Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2011

Evans om klimatforskningen

I Australien pågår ett uppror mot föreslagna koldioxidskatter. Den första segern för upproret vanns i delstaten New South Wales. Här följer ett tal vid en demonstration mot koldioxidskatten av David Evans som förklarar sambanden tydligt och enkelt. Han var en modellbyggare för den australienska regeringen i många år, men har numera gått över till att bli skeptisk. Översättningen är min (och Googles). Hela talet finns här. (Jag är dock osäker på om talaren på bilden är Evans.)

”Låt oss rätta till vissa saker.

Hela idén att koldioxid är den främsta orsaken till den senaste globala uppvärmningen är baserad på en gissning som visade sig vara empiriskt felaktig redan under 1990-talet. Men klimattåget var för stort, med alltför många arbetstillfällen, industrier, kommersiella vinster, politiska karriärer och möjligheter till världsstyre med statlig kontroll. Så hellre än att erkänna de hade fel, kan regeringar och deras tama klimatforskare nu fuska och ljuga skandalöst för att upprätthålla fiktionen att koldioxid är en farlig förorening.

Låt oss vara alldeles tydliga. Koldioxid är en växthusgas, och med allt annat lika, ju mer koldioxid i atmosfären desto varmare planet får vi. Varje mängd koldioxid som vi släpper ut värmer planeten. Men frågan är inte om koldioxid värmer planeten, utan hur mycket.

De flesta forskare på båda sidor är också överens om hur mycket en viss ökning av koldioxid höjer jordens temperatur, om man bara ser till den extra koldioxiden. Dessa beräkningar kommer från laboratorieexperiment, och den grundläggande fysiken har varit välkänd sedan ett sekel.

Oenigheten handlar om vad som händer härnäst.

Planeten reagerar på nettotillskottet av koldioxid. En central del i det hela är att extra värme får mer vatten att avdunsta från haven. Men finns vattnet kvar och höjer atmosfärens fuktighet, eller orsakar det helt enkelt mer moln och regn? År 1980, då koldioxidteorin började utvecklas så visste ingen. Panikmakarna gissade att det skulle öka fuktigheten i luften, vilket skulle värma planeten ännu mer eftersom fuktig luft också är en växthusgas.

Detta är den grundläggande tanken i alla officiella klimatmodeller: för varje mängd uppvärmning som beror på koldioxid, så påstår de att det orsakar tre gånger mer uppvärmning på grund av att den extra luftfuktigheten. Klimatmodellerna förstärker uppvärmningen pga koldioxid med en faktor tre – så två tredjedelar av deras beräknade uppvärmning beror på extra fuktig luft (och andra faktorer), endast en tredjedel beror på mer koldioxid.

Jag slår vad om att du inte visste detta. Knappast någon bland allmänheten gör det, men det här är problemets kärna. Alla meningsskiljaktigheter, lögner, och missförstånd kommer från detta. Alarmisternas hela argumentering är baserad på denna gissning om fukt i luften, och det finns helt enkelt inga bevis för den förstärkningsprocess som är grunden för deras panik. Det är därför som panikmakarna håller så tyst om det och som du aldrig hört talas om det tidigare. Och det demonstrerar vilket uselt jobb som media har gjort i sin täckning av denna fråga.

Väderballonger har gjort mätningar i atmosfären sedan 1960-talet, flera tusentals varje år. Alla klimatmodeller förutsäger att när planeten värms upp så kommer det att uppstå en hot-spot av fuktig luft som utvecklas ovanför tropikerna omkring 10 km ovanför jordytan, eftersom lagret av fuktig luft expanderar uppåt till den kyliga torra luften ovanför. Under uppvärmningen vid sent 1970-, 1980- och 1990-talet, så hittade väderballongerna inga hot-spots. Inga alls. Inte ens en liten en. Detta visar att klimatmodellerna i grunden är bristfälliga, och att de kraftigt överskattar temperaturökningen på grund av koldioxiden.

Detta blev klart runt mitten av 1990-talet.

Vid denna tidpunkt upphörde den officiella ”climate science” att vara en vetenskap. I en vetenskap så trumfar alltid empiriska bevis teorin, oavsett hur mycket du än är förälskad i teorin. Om teori och bevis skiljer sig åt så skrotar verkliga forskare teorin. Men det officiella ”climate science” struntade i de avgörande bevisen från väderballongerna och alla andra bevis som stöder ballongernas resultat. I stället klängde man sig fast vid sin koldioxidteori – en teori som råkar hålla dem sysselsatta i välbetalda jobb med påkostade forskningsanslag, och som ger stor politisk makt till de styrande.

