Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — april 2011

Sol, Vind och Vatten

”Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet” sjöng Ted Gärdestad på 70-talet. Det blev senare en grönideologisk sång i kampen mot kärnkraft och fossila bränslen. Vi skulle ersätta det gamla smutsiga industrisamhället med ett framtida rent och miljövänligt samhälle byggt ekologisk hållbarhet. Och många inom den tekniska världen trädde fram med idéer om vindsnurror och solfångare. Snart, snart, om bara några år så skulle den nya tekniken överglänsa den gamla: bättre, renare och långsiktigt billigare.

Jag tänker på det när jag läser en rubrik på Linköpings universitets hemsida, En revolution är på väg inom solenergin. Universitetet skall gästas av ett par stora namn inom detta forskningsområde. ”solelektricitet kan komma att produceras till marknadsmässiga priser redan år 2017”, säger en av dem. Det är lätt att dras med i entusiasmen.

Men, handen på hjärtat, sådana här uttalanden har gjorts alltsedan 70-talet. MasterResource har samlat några uttalanden som gjorts under åren.

Redan 1976 förklarade solenergiexperten Barry Commoner att tekniken skulle ha utvecklats så mycket att bara inom några år så skulle den allmänna energikällan bestå av en mix av sol och konventionellt genererad elektricitet över hela USA.

År 1983 visade en studie att sol- och vindteknologier inom den privata sektorn skulle kunna bli konkurrenskraftiga och självbärande i slutet av det decenniet, och att de bara behövde skattesubventioner och statliga satsningar på forskning och utveckling några år till.

År 1986 förklarade en annan expertstudie att det var olyckligt att ta bort statliga subventioner just då eftersom sol- och vindkraft skulle vara självgående redan om ett till tre år.

År 1990 förutspådde Worldwatch Institute att så gott som all fossilbaserad energi skulle vara borta från USA inom två decennier (dvs., ungefär nu). Det enda som behövdes under mellantiden var att politikerna GÖR något och satsar energiskt på utvecklingen av alternativa energier.

Och så vidare, och så vidare … Undrar hur mycket skattemedel som satsats världen över på den gamla alternativa energiproduktionen under alla dessa år?

Grundproblemet är, som påpekats bl.a. på TCS flera gånger (bl.a. här), att energiflödet i sol-, vind- och vågkraft helt enkelt är alldeles för utspätt för att det skall kunna konkurrera vare sig med pris eller med pålitlighet med den konventionella energiproduktionen. De ”förnyelsebara” produktionsformerna är en evigt subvensionsslukande industri, fylld med lobbyister och konsulter som håller önskedrömmarna vid liv bland politiker och allmänhet.

Tim Worstall skriver en tänkvärd artikel på The Registrer. Han tror att IPCC har rätt, och att det finns ett allvarligt problem. Men han har svårt att förstå politikernas förälskelse i energitekniker som vi vet inte fungerar tillräckligt bra. Varför försöker man lösa ett verkligt (eller overkligt) problem med något som vi vet inte kan lösa det?

Ingemar Nordin

april 30, 2011   77 Comments

Återkommande fredagstankar

Bilden ovan visar det nära linjära sambandet mellan Världens befolkningsantal och den troliga koldioxidhalten i atmosfären de senaste 100 åren. Hur ska man kunna separera ”koldioxidens förstärkta växthuseffekt” från ”övrig mänsklig påverkan” (urbanisering, förändrat landutnyttjande etc etc)?

Om man inte kan det, så är AGW via CO2 inte längre en vetenskaplig fråga, enligt etablerad vetenskapsteori. Har det någonsin varit det? Eller har jag missuppfattat något? Synpunkter efterlyses. 

Sen har vi ju bensinpriserna… (ATM är beteckning för ”bankomat”, on någon undrar).

