Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — maj 2010

Danskarna får skulden – igen

Danmark sköt klimatmötet i sank. Det är andemeningen i ett mejl från FN:s klimatchef som publiceras i en ny bok som kommer ut i morgon och som återges i Jyllands-Posten på söndagen

Nu kommer alltså förnyad kritik mot Danmark och det sätt som klimatmötet i Köpenhamn 2009 sköttes. I boken ”Kampen om klimaet” av klimatredakören på tidningen Måndag Morgon Per Meilstrup som publiceras på måndagen avslöjas ett mejl från FN:s klimatchef Yvo de Boer där han till sina medarbetare riktar hård kritik mot det danska ordförandeskapet.

Min fråga är: Kan man verkligen skylla danskarna för det vetenskapliga, politiska och moraliska moras som utgör klimatfrågan?

Svaret är naturligtvis nej. Svaret står i stället att finna i det vetenskapliga förfallet som avslöjats i bla ”Climategate”. Andra frågor som finanskrisen, kostnaderna och den förljugna propagandan från AGW-rörelsen har helt klart haft större betydelse. Den mer sansade inställning som vissa ”utvecklingsländer” såsom Kina och Indien haft har givetvis också spelat en stor roll. Men att skylla på danskarna, nja……Men om så skulle vara fallet: Grattis Danmark! Listigt!

maj 31, 2010   20 Comments

Ingen uppvärmning på Antarktis?

Den ryske forskaren Viktor Venderovitj, som ledde Rysslands 54:e expedition till Antarktis säger att det inte sker någon uppvärmning på Antarktis.

”The past summer on the south pole was cold and windy, and ice floes in the offshore water failed to melt over the entire season. The atmospheric air temperature near the Vostok station deep on the continent reached the customary minus 70 degrees Centigrade in the summer, and near the Novolazarevskaya station it never exceeded minus 6-8 degrees,” säger Venderovitj. Och han borde rimligen veta eftersom han tillbringat mer än ett år på Novolazarevskaya-stationen.

Sen kan man ju förstås hävda att det inte går att bedöma läget utifrån ett enda års observationer, eller hur?

maj 31, 2010   112 Comments

Hulme om vetenskap och ideologi

Relationen mellan vetenskap och politik är ett komplicerat och kontroversiellt ämne. Och det är högaktuellt då det gäller klimatfrågan. I en artikel i Spiked intervjuas Mike Hulme, deltagare i IPCC och klimatprofessor vid East Anglia University. Det är en intervju med många trådar som blandas hej vilt, men jag skall försöka hålla mig till en av dem här. Han säger en del kloka saker om vetenskap och politik och en del som jag är mer tveksam till. Till de kloka hör följande:

‘To say that the science demands a certain policy response to climate change is just a wrong reading of the relationship between science and policy.’

(Att säga att vetenskapen kräver en viss politik beträffande klimatförändring bygger på en felaktig syn på relationen mellan vetenskap och politik.)

Redan 1700-talsfilosofen David Hume påpekade att man inte kan härleda ”böra från vara”, dvs. från blott en beskrivning av hur det är följer inte vad man bör göra. För att bestämma vad vi bör göra krävs dessutom målsättningar och värderingar. Varat är vetenskapens område. Börat är moralens eller politikens område.

I praktiken kan det dock vara svårt att hålla den här distinktionen klar för sig. Och det är också frestande att använda sig av vetenskapen för att kamouflera ett ideologiskt budskap. Detta händer ofta, inte bara i klimatsammanhang. Det är också ganska vanligt att forskare rätt som det är träder fram och börjar tala om för både politiker och allmänhet vilken politik som ”är den enda rätta” i den ena eller den andra frågan.

Missförstå mig inte, även vetenskapsmän har självklart rätt att ha åsikter om politik. Men de gör det då som vilken medborgare som helst och har i allmänhet ingen särskild expertis på det politiska.

I sin iver att helt riktigt påpeka att vetenskapliga fakta inte ”kräver” en viss politisk åtgärd missar dock Hulme en viktig funktion som vetenskapen har i politiska sammanhang. Politik bygger i allmänhet på ideologier, och ideologier inkorporerar inte bara värden och målsättningar. De innehåller också föreställningar om världen, t.ex. om ekonomiska samband och om historiska skeenden. Här tycker jag att vetenskapen har en legitim kritisk roll.

Om en ideologi på ett centralt sätt bygger på en föreställning som vetenskapen visat vara felaktig och som man lämnat bakom sig, så faller rimligen hela eller delar av ideologin. Rasbiologins betydelse för Nazismen och Marxistisk ekonomisk teoris betydelse för kommunismen kan vara två exempel på där dagens vetenskap har en hel del kritik att framföra. Den kritiken framför inga krav på vad vi bör göra, bara om vad vi inte kan göra.

