Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2011

Det hänger på hav, moln och kosmisk strålning

Ska man tro Dr Noor van Andel så har växthusgaser ingenting med klimatförändring att göra. I stället beror den senaste tidens klimatvariabilitet på förändringar i PDO och den effekt av kosmisk strålning som beskrivits av Henrik Svensmark. När 70 procent av jordens yta täcks av hav och när moln täcker 60 procent av himlen måste det vara vatten, i sina olika former, som reglerar vårt klimat.

Molntäcket har minskat med 4 procent sedan 1984, vilket skulle kunna innebära att en betydande del av den uppvärmning som skett sedan dess beror just på molnens effekt.

Läs hela artikeln hos Joanne Nova, som även ger länkar till Dr Noor van Andels presentation.

Återstår frågan: vem är Noor van Andel, förutom att han tidigare varit forskningschef på Akzo Nobel? Och varför har vi aldrig tidigare hört talas om honom? Och är han verkligen doktor eller bara hedersdoktor? Och vad säger det om hans kredibilitet? Jag vill inte dissa Dr van Andel helt, men en gnutta skepticism vore på sin plats.

januari 31, 2011   15 Comments

Den fruktade kylan

Science Daily berättade för några dagar sedan om en ny studie kring den massdöd som drabbade jorden för ca 450 miljoner år sedan. Exakt vad som orsakade den enorma förlusten av biodiversitet har hittills varit okänt, men nu menar forskarna att massdöden kan kopplas till en övergång till kallare klimat. Alltså finns det all anledning att frukta klimatförändring, men kanske är det värre om temperaturerna bestämmer sig för att sjunka.

Det ska bli mycket intressant att se temperaturdata för januari…

januari 31, 2011   47 Comments

Grönlands inlandsisar

Gästinlägg av Lars Jonsson

I DN den 28 januari och i SvD den 24 januari diskuteras Grönland utifrån ett klimatperspektiv. Förra året var det ovanligt varmt kring sydvästra Grönland och i SVD blir vi upplysta om att ”Isen smälter rekordsnabbt”. Huvudstaden Nuuk hade rekordvärme under våren och sommaren och maj var den varmaste sedan mätningarna började 1873, hela 4°C varmare än normalt, och hela Grönland är på väg att smälta igen.

Rubriker med orden Grönland, inlandsisar, rekordsnabb, avsmältning och en faktaruta med sju meters havsnivåhöjning har vi ju vant oss med. Jag tror att många läsare skulle vara intresserade av att förstå hur Grönland ser ut och vad som sker och har skett ur ett längre tidsperspektiv. I de bägge tidningsartiklarna nämns inget om AMO eller NA, begrepp som cirkulerade flitigt i december som naturliga förklaringar till decemberkylan i Västeuropa men som spelar samma roll för vädret på Grönland. Jag tror att samtliga klimatforskare kan skriva under på att Grönlands klimatvariationer de senaste 100 åren domineras av dessa klimatfenomen, varför inte ett ord om dessa i vare sig DN eller SvD?

I James Hansen årliga ”State of the Climate” rapport från NASA 2010 kan man t.ex se att just den sydvästra delen av Grönland, där Nuuk ligger har temperaturen under 70, 80 och 90-talet varit kallare än jämförelseperioden 1951-1981, dvs när vi fick det varmare fick Grönland det kallare, och nu när vi tycks få det kallare blir det varmare på Grönland. Den totala ismassan på Grönland var positiv, dvs växte fram till början på tjugohundratalet varefter den har tappat i massa, dvs smält ned något.

Skräckrapporterna om 2010 års stora avsmältning på Grönland sker i ett perspektiv om ett fåtal år trots att stora inlandsisar har funnits på Grönland i ca 3 miljoner år. Den ”extrema” avsmältningen under 2010 kan räknas i hundradels procent. Tänk dig att du sitter i ett fyllt badkar (150 liter) och skall tömma det med en skopa bestående av ett teskedsmått, dvs 15 ml, och du tar en tesked per år, där har du proportionerna. Efter hundra år har du öst ur 1,5 liter, efter 1000 år har du tömt 15 liter och det återstår ca 135, och då är vi sedan länge inne i nästa istid. Under år 2009 och 2008 var avsmältningen dessutom mycket liten och minskningen av den totala massan den lägsta sedan 96, enligt samma undersökning som föranlett de drastiska rubrikerna i DN.

Så när ni läser på Wikipedia att: ”Some scientists predict that global warming may be about to push the ice sheet over a threshold where the entire ice sheet will melt in less than a few hundred years.” Så tänk till lite!

