Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — oktober 2010

Dödsorsak: klimatförändring

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Oxfam har fått godkänt av Advertising Standards Authority att fortsätta sprida budskapet om att klimatförändring dödar.

ASA hade fått fyra (bara!) klagomål från människor som ansåg att det inte fanns bevis för ovanstående och att annonsen därmed var missledande. Deras svar är dock en besvikelse.

”We noted that Oxfam’s claim was reasonably restrained in that it stated deaths were occurring at the present time as a result of climate change but that it did not claim specific numbers of deaths were attributable and it did not speculate about future numbers of deaths. Because of that, and because of the consensus that we considered already existed amongst climate scientists that there was extremely strong evidence for human induced climate change, and because of a similar consensus that climate change was now resulting in people dying, we concluded that the ad was not misleading.” [mina fetningar]

oktober 28, 2010   3 Comments

Klimatexperten Allan?

Idag, den 27 oktober, presenterade tankesmedjan Global Utmaning sin senaste (finns det fler?) klimatrapport på svenska ambassaden i Paris.

”Med rapporten An International Climate Investment Community – breaking the deadlock presenterar tankesmedjans klimatexperter ett nytt förslag som kan bryta dödläget i klimatförhandlingarna”, står det att läsa på Global Utmanings hemsida.

Stora ord. Vem är dessa klimatexperter då, kan man undra?

Ja, lova att ni inte skrattar, men en av huvudförfattarna är Allan Larsson, f d finansminister. Den andre är Måns Lönnroth, f.d statssekreterare på Miljödepartementet.

Efter Paris flyger herrarna till Peking, London, Bryssel, Berlin, Warszawa och Oslo (dock inte nödvändigtvis i den ordningen). Och den 2 november presenteras rapporten på Europahuset i Stockholm. Dit är ni välkomna kl 8-10. Anmälan sker här och i skrivande stund finns det bara 19 platser kvar.

Hur kommer det sig då att Allan blivit klimatexpert? Enligt Global Utmaning är han sedan 2007 medlem i José Manuel Barrosos rådgivande grupp om energi och klimat. Uppenbarligen är detta merit nog.

Rapporten kan laddas ner här. Climate-investment-community-breaking-the-deadlock2010-final-digital

En av huvudpoängerna är att höja priset på ett ton CO2 från €15 till minst €40 för att göra alternativa energisorter mer lönsamma.

PS Missa inte den fina befolkningsräknaren på Global Utmanings hemsida.

oktober 27, 2010   24 Comments

Smarta elnät – eller ?

I min bokhylla har jag denna fascinerande bok, som framförallt handlar om effekterna av modern tids mest kraftfulla solstorm, år 1859. Då inskränkte sig de mest uppenbara skadorna till telegrafutrustning. Det var så långt elektronikutvecklingen gått.

NASA inleder sitt senaste Science-utskick:

Oct. 26, 2010:  Every hundred years or so, a solar storm comes along so potent it fills the skies of Earth with blood-red auroras, makes compass needles point in the wrong direction, and sends electric currents coursing through the planet’s topsoil. The most famous such storm, the Carrington Event of 1859, actually shocked telegraph operators and set some of their offices on fire. A 2008 report by the National Academy of Sciences warns that if such a storm occurred today, we could experience widespread power blackouts with permanent damage to many key transformers.  

I dagsläget är detta med ”smarta elnät” högaktuellt, som ett argument för att det ska gå att kombinera skakig elproduktion från bl.a. vindkraft med den existerande. ABB behandlar bl.a. detta på en webbsida. På KTH finns också en grupp som jobbar med det. Det är högst politiskt korrekt att hävda att det ska fungera, så man kan legitimera ”vindkraftssatsningarna”,  även om det (liksom i klimatfrågan) ”behövs mer forskning” (läs forskningsmedel).

Så sent som 2003 slogs ju södra Sveriges elnät ut av en mindre solstorm, och 1989 orsakades stor förödelse av en annan i Quebec.

Luttrad som man är, tänker man på olika varianter av Murphy’s lag.

Det synes som man genom kortsiktigt politiskt tryck skapar ett system som förr eller senare totalkollapsar – med orsak i inneboende problem av reglerteknisk natur, datavirusattacker, eller oundvikliga solstormseffekter. Resultatet kan bli månader utan el ?

oktober 27, 2010   55 Comments

Jag förnekar klimatförnekare

Ni har säkert sett och läst att stora företag som BP påstås sponsra ”klimatförnekande” amerikanska politiker. Nu utpekas även ett antal europeiska bolag, bl.a. BASF och Bayer. Och styrelseordföranden för svenska BP, Carl-Henric Svanberg, avkrävs svar av självaste Naturskyddsföreningen.

Men bortsett det absurda i att jaga människor och organisationer som ger bidrag till politiker som inte köper AGW (för det är ju att konstatera att skepticism mot AGW är något omoraliskt och olagligt) så är det verkligen dags att skrota epitetet ”förnekare”.

