Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — februari 2011

Har UEA köpt sig en ”oberoende” utvärdering?

En av granskningarna av University of East Anglias Climatic Research Unit, CRU, är betald av universitetet ifråga. McIntyre redogör för den senaste brevväxlingen mellan UEA och David Holland angående ”The Independent Climate Change Email review” här. Än så länge har UEA inte lämnat ut sin fullständiga överenskommelse med ordföranden för utredningen Muir Russell. Men det råder ingen tvekan om att de är skyldiga enligt lag att göra detta. Öppenhet är ett måste när det handlar om utredningar för parlamentets räkning.

Den brevväxling med Muir Russell som UEA hittills lämnat ut säger att de är beredda att betala Sir Muir £40,000 + resor, boende och administrativ support.

Från Edward Acton (rektor för UEA): ”Som jag antydde i mitt e-mail i morse så kanske jag kan föreslå ett något högre arvode på £40K för att färdigställa rapporten. Plus reseexpenser, levnadsomkostnader och administrativ support. Vi täcker också kostnader för den extra expertis du behöver, och för sådan administrativ support utanför UEA som du kräver.

“I am happy to sign up on this basis”, säger Sir Muir. Slutnotan verkar ha hamnat kring £300,000. – Man frågar sig om den omständigheten att föremålet för en utredning också står för betalningen är den bästa garantin för en oberoende utredning? I synnerhet om föremålet ifråga generöst plussar på arvoderingen?

Hur betydelsefull är det här nu då? Jo, för det första har det ju alltsedan undersökningarna kring Climategate rått en stor tveksamhet bland skeptiker kring deras oberoende. Och för det andra så intresserar sig fortfarande Science and Technology Committee, som övervakar hur universiteten sköter sig, för den här affären.

Fortsättning lär följa.

Ingemar Nordin

februari 28, 2011   17 Comments

Lev nyttigt – i dubbel bemärkelse

Skumgodis är för skumma typer.

SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Livsmedelsverket analyserat godis, chips och läskedryckers klimatpåverkan. Bland annat kom det fram att ett kilo chips leder till utsläpp av 2,2 kilo växthusgaser, vilket är 20 gånger så mycket som för ett kilo av råvaran potatis. Av de undersökta produkterna har läsk minst klimatpåverkan, medan godis påverkar klimatet mest. Skumgodis har större klimatpåverkan än gelégodis medan mjölkchoklad har tre gånger så stor klimatpåverkan som mörk choklad. En påse skumgodis har faktiskt lika stor klimatpåverkan som en portion fläskkött. Så nu är det bara att välja. Fläskfilé eller skumbananer? Eller kanske ingetdera? Återigen visar det sig att bilar (framför allt de från Ahlgrens) bör undvikas om man är rädd om planeten. För minsta möjliga klimatpåverkan rekommenderas fasta. Och drick gärna regnvatten som du själv samlat in!

PS Hur mycket tror ni att den här undersökningen har kostat? Sannolikt mer än en billast med Ahlgrens bilar.


Uppdatering 1/3: Nu har DN hakat på och skriver om klimatfarliga karameller.

februari 28, 2011   31 Comments

Djingis Khan styrde även klimatet

(Enligt Wikipedia.se: Чингис Хаан med mongolisk kyrillisk skrift, transkriberas Tjingis Chaan; namnet Djingis även stavat Tjinggis samt på engelska och franska Gengis, Ghingis eller Ghengis)

Vi har tidigare fått höra att DNA-spår tyder på att många Europeer härstammar från honom. Lite motsägande då att få en ny story om att avkylning av typ lilla istiden skulle vara ett följdresultat av slakt på Europeer (inte skapande av fler sådana) och därmed minskade ”koldioxidutsläpp”. 

Ack ja – hela tiden koldioxiden i centrum igen. Tidigare har vi en annan galenpanna – en professor Ruddiman i USA som skrivit böcker (ex denna) om hur mänskligheten styrde klimatet redan för 8000 år sedan – via jordbruksrelaterad koldioxid och andra växthusgaser. Lilla istiden skulle därmed enligt Ruddiman bero på pestutbrottet, som decimerade befolkningen och därmed minskade ”koldioxidutsläppen”. Mycket ska man höra innan öronen trillar av.

Visst påverkar människan klimatet via jordbruk och förändrat jordutnyttjande av annat slag. Lokalt (ex i Syd- och Mellanamerika) kan det ha haft stor betydelse även i det förgångna – men denna fixering till ”växthusgasmekanismen” för klimatförändringar är närmast bisarr. Förresten – har vi inte matats med påståendet att koldioxidhalten varit konstant på 280 ppm i 600.000 år ? Hur ska dom ha det?

februari 28, 2011   13 Comments

Klimatrelaterade ögonproblem – en synvilla?

Under COP15 mötet var det många som led av ögonproblem.

