Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — juni 2010

IPCC:s 831 forskare

Nu är de valda – de drygt 800 lyckliga (?) som får vara med och författa IPCC:s femte rapport, AR5, som väntas komma ut 2014. Många äro kallade, men få utvalda, skulle man kunna säga, eftersom drygt 3000 forskare var nominerade att ingå i arbetsgrupperna för AR5. Exakt på vilka kriterier IPCC valde de 831 är inte känt. Man säger dock att:

”Particular attention has been given to relevant expertise to ensure that I.P.C.C. authors teams consist of leading experts in the respective field with a range of scientific views on climate change.”


Sex av tio sägs vara helt nya namn. Många kommer från utvecklingsländer. Och Rajendra Pachauri är mycket nöjd:

”The IPCC is delighted and overwhelmed with this manifestation of enthusiasm and interest on the part of thousands of scientists and experts for working on the Fifth Assessment Report (AR5) of the IPCC.”


Hela listan finns att ladda hem på IPCC:s hemsida.

juni 24, 2010   31 Comments

Kärnkraften är ett hot mot vindkraften – bra

Nu är det nytt ljud i skällan från vindkraftsindustrin, Naturskyddsföreningen och miljövänstern.

Tidigare påstod man att kärnkraft minsann var minst lika dyrt och till och med dyrare än vindkraft och man dammsög hela världen efter argument. Naturskyddsföreningen lyckades hitta två tendensiösa papers från Standard and Poor och Moodys som tycktes stödja deras argument. Det man missade var att Standard och Poor gjorde en analys på ett låst läge utan en utveckling av kärnkraftsindustrin som grundades i en ständigt pågående brinnande högkonjunktur där kostnaderna skenade in i framtiden. I Moodys undersökning missade man slutorden nämligen; ”att undersökningen egentligen inte var mycket bättre än en gissning”. Trots detta kom man bara fram till att kärnkraften kanske kunde vara lika dyr som vindkraft.

Efter det svenska kärnkraftsbeslutet i Riksdagen den 17 juni låter det annorlunda. Nu är det plötsligt så att ”billig kärnkraft kommer att slå ut vindkraft och bioenergi”.

Miljörörelsen med Naturskyddsföreningen och vindkraftsindustrin i täten har alltså försökt föra oss bakom ljuset? Eller?

juni 23, 2010   33 Comments

Läs om solen i New Scientist

Missa inte denna, inte helt purfärska, men likväl intressanta artikel i New Scientist. Ladda ner den här: What’s wrong with the sun-New Scientist-1

juni 23, 2010   24 Comments

Imponerande lista över skeptiker

Jim Prall, som bland annat driver bloggen Green Herring och är en av författarna till studien ”Expert Credibility in Climate Change”, publicerad i PNAS, har sammanställt en imponerande lista över alla forskare som någonsin uttryckt skepticism över AGW. Inte mindre är 496 namn finns med på listan, bland dessa våra svenska Wibjörn Karlén, Peter Stilbs, David G Gee, Nils-Axel Mörner, Göran Ahlgren, Gösta Walin m.fl.

Det är som sagt ett imponerande arbete. Varför har då Jim Prall gjort sig allt detta besvär? Låt oss läsa hans egna ord:

”I’ve been studying climatology and the science behind global warming in my spare time for several years now. Through my studies, I’ve come to recognize the names of the top authors and research institutes. Through following this issue online and in the media, I’ve also grown all too familiar with the tiny minority of ‘climate skeptics’ or ‘deniers’ who try to minimize the problem, absolve humans of any major impact, or suggest there is no need to take any action.

I’ve gotten pretty fed up with the undue weight given to the skeptics in the media and online. Many media reports aimed for a false ‘balance’ by interviewing one mainstream scientist followed by one ‘skeptic.’ On the web, it’s even crazier, with numerous sites promoting ”climate denial” by collecting names of skeptics, ”quote-mining” for skeptical or ambiguous statements, and producing dodgy climate-denial ‘petitions’ claiming numerous ”scientists” as signatories. Most of these skeptics/deniers/petition signers have little to no academic credentials in this specific field, although a handful stand out as widely published in this or a somewhat related field.”


