Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — juli 2010

Lyssnartips: Lars Jonsson den 2.8 kl 13:00 i P1, Sommar

 

Naturkonstären Lars är känd för många av TCS deltagare. Han är ju sedan en tid verksam inom Stockholmsinitiativet och i annan klimat- och energidebatt. Jag ville bara tipsa om ett garanterat lyssningsvärt inslag i övermorgon. Jag går i god för det utan att veta något om innehållet, mer än vad som står i SR’s presentation i länken. Lars är mest känd som fågelkonstnär, men tecknar som synes även andra motiv – ovanstående lilla inscannade JPG-bild av en lättjefull isbjörn på Svalbard får dock långt ifrån någon rättvisa jämfört med originalet.

I början av juni besökte jag hans permanenta utställning i Vamlingbo på södra Gotland. Rekommenderas varmt, liksom dess utmärkta lunchservering – det var en av de bästa salladstallrikar jag ätit.

Lars har en egen hemsida, som också rekommenderas.

juli 31, 2010   21 Comments

Nytt och galet från mp

Enligt Smålandsposten har miljöpartiet skaffat sig ett nytt hatobjekt – stormarknaden.  Under Almedalsveckan på Gotland presenterade man ett nytt förslag om att förbjuda byggandet av fler köpcentra i Sverige. Miljöpartiet vill ”rädda miljön undan handeln”. I stället för att ta bilen till ett köpcentrum, där allt finns samlat för att underlätta i vardagslivet, vill miljöpartiet att vi återgår till ett lokalt handlande, dvs. springer benen av oss på stan (ja, man kan möjligen ta bussen) för att få tag i vårt dagliga bröd.

”En samlad stadsbild där människorna bor och handlar inom gångavstånd skulle generera mindre utsläpp av koldioxid”, skriver Smålandsposten.

Ännu en anledning att INTE lägga sin röst på miljöpartiet? Hur verklighetsfrämmande får man vara?

PS Ja, jag tycker att det är trevligt att ibland kunna handla hos den lokala bagaren, men jag ser också fördelen i att kunna handla allt lätt och smidigt på ett och samma ställe.

juli 31, 2010   88 Comments

Havstemperaturen ner igen

Roy Spencer rapporterar att havens yttemperaturer fortsätter nedåt. Särskilt noterar han att Nino 3.4, dvs området där El Nino och La Nina håller till i östra Stilla Oceanen, går betydligt snabbare än som var fallet förra gången då El Nino avtog. 2007 – 2008 så följdes den globala havsytetemperaturen (blå kurva) och Nino 3.4 (röd kurva) åt. Tittar vi bakåt i tiden till 2002 – 2003, så ser man att sådana divergenser har hänt förr.

Men det är en kall vinter i Sydamerika!

Ingemar Nordin

juli 30, 2010   15 Comments

Vem tror Vetenskapsredaktionen på SVT att de lurar?

Många på TCS blev säkert upprörda över Erika Bjerströms långa, oemotsagda inslag på Aktuellt i går. Jag såg det först nu i morse på SVT Play. Ur vetenskaplig synpunkt totalt horribelt, och i övrigt i det mesta direkt lögnaktigt. Jag hoppas någon har ork att anmäla det till GRN. Själv avstår jag, efter skenbehandlingen av de anmälningar som kom mot Svensmarksprogrammet i Vetenskapmagasinet förra hösten – jag var en av anmälarna.

juli 30, 2010   240 Comments

Auktoritär vetenskap

I en artikel i The American uppmärksammas att personer som uttalar sig som vetenskapsmän, och då i synnerhet som klimatvetare, har blivit alltmer auktoritära. De håller sig inte längre till den neutrala eller objektiva ton som varit bruklig i vetenskapliga kretsar, nämligen att beskriva fakta och hur man tror att det är. Istället påstår man saker om vad vetenskapen kräver, om vad vi måste göra, om vad vetenskapen säger att vi bör göra, etc. Utsagor typ ”vetenskapligt sett är det nödvändigt att radikalt skära ned på koldioxidutsläppen” och ”enligt vetenskapen måste vi ändra på vår ekonomi och vårt sätt att leva för att kunna minska koldioxidutsläppen till 2050” är vanliga.

