Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — april 2011

Häxjakten på Björn Lomborg

Lomborg

Det ryktas om att Lomborgs film ”Cool It” skulle sändas på någon av våra stora kanaler någon gång framöver. Det låter otroligt (men motbevisa mig gärna). Björn Lomborg är nämligen en persona non grata inom den gröna överklassen och dess aktivistiska forskare sedan många år tillbaka. Inte för att han är en skeptiker till AGW, utan för att han är det på fel sätt.

Det började 1997 då Björn Lomborg läste en artikel i Wired där Julian Simons intervjuades om överdrifterna kring befolkningsökningen, miljön och världens framtid. Simons menade att domedagsprofeterna hade fel om det mesta och att utvecklingen på det hela taget hade gynnat både människor, naturresurser och miljö. Lomborg, som räknar sig som en sann miljövän, bestämde sig för att Simons optimistiska syn på det hela måste vara fel. Det stred mot allt vad han hade fått höra. Så han satte igång med ett forskningsprojekt för att helt enkelt motbevisa Simons.

Men slutsatsen blev tvärt om att Simons, häpnadsväckande nog, i det stora hela hade rätt. Resultatet av hans forskningsprojekt blev flera tidningsartiklar och en bok som väckte stor anstöt inom miljöetablissemanget. När den engelska, peer reviewed versionen av boken The Skeptical Environmentalist kom ut på engelska 2001 så väckte det ett ramaskri bland de rättrogna. Till hans värsta försyndelser hörde att han uttryckte en viss skepticism gentemot klimatalarmismen. Inte så att han förnekade att växthusgaserna värmde upp planeten, men han dristade sig att ifrågasätta alarmisternas krav på en drastisk global nedskärning av koldioxidproduktionen.

En av de första, tunga attackerna mot Lomborg kom från Scientific American (tidigare angrepp hade gjorts i Nature). Redaktören John Rennie lät kända aktivister som Stephen Schneider, John P. Holdren, John Bongaarts och Thomas Lovejoy gå till angrepp mot boken under titeln ”Science defends itself against The Skeptical Environmentalist”. Bara titel anger det maktspråk som sedan har kommit att dominera den s.k. ”klimatdiskussionen”. Den ena sidan står för ”Science”, den andra är bara ”skeptiker” eller ”deniers”. Precis som om vetenskapen handlar om en fastslagen religiös lära som skall förmedlas till den okunniga allmänheten snarare än om kritisk granskning och en pågående öppen diskussion.

Nästa fas i attacken var att engagera en dansk kommitté som skulle handha fusk och ovederhäftighet i forskningen, den s.k. Danish Committee on Scientific Dishonesty (DCSD). Kommittén producerade ett politiskt dokument som anklagade Lomborg och hans bok för selektivt urval och misstolkning av data. Allt baserat på anklagelserna från Scientific American. Lomborg skrev ett långt svar där han först citerade vad som sagts i tidskriften och sedan svarade på varenda anklagelse. Scientific American hotade då med att ställa Lomborg inför domstol för brott mot lagen om copyright!

Hursomhelst, Björn Lomborg lyckades förvara sig offentligt och blev helt friad från alla anklagelser av det danska ministeriet för vetenskap, teknologi och innovation. DCSD fick smäll på fingrarna för sin slarviga genomgång av ärendet och för att deras rapport varit känslomässig snarare än faktabaserad. En oberoende granskning gjordes även av en grupp holländska vetenskapsmän som fann att DCSD ”delivered an almost totally political verdict”.

Det här debaclet skulle ju ha kunnat knäcka vilken forskare som helst. Men Björn Lomborg har oförskräckt drivit sin linje vidare. Han har behållit sin AGW-tro men har aldrig förfallit till klimatalarmism. Klimatet är bara en av många andra allvarliga problem som världen står inför. Det finns ingen anledning att tappa huvudet och satsa allt på att vi skall upphöra med användningen av fossila bränslen. Lomborg menar att det finns alternativ till att demontera industri, civilisation och konsumtion. Detta är naturligtvis helt oförlåtligt i klimatfanatikernas ögon. Deras häxjakt på Lomborg fortgår oförtrutet med hänvisning till artiklarna i Scientific American och till DCSDs korrumperade utlåtande.

Glad Påsk alla TCSare! önskar

Ingemar Nordin

april 23, 2011   80 Comments

Lätt Fredagsroligt

En fortsatt God Påsk till er alla. Själv har jag slitit med olika hussysslor och ombyggnad i en vecka, och inte haft tid för några djupsinnigheter att reta Piprökaren, ES eller UI med ;-)

Här är i allafall några fler bilder ur min samling, i en hast (klicka för större varianter). Förra årets påskbild här på TCS är värd att upprepa:

Sen kan vi ju undra om siffrorna på bensinpumpen. Tankade för första gången för över 600 kr i veckan…

Men tänk på att kanske inkomsterna kan skapa ett grönt samhälle i Mellanöstern…

Ibland bör man läsa vad som står på skyltar, även det finstilta:

Men sök ta vara på er och era vänner och njut av vädret! Och klimatet.

april 22, 2011   22 Comments

Påsköppet

Hej alla påskglada läsare! De närmaste dagarna kommer vi förhoppningsvis att tillbringa med familj och vänner, men givetvis står TCS fritt för er som önskar larma om att jorden går under och er som tror på en (ännu) bättre framtid.