Lite av en besatthet, eller hur?

juni 23, 2010   20 Comments

Det var bättre förr :)

En bild från den gamla goda tiden då koldioxid var något miljövänligt. (Tack, Ulf!)

juni 22, 2010   13 Comments

Oreskes-typ sequel, nu baserad på person istället för sak…

Man tror knappt sina ögon. I den (tidigare) prestigefyllda tidskriften PNAS kom just en artikel från bl.a. en av de mest dogmatiska AGW:arna i IPCC:s kärna – Stephen Schneider, med budskapet att de som publicerat mest om ”climate change” (underförstått de som i deras mening har den största expertisen) också är de mest AGW-troende. Författarna söker samtidigt förlöjliga dem som undertecknat olika typer av upprop i frågan. Ja – nu börjar IPCC-kärnan bli verkligt desperat. Artikeln verkar vara open-access - så den som vill kan läsa eländet här.

juni 22, 2010   50 Comments

Alliansens miljöförslag

Igår presenterade alliansen sin miljöpolitik för kommande mandatperiod. I den föreslås bland annat att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Dessutom är tanken att Sverige år 2020 ska ha 50 procent förnybar energi. Och våra bilar ska år 2030 vara oberoende av fossila bränslen.

Sverige har redan i dag den i särklass högsta andelen förnybar energi i EU. 2008 uppgick den enligt Energimyndighetens rapport Energiläget 2009 till 44,1 procent, mycket tack vare vår omfattande utbyggnad av vattenkraft och användning av biomassa. Att nå 50 procent borde med andra ord vara högst rimligt. Mer osäkert är nog att skapa en fossiloberoende bilflotta. Bara för att en bil drivs av ett batteri betyder inte att den är fossilfri.

juni 22, 2010   41 Comments

Kommentarer överflödiga?

 

(Från morgonens Metro)

juni 21, 2010   73 Comments

Alliansen öppnar för CCS

Carbon capture and storage, förkortat CCS, är fortfarande en outvecklad teknik. Att lagra koldioxid i berggrunden sägs dessutom vara förenat med potentiellt sett stor fara. Men det bekymrar inte alliansen, som nu öppnar för koldioxidavskiljning och -lagring i Sverige. Sofia Arkelsten vill att en av EU:s planerade testanläggningar sätts upp just här, i vårt land.

På sikt ska även rökgaser från biobränsleeldade kraftverk kunna avskiljas och lagras, skriver SvD:s Susanna Baltscheffsky, vilket skulle leda till att koldioxid plockas bort från atmosfären.

För mig liknar det införingen av etanolbränslet – för snabbt och för ogenomtänkt. Vi vet alldeles för lite om riskerna med att lagra koldioxid (här kommer vissa att utbrista spontant ”Behövs det?”). Likaså om att på manuell väg ”plocka bort” CO2 ur atmosfären.

juni 21, 2010   33 Comments

Temperaturen fortsätter nedåt

Roy Spencer rapporterar att havens yttemperaturer sjunker efter den El Nino som hållit den globala temperaturen på relativt hög nivå under våren. Nu förutspår man en La Nina till hösten. Brrr!

Diagrammet visar den tropiska delen av östra Stilla Havet (röd) och den globala (blå).

Enligt Spencer har det varit en ovanligt stor mängd solljus som reflekterats från jorden under de senaste månaderna, gissningsvis p.g.a. ett ökat molntäcke. Detta kan ha orsakat den snabba temperaturnedgången.

Det är oklart hur vi påverkas här uppe i Norden, men hittills har det ju varit det omvända; en kall vinter och vår. Kan man hoppas på en varm sommar och höst?

Ingemar Nordin

juni 20, 2010   88 Comments