Det är därför lite symptomatiskt att man inom AGW-etablissemanget hellre diskuterar hur man skall få allmänhetens förtroende för sitt budskap än diskuterar själva sakfrågan. IPCC och rader av akademiska sällskap är bekymrade över att folk blir alltmer skeptiska och vill därför mobilisera både vetenskapsmän och kändisar till en än större propagandaoffensiv. Se exempelvis här.  ”Kommunikation” är nyckelordet. Hur skall vi lära oss att kommunicera vad ”vetenskapen” kräver av oss på ett mer övertygande sätt?, är frågan.

Författarna till artikeln, Kenneth P. Green och Hiwa Alaghebandian, har gjort en liten undersökning om hur frekvensen av auktoritära påbud från forskare har ökat under de senaste decennierna:

Diagrammet ser ut som en lite ishockeyklubba. Det är alltså värre än vad vi tidigare trott!

Ur vetenskapsteoretisk synvinkel är naturligtvis denna utveckling bekymmersam. Som jag tidigare skrivit om här kan vetenskap inte användas för att tala om hur vi bör handla. Det är ett logiskt felslut att gå från ”vara” till ”böra”. Att fatta beslut om vad som behöver göras involverar alltid värderingar och flera olika alternativ, vilket går långt utöver vetenskapens gränser. Att använda sig av vetenskapen för att driva igenom sin ideologiska agenda bidrar snarare till att undergräva förtroendet för vetenskapen än till att stärka det.

I klimatvetenskapens fall råder det dessutom stor osäkerhet och delade meningar om hur det faktiskt förhåller sig med CO2 och klimatet. Att försöka minska osäkerheten och åstadkomma enighet genom propaganda och kurser i ”kommunikation” är bara ytterligare en bekräftelse på att detta för IPCC:s och de vetenskapliga sällskapens del handlar om något helt annat än vetenskap.

Ingemar Nordin

juli 29, 2010   120 Comments

Blir klimatet en valfråga?

Jag är säker på att några av TCS läsare är intresserade av svar på detta. Varför inte maila några intressanta frågor till Susanna? Själv tycker jag det är knäpptyst från våra svenska politiker efter Köpenhamnsmötet.

juli 28, 2010   131 Comments

Intresset för moln ökar

Richard Lindzen har talat om det länge. Likaså Svensmark och Spencer. Och alldeles häromdagen publicerades en ny teori av Willis Eschenbach om molnen som jordens termostat . Skälet till detta intresse är att små förändringar i mängden moln kan påverka den regionala och globala temperaturen mycket. Ja, så mycket att det mycket väl kan vara den helt dominerande faktorn för att förklara både den nuvarande uppvärmningen och historiska variationer.

I IPCC senaste rapport erkänner man att man inte har så stor kunskap om detta med moln. Och den något förbluffande följden av detta har varit att man kraftigt tonat ned molnbildningens betydelse i sina prognoser. Detta har också varit bekvämt för modellerarna eftersom man då slipper de oerhört komplexa beräkningar som krävs.

Men nu verkar det som åtminstone en del modellbyggare börjat intressera sig för moln. I ett intressant blogginlägg på den tyska Die Klimazwiebel skriver Eduardo Zorita om hur man nu på allvar försöker att få in denna faktor. Även en gammal IPCC-kramare som Kevin Trenberth verkar ta molnen på största allvar.

Ingemar Nordin

juli 27, 2010   114 Comments

Christopher Booker: Läget är desperat för AGW:are

I en krönika med titeln ”Desperate days for the warmists” sammanfattar Christopher Booker läget inom klimatdebatten. Kontentan är att AGW:arna må vara de som sitter med pengarna, men några bra argument har de inte.

