Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2011

Lite fredagsroligt II

januari 28, 2011   16 Comments

Lite fredagsroligt I

Jag upplever ofta dessa symptom – kanske någon av TCS yngre läsare också känner igen sig och till och med kan ange den medicinska förkortningen? Men man får kanske inte skämta om äldre tankspridda professorer med skägg?

januari 28, 2011   16 Comments

Dagens länkar, 28 januari

Några snabba länkar så här en fredagsmorgon.

Enligt Mail Online växer antalet klimatskeptiker i Storbritannien. Climategate och ett par riktigt kalla vintrar har gjort att nästan var fjärde är inte tveksam till den globala uppvärmningen. Färre än hälften är beredda att använda bilen mindre och bara en knapp fjärdedel kan tänka sig att minska på sitt flygande.

SMHI sågar köldprognosen från det amerikanska väderföretaget WSI, som påstår att Sverige står inför en ny omgång av rekordkyla, från slutet av februari och till april. ”Det går inte att göra en prognos så långt fram. Man kan lika gärna spå i kaffesump”, säger meteorolog Per Kållberg på SMHI. Men på WSI motiverar man prognosen med att NAO väntas komma in i en negativ fas någon gång under februari eller mars, och en sådan är generellt förenad med kalla temperaturer i norra Europa. Menar SMHI att vi inte förstår oss på de stora klimatmönstren?

Exxon förväntar sig att naturgas tar över andraplatsen i bränslepyramiden efter kol redan 2030. Hugade spekulanter investerar förstås snarast i naturgas.

Roy Spencer har skrivit ett intressant inlägg om klimatkänslighet. Missa inte det!

Sofia Arkelsten konstaterar att miljöhoten och klimatförändringarna är ”vår tids största gemensamma utmaning”. Fel, Sofia. Den största utmaningen enligt mig ligger i att utrota fattigdomen, som är en starkt bidragande orsak till miljöproblem. Vårt främsta ansvar är inte gentemot miljön, utan människan.

januari 28, 2011   58 Comments

Ett mer trovärdigt alternativ till kall fusion

Denna bild togs bort av Maggie med anledning av att den kan anses vara diskriminerande. Man ska absolut inte skämta om sjuka människor, framför allt inte barn.

Mer strips från Wulff och Morgenthaler finns här. (Parental discretion adviced… ;-) )

januari 27, 2011   72 Comments

Stockholmsinitiativet svarar VoF:s styrelse

Stockholmsinitiativet svarar styrelsen för Vetenskap och folkbildning om förvillarpriset: Vi menar att VoF inte verkar förstå att det pågår en vetenskaplig och seriös diskussion om klimatet. Att dela ut ett ”förvillarpris” till dem som för fram och förklarar den kritiska forskningen vittnar om att styrelsen för VoF inte är är särskilt insatt i frågan och att man istället gör sig till ett redskap för en smutskastningskampanj.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/26/ven-klimatdebatt-rer-m-ste-f-rst-att-kritik-r-en-del-av-vetenskapen

januari 26, 2011   135 Comments

Klimatsmart informationssuddning

Dagens utskick från PhysOrg hade ett intressant referat om nya upptäckter rörande ett klassiskt koncept i termodynamiken. Man har nu visat att det inte behöver krävas någon energi för att sudda information,  i ex. en tänkt elektronisk krets där man man ändrar ”1″ till ”0″.  Resten av argumenteringen är ganska avancerad. Kanske något för Pehr Björnbom och Thomas att ta itu med.

Men vi har ju redan sett hur information försvunnit i klimatsammanhang, med Climategatematerialet i färskt minne. Kanske det var en förstudie till ovanstående ;-)

januari 26, 2011   11 Comments

Hur korkad får man vara?

Från dagens SvD Brännpunkt (- måste vara den på webben – det var något annat i prasselupplagan). Tack, Mr G, för tipset i annan tråd.

Jag skrev själv för 4 år sedan ”Vore jag ekonomisk rådgivare till maffian, skulle jag definitivt råda dem att ägna sig åt verksamhet inom utsläppsrättsområdet. Tänk bara – handla med något som har noll substans, och som inte är värt något överhuvudtaget.”

Verkar som man blev sannspådd snabbare än kvickt.

( Sorry, Maggie för ordet ”korkad” )

januari 26, 2011   33 Comments

Gårdagens Berglins i SvD

januari 26, 2011   12 Comments

Svenskar föreslår koldioxidskatt på kött och mjölk

En grupp forskare från Chalmers skriver att en klimatskatt som motsvarar 60 € per ton CO2-ekvivalenter på kött och mjölk skulle kunna minska utsläppen från det europeiska jordbruket med ca 7 procent. Den mark som frigörs (för skatten gör ju givetvis att produktionen minskar) kan användas till att producera bioenergi, vilket skulle minska utsläppen ytterligare.

”Vi har idag en skatt på drivmedel men inga policyinstrument för alla de utsläpp av växthusgaser som relateras till livsmedel”, säger Stefan Wirsenius, en av forskarna bakom studien.

Nötkött, som svarar för de största utsläppen, skulle enligt forskarna beskattas högst, medan kyckling och fläsk skulle få en lägre skattesats.

Hur man fortfarande kan diskutera att använda mer mark till bioenergiproduktion när 1 miljard människor lider av svält och undernäring ligger bortom min fattningsförmåga.

januari 26, 2011   42 Comments

1984 är här

I dagens www.sourze.se -utskick fanns ovanstående intressanta information, i en artikel av Mikael Cromsjö. Man propagerar tydligen i en utredning för ett strypt informationsflöde på svenska Internet.

I fortsättningen ska vi då bara höra om ”den etablerade verklighetsuppfattningen” – för vår del blir det då vad Erika Bjerström, Bodil Appelquist, Karin Bojs, Susanna Baltscheffsky, Johan Rockström, Anders Wijkman och Pär Holmgren tycker?

Tillägg & kommentar dagen efter: Som framgår av diskussionen nedan var det slarvigt av mig att lägga ut detta utan att först läsa den ganska långa texten. Se speciellt kommentar #21 av rapportförfattaren Markus Gossas.  Sorry. Det blev en intressant diskussion i alla fall, och en hel del ny information som kom upp i dagen ;-)

januari 25, 2011   58 Comments