of uncertainties associated with observational error, temporal and geographical in homogeneities.”

Allt detta för att försäkra sig om att framtida temperaturdata är robusta och metoderna helt transparenta.

The Met proposal argues says that its old datasets ”are adequate for answering the pressing 20th Century questions of whether climate is changing and if so how. Bet they are fundamentally ill-conditioned to answer 21st Century questions such as how extremes are changing and therefore what adaptation and mitigation decisions should be taken.”

februari 24, 2010   73 Comments

Ulf Nilson i dagens Expressen

Expressen

Ulf Nilsson

 

Ulf Nilsson skjuter skarpt i dagens Expressen:

”The bad news är att vädret är rent ut sagt för jävligt. På kort sikt blir det till att pulsa, skotta och svära över kylan. Den som så önskar får gärna för mig rikta några särskilt mustiga förbannelser mot dumskallarna i FN:s klimatpanel IPCC som hävdar att vi går mot en förödande global uppvärmning där Himalayas glaciärer smälter”.

Ord och inga visor. Bra Ulf!

februari 23, 2010   39 Comments

Ann L-H: ”Breaking News” eller Om klimathotets uppgång och fall

Läs denna historiska tillbakablick av Ann Löfving-Henriksson.

16 februari berättade Tommy Fredriksson P1 morgon att Climategateskandalens centralfigur, (chefen för det brittiska forskningsinstitutet vid University of East Anglia professor Phil Jones) säger att det inte finns några statistiskt säkerställda bevis för en global uppvärmning de senaste femton åren och att världen möjligen var varmare på medeltiden.

Varför var detta Breaking News? Jo, det skulle kunna antyda att global uppvärmning inte enbart förorsakas av människan.

Jordens parasiter

Historien börjar för mer än tre decennier sedan i miljörörelsens ungdom då den erövrat media och blivit dess älsklingar. Media blev miljörörelsens megafon och basunerade ständigt ut budskapet om människan som en jordens parasit, som förökade sig utan kontroll och som med tiden skulle dö i sitt eget träck.

Ett känt citat av en av IPCCs (FNs klimatpanel) upphovsmän miljöaktivisten Maurice Strong talar för sig självt: “Isn´t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn´t it our responsibility to bring this about”.

Industrisamhället

Industrisamhället är beroende av energi. Då miljörörelsen vunnit den mediala kampen om kärnkraften blev det de fossila bränslena tur. Att stoppa dem var svårare, men deras träck, eller restprodukt koldioxiden, kunde ju brännmärkas eftersom den var en växthusgas.

Användning av fossila bränslen gav en viss ökad halt av koldioxid i atmosfären och vad blev då naturligare än att varna för onaturlig upphettning, Antropogen Global Warming (AGW) på grund av industrisamhället. (Antropogen = beroende på människan). För att vinna denna kamp måste man dels visa att jorden har feber, dels visa att febern är unik och att den dessutom beror på en ökad halt av koldioxid.

Det är här Phil Jones medgivande att det möjligen var varmare på medeltiden än idag blir Breaking News.

IPCC

Miljöideologiskt aktiva vetenskapsmän, de sk Scientific Activists lyckades med hjälp av en del politiker, bland annat Al Gore befästa tanken på en möjlig antropogen uppvärmning av jorden. Det resulterade i att FN lät inrätta en klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCCs uppgift var märkligt nog inte att klargöra hur olika drivkrafter styr klimatet på jorden. Panelens uppdrag var istället att ”understand the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation” dvs endast fokusera på människans inverkan på klimatet.

Hur man kan förstå människans inverkan av klimatet utan att ha grepp om de naturliga drivkrafterna är en gåta.

Klimatforskare från jordens alla hörn deltog i IPCC från början.

Den första rapporten såg dagens ljus 1990. I den fanns en temperaturkurva (Lamb) över de senaste 1000 åren. Den kurvan visar den medeltida värmeperioden, då våra vikingar under en tid bosatte sig på Grönland och till och med kunde odla säd där. IPCCs slutsats den gången var att temperaturökningen ”could be largely due to natural variability”.

Avtrycken från ”The Scientific Activists”

The Scientific Activists såg till att efter hand få mer och mer inflytande och märkliga ting började uppdagas.

IPCCs uppdrag var, som vi sett, att reda ut hur människan påverkade klimatet. För The Scientific Activists gällde det att visa att temperaturen hade stigit onaturligt på grund av de antropogena koldioxidutsläppen. Den medeltida värmeperioden kunde inte bero på industrisamhället. Hur kunde man bli av med den?