Många Grönländare är förväntansfulla över att större områden nära kusten blir isfria så att de kan prospektera efter mineraler och kanske odla mer grönsaker. Jag vet inte om vi skall känna stark oro inför detta eller glädjas åt våra vänner på Grönland. Den genomsnittliga temperaturen i Nuuk i maj månad är ca 0,6°C . Om 4,6°C under 2010 skall rubriceras som en klimatkatastrof kan det råda olika meningar om. Den som tittar på avsmältningsgrafen i Tedescos artikel borde genast tänka att den tecknar bilden av en cyklisk penedelrörelse, någon skenande ökning sedan 1979 kan i alla fall inte jag avläsa, jag ser bara två ”moods” av AMO även om 2010 års stapel är rekordhög.

Men nog har Grönland och Svalbard och andra delar av Arktis blivit mycket varmare sedan den lilla istiden.

Lars Jonsson

januari 31, 2011   35 Comments

Driftsproblem

Vi har för tillfället (söndag kväll 22:00) driftsproblem på TCS. Anledningen verkar vara en bråkande server hos vår leverantör. Felsökning pågår, tack för visad hänsyn!

januari 30, 2011   2 Comments

FN:s generalsekreterare vill avveckla marknadsekonomin

Ban-Ki Moon

FN:s generalsekreterare, Ban-Ki Moon går till attack mot det nuvarande ekonomiska systemet. Han menar att i ljuset av den globala uppvärmningen så är det uppenbart att marknadsekonomi inte är förenligt med en ny ”hållbar” världsordning.

Han kallar marknadsekonomin för en miljömässig ”global självmordspakt” som kommer att leda till katastrof om den inte reformeras. ”Vi behöver en revolution”, säger han ty ”klimatförändringarna visar också att den gamla modellen är obsolet.” Systemet är en ”nationell katastrof”. ”Tiden börjar ta slut … för att tackla klimatförändringarna och för att försäkra oss om en hållbar utveckling.”

Det är anmärkningsvärt att FN:s generalsekreterare tar en så tydlig politisk ställning genom att fördöma marknadsekonomin. Man undrar vilka signaler detta sänder till alla de förtryckarstater som har en statsdirigerad ekonomi. Blir de glada för detta stöd från högsta ort? Det är också anmärkningsvärt att sydkoreanen Ban-Ki Moon gör detta med tanke på att Sydkorea tillhör de länder som mest har dragit nytta av en fri marknad, och även med tanke på landets närhet till ett land i norr som tagit skarpt avstånd från ett sådant system.

Men kanske är det just marknadsekonomins förmåga att generera välstånd till världens fattiga som bekymrar honom? Nordkoreas CO2-avtryck ÄR ju faktiskt mycket mindre än Sydkoreas.

Jag vet inte om Ban-Ki Moon tänkt igenom sitt budskap särskilt noga. Tydligt är i alla fall att han nu utvidgar sitt intresse för klimatfrågan till att gälla hela världsekonomin och hur planeten skall styras i framtiden.

Läs mer här  och här  .

Ingemar Nordin 

januari 30, 2011   73 Comments

Klimatanalys från NOAA

Professor Lennart Bengtsson tipsar om NOAA:s analys av händelserna på klimatfronten 2010. Det är en grundlig genomgång av den globala temperaturen, lokala variationer, nederbörd, orkaner, tornados, m.m. Att jordens atmosfär befinner sig i en längre uppvärmningsfas är enligt honom uppenbart. Han noterar samtidigt att uppvärmningstrenden i mellantroposfären till och med är något starkare (se diagram nedan), men tillägger att det är tvivelaktigt om detta är tillförlitligt. Sannolikt är radiosondtemperaturerna systematiskt för låga 1962-1976, menar han.

januari 30, 2011   41 Comments

Hur mår havsisen i Arktis?

Dagens Nyheter tar upp en nyligen publicerad studie enligt vilken havsvattnet som flyter in i det arktiska området är varmare nu än på 2000 år. Studien bygger på analyser av sedimentprover från Framsundet mellan Svalbard och Grönland.

Forskarnas analys av sedimenten visar att vattnet sommartid hade en genomsnittlig temperatur på 3,5 grader Celsius från Jesu födelse till år 1850. Sedan dess har temperaturen höjts med ytterligare 2 grader — en dramatisk ökning, relativt sett. Orsaken tros vara den pågående klimatförändringen.

”Atlanten har helt enkelt blivit varmare”, kommenterar Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Det är inflödet av det varma vattnet som tros ligga bakom den alarmerande krympning av havsisen i Arktis som noterats de senaste åren.

Tjernström håller med om att det kan vara en del av förklaringen. Å andra sidan är det inte i området mellan Svalbard och Grönland som isen tagit mest stryk, utan på andra sidan polarbassängen, vid Berings sund, där vatten från Stilla havet flödar in, säger han.

