Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — december 2010

Spencer versus Dessler

Här är lite annat än vädret att fundera på under julhelgen. Det rör en något förvirrad diskussion eftersom folk uppenbarligen talar förbi varandra. Något att bita i med andra ord:

Mot slutet av klimatkonferensen i Cancún kom tidskriften Science hastande med en artikel som skulle tillbakavisa en klimatskeptisk uppsats som publicerats tidigare under året. Det här är som sagt en invecklad diskussion, och jag kan rekommendera en läsning av inlägg och kommentarer på Roy Spencer och RealClimate. Men som jag tolkar det handlar diskussionen om följande:

Den första uppsatsen är författad av R.W. Spencer och W.D. Braswell och publicerad i Journal of Geophysical Research. Den använder sig av en ny metod för att analysera sambanden mellan molnbildning och temperatur, och kommer bl.a. fram till att moln har en sammanlagd negativ effekt på temperaturen. Men inte bara det, de menade också att deras undersökning öppnar upp för att molnbildningen är den dominerande faktorn för temperaturen på jorden, dvs. att det inte är temperaturvariationer i första hand som driver molnbildningen utan istället molnbildningen som påverkar temperaturen.

I Science-artikeln menar författaren A.E. Dessler att han kan påvisa att moln, totalt sett, fungerar som en positiv återkoppling: höjd temperatur ger färre moln, vilket i sin tur höjer temperaturen än mer genom ökad instrålning från solen. Detta är den ortodoxa AGW-synen på molnens inverkan.

Det som skiljer dem åt är en fråga om orsak och verkan. Där Dessler tolkar en samvariation mellan molnförändringar och temperaturförändringar som att de senare orsakar de förra, så menar Spencer & Braswell att en mer noggrann analys, kallad ”phase space analysis”, ger vid handen att molnförändringarna är oberoende av temperaturförändringarna. Molnvariationerna kan i sin tur vara orsakade av olika saker som t.ex. små kaotiska fluktuationer i atmosfären och haven. (Så vitt jag förstår är inte Svensmarks teori om kosmiska partiklar utesluten även om Spencer inte riktigt är inne på det spåret som huvudförklaring till molnbildningen.) Och i de fall där man ur data möjligen kan utläsa att molnbildningen påverkas av en temperaturökning så blir det snarare mer moln än färre, med en nettoeffekt som dämpar denna temperaturökning. Dvs, att det blir en negativ återkoppling.

Spencer uttrycker en besvikelse över Desslers artikel eftersom den enligt honom bara är en återgång till den traditionella AGW-tolkningen där man ignorerar den mer detaljerade analysen av orsak och verkan. I Spencers och Braswells artikel finns också en modell som visar hur klimatet kan ge en illusion av en positiv återkoppling, fastän modellen är programmerad så att återkopplingen är negativ. Inget av deras argumentation för sin tolkning tas upp i Desslers uppsats.

Här är ytterligare en kommentar till diskussionen.

Ingemar Nordin

december 24, 2010   11 Comments

Brev till tomten

Saxat ur The Huffington Post.

***

December 23, 2010

Dear Santa Claus,

I am writing out of concern, because you may have to move from the North Pole due to the dramatic melting of Arctic sea ice. The Navy’s chief oceanographer says that by the summer of 2020 the North Pole may not have summer ice and other scientists project that an ice-free Arctic is possible as soon as 2012!

Scientists overwhelmingly agree that polar ice is melting because of greenhouse gas pollution and I am working hard to reduce these emissions. But there is probably nothing we can do in time to save the North Pole. I am worried about your safety and your ability to deliver billions of Christmas gifts if the ice cap on the North Pole no longer stays frozen all year. What will happen to your house, your workshop, the elves’ houses and your reindeer barns?

I want you to know that if you want to relocate to the beautiful state of New Jersey, I would be proud to assist you. But given the climate you are accustomed to, I will understand if you would like to relocate to the South Pole. Just be sure not to move to the Antarctic Peninsula or West Antarctic ice sheet, areas that are also experiencing rapid ice melt.

Please know that I will work to mobilize the U.S. federal government to assist when you relocate. I am sure we can both agree that on a warming planet, we need to do all we can to save Christmas.