1994 dök det upp en forskningsrapport (Hughes M, Diaz H), som uppgav att den medeltida värmeperioden inte uppträdde samtidigt över jordklotet och uppvärmningen hade olika bakgrund på olika platser. (1)

IPCCs andra rapport 1995 är känd för den sk Santerskandalen. Klimatpanelen hade enats om en text som innebar att man inte kunde förklara påvisade förändringar som antropogena samt att man inte visste när en sk antropogen förklaring skulle kunna bevisas. Denna text hade ändrats från slutsatsen ”We don´t know” till ”They have found a human fingerprint in the current Global warming”. Denna ändring kunde härledas till The Scientific Activists med nära kontakt med Al Gore. (2)

1997 var forskarna Huang et al. färdiga med en undersökning av temperaturen under tidigare århundraden via borrkärnor. De visade en samtida medeltida värmeperiod (MWP) över hela jorden och att det troligen var varmare då än nu. Nature publicerade inte denna rapport. Detta var ett tidigt exempel på att det som senare skulle kallas The Hockeyteam (CRU-gänget) började få inflytande över vad som publicerades i vetenskapliga journaler. (3)

Men 1998 dök det upp en ny temperaturkuva den sk Mannkurvan i Nature. Denna kurva visade att temperaturen steg oroväckande under 1900t . Bakom kurvan stod Mann och Hughes (se ovan 1994). Endast fem dagar senare dyker Mann upp i New York Times. Budskapet om den globala uppvärmningen var effektivt på väg ut till politiker och media över hela världen.

I IPCCs tredje rapport 2001 är en utvidgad Mannkurva den sk Hockeykurvan central. Den sträcker sig 1000 år tillbaka i tiden och nu är den medeltida värmeperioden borta. Nu fick världen också veta att koldioxidökningen och uppvärmningen, åtminstone delvis, gick hand i hand.

2003 kom det fram forskningsrapporter som talade emot koldioxidhotet men dessa forskare fick svårt att få publicitet i vetenskapliga journaler och media. En avgörande rapport visade att koldioxidförändringarna historiskt sett följde efter temperaturförändringarna. Det var alltså temperaturen som drev koldioxidförändringarna och inte tvärtom så som hockeyteamet ville påvisa.

Hockeyteamet hade nu erövrat så gott som hela scenen och skräckscenarierna blev allt vanligare. Det är kanske inte så märkligt med tanke på vad IPCCs förste ordförande Sir J. Houghton yttrat: “Unless we announce disasters no one will listen”.

Samma år tar McIntyre plats på den nya mediala scenen, i bloggarnas värld.

“Lies, damned lies and calibration statistics” ( The Hockeystick Illusion)

McIntyre är statistiker. Han hade under 2002/2003 börjat intressera sig för hur Mann fått fram sina temperaturkurvor (MBH98, MBH99). Trots att teamet vägrade att lämna ut såväl rådata som uppgifter om vilka metoder de använt för databehandling lyckades McIntyre visa att det fanns åtskilliga fel i samband med kurvan.

Kurvan hade publicerats i Nature och borde ha undergått vetenskaplig granskning, ändå visade det sig att ingen tidigare hade försökt att kontrollera studien. McIntyre påvisar den ena märkligheten efter den andra. Och nu börjar bloggkriget mellan Hockeyteamet på Real Climate och McIntyre på Climate Audit.

Striden gav eko i forskarvärlden vilket resulterade i den sk Wegmangranskningen 2006. I Wegmangruppen ingick USAs främsta statistiker och granskningen gav McIntyre och hans kompanjon McKitric rätt. Mannkurvan var inte vetenskapligt hållbar.

“In general we found MBH98 and MBH99 to be somewhat obscure and incomplete and the criticism of McIntyre and McKitrik to be valid and compelling”

“Our perception is that this group has a self-reinforcing feedback mechanism and, moreover the work has been sufficiently politicized that they can hardly reassess their public position without losing credibility”

“It is important to note the isolation of the paleoclimate community; even though they rely heavily on statistical methods they do not seem to be interacting with the statistical community”.