Immanuel Kant formulerade en annan regel som är relevant här, nämligen att ”böra implicerar kan”. Eller vänd på det; om något inte kan göras (t.ex. på grund av hur världen fungerar) så finns det ingen moralisk skyldighet (inga böran) att handla på det sättet. Vetenskapen är mänsklighetens bästa metod att få bättre och bättre kunskap om världen. Så därför menar jag att även om vetenskapen inte kan säga vad som bör göras, så kan den ha en kritisk funktion emot olika idéer om vad som bör göras.

Om t.ex. någon klimatforskare hävdar att vi omedelbart bör stoppa all koldioxidproduktion i världen, så kan statsvetenskap, sociologi, ekonomi och vanligt sunt förnuft användas för att kritisera denna idé såsom varande totalt ogenomförbar. Detta gäller även om AGW-teorin vore sann. Om kritiker till AGW har rätt så kan deras ”negativa” kunskap om att koldioxid inte orsakar några alarmerande ökningar av den globala temperaturen användas för att avföra en lång rad andra åtgärder mot koldioxiden från den politiska agendan. Detta gäller oberoende av vilka politiska värderingar som kritikerna har.

Så därför håller jag inte med Hulme när han menar att vi inte borde diskutera vetenskapliga frågor om CO2-hypotesens hållbarhet.

Striden, argumentet, den offentliga debatten”, argumenterar Hulme, ”bör handla om dessa frågor – värderingar, övertygelser och etik – snarare än att ständigt återkomma till vetenskapen för att försöka ge den säkerhet och tydlighet. Ty vetenskapen, särskilt inom detta område angående komplexa system, … , kommer aldrig att kunna ge den sortens säkerhet.”

Så jag tycker att det är det bredare kulturella fenomenet där Climate Change befinner sig som hjälper till att förklara varför vi hellre diskuterar om detta är god vetenskap eller dålig vetenskap, eller om en vetenskapsman har påverkats av oljebolagen eller av miljöalarmister. Vi har hellre dessa typer av argument, eftersom de verkar mer lugnande och mindre utmanande …

Sådana här svepande utsagor tycker jag visar att Hulme inte riktigt penetrerat frågan om relationen mellan vetenskap och politik ordentligt. Och hänvisningarna till att det hela egentligen är ett kulturellt fenomen snarare än ett vetenskapligt är i mina öron bara post-modernistiskt snömos. (Möjligen börjar han inse det hopplösa i AGW-teorin och vill därför föra bort den vetenskapliga frågan från det större klimatpolitiska sammanhanget.)

Hulmes ståndpunkt här är absurd. Visst, den vetenskapliga frågan är bara en del av den större klimatpolitiska. Det finns värdemässiga, ideologiska och kulturella aspekter också. Men vetenskapen, och en vägning av dess argument för och emot, är en ofrånkomlig och i högsta grad central del av det hela.

Ingemar Nordin

maj 30, 2010   75 Comments

Shoppa loss på Lagerstedt & Company

Lagerstedt & Company är en ekologisk butik som drivs av Carina (Cina) Lagerstedt Nilsson. Cinas idé är att sälja Sveriges renaste varor och hon väljer sina produkter med etik, rättvisa och hållbar utveckling som ledstjärnor. Allting ska vara naturligt, ekologisk och fritt från kemikalier. I webbutiken kan ni välja mellan bland annat en ansiktsmask med choklad och marshmallows (verkar jättemysig),

tvättbara bindor som håller i upp till sex år (verkar mindre mysiga),

och brevpapper tillverkat av elefantdynga (helkul present! Me like.).

Dessutom tvålar, body butter och ekologiska valpleksaker.

Kul idé, men är allting naturligt bättre än tillverkat på konstgjord väg?

maj 29, 2010   14 Comments

Koldioxidbantning i bokform

Sveriges koldioxidbantare nummer ett, Staffan Lindberg, är aktuell med boken ”Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen”. ”Boken är späckad med aktuella fakta om miljöfrågorna genom vetenskapliga referenser och länkar”, står det i pressmeddelandet. Inne i boken beskriver  Staffan Lindberg hur mörk eller ljus vår framtid kommer att bli beroende på hur vi tacklar klimatförändring (flåt, klimatförändringarna).