PS Jag har nu anlänt till Senoren för ännu en veckas slappande. Inläggen från min sida kommer fortsatt att vara sparsamma. Vi hörs dock ”på riktigt” snart!

juli 26, 2010   23 Comments

Klimatpolitiska reträtter

Som några av er redan uppmärksammat så har det skett en del på den politiska fronten i veckan:

Det är nu omöjligt att få igenom ett cap-and-trade förslag i den amerikanska senaten i år. Samtliga republikaner är emot och man har inte lyckats mobilisera tillräckligt många demokrater. I höst är det val till husen och det finns då en klar risk/möjlighet att demokraterna blir av med sin majoritet, vilket inte heller ökar chanserna att få igenom ett sådant förslag de närmsta åren.

http://www.politico.com/news/stories/0710/40109.html

Trots att klimatlobbyn spenderat över 100 miljoner dollar för att köpa över republikaner till ”sin” sida så lyckades de inte med en enda.

http://www.thegwpf.org/opinion-pros-a-cons/1301-green-lobby-spent-100-million-but-couldnt-get-a-single-republican-convert.html

I The Times of India säger miljöminister Jairam Ramesh att han inte har några förhoppningar på att man skall komma fram till några bindande avtal i Mexico i december. De utvecklade industrinationerna har inte ens lyckats fullfölja vad de lovade i Köpenhamn.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/No-hope-of-any-climate-treaty-in-Mexico-Ramesh/articleshow/6201243.cms

Under tiden har den nya Brittiska regeringen skurit ned på anslagen till sina departement för utredning och rådgivning angående klimatpolitiken. Stor förtrytelse bland de gröna.

http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE66L21B20100722

I Australien har den nytillträdda premiärminister  Julia Gillard deklarerat att hon vill skjuta på beslutet om en cap-and-trade där. En ”Citizen’s Assembly” skall först (under ett år) gå igenom hela AGW-frågan. JoNova analyserar: http://joannenova.com.au/2010/07/gillards-non-plan-for-the-climate/

Lägger vi till tidigare nyheter om nedskärningar för vind- och solkraftsprojekt i Tyskland, Spanien, Italien och andra ställen, så är det tydligt att det sker en reträtt i klimatpolitiken. Men retoriken är än så länge oförändrad. Alla ledande politiker säger sig vilja satsa på att bekämpa CO2-användningen. Men att det kanske inte är så lätt som man tidigare trott …

När skall någon våga tala ur skägget?

Ingemar Nordin

juli 25, 2010   166 Comments

Tillbaka till rötterna II

Slabadang tipsade häromdagen om ett mycket intressant föredrag som hölls för en kort tid sedan: Koutsoyiannis, D., Memory in climate and things not to be forgotten (Invited talk), 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010. Det ligger ute som fritt läsbar PDF.

För åtskilliga decennier sedan studerade Hurst (hydrolog) vattenståndet i Nilen, där data finns över 800 år tillbaka i tiden. Han fann att det inte följde ”vanlig statistik” utan hade väsentligt större svängningar i tiden, och var i stort oförutsägbart.

Inte oväntat verkar det också gälla klimatet, och andra klimatrelaterade observabler. Författarens slutsatser:

Det är nu 40 år sedan jag tentade i matematisk statistik för Professor Gunnar Blom i Lund, så jag bör kanske inte fördjupa mig mer i saken med egna statistiska påståenden och tolkningar.

Däremot är jag ganska säker på två saker: a) att man kan förvänta sig sådant beteende när man har många samverkande och motverkande faktorer i stor skala b) att det är omöjligt att extrahera och ”kalibrera” någon enskild fysikalisk faktor (styrande orsak) ur observerade data.

Det senare går stick i stäv med senare års presentationer av ”överensstämmelse mellan lämpligt vägda modellparametrar och klimatvariabilitet” – d.v.s. den ”kurvanpassning” vi har vant oss att se, av typ denna – där man påstår att man inte kan förklara klimatets förändingar utan ett antropogent CO2-bidrag:

Om jag tolkar författaren rätt säger han också mot slutet, via två retoriska frågor, att klimatet är oförutsägbart. Läs och begrunda.

juli 24, 2010   36 Comments