Det finns nu flera oberoende bevis som visar att jorden svarar på uppvärmningen från koldioxid genom en dämpning uppvärmningen. Varje långlivat naturligt system fungerar på detta sätt, genom att motverka störningar, annars skulle systemet skulle vara instabilt. Klimatet är inget undantag, och nu kan vi bevisa det.

Men panikmakarna säger raka motsatsen; att klimatsystemet förstärker varje uppvärmning från tillskottet av koldioxid och att det är potentiellt instabilt. Inte oväntat har de förutsägelser de gjort inför Förenta staternas kongress om planetens temperatur 1988, och igen i 1990, 1995 och 2001, alla varit mycket högre än i verkligheten.

De sänker hela tiden den temperaturökning de förväntar sig, från 0,30 c per årtionde 1990, 0,20 c per årtionde 2001 och nu 0.15 c per årtionde – men de har ändå mage att påstå att ”det är värre än väntat”. Dessa människor är inte vetenskapsmän. De överskatta temperaturökningen på grund av koldioxid, förnekar motbevis, och nu fuskar de och ljuger för att dölja sanningen.”

mars 27, 2011   285 Comments

Carlgren till motattack i Expressen

Andreas Carlgren går till motattack i dagens Expressen efter Lars Bern och min artikel från i torsdags.

Men ursäkta, har inte Carlgren glömt något? Jo att det var centern som möjliggjorde regeringens kärnkraftsbeslut i våras. Det verkar som om han inte riktigt kommer ihåg det. En påminnelse vore kanske på sin plats.

Och, om vindkraften växer så rekordartat, varför måste han då häva det kommunala vetot? Det hänger inte ihop miljöministern!

mars 27, 2011   48 Comments

En troendes grubblerier 2

Håhåjaja. Ibland är det lite deprimerande att vara klimatforskare, skall jag säga. Folk verkar inte tro på oss längre: Opinionsundersökningar som visar att allmänhetens oro över klimatet fortsätter att minska. Politiker som säger en sak, men som drar ned på budgetbidragen till grön energi. De har inte råd, påstår de. – Sånt trams! Det handlar ju bara om skattepengar.

Förstår de inte att världen håller på att gå under, och att det viktiga är att få den okunniga allmänheten att begripa detta? Vi måste upplysa dem bättre. Alla måste hjälpa till; politiker, massmedia och företag. Vi ser ju bevis för hur planeten förstörs dagligen och stundligen med alla koldioxidutsläpp: Stormar, översvämningar, värmeböljor, kalla vintrar, jordbävningar, vulkaner och tsunamis. Allt pekar i samma riktning! Hur ofta skall vi inom klimatforskningseliten behöva säga det självklara, att allt går åt helvete och att det är koldioxidens och människans fel?

I årtionden har vi byggt upp vår bevisning, bit för bit. Nu kan vi snart bevisa att så gott som allt ont är orsakat av koldioxiden. Att allt är värre än vi tidigare trott. Och det har vi alltid trott att det var. Men man verkar ha slutat att lyssna på oss. Jag förstår inte riktigt varför.

Men det är väl de där skeptiska klimatfors … eh … klimatförnekarna, menar jag. Det är deras fel alltihop. Det är oerhört pseudovetenskapligt av dem att komma med invändningar mot oss AGW-förespråkare. De borde lära sig av riktiga klimatforskare som Trenberth, Mann, Jones, Briffa, Santer, Oreskes, Pachauri . Och av våra vänner inom Greenpeace och WWF förstås. De borde inte komma med kritik mot oss som verkligen vet hur vetenskap skall gå till. Kritik av den självklara ”nollhypotesen” (som Trenberth så klokt döpt den till) hör ju absolut inte hemma i vetenskapen utan det handlar som sagt om att samla ytterligare bevis för den etablerade konsensussanningen. Det är ju det som ger nya forskningsmedel, fina priser, akademiska titlar och karriär, höga positioner inom de akademiska sällskapen, pengar till nya forskningscentra där man kan bli chef, medlemskap i IPCC och t.o.m. Nobels fredspris. Ja, vetenskapliga framsteg helt enkelt. Fattar de inte det?