Kan inte ni, snälla snälla AGW:are, förstå att ingen FÖRNEKAR klimatet. Ingen förnekar heller klimatförändring (mer än möjligen någon totalstolle som inte fattat någonting). Få ”förnekar” att människan påverkar sin närmiljö och det lokala klimatet. De flesta accepterar att CO2 är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten. Det finns till och med en hel del skeptiker som anser att våra utsläpp av CO2 i någon mån bidrar till den uppvärmning som observerats under 1900-talet. Vi vet också att fossila bränslen inte är någon långsiktigt hållbar lösning och är lika måna som ni om att hitta bättre, billigare och mer miljövänliga energikällor.

Är det inte dags att sätta punkt för våra schismer och enas om sådant som vi alla stödjer?

oktober 27, 2010   109 Comments

Repent all ye evil who email too much

Brukar du skicka många e-postmeddelanden? Bryr du dig om dina barns och barnbarns framtid? Ja, då kanske du ska fundera en extra gång nästa gång du ska klicka på Skicka. På The Guardians Green Living-blogg upplyses vi nämligen om det koldioxidavtryck som vårt e-postande genererar.

”[A] typical year of incoming mail for a business user – including sending, filtering and reading – creates a carbon footprint of around 135kg. That’s over 1% of of a relatively green 10-tonne lifestyle and equivalent to driving 200 miles in an average car.”

Författarens lösning är (gissa tre gånger) en skatt på e-post. Lyckligtvis inser han själv att förslaget troligen skulle vara omöjligt att genomföra.

Men bara tanken… att räkna ut koldioxidavtrycket för ett e-postmeddelande… inte undra på att antalet skeptiker i världen bara växer.

PS Om ovanstående inte är illa nog, kan du även läsa om hur stora koldioxidutsläpp du ger upphov till när du cyklar, beroende på vad du äter. Jag tror att jag går och lägger mig nu.

oktober 26, 2010   33 Comments

Slaget om vindkraften och fastighetsvärdena rullar vidare

Debatten om vindkraft och fastighetsvärden mellan Svensk Vindenergi och Föreningen Svenskt Landskapsskydd går vidare i Göteborgsposten och på sajten Teknikdebatt.

Svensk Vindenergi påstår att man köpt en opartisk utredning ”Vindkraft i sikte”. Men ”Vindkraft i sikte” är definitivt inte opartisk. I det sunda förnuftets namn borde även Svensk Vindenergi begripa att projektering och byggnation av stora vindindustriområden givetvis påverkar fastighetspriserna i närområdet.

Artikeln som startade det hela

oktober 26, 2010   3 Comments

Motståndet mot vindkraft bara växer

I dagens utgåva av Miljörapporten berättas det att motståndet mot vindkraft är nu så omfattande att det jämförs med kärnkraftsopinionen för drygt 30 år sedan. Föreningen Svenskt Landskapsskydd växer hela tiden. Bara i år har ca tusen nya människor anslutit sig och antalet medlemmar uppgår nu till 20 000.

[D]et som skapar oro är inte vindkraftstekniken i sig utan hur den påverkar landskapet och sociala strukturer, menar Karin Hammarlund, forskare i landskapsanalys på SLU i Alnarp.

Mer kan man läsa i pappersutgåvan av Miljörapporten. Prenumeration krävs.

Ni som vill stödja Föreningen Svenskt Landskapsskydd kan beställa ovanstående klistermärken för 20 riksdaler per styck.Kontakta fsl@landskapsskydd.se för beställning. Ni andra vänder er med fördel till Energimyndigheten. Och ni som fortfarande tvekar mellan de båda alternativen, se aktuell statistik på vindstat.nu. Nedanstående bild är hämtad alldeles nyss.

oktober 26, 2010   108 Comments

Gröna investeringar ger färre jobb

Bloggen Miljöfara tar idag upp ämnet om gröna investeringar. Över åren har vi många gånger fått höra om de tusentals gröna jobb som skulle skapas om bara staten gick in och subventionerade investeringar i ”grön” teknik. Två separata undersökningar, från Spanien respektive Italien, visar dock att gröna investeringar leder till färre, inte fler jobb.

Läs mer på Miljöfara.

Wall Street Journal om Carlo Stagnaros undersökning om gröna jobb i Italien.

Gabriel Calzada jämför utvecklingen i Spanien med vad som kan komma att ske i Kalifornien.

oktober 26, 2010   32 Comments

Schellnhuber anno 2003

Schellnhuber är visst ingen alarmist. Här är studien det talas om i kommentarerna till ett tidigare inlägg.

Hela studien finns här.PRE-2003-1

oktober 26, 2010   11 Comments

Andningsmask som räddar världen

Bim hälsar att han håller på att ta fram en prototyp av sin koldioxidsanerande andningsmask enligt nedanstående skiss. Beställning kan ske genom TCS. Ange om ni vill ha masken inslagen som julklapp. :)

Piggelin - rensar jorden på CO2

oktober 26, 2010   12 Comments