Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — maj 2010

Platt-tv är ett klimatproblem

Enligt Miljöaktuellt är de nya platta teveapparaterna ett stort klimatproblem, då man vid tillverkningen använder växthusgasen kvävetrifluorid, som vid nuvarande koncentrationer är mycket mer potent än CO2. Trots det regleras inte utsläppen av NF3 i något internationellt avtal som  Kyotoprotokollet. Hur mycket NF3 som används framgår dock inte av den korta artikeln.

På Vetenskapsradions hemsida anges att kvävetrifluorid används i produktionen av en av komponenterna, den så kallade TFT-cellen, som kräver extremt rent tillverkningsmiljö.

Geokemisten Ray Weiss vid University of California har mätt halterna NF3 i atmosfären och är oroad. Enligt honom ökar gasens koncentration mycket snabbt, uppskattningsvis med 11 procent per år. Hur mycket NF3 finns det i atmosfären då? Ja, enligt NASA uppgick halten år 2008 till 0,454 biljondelar (parts per trillion), dvs. 0,000 000 000 000 454 om jag inte misstar mig.

maj 26, 2010   8 Comments

Klimatmöte på G

Nästa vecka, den 31 maj, påbörjas ännu en runda klimatöverläggningar, den här gången förlagd till tyska Bonn. I tolv dagar ska x antal tjänstemän från hela världen försöka omvandla Copenhagen Accord till något mer än bara ett papper. Dessutom deltar upp till 2300 representanter för olika NGO:er och ett okänt antal observatörer från de olika staterna. Något tydligt program jag har inte lyckats hitta. Det bästa är nedanstående preliminära agenda av vilken framgår… ja, inte mycket. Dessutom planeras ett stort antal sidoevents i mer eller mindre propagandistiskt syfte.

Undrar hur mycket hela kalaset kostar?

maj 26, 2010   21 Comments

Erik Svensson till attack mot Sven Börjesson

Detta är alldeles för bra för att undanhålla er. Professor Erik Svensson har, i efterdyningarna av Climategate-utredningen, beslutat sig för att anklaga Sveriges Radios vetenskapsjournalist Sven Börjesson för att ha politiska eller ekonomiska kopplingar till den svenska klimatförnekarrörelsen! Så här skriver Erik Svensson bland annat:

”Det finns tillräckligt allvarliga misstankar om att Börjesson antingen har personliga vänskapsband till klimatförnekarnätverk som till exempel ”Stockholmsinitiativet”, eller att han eventuellt mottagit gåvor eller ekonomiska förmåner från dessa grupperingar för att motivera en noggrann utredning.”


Jag ber tusen gånger om ursäkt, men tillåt mig världens största asgarv. HAHAHAHA!!! Skulle klimatförnekare i Sverige sponsra Sven Börjesson att sprida skeptikerpropaganda? Tack, Erik Svensson, du kan verkligen muntra upp!

PS Mer om Sven Börjesson och Peter Stilbs på Erik Svenssons egen blogg.

maj 25, 2010   67 Comments

Tjäna pengar på klimathotet!

Mer klarspråk än så här blir det inte. :)

maj 25, 2010   35 Comments

Shut it down!

Nu när sommaren är på språng och antalet människor som fruktar klimathotet stadigt minskar trodde ni kanske att klimataktivisterna gått i ide. Men så är det icke. I dagarna planeras ”den största klimatrelaterade mobiliseringen någonsin i Sverige” – Shut it down. Målet är att stänga ner Värtaverket som dagligen ”spyr ut” lika mycket koldioxid som hela den ”fina, rena, gröntvättade miljöhuvudstaden” Stockholms biltrafik, skriver man på kampanjhemsidan.

På Fortums hemsida anger man dock att Värtaverket bara använder 13 procent fossila bränslen och målet är vara helt fossilfri 2020. Miljöaktuellt skriver att Fortum kontinuerligt arbetar för att ersätta det (lilla) kol man använder idag med biobränsle.

Så vad är problemet? Jo, Shut it downs talesperson Martin Sjöstrand säger att ”Fortum står ut i jämförelse med andra bolag genom att fortfarande använda en så stor andel kol i Värtaverket”. I miljöaktivisternas ögon blir man aldrig riktigt ren.

maj 25, 2010   31 Comments

Matt Ridley: en obotlig optimist

Med stor glädje upptäckte jag att det visst finns positivt tänkande människor kvar på jorden. Ett utmärkt exempel är Matt Ridley, aktuell med boken The Rational Optimist. Ridley menar att världen hela tiden håller på att bli bättre.

”And if 6.7 billion people continue to keep specialising and exchanging and innovating, there’s no reason at all why we can’t overcome whatever problems face us – population explosions, food shortages, disease, poverty, terrorism, climate change, you name it. In fact I think it’s quite probable that in 100 years’ time both we and the planet will be better off than we are now.”


Kanske en bok värd att läsa?

maj 24, 2010   24 Comments

Ordet är fritt

Idag har jag massor att göra på mitt ordinarie arbete så jag hoppas att ni kan underhålla varandra. :) Kom ihåg grundregeln att behandla varandra väl.

maj 24, 2010   48 Comments

Absurd söndagsläsning

”Är barns lek miljöfarlig verksamhet? Det är förstås en absurd fråga, men tyvärr är den ändå relevant. Miljödomstolen från Vänersborg har nämligen beslutat att lek och idrott definitionsmässigt kan vara miljöfarlig verksamhet. Man skulle kunna skratta åt domen om det inte vore för att miljöbalken ofta tillämpas på detta sätt. Vid landets miljödomstolar, miljöprövningsdelegationer, länsstyrelser och andra myndigheter lägger tjänstemännen sina pannor i djupa veck för att försöka pressa in än det ena, än det andra i miljölagstiftningen.”