Men det är klart, förnekarna är ju köpta av olje- och bilindustrin. (Inte för att jag riktigt begriper vad dessa företag har emot oss. De drar ju in massor med övervinster på vårt budskap, liksom bankerna och försäkringsbolagen.)

Suck, ja, det är något konstigt med alltihopa. Men ibland känns det som om alla är emot oss. T.o.m. stormedia skriver mindre om oss, trots alla våra rapporter om förestående katastrofer. Och varje ny katastrof bekräftar ju än mer hur rätt vi har. Vad mer kan folk begära? Nej, jag förstår det inte.

Trofast

mars 27, 2011   109 Comments

I Maggies och Lars fotspår

Vi kör väl som vanligt ikväll? Jag har gått i Maggies och Lars fotspår genom att på ”Prime position” på Teknikdebatt och i lite lokalpress lansera Life Hour.

Stulen idé? Javisst! Välformulerat? Kanske!

Nu kör vi!

mars 26, 2011   99 Comments

Hide the Decline – igen

I IPCCs – FNs klimatpanels – tredje rapport från 2001 uppvisades för första gången den berömda ”hockeyklubban” (Mann et.al.), kurvan som visade att uppvärmningen vid slutet av 1900-talet var en unik händelse på 1000 år. Kurvan, som bygger på mätning av bredden hos årsringar från gamla träd, fick en framträdande plats och övertygade många forskare, politiker och journalister om allvaret i vad som då hände och att de mänskliga koldioxidutsläppen helt enkelt måste vara orsaken till denna hastiga uppvärmning. (Sedan dess har det inte hänt så mycket med den globala temperaturökningen, men det är en annan historia.)

Hockeyklubban kritiserades hårt och framgångsrikt av matematikern och gruvingenjören Steve McIntyre och ekonomiprofessorn Ross McKitrick några år senare. De kunde visa att diagrammet vilade på ett speciellt urval av trädringsdata och en felaktig statistisk behandling. Men historien kring bevisningen av att senare tids uppvärmning var unik visade sig ha betydligt fler svagheter.

I materialet som låg bakom IPCCs rapport, och som tycktes ge ett starkt stöd till hockeyklubban, fanns även en del arbeten som publicerats av forskarna på CRU, klimatforskningscentret vid East Anglia University. I de brev som läckte ut från CRU, de s.k. Climategatebreven, uppdagades det att åtminstone en mycket omfattande mängd trädringsserier hade manipulerats på ett missledande sätt. Man hade helt enkelt strukit alla data efter 1960, uppenbarligen därför att data från årsringarna inte stämde med uppmätta instrumentdata. Denna manipulation kom att kallas för ”Hide the Decline” eftersom en av forskarna i ett mail hade föreslagit detta ”trick” för att kurvan skulle se bättre ut och stämma med CO2-teorin. En skeptisk tolkning av det hela är förstås att de aktuella trädringsserierna helt enkelt inte mäter temperaturen, och att man således inte heller kan lita på dem då det gäller den historiska rekonstruktionen.

I ett par utredningar förvarar sig CRU-forskarna Phil Jones och Keith Briffa med att borttagandet av data skedde helt öppet och att det fanns skäl för att genomföra dem. McIntyre har förgäves letat efter tecken på denna öppenhet, och efter vilka skäl som de anför. Han säger: ”To date, I have not identified a single publication in which they explicitly state that they have deleted post-1960 data and why. In some cases, the caption says that the Briffa data is from 1402-1960, but in such cases, there is no explicit statement that data was deleted and why. In other cases, there is not even a hint that the data has been chopped back to 1960.

Under de senaste dagarna har McIntyre hittat ytterligare en konstighet med Briffas kurvor. Inte nog med att alla data efter 1960 är borttagna. Även alla data före 1550 är också borttagna utan att man sagt ett ljud om detta. Varför det? Jo, uppenbarligen av precis samma skäl som förut. De trädringsdata som Biffra samlat in stämmer inte med den tjusiga hockeyklubban (och liknande diagram) som IPCC trumpetat ut inför världen som bevis för att det sena 1900-talets uppvärmning var ”unik”.