Sincerely,

Robert Menendez

U.S. Senator

***

Tror man på tomten så…

december 24, 2010   82 Comments

Förståsigpåarnas gissningslek

I dagens Expressen försöker ”experterna” bortförklara varför klimathotet försvunnit från rubrikerna

Riktigt roligt att läsa hur olika ”experter” försöker motivera sig själva att forsätta skrämselpropagandan. Som så riktigt konstateras i slutet av artikeln så kommer intresset att vända igen vid nästa extrema väderhändelse. Hur var det nu? Väder och klimat var väl samma sak, eller? Jag tror att ”experterna” kommer att få begråta detta ganska mycket mer framöver, sannolikt i tysthet eftersom man alldeles säkert kommer att låta frågan självdö utan större oväsen.

december 23, 2010   83 Comments

God Jul!

Maggie med alla medförfattare  önskar alla bloggläsare, kommentatorer och kritiker en riktigt God Jul!

Med tanke på den rådande väderleken är det kanske bäst att tomten skippar renarna och rider uppå en isbjörn?

december 23, 2010   29 Comments

Politiskt korrekt Julhälsning till er alla

Please accept with no obligation, implied or implicit, my best wishes for an environmentally conscious, socially responsible, low-stress, non-addictive, gender-neutral celebration of the winter solstice holiday, practiced within the most enjoyable traditions of the religious persuasion of your choice, or secular practices of your choice, with respect for the religious/secular persuasion and/or traditions of others, or their choice not to practice  religious or secular traditions at all. I also wish you a fiscally successful, personally fulfilling and medically uncomplicated recognition of the onset of the generally accepted calendar year 2011, but not without due respect for the calendars of choice of other cultures whose contributions to society have helped make Sweden great. Not to imply that Sweden is necessarily greater than any other country nor the only country in the World. Also, this wish is made without regard to the race, creed, color, age, physical ability, religious faith or sexual preference of the wishee.

december 22, 2010   55 Comments

En ren gissning

Väderprognoser och klimatmodeller i all ära, men roligast blir det när meteorologer börjar gissa helt vilt, som Martin Hedberg gör på sajten klart.se. Frågan på mångas frusna läppar är ju: hur länge ska det fortsätta att vara så kallt? Egentligen vet ingen. Men Martin Hedberg vågar sig som sagt på en gissning:

Är det någon annan som vågar gissa? Peter, du kanske vill ”sätta en slant”? ;)

Jag sätter min på fortsatt kallt och vitt. Ända in i mars. Brr! Och hoppas jag har fel.

december 22, 2010   94 Comments

Julklapp från Ishavet

Dagens Expressen varnar för fortsatt kallt. ”Det finns inget mildväder i sikte”, säger SMHI:s Sten Laurin. I Ramlösa var det i morse -17 grader. I kombination med den skånska fukten närmar sig vädret smärtgränsen för vad jag tål.

Kommentarerna på Expressen är än så länge inte så nådiga:

”Global uppvärmning=skitsnack.” ”Är det fortfarande någon som tror på forskarnas teorier är det inte dags att sluta tala om utsläppsrätter osv det är bara ett sätt att driva upp priser och tjäna pengar på oss vanliga medborgare.”

Jag kommer att skratta gott om december visar sig vara den varmaste som någonsin uppmätts.

december 22, 2010   51 Comments

Kallbrand

Lite på samma tema som Expressens artikel, men skrivet av en äkta AGW-företrädare som inte räds säga att den kalla vintern i Europa beror på att världen blir varmare.

Vi har alltså bara otur i oturen. Dessutom menar George Monbiot att ”nedvärmningen” inte kommer oväntat. Redan 1914 föreslog forskare att det kunde finnas ett samband mellan sommaris i Arktis och vintertemperaturerna på norra hemisfären. Vladimir Petoukhov från Potsdam Institute säger att den krympande sommarisen i Arktis kan tredubbla risken för extremkyla vintertid i Europa och norra Asien. Vi borde alltså veta bättre. Kyla genereras av värme. Någon annanstans. Frågan är bara hur man får Svensson att köpa det, samtidigt som han skottar bort en halvmeter snö från garageuppfarten.

december 21, 2010   163 Comments

Frågan på allas läppar

Expressens ledare ställer idag frågan på allas läppar: Beror kylan på växthuseffekten?

Expressen försöker sunt nog bevara sin skepsis i klimatfrågan men är det klimatsmart av vädret att göra så här? Förhandlingsviljan nedgår ju :)

december 20, 2010   44 Comments

Ombytta roller…

(Wikipedia: An iconoclast is someone who performs iconoclasm — destruction of religious symbols, or, by extension, established dogma or conventions.)

december 20, 2010   18 Comments