Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2010

Långsökt, Eva Franchell

Trafikköer i Stockholm

Foto: PONTUS HÖÖK, Aftonbladet

Aftonbladets Eva Franchell gillar miljöpartiet och Maria Wetterstrand, det märks. I hennes senaste ledare får Carin Jämtin (s) sig en känga för att hon vill satsa på att bygga ut motorvägen i Stockholmsområdet. Detta på bekostnad av förbättrad tågtrafik. Det är fullt möjligt att tågtrafiken i Stockholm är i behov av upprustning. Samma sak gäller på flera håll i landet. Samtidigt kan man inte förundra sig nog över hur illa ställt det är med det svenska vägnätet, framför allt efter en hård vinter. Höghastighetståg i all ära, men man måste även underhålla det som redan finns. Och som Sveriges huvudstad förtjänar Stockholm ett bättre trafiksystem.

Eva Franchell gillar även att miljöpartiet gör sossarna lite grönare.

”De vill framför allt flytta över trafikanterna från bilar till tåg och öka klimatskatterna på det gods som går på lastbil”, skriver Franchell. ”Bra så, stockholmarna kommer till jobbet i tid och klimatet blir bättre i hela Sverige.”

Hur Eva Franchell kommer till den sista slutsatsen, det vete sjutton. Antagligen på samma sätt som när hon antog att jag var en homofob, vapenkramande ultrakonservativ bakåtsträvare (no hard feelings :) ).

mars 31, 2010   293 Comments

Vi är helt enkelt för dumma

”Vi är för dumma för att stoppa den globala uppvärmningen”, säger nestorn James Lovelock, som är Gaia-teorins Grand Old Father. Dagens demokratiska system är för tandlöst för att stoppa utsläppen av växthusgaser. ”Demokratin är en bromskloss”, säger Lovelock, ”Vi borde skjuta den åt sidan, åtminstone för en tid.”

James Lovelock har länge varit domedagsprofet. Och nu, vid 90 års ålder,  har han nog ingen chans att uppleva den stora katastrof han predikar.

Kanske kommer han att få Bertrand Russells citat inskrivet i sin gravsten: ”I didn’t fail the test, I just found 100 ways to do it wrong”.

mars 30, 2010   74 Comments

Kallaste vintern någonsin i Ryssland?

Rysslands mest kända väderman, Dr Alexander Frolov, som leder Rysslands motsvarighet till SMHI, annonserade ut igår att vintern i ryska Sibirien kan visa sig vara den kallaste som någonsin uppmätts.

‘The winter of 2009-10 was one of the most severe in European part of Russia for more than 30 years, and in Siberia it was perhaps the record breaking coldest ever”, säger Dr Frolov.

”When we say that this winter in Siberia was record breaking, we are aware that temperatures on some days of other years may have gone lower, but in the most recent winter the substantial cold was staying longer than usual and over larger regions than usual”, tillägger Dmitry Kiktev, Frolovs vice.

Professor Arkady Tishkov tillägger att Sibirien och resten av världen faktiskt håller på att bli kallare. ”Det är absurt att tala om att temperaturen på jorden kommer att stiga med flera grader. (…) Vi kan naturligtvis inte säga att den globala uppvärmningen är en myt. På många ställen på jorden är temperaturen högre än väntat på grund av människans inverkan. (…) Men från en vetenskaplig synvinkel, i termer av långsiktiga klimatcykler, befinner vi oss i en period av avkylning.”

EQUATOR 2010 02 vs 1998-2006

Ser man på Ole Humlums excellenta grafik (februari 2010) så är det tydligt att större delen av Europa och centrala Asien drabbats av hård kyla. Samtidigt var det mycket varmare än normalt i de norra delarna av Nordamerika.

Och så här såg det ut året innan (2009).

EQUATOR 2009 02 vs 1998-2006

Frågan är om vi verkligen kan tala om en global uppvärmning. Det finns de som påstår att den medeltida värmeperioden (MWP) begränsades till norra hemisfären. Kanske är det en liknande utveckling vi ser nu? OBS ren spekulation från min sida, och inte alls underbyggd. Jag överlåter den djupare diskussionen till experter inom ämnet.

mars 30, 2010   50 Comments

Gardera med etta, grundtips kryss!