Teamet hade inte arbetat efter vetenskapliga regler. De hade vägrat att lämna ut data, de motarbetade öppen granskning, de utgjorde en egen liten klubb (The paleoclimatic web) som granskade sina egna rapporter, sk pal review, och de arbetade inte efter vedertagna statistiska principer. (3)

Alternativ litteratur

Skeptikerna, som haft svårigheter att tränga igenom media, börjar skriva egna böcker för att kunna förmedla sitt budskap. Den litteraturen fick stor betydelse i bloggarnas värld men den fördes inte fram i Radio, TV eller tidningarnas värld. ( 4, 5 och 6 för att endast nämna några)

2009 finns det fortfarande inga bevis för att koldioxidökningen har någon större betydelse för klimatförändringarna. Däremot finns det gott om alternativa förklaringar till vad som driver klimatet. Det har även kommit fram forskningsrapporter som ger möjliga förklaringar till varför klimathotet är minst sagt överdrivet. (7), (8)

Dessa rapporter har inte fått någon uppmärksamhet i media, men såväl i bloggarnas skeptikosfär som i media kokade det inför klimatmötet i Köpenhamn, även om argumenten skiljde sig ganska avsevärt åt.

”Climate Glasnost”

19-20 november 2009 briserar Climategate. En ansenlig mängd e-mail, som utväxlats mellan Hockeyteamet under mer än ett decennium dyker plötsligt upp. (9)

Det är ännu inte klarlagt hur mailen kom ut men offentliggjorda är de och autentiska är de. De avslöjar vad skeptikerna har hävdat alltsedan Mannkurvan publicerades. Klimathotet är medvetet manipulerat med hjälp av vad Professor Ravetz i Oxford beskriver som Post-Normal vetenskap där politisk konsensus ersätter traditionell vetenskap. (10)

“Never have so few fooled so many for so long – ever” (Prof. Singer)

Ju mer man grävt i mailen och ju mer man rannsakat IPCC desto fler skandaler eller Gates har det dykt upp. Förutom hockeyteamets manipulationer har IPCC tex använt uppsatser från miljöorganisationer som referenser medan de hävdat att allt i deras rapporter grundas på vetenskaplig granskning

Mest genomslag i media har Glaciärgate fått. Här är till och med IPCCs nuvarande (16/2) ordförande inblandad, en både vetenskaplig och ekonomisk skandal. Trots det är troligen den största skandalen hittills en omfattande manipulering med och ovetenskapliga metoder för temperaturmätning. Hit hör Cold Station Gate dvs GISS-skandalen där mätdata från kalla områden strukits, men även den undersökning som bl a före detta meteorologen Watt gjort. (11)

Sannolikt finns det mer att gräva fram kring AGW historien. Alla forskare är tex inte överens om den officiella bilden av nuvarande och tidigare halter av koldioxid i atmosfären. Där har ännu ingen McIntyre grävt.

Vi kan nog förvänta oss flera Nya Breaking News i framtiden.

Klimathotet har fallit och förtroendet för såväl IPCC som media och miljörörelsen med det. Frågan är hur förtroendet för den traditionella vetenskapen har påverkats.

Ann Löfving-Henriksson

Källor och lästips:

1. Hughes M, Diaz H. Was there a Medieval Warming Period, and if so where and when? Climate change 1994; 26: 109-142.

2. The GlobalWarming Disaster Is the obsession with “Climate Change” turning out to be the most costly scientific blunder in history? Christopher Booker

Boken beskriver denna historia från 1972 till 2009 preClimateGate.

3. The Hockeystick Illusion Climate Change and the Corruption of Science A.W. Montford.

Boken beskriver McIntyres djupgående analys av Hockeykurvan

4. The Unstoppable Global Warming every 1500 years professor S. Fred Singer&Dennis Avery

En sk ”Must Read” bok om jordens klimathistoria och om klimatets drivkrafter.

5. The Chilling Stars av professor Henrik Svensmark & Nigel Calder

En beskrivning av Svensmarks kosmoklimatologi

6. Blue Planet in Green Shackles av Tjeckiens president Vaclav Klaus

Titeln talar för sig själv.

7. http://www.drroyspencer.com/Lindzen-and-Choi-GRL-2009.pdf

8. NIPCC (2009) Climate Change Reconsidered The Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change. Denna rapport är som namnet säger oberoende av politiker och sammanställd av en grupp klimatforskare. Rapporten kommer till delvis andra slutsatser än IPCCs rapporter.

9. http://scienceandpublicpolicy.org/reprint/climategate_analysis.html

10. http://wattsupwiththat.com/2010/02/09/climategate-plausibility-and-the-blogosphere-in-the-post-normal-age/#more-16262

11. http://scienceandpublicpolicy.org/originals/policy_driven_deception.html

februari 23, 2010   227 Comments

IPCC’s pedagogiska problem i ett nötskal

milekilometer

Fick i morse denna sedelärande historia via mail. Ja, ifrågasätt inte auktoriteter – respektera dem ;-)

februari 23, 2010   29 Comments

Källén: Det kommer att bli väldigt mycket varmare

vetenskapsradion

SR Vetenskapsradion fortsätter att granska IPCC.