I Times of India läser jag om en ny forskningsstudie som initierats av All India Institute of Medical Sciences och som ska studera den globala uppvärmningens inverkan på ögonhälsan. Detta låter för mig som en av dessa tusentals studier som för att säkra bidrag valt att inkludera den politiska korrekta termen ”effekt av global uppvärmning”. Men kanske finns det faktiskt risk att drabbas av synrubbningar om man  ägnar sig för mycket åt klimatstudier? :) Kanske är det därför Earth Hour kommit till?

februari 28, 2011   3 Comments

När mörkast vinner

Nu börjar det så smått dra ihop sig för årets upplaga av Earth Hour, spektaklet då vi i sympati med klimatet förväntas släcka ner så mycket som möjligt. I år har visst Lunds kommun utmanat min hemstad Helsingborg på en stadskamp om vem som släcker ner mest. Manifestationer i all ära, men jag önskar att fler människor insåg det symboliskt galna i att signalera klokskap genom att låta mörkret ta över. Förra året den 26 mars firade vi här på TCS Upplysningens timme. Jag hoppas att ni vill vara med och fira även i år. Mer om detta senare.

februari 28, 2011   16 Comments

Offer för sin egen propaganda 2

Igår skrev jag om hur AGW-propagandister har blivit offer för sin egen vrångbild av skeptiker. För många journalister och politiker så utgör den vrångbilden en bekväm väg bort från jobbet med att behöva lyssna på forskare med olika åsikter, och från besväret att själva sätta sig in i sakfrågorna. Men samtidigt har den felaktiga föreställningen om den skeptiska positionen, och om vilka som är skeptiker, lett till att spin-doktorerna inte förstår hur de skall handskas med motståndet.

Idag är det dags att ta upp det verkliga självmålet som AGW-propagandan åstadkommit, nämligen alla de överdrivna alarmistiska budskap som ständigt översköljer den vanlige TV-tittaren och tidningsläsaren. Det finns knappast något som inte skylls på människans utsläpp av koldioxid: om det blir värmebölja någonstans, om det blir flera kalla vintrar i rad, om en storm blåser upp, om det blir en översvämning någonstans och om det blir torka någon annanstans – allt är koldioxidens och vår moderna livsstils fel. Här är en låååång lista på allt elände som skylls på koldioxiden.

De alarmistiska budskapen har blivit så många, så absurda och så helt utan vetenskaplig grund att många mer sansade AGW-troende gått ut och sagt att de tar avstånd från alarmismen. En del skyller på media. Media har sin egen dramaturgi, heter det, och det leder dem till att hårddra det hela. Många menar därför att det är medias fel eftersom de misstolkar och blåser upp.

Och visst misstolkas det och visst överdrivs hoten i media. Men klimatforskarna kan inte helt frisvära sig från ansvar. Gång på gång framträder nämligen experter (gärna sådana som fått sanktion genom sin delaktighet i IPCCs arbete och genom sitt nobelpris) i TV och tidningar och säger precis de alarmistiska tokigheter som sedan media rapporterar. Och gång på gång går pressmeddelanden ut från klimatforskningscentra och från vetenskapliga tidskrifter som ivrigt pushar för det ena skräckscenariot efter det andra. Vi har rapporterat om åtskilliga sådana exempel här på TCS, nu senast här och här. Var finns dementierna eller de kritiska frågorna?

En intressant mellanposition intas av meteorologerna. De har expertis och tillgång till data om väder under längre tid än vad den vanlige medborgaren har. Inte oväntat så är också just meteorologer ofta mycket skeptiska till att skyfall, torka, kyla, värme, stormar etc. skulle vara så mycket vanligare nu än förr. De är sällan imponerade av sådant tal. Här är en länk som Peter Stilbs hänvisade till häromdagen. Här är en annan. De verkar också ha tröttnat på alarmismen.

Vad än de mer sansade AGW-troende klimatforskarna säger nu så är skadan redan skedd. Vanligt folk som inte är särkilt insatta i klimatfrågan är uttjatade på alarmismen och blir alltmer skeptiska. När framtida katastrofer trumpetas ut i parti och minut, och när människor ser att det inte hänt så mycket med klimatet så slutar de att lyssna.

Den ovederhäftiga alarmismen är utan tvekan propagandisternas största självmål. Och det har redan börjat få effekter bland väljarna i många länder.

Ingemar Nordin

februari 27, 2011   221 Comments

Tänk till och ställ om!

Tänk till och ställ om är budskapet för en utställning som öppnat på huvudbiblioteket i Linköping. Bakom initiativet står en rörelse som kallar sig Omställning Linköping och som vill att vi älskar mer och byter bil mer sällan. Ungefär.

februari 26, 2011   156 Comments

Offer för sin egen propaganda

När jag läser om ännu en konferens om skeptiker, och om varför allmänheten inte tycks vara så övertygade om AGW, så undrar man varför dessa bekymrade alarmister är så okunniga. Är det verkligen så att de inte begriper? Kanske har de helt enkelt fallit offer för sin egen vrångbild av hur ”förnekare” tänker och vad det är för personer som är skeptiska?