Det är grymt vad det skrivs böcker om klimat. Kanske borde jag också damma av min författarpenna? :) En klimatförnekares bekännelser kan väl vara minst lika intressanta att läsa?

maj 29, 2010   30 Comments

Till Tällberg Forum på onsdag

Nu är jag officiellt ackrediterad till Rework the World och det ska bli riktigt roligt att se vad som försiggår i lilla Leksand. På grund av mitt ordinarie jobb får besöket dock bli kort, bara en natt. Jag hoppas ändå kunna leverera en färgstark berättelse. Häng med! :)

maj 29, 2010   9 Comments

EU backar från krav på 30% reducering av CO2

Idag kan man läsa en intressant artikel på EurActiv.com:

EU.s kommissionär för Climate Action, Connie Hedegaard presenterade igår (26 maj) en rapport som förespråkade en unilateral 30%-ig nedskärning av utsläpp av växthusgaser till 2020. Men hon ställde sig inte bakom förslaget utan böjde sig för påtryckningar från Frankrike och Tyskland.


Tidigare har olika industriförbund varnat för ett högre åtagande än de redan beslutade 20 procenten. EU befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris där nästan alla länder har mycket stora skulder som det kommer att ta åratal att få ordning på. Den ekonomiska krisen prioriteras alltså framför bekämpandet av koldioxidutsläpp.

Det politiska backandet åtföljs naturligtvis av allehanda hurtfriska uttalanden om att man vill göra en förnyad prövning före klimatmötet i Cancun, och att om bara resten av världen också åtar sig radikala nedskärningar så …, osv. Men detta hör till det politiska spelet.

På det hela taget verkar klimatfrågan i politiken vara förlamad just nu. Vinden har redan vänt i Australien och på Nya Zeeland. Det var väldigt lite klimatprat i den engelska valrörelsen, och det är väldigt lite i den svenska. Kanske inte så konstigt med tanke på att IPCC och det vetenskapliga bevisläget är effektivt underminerad. Och att den allmänna opinionen i de flesta länder har vänt. Politikerna kan ju inte fortsätta hur länge som helst utan kontakt med verkligheten omkring dem. Inte ens med hjälp av sin main stream media.

Ingemar Nordin

maj 27, 2010   161 Comments

Koldioxid gär vulkaner explosiva

”När magman i vulkaner kommer i kontakt med kalkrik berggrund kan på kort tid enorma mängder koldioxid frigöras”, kan vi läsa i UNT. En grupp forskare från bl.a. Uppsala universitet har gjort experiment i vilka kalksten utsätts för mycket höga tryck och temperaturer. Många vulkaner vilar nämligen på kalkrik berggrund, som binder stora mängder av växthusgasen koldioxid.

”Mest alarmerande är att reaktionen mellan magma och kalksten mycket snabbt bildar stora mängder bubblor, som vid expansion kan orsaka förödande utbrott utan förvarning”, säger vulkanforskaren Valentin Troll, professor i petrologi vid Uppsala universitet. ”Den snabba urgasningen av koldioxid ur det kalkrika berget kan nämligen bidra till att göra utbrottet mer våldsamt och explosivt.

Och Valentin Troll menar att hundratals ton koldioxid kan produceras på så kort tid som några timmar till ett par dagar.

maj 27, 2010   35 Comments

Flygtrafiken största boven?

Flygtrafiken är en av de verksamheter som har allra störst betydelse för fortskridandet av den globala uppvärmningen, menar en grupp forskare från Manchester Metropolitan University i Storbritannien. Trots att dagens globala flygtrafik bidrar med så lite som 2-3 procent av de totala CO2-utsläppen kommer en kraftigt ökad framtida trafik att bli ett riktigt stort problem, tror forskarna. Enligt deras datormodell kommer utsläppen från flygtrafiken att dubblas eller tredubblas inom 50 år och kan så mycket som sjudubblas fram till 2100. Detta förutsätter naturligtvis att framdrivningen av flygplan inte förändras på 90 år. Hur många tror på det? Räck upp en hand.

maj 26, 2010   39 Comments

Antivindkraftskonferens i Skövde

Jag hade förmånen att få organisera och leda en antivindkraftskonferens i Skövde i helgen. Delegater från Härjedalen i norr till Skåne i söder (17 lokalföreningar) deltog i konferensen som gick av stapeln i Skövde Soldathem i Skövde Garnison. Den världsberömde fågelmålaren och ornitologen Lars Jonsson från Gotland var inspiratör och gästtalare. Konferensen diskuterade bla vision, mål, strategier och taktik och var ett led i Föreningen Svenskt Landskapsskydds utvecklingsplan för 2010/2011.

Det rör på sig!

maj 26, 2010   48 Comments