Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — augusti 2010

WWF – ekoimperalismens näste?

Under senare år har WWF allt mer kommit att framstå som den växande ekoimperialismens front-runner. Denna roll har understrukits av den brittiske tronarvingen prins Charles dumdryga oreserverade stöd för organisationens olika klimatutspel. Organisationen får gång på gång basunera ut sina tvivelaktiga larm från världens olika hörn i public service media. Dess företrädare blir hyllade av kungar och statsmän. Här görs aldrig ett försök att presentera alternativa verklighetsbeskrivningar.

Isbjörnarna är inte hotade av annat än jakt! Himalayas glaciärer kommer inte att vara borta 2035! Det som hotar Amazonas regnskog är inte klimatförändringar utan rovdrift för att bl.a. tillverka vårt etanolbränsle och kraftfoder till EU:s kossor. WWF:s kampanjer ställer säkert till betydligt mer problem i många utvecklingsländer än de hjälper samma länder och miljön. Organisationen verkar allt mer inta rollen av sofistikerat instrument för elitistisk kontroll av utvecklingen i många länder – den nya Ekoimperialismen.

I WWF:s årsrapport 2006 konstaterade man att Kuba borde vara en modell för resten av världen. Kommunistdiktaturen är det enda landet i världen som man menar utvecklats utan att skada ekosystemet. Precis som man kan misstänka verkar den lilla elit som kontrollerar WWF älska Kubas system.

Det man tydligen vill ha är en värld där vanliga människor lever ett instängt orörligt liv i fattigdom och där WWF-eliten styr utan att besväras av folkvilja och demokratiska val. Om någon skeptiker sticker fram nosen och ifrågasätter grunden för all skrämselpropaganda som man lurar i folk, så slipper man ta debatten, det är bara att bura in vederbörande i någon fängelsehåla. Där kan sedan rättroende alarmister med lämpliga medel övertyga skeptikern om vad fel han har. Den lilla ”upplysta” eliten är de enda som tillåts röra sig fritt över världen med sitt ”klimatnätverkande”.

Vi ser ofta det här synsättet skymta fram i klimatdebatten från olika alarmister. Man tror inte längre på demokrati och på suveräna nationer utan vill ersätta det med en upplyst despoti. Att denna typ av styrelseskick alltid spårar ur och ger oss förtryck och människoförakt tycks inte besvära.

I min bok Homo Eco har jag försökt visa att det finns alternativ. Det är i högsta grad möjligt att skapa en hållbar världsekonomi som kan ge nio miljarder människor ett materiellt bra, värdigt och fritt liv som också är hållbart. Vi behöver inget globalt Kuba som WWF verkar föredra.

Med sorg i hjärtat längtar jag tillbaka till den tid då organisationer som WWF och Naturskyddsföreningen drevs av naturälskare som ville skydda djur och växter. Nu är båda organisationerna kidnappade av en politisk elit som vill ha makten över våra liv och som inte skyr några medel. Att havsörnarna faller döda ner runt klimatfascismens vindsnurror besvärar inte dagens generation aktivister inom WWF och Naturskyddsföreningen.

Lars Bern

Maggies kommentar: Lars Bern skräder som vanligt inte orden. Personligen hade jag nog uttryckt mig något mer dämpat, men jag håller med Lars om att WWF spårat ur och ägnar sig åt helt andra saker än vad som var fallet i organisationens ungdom. Frågan är varför? Kommer korruptionen oundvikligt med storleken? Jämför med FN, som blivit en otymplig koloss på lerfötter. Beror det på ledningen och deras ambitioner? Diskutera gärna.

augusti 25, 2010   166 Comments

Marian Radetzki citeras flitigt i media

Marian Radetzki citeras flitigt i media i hela landet efter artikeln i Svd idag:

Dagens Nyheter ekonomi

Ny Teknik

Norrländska socialdemokraten

Aftonbladet

Norran

Gotlands tidningar

Helsingborgs dagblad

och många, många fler….

Utdrag ur media:

- Dagens subvention till den svenska vindkraften, 35 öre per kilowattimme, utgör mer än hälften av marknadspriset på el. Det är en stödnivå som saknar motstycke i svensk industrihistora. Utan det stödet skulle inte ens befintlig vindkraft överleva, skriver Marian Radetzki i en debattartikel i SvD i dag tisdag.

