Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2011

Uppsalainitiativet om klimatförnekare

Uppsalainitiativet går i SVT Debatt till hårt angrepp mot s.k. klimatförnekare och menar att dessa tidigare misstrott även tobakslarmen. Bland dem som utpekas finns TCS egen Ingemar Nordin, professor Wibjörn Karlén och Robert Nilsson, gästprofessor i molekylär toxikologi och riskvärdering vid Stockholms universitet. Författarna till debattartikeln tycks ha lagt ner en hel del möda på att hitta detaljer i de tre professorernas tidigare liv som kan användas till att svärta ner och minska förtroendet för dem. Det är lågt. Det är pinsamt. Och det säger det mesta om Uppsalainitiativet.

PS Jag ber er att hålla er till sak i era kommentarer. Personangrepp får UI stå för.

mars 31, 2011   107 Comments

Ekonomer och klimatfrågan

En närapå namne till mig, Per Krusell, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, leder ett stort forskningsarbete om sambandet mellan klimat och ekonomi. Han ser inget behov av att begränsa den ekonomiska tillväxten för klimatets skull, däremot menar han att det behövs statlig reglering när mänsklig aktivitet skadar naturen. Lyssna på Per Krusell på Klotet.

mars 31, 2011   74 Comments

Michael Mann vill stämma Tim Ball…

En fortsättning på vad Ingemar skrev häromdagen, om vad som gömts från Hockeyklubban

http://www.theclimatescam.se/2011/03/26/hide-the-decline-igen/

För detta:  ”Michael Mann should be in the State Pen not Penn. State.”

Ja, ordlekar kanske inte uppskattas av alla …

mars 30, 2011   34 Comments

Omoraliskt att föda barn?

I dagens Sydsvenskan frågar Mats Anderbok om det är moraliskt försvarbart att föda barn, i synnerhet flera barn, när jorden redan är överbefolkad.

”Den stora och växande befolkningen ligger helt eller delvis bakom flera allvarliga miljöproblem såsom hotad biologisk mångfald – inklusive utfiskning av haven – och stigande koldioxidhalt.”


Mats Anderbok tror att en rimlig befolkningssiffra skulle vara en till två miljarder. Undrar vilka fem till sex miljarder han vill bli av med.

mars 30, 2011   47 Comments

Bekämpning av naturen och Big Bang

Ibland hittar man små pärlor ute i bloggosfären. En sådan är onekligen Saltå Kvarn-bloggen som i sitt senaste inlägg ger oss sin syn på människans förhållande till naturen och kärnkraften. Det är onekligen läsvärt, om inte annat så för alla stolligheter som texten innehåller.

Några av mina favoriter är att människan har kommit på att hon måste ”bekämpa naturen” och att ”vi genom kärnkraften släpper lös energi som härstammar från Big Bang”. Inte ens UI:s företrädare, Erik Svensson, är positiv (se hans tweet nedan).

mars 30, 2011   26 Comments

Stort vindkraftmöte i Varberg

Svensk vindkraftförening fyller 25 år och passar på att ordna ett tvådagarsseminarium i Varberg. Fokus är på att visa alla fördelarna med vindkraften och jag kan inte se några kritiska punkter på programmet. Intresserade anmäler sig lämpligen här. Jag hade gärna tittat in men känner att jag inte har den tid som krävs.

mars 30, 2011   2 Comments

God dag yxskaft, KTH

KTH och debaclet kring den provocerande kurslitteraturen.

Utdrag från fakultetsnämnden vid KTH från den 22 mars:

 

Första stycket är ett konstaterande av fakta. Det är dock tveksamt om det fortfarande pågår något arbete med moderniseringen av utbildningen i tillämpad matematik.

I andra stycket säger fakultetsnämnden att de inte vill ta ställning till Claes-Görans anklagelser om censur. De väljer att tolka ”censur” mycket bokstavligt och legalistiskt och kan på det sättet slippa att säga något.

I tredje stycket säger man att inte heller frågor om kvalitén på undervisningen är deras ansvar. Det ligger på lärarna och ”skolorna”.

Så bekvämt då! Det här känner jag alltför väl igen från hur överbyråkratiserade organ inom universiteten brukar fungera. Det var verkligen ett tunt uttalande. Ingenting angår fakulteten (hur skulle det vara om de läste på i högskoleförordningen?). Ingenting om det lämpliga eller olämpliga i att ha med kritik av IPCCs klimatmodeller i kurslitteraturen. Ingenting om det lämpliga eller olämpliga i rektors uttalande i DN. Ingenting om akademiens självständighet gentemot media och de anklagelser som framförts där. Överhuvudtaget verkar det som om fakulteten inte har med någonting att göra.

Vad skall man ha dem till? Finns det ingen stake alls i dagens akademier?

Ingemar Nordin

mars 29, 2011   31 Comments

En smula alarmism igen

Sju debattörer, däribland Pär Holmgren och Birger Schlaug, manade igår i GP Debatt till skärpning av våra klimatmål. Varför Pär Holmgren ansluter sig till detta gäng av klimataktivister vet jag inte, men lite besviken blir jag. De sju börjar med att konstatera att det redan idag finns ”ett växande vetenskapligt stöd för att de grundläggande målen i den nuvarande klimatpolitiken innebär oacceptabla risker för katastrofala klimatförändringar redan under vårt århundrade”. Källa, tack? Eller är det bara vanligt hederligt tyckande?

”[D]et finns en betydande risk att vi redan nu ligger nära en brytpunkt där isarna vid Arktis, Grönland och Antarktis sakta men säkert börjar smälta bort”, får vi också läsa i artikeln. Återigen, varifrån kommer uppgiften att Antarktis isar hotar att smälta? Att Arktis havsistäcke krympt de senaste åren vet vi visserligen, men å andra sidan baseras vår vetskap på en inte särskilt lång dataserie.

”[H]otbilderna är så ofattbart katastrofala att vi inte har råd att ta dessa risker. Vi talar om havsnivåhöjningar som dränker miljonstäder, om väderförändringar som omintetgör matförsörjningen för hundratals miljoner människor, och om sammanbrott av stora ekosystem som regnskogarna”. Är inte detta ren och skär alarmism så säg?

Debattörerna vill minska mängden koldioxid i atmosfären. De säger dock inte hur. Det är en sak att begränsa utsläpp, men uppenbarligen ska vi nu även dammsuga luften på de stackars koldioxidmolekylerna. På sikt bör vi komma ner till preindustriella koldioxidhalter, menar Pär Holmgren och hans vänner på Klimataktion och Miljöförbundet Jordens Vänner. Ett stycke utopi eller tankar med substans?

mars 29, 2011   97 Comments

En liten godbit

En studie med något överraskande resultat. Havsnivån stiger visst allt långsammare. Hoppas att Maldivernas president läst detta.

mars 28, 2011   20 Comments

Lars Bern om naturgas på Second Opinion

mars 28, 2011   31 Comments