Golfströmmen

Ett av klimathetsarnas favoritargument, att Golfströmmen håller på att avstanna är tydligen också fel. Det börjar bli mycket nu!

Att Golfströmmen skall upphöra är ju ett påstående som ofta förs fram i klimatdebatten. Det är ju inte nog med att det skulle bli varmare – det skulle bli kallare också. Gardera med etta, grundtips kryss. Orsaken skulle vara att kallt sötvatten från det smältande Grönland minskar tillströmmningen av varmt vatten från Mexikanska Golfen och norrut och hejdar därmed också själva Golfströmmen. Innebär dessa nya rön nu också att den omdebatterade avsmältningen på Grönland alltså inte äger rum? Huruvida Grönlandsisen verkligen smälter har ju debatterats en hel del på sistone och det danska meteorologiska institutet (DMI) har angett att det är svårt att fastställa om någon nettoavsmältning faktiskt äger rum. Har vi nu fått det slutliga beviset i även denna fråga? Ytterligare ett fel i IPCC:s rapporter?

mars 29, 2010   21 Comments

Anthropocenen – en ny geologisk tidsålder?

geological

Noterade denna artikel i morse, där en tanke framläggs att mänskligheten nu startat en ny geologisk tidsålder: Zalasiewicz, J.; Williams, M.; Steffen, W.; Crutzen, P. The new world of the Anthropocene. Environ. Sci. Technol. 2010, 44 (7)

Ack ja – namnen känns igen – Steffen hade en insändare tillsammans med Johan Rockström i Aftonbladet förra veckan, och Crutzen är ju känd för att ha fått Nobelpriset i kemi för atmosfärskemiska idéer, som numera tycks befinna sig på mycket skakiga grunder.  Crutzen har gradvis under åren blivit allmänapokalyptiker, och myntade ordet ”Anthropocenen” för ca 10 år sedan.

Citat ur artikeln: “However these debates will unfold, the Anthropocene represents a new phase in the history of both humankind and of the Earth, when natural forces and human forces became intertwined, so that the fate of one determines the fate of the other. Geologically, this is a remarkable episode in the history of this planet.”

mars 29, 2010   94 Comments

Omsvängning eller opportunism?

Något sent omsider, men ändå ett måste att lyfta upp på TCS. SvD gjorde igår en omsvängning och publicerade helt plötsligt ett kritiskt uppslag om IPCC.

svd 100328

Kommentarerna strömmade in, blogglänkarna likaså. Och före Earth Hour var ju en av ledarskribenterna kritisk under strecket. Håller SvD på att vända skutan eller är detta bara ren opportunism i syfte att vinna fler läsare?

mars 29, 2010   43 Comments

Vindkraftbolagen fladdrar i vinden

Arise

Vindkraftbolagen verkar inte bli några tungviktare på börsen. O2 vindkompaniets börsintroduktion misslyckades och bolaget tog sig inte ens in på börsen trots storstilad reklam i media.

Arise Windpower tog sig med nöd och näppe in, men sannolikt berodde detta mest på att omfattande stödköp har genomförts för att rädda introduktionen.

Börsintroduktionen av vindkraftsbolagen var givetvis kända, och artikeln i Göteborgsposten av mig. P-O Eriksson och Björn Törnvall fick flera efterföljare i E24, SvD och DI. Vad beror det då på att vindkraftsbolagen inte platsar på börsen?

Framtida intäktsströmmar för vindkraften är starkt beroende av politiska beslut. Många av de snabbt växande vindkraftsbolagen saknar tillräckligt eget kapital. De saknar också erfarenhet av storskalig vindkraftsverksamhet. Säkerhetsvärdet av verken är mycket svårbedömt. Ersättningen som systemet med elcertifikat ger är, trots att subventionen motsvarar drygt halva elpriset, för dålig för att bankerna ska våga bevilja lån till större vindkraftsprojekt. Detta innebär betydande risker för banker och andra kreditgivare, liksom för de ofta utländska kapitalförvaltare, som är tänkta ägare till den svenska vindkraftsutbyggnaden.

Man undrar varför inte Naturskyddsföreningen, WWF och andra klimatfrälsta organisationer nu köper aktier i den fantastiska vindkraften, men även dessa har gett kalla handen åt vindkraftsindustrin.