Från AGW-propagandisternas håll får man exempelvis ofta höra att skeptiker inte tror på att den globala temperaturen har ökat sedan 50-talet. Det här är en typisk halmgubbe. Själv kan jag inte påminna mig en enda av de kända skeptikerna som skulle ha sagt så. Och jag anser mig ha rätt bra koll på skeptikerbloggarna världen över. Däremot finns det många som är skeptiska till de olika institut som gör sådana mätningar. Framförallt är man skeptisk till de statistiska metoder som används för att behandla data, t.ex. uppskattningar av temperaturutvecklingen kring polerna och den s.k. urbana effekten. Men det är ju inte detsamma som att förneka att det blivit varmare med tiden. Tvärtom är nog de allra flesta helt ense om att den globala temperaturen ökat sedan både 50-talet och den lilla istiden.

En annan missuppfattning är att skeptiker förnekar fysiken. Den stora majoriteten av skeptikerna är helt enig om att växthusgaser kan bidra till uppvärmningen, åtminstone till en del. Att det också finns häftiga diskussioner kring fysiken är inget nytt; det har det funnits sedan Svante Ahrrenius dagar. Men det är ganska få skeptiker som verkligen för fram detta som ett huvudargument.

En tredje missuppfattning rör vem man tror motståndarna är. Och här har AGW-alarmisterna verkligen fallit offer för sin egen propaganda. Man klumpar ihop alla skeptiker och säger i princip att de är okunniga, outbildade och att de inte förstår ”vetenskapen”. I vart och vartannat uttalande så sätter man upp en falsk motsättning mellan vad ”the scientists” säger och vad ”the deniers” säger.

Men denna motsättning bygger på ett retoriskt språk som man medvetet försöker plantera bland media och allmänhet. För det första så finns det ingen grupp, ”scientists”, som säger en viss sak. Det finns ingen konsensus, och det har aldrig funnits någon sådan. Det finns framstående klimatforskare på båda sidor. För det andra finns det också forskare som inte direkt är klimatforskare på båda sidor, men som har olika åsikter om hur god forskning bör gå till. Så att vara skeptisk är verkligen inte att vara ”anti-science”. Och för det tredje är det nog snarare så att de skeptiker som inte är forskare i allmänhet är mer insatta i ämnet än de som tror på den bild som politiker och media så unisont förmedlar varje dag.

En sista typ av missuppfattningar som många alarmister faktiskt verkar tro på är att det finns en ”denier-machine” som är finansierad av oljebolagen. Detta är så konspiratoriskt och uppenbart lögnaktigt att det inte ens är värt att kommentera.

I åratal har de värsta AGW-propagandisterna försökt prångla ut sin nidbild av skeptiker så att oinformerade människor skall tro på den. Och till viss del har de lyckats, åtminstone beträffande stormedia, politiker och sig själva. Men det verkar inte som om folk i allmänhet blivit särskilt övertygade om skeptikernas ondska. Tvärt om tycks opinionen gå åt motsatt håll. Och ju mer PR-folket lägger sina pannor i djupa veck och grubblar över hur de skall förmedla sin ”vetenskap” till de obildade och skeptiska massorna, desto mer tveksamma blir människor.

Jag vet inte om det är särskilt smart av mig att ge dem ett tips. Men hur skulle det vara med att ge en sanningsenlig bild av denna vetenskapliga kontrovers? Kanske skulle deras trovärdighet öka något då?

Ingemar Nordin

Uppdatering: Jag återfann den här välskrivna artikeln av Warren Meyer från i höstas. Han gör en bra sammanfattning av vad skeptiker är skeptiska till, tycker jag.

februari 26, 2011   67 Comments

Än mer Fredagsroligt

Snart dags att gå hem och vila sig. Hoppas ni har en förstående partner av 1960-talssnitt (klicka för större bilder):

 

Eller kanske en av modell 2011 ?

Under veckan fick jag en länk till en mycket tänkvärd video om mänsklighetens närmast exponentiellt accellererande utveckling. Möjligen har jag sett den för något år sedan, men hursomhelst så lämnar den nog de flesta andlösa:

http://www.youtube.com/watch?v=cL9Wu2kWwSY 

Efter den kan man behöva något stärkande, men ta det lugnt och ha en vilsam weekend!

februari 25, 2011   57 Comments

Gillar du inte etanol, tanka 98 oktan

Från och med 1 maj försvinner vanlig 95-oktanig bensin. Den ersätts av något som heter E10 som är bensin med tio procent etanol (mot tidigare 5 procent). Förbrukningen i bensinbilar väntas öka, men utsläppen av koldioxid blir i stället lägre. 98-oktanig bensin kommer även i fortsättningen att innehålla fem procent etanol, så alla som inte gillar etanol får väl protestera genom att tanka 98 oktan. Jag gör det redan, men bara för att min lilla franska skitbil vägrar att låta sig köras på 95 oktan när det är minusgrader ute.

februari 25, 2011   60 Comments