Det kan i detta sammanhang vara intressant att jämföra hur havsisen betett sig genom åren 1979-2010. Använd NSIDC:s verktyg för att följa förändringen. Kikar man t.ex. på data för juli 1979-2010 (eller för den delen data för februari 1979-2010) märks det ingen alarmerande trend i Framsundet. Och Berings sund tycks inte påverkas nämnvärt förrän de senaste tre-fyra åren. I så fall ser det betydligt mer allvarligt ut i Hudson Bay i norra Kanada, i varje fall sommartid.

Jag har inte sett den studie DN hänvisar till, men nog borde den medeltida värmeperioden avspeglas i sedimentproven? Eller har temperaturen legat konstant i tvåtusen år bara för att ta ett skutt när vi började elda med fossila bränslen?

Jag överlämnar analysen till dem som är mer kunniga än jag och nöjer mig med att konstatera att DN förenklar situationen avsevärt.

Uppdatering 30/1: På WUWT berättas det om en intressant studie som försökt rekonstruera temperaturutvecklingen i Alaska över de senaste 3000 åren. ”Six millennia of summer temperature variation based on midge analysis of lake sediments from Alaska”. Benjamin F. Clegg, Gina H. Clarke, Melissa L. Chipman, Michael Chou, Ian R. Walker, Willy Tinnere and Feng Sheng Hu.

januari 29, 2011   58 Comments

BBC valde klimatpropaganda framför god journalistik

 

I sina minnen från de många åren vid BBC berättar Peter Sissons i The Daily Mail  om hur det en gång så stolta mediaföretaget lämnade den granskande journalistiken bakom sig för att istället göra sig till en megafon för det politiskt korrekta. Under det senaste decenniet så har BBC t.ex. helt ställt sig bakom IPCC:s mest alarmistiska tongångar, utan att vilja, eller kunna, förmedla något av komplexiteten och osäkerheten i vetenskapen.

Företagets policy klargjordes 2007 i en rapport från BBC Trust, vars jobb är att övervaka organisationen för allmänhetens räkning. Där sades det rätt ut att man inte längre skulle ge något utrymme åt kritiska synpunkter – något som man för övrigt inte hade gjort särskilt mycket tidigare heller. Därefter var det enligt Peter Sissons fritt fram för alla typer av okritiska klimatlarm utan att någon krävde kritisk granskning eller kontroll av källorna.

Vid ett tillfälle beskrev en parlamentsledamot skeptiker som perversa typer och kopplade ihop dem med förintelseförnekare utan att den intervjuande reportern ens höjde på ögonbrynen. Man lät också Al Gore framföra sitt budskap utan att någon ställde kritiska frågor. Och detta samtidigt som en engelsk domare förkunnat att Al Gores film, An Inconvenient Truth, innehöll nio allvarliga fel och att den inte fick visas i engelska skolor utan medföljande rättelser. Domslutet tonades ned. När Peter Sissons vid ett annat tillfälle föreslog att man skulle bjuda in ett par skeptiker som också skulle få ge sin syn på IPCC:s senaste rapport betraktades han som mer eller mindre galen.

När miljöreportern Roger Harrabin 2008 refererade en rapport från World Meteorological Organization som ifrågasatte om den globala uppvärmningen skulle fortsätta i den takt som IPCC sagt, så blev han kontaktad av en grön aktivist, Jo Abbess. Abbess varnade Harrabin för att författa en artikel som antydde att IPCC skulle kunna ha fel och föreslog istället andra skrivningar. Harrabin godtog snällt alla ändringar från Abbess, som skrev tillbaka: ”Have a look and tell me you are happier.” Ingen på BBC reagerade på att en BBC-rapportering om vad WMO sagt dikterades av en utomstående aktivist.

De grönas inflytande över BBC var en så självklar sak, menar Peter Sissons, att de betraktade företaget som sitt. När exempelvis Sissons en kall vinterdag intervjuade den gröna partiledaren, Caroline Lucas, och lättsamt påpekade att vädret i England inte verkade hänga med på noterna om en global uppvärmning, så tappade hon fullständigt konceptet och skickade en varning till BBC.

Peter Sissons slutar dock sin redogörelse i ett optimistiskt tonläge när det handlar om BBC:s klimatrapportering. Han noterar att en del av hans forna kollegor nu så sakta börjar röra sig in på tåspetsarna på området med en något mer kritiskt och självständig hållning. Vi får väl se. De här medarbetarna på BBC verkar då inte ha något vidare koll på läget.