Han har författat artikeln tillsammans med Jonny Fagerström på föreningen Svensk Landskapsskydd, en organisation som arbetar för att hindra utbyggnaden av svensk vindkraft.

augusti 24, 2010   24 Comments

Det framtida Europa?

Någon mer som får mardrömmar ?

augusti 24, 2010   69 Comments

Mer kritik mot vindkraften

Ur gårdagens Helsingborgs Dagblad.

Stephan Noresson från Lunnagård protesterar mot de vindkraftverk som planeras i Allerum och Ödåkra.

augusti 24, 2010   21 Comments

Vindkraften en tvivelaktig affär

På Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet har jag och Marian Radetzki, professor i nationalekonomi, en artikel om vindkraften där vi gör upp med dess subventioner, finansiering och dess negativa påverkan på samhällsekonomin.

Jag har skrivit under artikeln med Föreningen Svenskt Landskapsskydd. http://www.landskapsskydd.se/ är Sveriges största och bästa sajt för samordningen av vindkraftsmotståndet i landet. Föreningen växer våldsamt just nu både avseende enskilda medlemmar och föreningar. Denna artikel kommer sannolikt att bidra till att fler uppmärksammar både frågan och föreningen. Jag vill också tacka Professor Radetzki för ett utmärkt samarbete.

 Ur artikeln

”Trots att elförsörjningen är en grundpelare för basindustrin och därmed för Sveriges samhällsekonomi, har få media genomlyst samhällsföljderna av den yviga energipolitiken och t.ex. elcertifikatsystemet. Att utnyttja vindkraft betraktas utan eftertanke som det nya och fantastiska. Enligt Regeringens planeringsmål ska produktionen byggas ut till 30 TWh år 2020, en tiodubbling som kräver ca 10 000 nya vindkraftverk. Dagens subventioner, 35 öre/kwh, utgör mer än hälften av marknadspriset på el, en stödnivå som saknar motstycke i svensk industrihistoria och utan vilken inte ens befintlig vindkraft skulle överleva. Stödet som f.n. uppgår till ca 1 miljard kr/år måste öka till mer än 10 miljarder om den planerade utbyggnaden förverkligas. Summan av subventionerna fram till 2035 kan beräknas till över 300 miljarder kr.

Vi ser vindkraften, både kommersiellt och miljömässigt som en tvivelaktig affär. Mot bakgrund av rådande hype pläderar vi för att regeringen snarast tillsätter en oberoende utredning med syfte att klarlägga vindkraftens verkliga kostnader för samhället.”

Gå gärna in och kommentera på SvD:s hemsida.


Stöd föreningen genom att köpa klistermärken. Gå in på hemsidan: http://www.landskapsskydd.se/

Verksamhet kostar pengar!

augusti 24, 2010   82 Comments

Valrörelsen igång – klimatet har försvunnit

Vi har väl alla nu fått vår närmiljö översvämmad av valaffischer – egentligen ett svårt miljöproblem. I morse stod också tre glada Moderatdamer och delade ut en påse med färdkost (ett äpple och en tablettask) + lite valmaterial vid Åkers Runö station. Det dämpade lite min irritation att det inte kom någon anslutningsbuss i tid från Österskär för snabbtåget på Roslagsbanan – men den ökade igen när jag insåg det finstilta i SL:s störningsmeddelanden – de återinsatta snabbtågen efter en månads halvfart + buss går bara till Hägernäs denna vecka… Det tror jag få fattat. Nog med OT.

Påsen innehöll en 120-sidors skrift med olika avsnitt + en massa bilder av positiva ungdomar med sikte på framtiden. Men jag bläddrade förtvivlat efter något om klimatet – den stora frågan i december 2009. Det enda jag lyckades hitta var en mening i slutklämsavsnittet, som hade tema att hylla Sverige: ”Vår kärlek och respekt för naturen gör att vi är ett föredöme i klimatfrågan”.

Hm… Inget om vad vi tidigare vande oss att se och höra från ex regeringsmedlemmen Andreas Carlgren om  Bror Duktig-”åtgärder” från Sveriges sida.  