Någon som är trött på våra svenska politiker? Det är mer action i andra länder, men inte överallt …

Sen har det ju varit Kungligt Bröllop i dag. De behöver inte bekymra sig om eventuellt dubbelnamn efteråt…

Slutligen får vi alla lyckönska Maggie och Herr Crusell till vad som ser ut att vara ett bättre val av semesterort än denna… (Klicka för större bilder).

april 29, 2011   68 Comments

Heartlandkonferens 30 juni-1 juli

Heartland Institute meddelar att de kommer att anordna sin numera välkända klimatkonferens 30 juni-1 juli i Washington DC. Årets tema är ”End of the Delusion”, vilket syftar på att allt fler forskare och vanliga människor nu inser att hoten om överhängande klimatkatastrof varit överdrivna. Det är lite tråkigt att Heartland hela tiden väljer att att lägga konferenserna i USA. Det har länge varit tal om motsvarande event i Europa, men uppenbarligen saknas det tillräcklig dragkraft från de europeiska forskarnas sida.

I år har jag ingen möjlighet att närvara på Heartlandkonferensen eftersom jag och herr Crusell vid samma tid kommer att befinna oss här.

april 29, 2011   21 Comments

Den livgivande Solen

De flesta av er har säkert hört talas om ”Gaiateori”, en idé som förenklat kan beskrivas som att livsprocesserna på Jorden tillsammans bildar en superorganism, via mängder av självreglerande mekanismer. Mindre känt är besläktade funderingar om att fysiska och kemiska processer, drivna av Solens inkommande strålningsenergi åstadkommer något ekvivalent, och att det är den relevanta bilden.  Det förklarar i alla fall varför så många processer på Jorden är långt från sina jämviktstillstånd, och implicerar dominerande ”negative feedbacks” – också för Jordens klimat och strålningsbalans mot Solen och världsrymden.

Om man funderar ett tag så framstår det hela som högeligen intressant. För några veckor sedan fick jag ett tips om detta från en bekant, och jag laddade ner ett antal artiklar och presentationer, främst från en man vid namn Kleidon. Sök själv på Google på Kleidon maximum entropy, så hittar ni mängder av relativt likartade artiklar och minst en presentation i PDF-format. Stoffet är inte alls lättläst på djupet, men var i alla fall för mig något av en ”aha-upplevelse”.

Bilderna ovan och nedan är från artikeln nedan (tyvärr inte fritt tillgänglig från tidskriften), men liknande finns i övriga Google-hits. Klicka för större bilder.

Det bör knappast tilläggas att området är kontroversiellt, och att man kan förvänta sig att finna allehanda knäppgökar inom det.  Kleidons arbeten ger i alla fall för mig ett högst intressant intryck. Han förekom för övrigt tidigare här på TCS, i ett inlägg av maggie om hans besläktade funderingar över vind- och vågkraft.

I alla fall jag kommer i detta sammanhang att tänka på Spock i Star Trek och uttrycket ”a new life form”.  Läs själva och fundera.

april 28, 2011   82 Comments

Bli Din egen klimatsimulerare

Klicka för läsbar bild, och använd länktexten om Du vill prova Dina krafter.

Fantastiskt – här tjattrar vi på TCS om framtiden – när det finns ett enkelt dataprogram som ger svar på alla frågor!

Förra meningen var en ironi (notera notationen via utropstecknet, infört av Gavin Schmidt) – men verkligheten är ju att våra politiker i kommuner och landsting redan i dag köper liknande underlag av SMHI som beslutsunderlag för omfattande ”klimatåtgärder”. Det är förmodligen lika trovärdigt och lika vinklat som ovanstående, via inbyggda cirkelresonemang om koldioxidens dominerande klimatpåverkan.

It’s a Mad, Mad World. (Bra film, förresten – Donnie Darko. Ledmotivet, framfört av Gary Jules är en klassiker också)

Tillägg kl 10:00 – noterade just en nytillkommen klimatexpert från underjorden - skulle nog göra stor succé som bisittare till Pachauri eller Rockström (! ironi igen)

april 27, 2011   28 Comments

Global uppvärmning ingen myt

En liten kul historia så här på morgonen. Tydligen drabbades sajten Campingglädje av kraftig uppvärmning alldeles nyligen.