Ingemar Nordin

januari 29, 2011   29 Comments

Så klarar vi oss på 27 procent av energin…

det är rubriken på en artikel på sajten Teknik 360. I korta drag: enligt en ny studie som publicerats i New Scientist är det möjligt att minska den globala energianvändningen med hela 73 procent – enbart genom att använda befintliga tekniker och det kunnande som redan finns. Wow! (japp, utropstecknet står i vanlig stil för ironi)

Så:

1. att 1,5 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet är i detta sammanhang ointressant. Låt dem leva precis som förr. Det går ju bra, eller hur?

2. om alla byggnader ska utrustas med treglasfönster och 30 centimeters skalmursisolering, måste vi inte tillverka allt detta först? Det blir väldigt många fönster. Vad blir energiåtgången för detta?

De andra förslagen är ännu mindre trovärdiga. 300 kilos bilar på jordens alla gator. Och koka vatten med locket på. Och detta får man alltså forskningspengar för.

PS Missförstå mig inte, jag är 100% för energieffektivisering.

januari 29, 2011   28 Comments

Observationerna som försvann eller ”homogeniserades”

Phil Jones och medarbetare publicerade i Nature år 1990 en studie av den s.k. urbaniseringseffekten på avlästa temperaturer, med följande sammanfattande slutsats: ”The results show that the urbanization influence in two of the most widely used hemispheric data sets is, at most, an order of magnitude less than the warming seen on a century timescale.” Det verkar vara detta arbete klimatforskare lutar sig mot, när de automatiskt svarar att man har koll på allt detta om man ifrågasätter trovärdigheten i termometerdatas jämförbarhet de senaste 150 åren.

Jag kan inte tolka Jones på annat sätt än att de nödvändiga urbaniseringskorrektionerna är i storleksordningen en tiondels grad. 

När man själv märker att det ofta är flera grader varmare i Stockholm än i förstäderna och när man studerar andra data blir man högeligen tveksam. Någon av de första månaderna jag själv år 2003 började intressera mig för ”klimatfrågan” ramlade jag direkt över en studie av The Urban Heat Island in Winter at Barrow, Alaska, Int. J. Climatol. 23: 1889–1905 (2003) , som exempelvis finns att läsa här. Byn hade ca 300 innevånare (Inuiter) år 1900 och ca 4600 år 2000, och uppvisade upp till +6 graders urbaneffekt relativt omgivningen (ca +2 grader i medeltal).

Jones själv har ju hamnat i rampljuset via Climategatehistorien, som ni vet. Han intervjuades i Nature för några månader sedan, och vidhöll att han inte tänkte göra de data tillgängliga som låg till grund för hans publikation i Nature år 1990, och som många har velat se. Frågan är väl om de någonsin funnits, eller om de kastats.

Nature skriver själva i sin etikpolicy:

  • ”After publication, readers who encounter refusal by the authors to comply with these policies should contact the chief editor of the journal (or the chief biology/chief physical sciences editors in the case of Nature). In cases where editors are unable to resolve a complaint, the journal may refer the matter to the authors’ funding institution and/or publish a formal statement of correction, attached online to the publication, stating that readers have been unable to obtain necessary materials to replicate the findings.”.

Efter påstötningar  har Nature bett Jones att skaka fram dessa data – men han har svarat att det är ”impossible”. Ack ja – undrar om också programmeraren Harry kan belysa frågan? (Googla på Harry_Read_Me, eller leta upp textfilen i det kompletta materialet här).

Helt nyligen uppmärksammades jag på amerikanska data, och det anmärkningsvärda faktum att de justerats UPP senaste 60 åren, och inte NED. Det är ju speciellt anmärkningvärt mot bakgrund av den omfattande kartläggning som gjordes av amerikanska mätstationer häromåret , och som dessutom kom fram till en genomsnittligt mycket låg noggrannhet i jämförelse med vad de är avsedda att representera.

Liknade mönster fann man exempelvis i ”New Zealandgate”, och här i Skandinavien (jag tror nedanstående rådata är sammanställda av Wibjörn Karlén) - och knappt någonstans ser heller man en likhet med den temperaturkurva vi matas med. Problematiken blir inte enklare av att stationer flyttats, eller att mätprocedurerna ändrats ex i tiden på dygnet och i frekvens (ex. i Finland mer än 10 ggr sedan 1820). 

Detta håller på att bli alltför långt, fastän jag har mer att ta upp. Förutom den vetenskapsetiska aspekten vore det egentligen detta ganska ointressant att älta, om inte frågan vore så högeligen central för om vi verkligen har haft en uppvärmning senaste 100 åren eller inte, och i så fall – hur stor – och – närmast också om det är varmare än på 1920-30-talet.

januari 28, 2011   91 Comments