Och alla – drar ni inte på munnen åt alla dessa opinionsundersökningar där media baserar ut ”förändringar”, som undersökningen själv säger ligger inom”felgränserna”?

augusti 23, 2010   32 Comments

Ändamålet helgar medlen?

Det är inte ovanligt att människor tänker att om bara syftet är gott och ädelt, så är det legitimt att överdriva lite, att underlåta att berätta vissa saker, och, ja, att framställa situationen lite annorlunda än hur det verkligen är. Så har tyvärr väldigt många forskare med anknytning till IPCC resonerat. Vi minns exempelvis e-mailet till David Deming där det sägs att ”we have to get rid of the MWP”, eller då CRU-gänget försöker att försvara sitt ”trick” med att ”hide the decline” bara är till för att göra budskapet tydligt och enkelt, eller då man medvetet körbärsplockar data för att få fram hur vissa platser värms alarmerande mycket.

Media verkar tänka likadant; lite överdrifter om att det kommer att bli 6 grader varmare under det kommande seklet, att isbjörnarna är hotade, att sommarens översvämning i Pakistan beror på den globala uppvärmningen etc, skadar aldrig för den goda sakens skull. ”Det är ju faktiskt nödvändigt att folk vaknar upp”, resonerar man.

Varför är det så många som vill att dessa överdrifter hålls vid liv? kan man undra. Grunden för påståendena känns ju verkligen inte övertygande. Den grundläggande strålningsfysiken säger att det på sin höjd kan bli en grad varmare vid en fördubbling av koldioxidhalten jämfört med industrialismens början. Men all övrig uppvärmning, fem till tio gånger så mycket, vilar på skakiga antaganden om vattenånga, molnbildning och annat som IPCC medger är osäkert. De av klimatmodellerna förutspådda ”hot-spots” ovanför tropikerna lyser fortfarande med sin frånvaro. Den globala temperaturen har avstannat under 2000-talet fastän CO2-halten har ökat. Och det gick inte att trolla bort medeltidsvärmen. Så varför håller de på?

Svaret är inte, enligt min mening, någon global konspiration som kontrollerar forskare, politiker, massmedia och industrin. Istället handlar det om att en lång rad olika intressen, med lite olika syften, hittat en gemensam nämnare i just klimathotet. Här finns förstås politiker som önskar stärka EU:s eller FN:s roll i världen. Här finns många forskare som kan dra in stora mängder forskningsmedel när nu politiker tycker att det är viktigt att få vetenskaplig ammunition för sin agenda. Miljöorganisationer har snabbt funnit att just denna vinkling ger genomslag (och inkomster). Företag inom elbranschen, och vindsnurre- och solcellsfabrikörer kan göra stora vinster på statliga subventioner. Kärnkraft kan bli gångbart igen. Och om västvärlden kan fås att dra ned på oljeförbrukningen så kommer också säkerhetspolitiska aspekter in i bilden. Osv.

Det går att hitta sympatiska, och t.o.m. ädla, ändamål som i förstone tycks gynnas av klimatlarmen. Det är väl bara bra om vi tar hand om vår miljö, om folk får jobb inom en grön bransch, om forskningen får medel, om nyhetsmedia kan förmedla intressanta nyheter, om vi gör oss oberoende av olja? Haken med det resonemanget är förstås att när man baserar hela sin argumentation på något som kan genomskådas som en lögn så blir det en massa oförutsedda och kontraproduktiva effekter som istället motverkar syftena.

Förutom att all denna klimatalarmism är oärlig, osmaklig och ibland kriminell, så är det så att lögnaktiga medel ”ohelgar” syftet. Forskning, politiken och media attraherar exempelvis personer som inte är så nogräknade beträffande medlen. Och sådana kanske inte är de lämpligaste personerna att leda och företräda en verksamhet om man vill gynna ett syfte långsiktigt. Vidare undergräver man förtroendet för det man vill åstadkomma, vare sig det gäller vetenskap, ett politiskt budskap, miljöarbete, eller massmedia. Och slutligen så har den överdrivna klimatalarmismen ekonomiska konsekvenser som direkt undergräver andra vällovliga syften när den omsätts i praktiken. I England, Spanien och en del andra länder har redan de stora satsningarna på vind- och solkraft bidragit till att man nu måste göra stora nedskärningar i budgeten. Har man överhuvudtaget råd med någon miljö- eller energipolitik längre? Se exempelvis här och här. Eller jobb? Eller något av allt det andra som man vill använda skattebetalarnas pengar till?