Kvarnsö Camp & Vandrarhem rapporterades hålla 68 grader, vilket kan anses vara tämligen rekordartat. Väderdata levererades av normalt sett pålitliga yr.no. Efter lite forskning visade sig dock att campingens höjd över havet av någon anledning varit inställd på -9999 m.

Idag ser Campinggjädje ut som vanligt och varmast just nu är Hyppelns gästhamn med 9 grader.

april 27, 2011   8 Comments

Vattenfall bakom ”klimatförändring”?

Snart baddags vid Luleälven?

Snart baddags vid Luleälven?

Det rapporteras om rekordtidig islossning på Luleälven. I 122 år har man fört statistik över när isen lossnar och i år har alla rekord slagits. Islossningen har skett under maj månad från 1889-1998 , förutom åren 1921, 1937, 1945 och 1948 då islossningen skedde i slutet av april. Från 1999 har islossningen skett i slutet av april månad, förutom 2006 och 2010 den 2 maj, 2001 och 2009 den 4 maj. I år, 2011, gick isen den 23 april vid 14-tiden.

Men Yngve Jansson, representant för den släkt som fört anteckningar över när isen lossnar, tror inte att orsaken till den tidiga islossningen är CO2 och klimatförändring.

”Nej, hördu, jag tror bara på att det är Vattenfall som har ställt till det. Dom behöver ju bara släppa på lite hårdare uppe vid Edefors, så går ju isen”, konstaterar han. Det kallar jag realism. :)

april 26, 2011   64 Comments

Modellerna modellerar dåligt vid ekvatorn

Enligt klimatmodellerna bör den största uppvärmningen ske i övre troposfären vid ekvatorn. Detta pga ansamlingen av CO2 och att återkopplingen från en hög luftfuktighet borde vara maximal. WeatherBell har tittat närmare på den faktiska temperaturutvecklingen där.

Här är prognoserna enligt fyra olika klimatmodeller jämförda med temperaturdata uppmätt med väderballonger:

Modellernas prognoser jämfört med Hadleys data visar fortfarande en nedgång, men svagare:

På lägre höjd (600 millibar) visar satellitdata en nästan rät linje från 1979.

WeatherBell har också tittat på oceanernas temperaturkurva vid ekvatorn. De översta 300 metrarna ger oss ingen temperaturökning sedan 1979: 

Kanske dags att uppdatera modellerna lite?

Ingemar Nordin

april 25, 2011   21 Comments

Allt som behövs är politiska beslut?

Eftersom TCS ändå är inne på det mer filosofiska spåret idag, så kanske Pielke Jrs diskussion om vad som krävs för teknologisk utveckling kan vara i linje.

Bland många politiskt aktiva AGWare har man länge ansett att det viktigaste av allt är att få fram bindande globala avtal om att få ned CO2 produktionen. Först då, menar man, kommer de teknologiska lösningarna på den gröna energitekniken att materialiseras i stor skala. Och om bara skala blir tillräckligt stor så kommer kostnaderna att sjunka. Och om kostnaderna sjunker så tjänar alla på att gå över till den gröna energin. Osv.

Dvs., de menar att det är politiska regleringar som driver fram teknologiska lösningar. Som ”bevis” för detta hänvisar man ofta till Montrealöverenskommelsen 1987.

Men som Robert Pielke Jr visar så var det inte så. Istället så hade kemijätten DuPont långt dessförinnan fått fram alternativ till de ozonförstörande freonerna, nämligen HFC-134a. Och därför lobbade man hårt under 80-talet för att få fram ett förbud mot freoner. Man hade ett 20-tal patent lagom till Montrealprotokollets implementering och kunde kamma hem enorma vinster på regleringen.

Nå, till skillnad mot detta så är klimatfrågan annorlunda. Visserligen hävdar de klimattrogna att det finns teknologiska alternativ. Men problemet är att sol-, vind- och vågkraft ingalunda är ekonomiskt konkurrenskraftiga. Och det finns inget som tyder på att kostnaderna för dessa energislag skulle sjunka kraftigt även om alternativen förbjöds.