 

Kan vi överhuvudtaget lita på dessa konspirerande, manipulerande och, ja, fuskande, klimatforskare som hyllats så av IPCC, kolleger, politiker och massmedia?

Källor här, här och här.

Ingemar Nordin

mars 26, 2011   39 Comments

Dagens fredagstankar

Ni kanske redan har sett bilderna ovan (klicka på dem för större varianter) – reparationerna började en vecka efter skalvet, och var klara efter 6 dagar. Japanerna har all min beundran. Vi ska inte heller glömma över 20000 döda, och ett elände att få på fötter igen. Hörde siffran 2000 miljarder kronor någonstans i morse, för det materiella, alltså. Vi får återkomma när facit för kärnkraftverken klarnat. Just nu är det ett sammelsurium av motsägande uppgifter i media.

Vad har vi att vänta i framtiden? Kanske vi borde blicka tillbaka 100 år i tiden, när franske konstnären Villemard förutspådde vår vardag. Det är en otrolig serie på ca 20 bilder, på denna länk.  Ett exempel ges nedan – ljudböcker förutspåddes redan då – men kanske inte som vi ser dem i dag.

Några senare nyhetsklipp av tänkvärd natur:

Sen -  kom ihåg vad Maggie inskärpte i början av året – dämpa personangreppen här på TCS – var snälla mot varann:

Slutligen – lyssna/titta gärna på Spark’s klassiker i morgon kväll under Earth Hour, gärna på hög volym.  Var konstant seriös om naturen och livet, istället för att delta i WWF:s förljugna världsomspännande spektakel under en idiotisk timme. (I morse var det f.ö. åter förskrämda småbarn med gasolkök på TV. (Värmlandsnytt från i går, återutsänt ca 6:15 i morse på SVT1, Hallersrudsskolan på Hammarö, utanför Karlstad)). 

Någon tipsade förra året om just denna låt, och i detta sammanhang. Tack för det! (Den finns också i en senare cover-version med Martin L. Gore från Depeche Mode). Själv upptäckte jag Sparks våren 1975, när jag var postdoc i Canada – blev helt betagen av denna nyskapande popmusik i albumet Kimono My House. Såg dem sen på Olympen i Lund på hösten, men Mael-brodern Russel klarade tyvärr inte sina krävande falsettsångnummer något vidare live. Ron Mael -ofta klädd i kofta och prydd med Hitler-mustasch – flirtade med alla unga damer närmast scenen, med ett obetalbart minspel.

mars 25, 2011   125 Comments

Hugaligen …

(Kom just med intern-mailutskick på KTH – kanske någon vill gå ? Jag måste tänka på mitt förhöjda blodtryck …)

mars 25, 2011   42 Comments

Arktis: Årets maximum är rekordlågt

Enligt NSIDC kan havsisen i Arktis nu ha nått sitt maximum för säsongen. Det sägs vara det lägsta (tillsammans med 2006 års dito) maximum som uppmätts sedan satellitmätningarna började 1979. Eller så skulle man kunna säga (om man ser på bilen nedan) att havsisens utbredning fortsätter att vara lägre än vanligt. Allt beroende på vilken effekt man söker.

Enligt NANSEN data är situationen något annorlunda.

Läs mer på WUWT.

mars 25, 2011   36 Comments

IKEA hjälper dig att släcka ner din FB-profil

Två dagar kvar till Earth Hour och företagen försöker verkligen överträffa varandra i effektsökeri, vilket kan tyckas en aning ironiskt med tanke på att tanken med Earth Hour är att göra så lite väsen av sig som möjligt. :)

Nu erbjuder till exempel IKEA att släcka ner din Facebook-profil inför Earth Hour. Undrar hur mycket den idén har kostat.

mars 24, 2011   20 Comments

Bern och Fagerström i GT och Expressen

Artikel av Lars Bern och Jonny Fagerström i GT och Expressen

Radikaliseringen av miljöpolitiken börjar bli ett verkligt miljöproblem för stora delar av landet. Stora arealer tas i anspråk för storskalig vindkraft. På till exempel Österlen har man förstört det unika öppna landskapet.
Väljer vi Centerns väg, att subventionera en utbyggnad av vindkraften till 30 TWh, kommer stödet för utbyggnaden att kosta elkunderna i runda tal 300 miljarder kronor till år 2035.

mars 24, 2011   10 Comments