Så börjar förordet till en rapport som tagits fram av Niklas Skår och Svenskt Näringsliv. I rapporten presenteras ett antal mer eller mindre halsbrytande exempel på hur man kan vantolka miljöbalken. Läs och förundras. Rapporten kan laddas ned här och nedan finner ni ett utdrag ur ett av de beskrivna fallen.

Barn som olägenhet för människors hälsa

Miljödomstolen konstaterar inledningsvis att kraftiga och återkommande störningar från lek och idrott kan påverka människors psykiska välbefinnande. Även lek och idrott kan således definitionsmässigt utgöra en olägenhet för människors hälsa och därmed vara en miljöfarlig verksamhet.

STRÖMSTAD Axel bor granne med en allmän gräsplan där barn brukar leka och spela fotboll. Området har använts för bollspel under lång tid. Axel är missnöjd. Han tycker att ljudet från leken stör under sena sommarkvällar, och missriktade bollar hamnar ofta på hans tomt. Axel klagar hos kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning, som överväger att sätta upp ett nät bakom målburarna eller att flytta på målen. Miljönämnden beslutar sig till sist för att det inte är värt kostnaden.

Då överklagar Axel till Länsstyrelsen, som skickar representanter till platsen och noterar att om man skulle flytta på målen på det sätt som han föreslagit så skulle ett av dem hamna framför grannarnas hus i stället, vilket bara skulle flytta på problemet. Dessutom har Miljönämnden redan satt upp nät för att skydda Axels tomt, så Länsstyrelsen avslår överklagan.

Axel överklagar till Miljödomstolen, som hänvisar till miljöbalken. ”Av 9 kap 1§ första stycket tredje punkten framgår att med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för omgivningen genom bland annat buller.” Olägenhet för människors hälsa definieras som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

Det är lätt att få intryck av att det handlar om gruvbrytning eller högtrycksborrande eller en motorväg som plötsligt byggs intill någons bostadshus; rejäla, ihållande ljudstörningar som är så allvarliga att de kan göra grannarna sjuka. Det var knappast lekande barn som lagstiftaren hade i åtanke.

Domstolen fortsätter ändå gravallvarligt att resonera om huruvida fotbollsspelande kan omfattas av miljöbalken. ”Kraftiga och återkommande störningar från lek och idrott kan påverka människors psykiska välbefinnande.” Översatt till vardagssvenska: man kan bli regelrätt galen av att vara i närheten av barn som spelar fotboll. Sedan förklarar domstolen att lek och idrott ”definitionsmässigt” kan vara miljöfarlig verksamhet, eftersom det kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Miljödomstolen avslår ändå Axels överklagan eftersom Miljönämnden redan satt upp ett nät för att skydda hans tomt. Men man avfärdar inte grunden för hans klagan utan inskärper tvärtom att barns lek omfattas av miljöbalken. På så sätt bjuder man in andra gnällspikar som irriterar sig på att barn inte i alla lägen är tysta och fogliga.

maj 23, 2010   20 Comments

Se, men inte röra

Byt gärna ut äpplena i bild mot fossila bränslen. :)

maj 23, 2010   32 Comments

Alarmistiskt frosseri

Efter att ha tittat lite närmare på Effekt Klimatmagasinets hemsida ångrar nästan att jag ställde upp på en intervju. Det här magasinet är inte det minsta intresserad av fakta och ökad kunskap om vår miljö. Det är bara ett kampanjblad för ett djupekologisk politisk budskap.

De slår naturligtvis på stora trumman för tillväxtens gränser. Upphetsat berättar de att oljan kommer att ta slut och att koldioxidutsläppen kommer att föröda vår Jord. De skriver lyriskt om personliga utsläppskvoter av koldioxid, och att tanken nu väckt intresse inom Vänsterpartiet. Till och med SSU diskuterar på allvar koldioxidransonering. Enligt ett sådant system skulle varje människa bara få lov att använda en viss mängd koldioxid per månad. På sikt skulle man minska ned den tillåtna mängden till noll.

Vi kan ju bara fundera ett ögonblick på vilken kontrollapparat som detta skulle kräva, och på vilket fulländat maktinstrument över varje människas liv som det skulle vara. Det måste vara den politiska maktens våta dröm. Diktaturkramare i alla länder, förenen eder!

David Jonstad skriver också uppskattande om en än mer radikal rörelse, The Dark Mountain Project. Projektet i fråga talar visserligen inte om politiska åtgärder utan är mer inne på ideologiproduktion i litterär form. Men deras budskap är klart anti-civilisatoriskt. Man kritiserar den mer moderata miljörörelsen för att de försöker förena vår industriella civilisation med det som Naturen kräver och man förutspår en snar kollaps. Det hela blandas med en postmodernistisk syn på vetenskap, där allt handlar om att skapa egna ”berättelser” om hur verkligheten ser ut.

Visst, man kan skratta åt dessa galna fantasier som produceras av den klimatalarmistiska svansen. Men låt oss inte underskatta deras inflytande på vanligt folks världsbild. En del av denna svans går också ”over the edge” i praktisk handling.

Ingemar Nordin

maj 23, 2010   129 Comments