Pielke Jr argumenterar, och jag håller med honom, att teknologiska framsteg inte kommer genom politiska beslut. Politik är inte någon trollstav som frambringar nya fantastiska uppfinningar bara genom att man viftar med den. Däremot kan vetenskapliga och tekniska framsteg göra en del politik obsolet (jfr. skiffergasrevolutionen), och vissa politiska beslut lättare att genomföra.

Ingemar Nordin

april 24, 2011   181 Comments

Söndagstankar om trender

Från Statistikcentralen: ”En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation.” Från Klimatbloggen läser jag: ”Om det uppstår en klimattrend, det vill säga att antalet extremår blir fler och fler ju längre tiden går, kan man misstänka att en klimatförändring sker. Ett sådant fall har inträffat under de sista 15 åren av 1900-talet då den globala temperaturen nästan varje år höll sig över normalperiodens globala temperatur. Om klimattrenden avstannar har en ny klimatregim etablerats, men det går oftast inte att konstatera förrän långt efter det att den nya regimen inträtt”.

Här har vi å ena sidan ett rent statistiskt sätt att representera ett antal mätpunkter. Å andra sidan har vi ”regimer” som ger upphov till klimattrender. Låt oss kalla dessa två saker, som ofta blandas samman, för ”statistiska trender” respektive ”naturliga trender”.

En statistisk trend är ett rent matematiskt begrepp som ofta används för att sammanfatta en mängd mätdata utsträckt över en tidsaxel. Det finns lite olika varianter av detta begrepp. Det centrala är att även om mätdata oftast är mätdata av någonting därute i verkligheten så är statistiska trender bara ett sätt att sammanfatta en mängd punkter; de är en matematisk konstruktion på ungefär samma sätt som ”global medeltemperatur” är det. Och det är inte säkert att de statistiska trenderna genomgående representerar något reellt, t.ex. en pågående klimatförändring.

En naturlig trend – som orsakas av en ”klimatregim” som nämns i citatet ovan – gör däremot anspråk på att referera till någon objektivt existerande verklighet utanför matematikens abstrakta värld. Vi tänker oss då en mekanism, eller ett komplex av mekanismer, som orsakar att klimatet ändrar sig åt det ena eller det andra hållet under en längre tid. Dessa mekanismer kan då ge upphov till, och kan fungera som förklaring till, en statistisk trend bland exempelvis sammanställningar av observerade temperaturer runt om på globen.

Sammanblandningen av begreppen ställer ofta till det i klimatdebatten. Tag exempelvis den senaste sattelitbaserade UAH-kurvan ovan. Om vi beräknar den statistiska linjära trenden (som ej visas på bilden) från begynnelseåret 1979 till i år så är den stigande. Och den fortsätter att stiga även om nästa mätpunkt ligger lite under den för mars månad i år. Samtidigt så säger detta oss ingenting om vilken naturlig trend som råder för tillfället. Vi kan, utan att motsäga oss själva, t.ex. anta att den naturliga klimattrenden har planat ut. Det vi hävdar då är att de mekanismer som styr klimatet verkar ha ändrats jämfört med de som rådde under senare delen av 1900-talet.

Eftersom de statistiska trenderna i en mening är triviala (de fås genom en ren räkneövning), så är det de bakomliggande, naturliga trenderna som diskussionen bör handla om. Naturliga trender kan i princip ändras när som helst, medan en förändring av de statistiska trenderna alltid tar tid på sig.

Sammanblandning kan vara missvisande men retoriskt övertygande. När skeptikern hävdar att temperaturerna planat ut och att uppvärmningen avstannat, så kan alltid AGW-förespråkaren hävda att uppvärmningen fortsätter eftersom trenden (den statistiska) över en trettioårsperiod är positiv. Men en beskrivning av den statistiska trenden över de senaste trettio åren är inte med nödvändighet en beskrivning av den rådande naturliga trenden. Inte heller ger oss den statistiska trenden (som vi vet kommer att vara ökande i stort sett oavsett vad april månad ger för mätresultat) någon indikation på hur den naturliga trenden kommer att vara framöver.

Ingemar Nordin

april 24, 2011   105 Comments