”De uppgifter som hittills framkommit finns i den del som handlar om den globala uppvärmningens konsekvenser”, skriver Ulrika Björkstén och Camilla Widebeck. Det finns inget som tyder på att kärnan i IPCC:s budskap, att 1900-talets uppvärmning till största delen varit orsakad av människan, inte stämmer. Å andra sidan är det väl inte ”kärnbudskapet” som föranleder alla klimatåtgärder? Det är ju konsekvenserna vi är rädda för och vill skydda oss mot. Vore den globala uppvärmningen ofarlig så skulle vi ju inte ägna sida efter sida, inlägg efter inlägg och debatt efter debatt åt hur vi ska lösa klimathotet.

Vetenskapsradion har konsulterat några av Sveriges forskare och de är eniga om att IPCC:s kärna bör skyddas.

Den numera Storbritannienbaserade Erland Källén säger att ”[d]en uppvärmning vi sett under 1900-talet är svår att förklara på annat sätt än med människans utsläpp av koldioxid och om vi fortsätter på samma sätt i framtiden kommer klimatet att bli väldigt mycket varmare.”

februari 23, 2010   58 Comments

Mer ifrågasättande journalistik

Ystads Allehandas politiske redaktör Ola Tedin har gjort det igen: skrivit en klarsynt och träffande analys av läget på klimatfronten. Jag gillar även bildtexten i artikeln: ”Väder är inte det samma som klimat.. Och det gäller faktiskt även varmt väder.”

Ola Tedin - ett föredöme för andra politiska redaktörer

februari 23, 2010   12 Comments

Riksdagsman tar ton på Newsmill

Lars Gustafsson

Riksdagsmannen Lars Gustafsson (Kd) tar nu ton i klimatdebatten på Newsmill.

Debatten vidgas nu för varje dag som går. Det är ett sundhetstecken att även nu riksdagsledamöterna kommer ut och möter allmänhetens frågor i klimatdebatten.

Mycket bra Lars! Fler kommer att följa dig, det är jag helt säker på.

Jag uppmanar alla på TCS att läsa, kommentera och ”milla”

februari 22, 2010   17 Comments

DN är de verkliga förnekarna

Någon övervintrad AGW-are skriver i dagens DN att ”kylan bedrar” och att den globala uppvärmningen fortsätter. ”Trots att det snöar i Sverige.”

IPCC:s misstag reduceras till en enda liten miss (Himalaya) i den tusensidiga rapporten.

”Det är inte snö och kyla, utan värme, som hotar människors liv och många samhällens fortlevnad på jorden”, skanderar skribenten och jag tar mig faktiskt för pannan. För oavsett uppvärmning eller inte så är det KYLAN vi bör vara rädda för. Skulle klimatet bli kallare och vi utsättas för vintrar liknande denna under en längre tid så kommer det att innebära en ordentlig påfrestning för vår ekonomi.

Naturligtvis håller jag med om att årets vinter inte falsifierar AGW-hypotesen, på samma sätt som avsmältningen i Arktis år 2007 inte bekräftade den. I båda fall tycks vi ha råkat ut för ovanliga vindmönster. Väderlek.

Men den bevisar tydligt en sak: hur otroligt hjälplösa vi blir när snön obarmhärtigt väller ner från himlen och stoppar alla kommunikationer. Och hur viktigt det är med en genomtänkt energiförsörjning som fungerar även i 20 minus.

Uppdatering kl 8.00: Svenska folket har tröttnat!

Finns det fortfarande någon som tar DN på allvar? Läs kommentarerna till dagens ledare.

dn kommentarer 1

dn kommentarer 2

februari 22, 2010   132 Comments

Vindkraften – ett riskprojekt

gp 100222

I dagens GP Debatt varnar P-O Eriksson, Björn Törnvall och Jonny Fagerström för att vindkraften kan visa sig vara nästa finansbubbla för bankerna.

”Med hänsyn till de mångmiljardbelopp som måste lånas upp på finansmarknaden för att finansiera den snabbväxande vindkraftsbubblan, borde den uppenbara risken för ännu en farlig överexponering i banksystemet vara en högt prioriterad fråga i bankernas styrelser och för tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen.”

februari 22, 2010   7 Comments