Ordet är fritt!

april 22, 2011   41 Comments

Kanadas isar höjde havsnivån med 1 mm!

Aftonbladet rapporterar att en ny studie i Nature kommit fram till att man hittills underskattat avsmältningen av isen på öarna i arktiska Kanada. På sex år har det smältvattnet bidragit till att den globala havsnivån stigit med 1 millimeter. Alex Garder som lett forskningsprojektet säger att detta är en region som man inte trodde bidrog med speciellt mycket till havsnivåhöjningen. Hmm, hur kommenterar man detta? 1 mm på sex år, är detta mycket? I relation till vad? Studien baseras på sex års observationer, knappast en statistiskt signifikant trend. Men lite katastroftänkande är kanske inte helt fel?

Referens:

Alex S. Gardner, Geir Moholdt, Bert Wouters, Gabriel J. Wolken, David O. Burgess, Martin J. Sharp, J. Graham Cogley, Carsten Braun, Claude Labine. Sharply increased mass loss from glaciers and ice caps in the Canadian Arctic Archipelago. Nature, 2011; DOI: 10.1038/nature10089

PS I abstract får vi reda på att den årliga havsnivåhöjningen som kan relateras till de kanadensiska glaciärerna är 0,17 ± 0,02 mm. Scary!

april 21, 2011   195 Comments

Glad Påsk!

Jag vill gärna passa på att önska er alla en riktigt Glad Påsk! Njut av ledigheten, ni som är lediga. Och jag hoppas att även ni som måste jobba i helgen får en stund över att njuta av solen. Med nedanstående bild vill jag säga att risken att jorden går under denna Påsk är tämligen liten. Alltså… på återseende!

april 21, 2011   30 Comments

EU-domstolen om vindkraft

EU-domstolen har tagit ett viktigt beslut angående nya vindkraftsinstallationer i områden med värdefull natur. Två italienska vindkraftsbolag har fått avslag på sin ansökan att få bygga vindkraftverk i nationalparken Alta Murgia, även klassat som ett Natura 2000-område. Beslutet väntas få konsekvenser även för Sverige där befintliga naturreservat och Natura 2000-områden hittills inte setts som något absolut stopp för att bygga vindkraftverk. Ett steg i rätt riktning.

april 21, 2011   22 Comments

Tvärtemot vad vi tror: Färre översvämningar

Anthony Watts och Roger Pielke Jr. tar upp en studie som redovisar att antalet översvämningar i världen minskat under den senaste 30-årsperioden, tvärtemot vad vi generellt sett tror.

Följande bild kommer ur presentationen för den aktuella studien:

Anthony Watts skyller den skenbara ökningen på utvecklingen av den globala kommunikationen. Och visst är det svårare att föra ut skräckpropaganda via djungeltrumma. Watts drar även paralleller till de överdrivna larmen om att antalet svåra tornador och tropiska cykloner ökar pga den globala uppvärmningen.

april 20, 2011   42 Comments

De 3 viktigaste miljöfrågorna

Undersökningsföretaget Ipsos har tagit reda på vad vi anser är de tre absolut viktigaste miljöfrågorna inför framtiden, berättar Lawrence Solomon. 24 länder deltog, däribland Sverige. Resultatet? Vi bryr oss mindre än världsgenomsnittet om global uppvärmning och uppfattar i stället frågan om säker energiförsörjning som absolut viktigast.

Samtidigt bör noteras att vi tänker mycket på utsläppen, så kanske är växthusproblematiken inte helt bortglömd.

Sett i ett globalt perspektiv hamnar dock klimatfrågan ganska långt ner på listan hos oss.

april 20, 2011   64 Comments

Svanberg: Världen tål ett par grader

BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg kan ha hamnat i lite blåsväder. Enligt Aftonbladet har han nämligen sagt att: ”De flesta är nog överens om att världen kan tåla ett par graders uppvärmning, sedan får vi större effekter. Dessutom handlar det inte om att sluta med fossila bränslen utan att hitta rätt balans.”

Svanbergs uttalande frammanar bestörta reaktioner.

Ann-Sofi Smedman, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, säger att Svanberg naturligtvis har fel, för att uttrycka det milt.” Effekterna av en 2-gradig uppvärmning blir med största sannolikhet katastrofala”, menar hon. Enligt henne motvisar alla klimatmodeller [min fetning] för prognoser av effekterna av global uppvärmning Svanbergs uttalande.

Även Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen är chockad: ”Det är häpnadsväckande. Det Carl-Henric Svanberg säger är djupt ovetenskapligt och visar på en kunskapsnivå som inte når över gymnasiet.”

PS För säkerhets skull har AB stängt av kommentarsfunktionen. :)

april 19, 2011   154 Comments

Global uppvärmning på de anklagades bänk

Ett mycket intressant rättsfall kommer snart att bedömas i USA:s Högsta domstol. Åtta stater, varav Californien och NYC är två, har stämt de sex företag som tillsammans står för en fjärdedel av den amerikanska elindustrins utsläpp av CO2. Målet är att kunna tvinga dessa företag att begränsa sina utsläpp trots att det inte finns någon federal lag som reglerar detta. Frågan är om EPA:s klassificering av koldioxid som skadlig för människohälsan och dess beslut att reglera utsläppen från bilar är tillräckligt för att en enskild delstat ska kunna kräva av ett företag att begränsa sina utsläpp.

april 19, 2011   25 Comments