Ingemar Nordin

augusti 22, 2010   111 Comments

Idag tar jordens resurser slut!

Om man ska tro WWF så är lördagen den 21 augusti dagen då jordens resurser tar slut. Nej, inte så att vi blir utan mat och el och vatten, men från och med idag lever vi på kredit.

”På mindre än 9 månader gör vi av med resurserna som det tar 12 månader för naturen att återskapa. Om alla skulle leva som svenskarna skulle vi behöva nästan tre jordklot och om den amerikanska livsstilen spred sig globalt skulle vi behöva mer än fem jordklot”, säger Carina Borgström-Hansson, projektledare för ekologiska fotavtryck på WWF.

Det som Carina möjligen missar är att vi hela tiden lär oss att använda de resurser som finns att tillgå mer effektivt samt att vi hela tiden hittar ”nya” resurser. På det sättet kan ett och samma jordklot nära allt fler människor, utan att vi för den delen behöver importera råvaror från andra planeter.

Om Carina med sitt uttalande manar till energieffektivisering är jag dock helt med på hennes sida.

augusti 21, 2010   61 Comments

Viss argumentering på TCS i dag ?

augusti 20, 2010   8 Comments

Varför spåna när det redan finns experimentella data?

Här på TCS var för någon månad sedan animerade diskussioner om koldioxids strålnings-/värmnings-funktion i atmosfären. Jag var på semester och hade inte tid att delta så mycket, men tänkte återkomma nu. 

Bilden ovan visar Tyndall’s pionjärsexperiment från mitten av 1800-talet, där han mätte uppvärmning av olika gaser som utsattes för värmestrålning. Han fann att bl.a. CO2 och vattenånga absorberade strålning , men inte syre och kväve. Detektion kunde ex ske med en vanlig termometer, eller som ovan via volyms/tryckförändringar vid uppvärmning, som påverkade en manometer. (Jag är dock inte helt klar över Tyndall gjorde så, eller använde den ”termostapel” (en bunt Peltierelement) som påverkade spegelgalvanometern på bilden för att ge en temperaturavläsning.)

I en av vinterns Journal of Chemical Education fanns ett förslag till laboration, som bygger på liknande principer, men i lite mer modern tappning:

Här använder man s.k. fotoaukustisk detektion av den tryckförändring som uppstår när gasblandningen utsätts för en periodisk variation av infallande strålning, via det roterande hjulet (för en mer avancerad och mycket känsligare och stabilare  uppställning skulle man ha använt s.k. synkron detektion via en ”lock-in-förstärkare” - men de är oftast inte helt billiga). Principen fungerar ändå – här är några resultat:Om man vill kan man sen variera koncentrationen av någon ”växthusgas” i kombination med ex. kvävgas:

Det är bl.a. uppenbart att metan INTE är en 25 ggr starkare växthusgas än CO2, som vissa apokalyptiker och även IPCC vill få oss att tro (läs mer i avsnittet Växthuseffekten och klimatmodellerna på Stockholmsinitiativets webbsidor). Det är också uppenbart att närvaro av CO2 och H2O i en atmosfär verkligen värmer den via deras absorption av infallande värmestrålning.

Det har också uttryckts tvivel här på TCS att ex. koldioxid i atmosfären utsänder strålning. Titta på denna bild, som är från en mycket tjock och innehållsrik Ingenjörsvetenskaplig bok om värmeöverföring:

Den visar den värmestrålningsemissivitet man kan vänta sig från en gasblandning där olika halter av CO2 finns i exempelvis en omgivning av kvävgas. Ett liknande diagram fanns också för vattenånga i kvävgas. (Författarna var nog inte så intresserade av dagens klimatdiskussioner, utan snarare vad som man måste tänka på i ex ugnar, kemiska reaktorer och förbränningsprocesser).

augusti 20, 2010   500 Comments