Jag tänker heller inte göra någon hemlighet av att jag kommer att göra allt vad som krävs för att sänka även Arise Windpower på börsen.

mars 28, 2010   18 Comments

Klipp ur Mariestadstidningen

MT 100325

En rad påståenden radas upp som om de vore absolut sanning. Själv skulle jag vilja säga att det inte är klimatet som påverkar vår hälsa, utan främst vädret.

mars 28, 2010   56 Comments

Skilda världar

politik

Är klimatvetenskapen politiserad vetenskap eller är det politik i vetenskaplig förklädnad? Ja, man undrar vilket som är den riktigaste beteckningen efter att ha läst en artikel av Barun Mitra.

Det är uppenbart att delar av vetenskapen och miljöpolitik idag är så djupt sammanvuxna att det är svårt att se skillnad. Universiteten vill ha forskningspengar för att kunna behålla forskare och för att anställa nya doktorander och post-doktorer. Politikerna vill ha mer makt och mobiliserar vetenskapen för att ge dem legitimitet för sin statliga expansion.

Riktig grundforskning kan aldrig leverera det som politikerna vill ha. Uttryck som ”konsensus” och ”science is settled” hör inte hemma i den vetenskapliga världen. Däremot är konsensus och säkerhet något som är önskvärt i politiska sammanhang. De bägge världarna hör egentligen inte alls ihop. Men en del vetenskapsmän verkar vara villiga att kompromettera vetenskapen genom att leverera det politikerna vill höra; konsensus och säkra besked.

En del vetenskapssociologer är så begeistrade över det politiska och sociala spelet i och kring vetenskapen att man ser vetenskapliga teorier som resultatet av förhandlingar, kompromisser och sociala konstruktioner. Precis som politiska beslut. Konsekvensen blir en kunskapsrelativism där sanning är något som beror på kommunikation (dvs, retorik), som i sin tur resulterar i sociala överenskommelser. Vetenskapens uppgift är inte att beskriva världen, säger man, utan att påverka den.

Som jag tidigare framhållit så är absolut säkerhet en illusion. Vetenskapen kan inte leverera en lösning på detta önskemål från politikerna, och som goda skeptiker får vi helt enkelt lära oss att leva med att vår kunskap är begränsad. Vi får nöja oss med att vetenskapen är den bästa metod som människan känner till för att åstadkomma bättre och bättre teorier om verkligheten. Vi kan alltså fråga vetenskapsmännen efter deras för tillfället bästa teori(er), men vi kan aldrig nå absolut visshet.

Behövs det då visshet för att handla praktiskt, kan man fråga? Nej, varje beslut vi fattar är ett vågspel. Det är dock rimligt att se vetenskapens bästa teori som vårt främsta handlingsalternativ. Men eftersom vi vet att även det bästa alternativet kan vara fel – och detta är viktigt att ha i åtanke – så är det klokt att också ha en plan B och fundera på vad som händer om vi tar miste.

I klimatfrågan tycks politikerna emellertid blint lita på den framförhandlade ”sanningen” som IPCC åstadkommit, trots att det inte finns någon empiriskt hållbar prövning av de klimatmodeller som konstruerats. Man gör heller inga vettiga kalkyler över kostnader för sin handlingsstrategi att drastiskt minska CO2-produktionen. Man gör allt för att undvika en kritisk granskning av IPCC:s arbete. Och man har ingen plan B för den händelse att man tar totalt miste. Man satsar allt på ett och samma kort. Det är ett högt och dumdristigt spel med vår framtid.

Om felet beror på att den politiska inramningen gjort att många vetenskapsmän lockats att leverera illusionen av ”konsensus” och ”90% säkra” resultat, eller om det beror på att vissa politiska ideologer skaffat sig akademiska titlar för att kamouflera sitt budskap som vetenskap kan vi tvista om. Men en sak är säker (!); resultatet av denna sammansmältning blir vare sig en förnuftig politik eller en god vetenskap.

Ingemar Nordin

mars 28, 2010   54 Comments

Ikväll kl 20.30: Light Hour!

Klockan 20.30 ikväll lanserar The Climate Scam Ljusets timme – Light Hour. Var med när vi direktsänder här på bloggen!

mars 27, 2010   120 Comments