Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — juni 2011

Vaktavlösning på The Climate Scam

Från och med nu tar Stockholmsinitiativet över ägandet och driften av The Climate Scam. Jag har av styrelsen utsetts till projektledare för övertagandet av bloggen och är därmed ägarens representant i den processen. Ansvarig utgivare är from idag alltså Stockholmsinitiativet.

Vi tackar Maggie för allt det arbete som hon lagt ned på The Climate Scam de senaste åren för att göra den till en av Sveriges största bloggar. Vi önskar också Maggie lycka till med sina nya idéer inför framtiden. Vi hoppas och tror att Maggie även fortsättningsvis kommer att skriva en hel del på TCS, även om nu ägandet alltså över går till SI. Du är givetvis hjärtligt välkommen Maggie. Maggie kommer också att utgöra vår ”helpdesk” i driften av TCS framledes.

Vi är just nu nio fasta skribenter på TCS. Förutom undertecknad är det Lena Krantz, Per Welander, C-G Ribbing, Sten Kaijser, Lars Jonsson, Ingemar Nordin, Pehr Björnbom och Peter Stilbs.

Vår ambition är att tillhandahålla ett varierat utbud av inlägg inom olika specialområden och med olika inriktning över tiden. Vår ambition är också att variera djup och bredd på bloggen.

Ni kan läsa mer om skribenterna i deras självpresentation på sidorna ”om oss”. Jag konstaterar bara att med fem professorer och flera andra högutbildade personer med olika inriktning så är detta sannolikt en av Sveriges mest kompetenta bloggar.

Vår uppfattning är att vi även i fortsättningen skall ha högt i tak på bloggen. Man ska dock ha klart för sig att Maggie var en person, nu är vi flera som ska vara med och påverka bloggens innehåll och kommentarsfunktioner. Min bedömning är att vi kommer att lösa det, även om det kommer att ta en viss tid innan vi är varma i kläderna.

Vår uppfattning är också att vi behöver göra en uppryckning när det gäller tonen och innehållet i kommentarerna på bloggen.

Vi kommer därför att moderera bort eller redigera kommentarer av typen:

  • Personangrepp
  • Dum- och odugligförklaranden av andra personer
  • Överdriven politisk retorik
  • Ovårdat skriftspråk
  • Andra stötande kommentarer

Välkomna till The Climate Scam, Stockholmsinitiativets blogg.

Nu kör vi!

Jonny Fagerström

Projektledare

juni 30, 2011   233 Comments

”Skjuten med eget gevär”

Detta är min översättning av en ledarrubrik i dagens Nature:

http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7353/full/474541a.html

”Skjutandet” syftar på IPCC’s misstag ifråga om kritisk granskning av bakgrunden till överdrivna rapporter om klimatet. Hur det nu än sker, så verkar det inte finnas någon skarp ammunition i denna IPCC-bössa.
”Avslöjandet att en energianalytiker i Greenpeace hjälpte till att skriva ett nyckelkapitel i IPCC’s Special Report om förnybara energiresurser och kiimatkontroll, förra månaden, gav upphov till en vitt spridd kritik inom bloggosfären. Jämfört med glaciärmisstaget (Orginal:’ the glacier faux pas’), är denna senaste incident trivial.”
Nej, Natures krönikör tycker inte att denna brist på källkritik varit allvarlig i sig. ”Påståenden i bloggosfären att Greenpeace ‘dikterade’ IPCC’s rapport om förnybar energi är oerhört överdrivna.”
Det stora problemet är istället att det försvagar trovärdigheten hos IPCC’s budskap och ger ammunition till kritiker.
”IPCC kan inte undfly faktum att organisationen arbetar i en latent fientlig omgivning. Dess kritiker är högljudda, ofta melodramatiska, och det är osannolikt att de vill avstå från rampljuset i en nära framtid. IPCC måste sluta att ge dem ammunitionen på en tallrik”.
Så lyder dagens version av ‘Nyheten är dålig – skjut budbäraren” i Nature. Den är f ö nära besläktad med en huvudledare i UNT häromveckan.
Problemet är inte att AGW-läran är bristfällig, utan att omvärlden är så högljutt kritisk.
Vi på TCS, som nästan dagligen observerat hur okritiskt MSM återgivit och blåst upp IPCC’s bulletiner, förundras över denna beskrivning.

juni 30, 2011   21 Comments

Klimatrörelsens nedgång

Uppdaterad

Utifrån en artikel av Al Gore i Rolling Stone skriver Walter Russell Mead, professor i Foreign  Affairs and Humanities, en serie inlägg om klimatrörelsens misslyckande. I det andra inlägget säger han:

Det är ett mått på hur långt Gore har fallit att det mesta av den knapphändiga uppmärksamhet som artikeln (i Rolling Stone) fått är fokuserat på Gores kritik av det som han ser som president Obamas misslyckande med att leda klimatrörelsen.

Gore ser tydligen inte sig själv som en ledare i denna kamp längre. Mead skriver mycket om Al Gore, och det är väl kanske ur ett amerikanskt perspektiv inte så konstigt att man ser, eller har sett, honom som den store företrädaren. Men intressantare för oss Européer är det som Mead skriver om klimatrörelsen som helhet. Följande stycken sammanfattar hans syn:

Gores misslyckanden handlar inte bara om ledarskap. Den strategiska vision som han utformade för den globala gröna rörelsen har totalt misslyckats. Detta är ingen tillfällighet; hela den gröna policyvisionen var så dåligt genomtänkt, så slarvigt konstruerad, så obalanserad och så full av motsägelser att den bara kunde frodas bland aktivister och entusiaster. Så fort den politiska kraften inom klimatrörelsen, understödd av en överslätande och okritisk press, hade pressat in klimatagendan i den riktiga politiken så var misslyckandet oundvikligt. Den enda frågan var huruvida den gröna härdsmältan skulle inträffa före eller efter det att rörelsen hade åstadkommit ett omfattande och bindande avtal om växthusgaserna.

Den frågan har nu besvarats; rörelsen misslyckades innan den fått sitt avtal, och medan media och etablissemanget fortfarande på det stora hela inte klarat av att analysera denna utveckling och dra konsekvenserna av den, så har den globala klimatrörelsen blivit den sortens pinsamhet som de intellektuella föredrar att ignorera.

Professor Mead, som själv är demokrat och stödjer president Obama, är skoningslös och brutal i sin uppgörelse med Al Gore och klimatrörelsens politiska kampanjer inom vetenskapen och media. Det är uppenbarligen en mycket besviken person som skriver.

Första delen finns här. Del tre kommer inom kort.

Donna Laframboise kommenterar här.

Uppdatering: länk till Meads tredje artikel här.

Ingemar Nordin

juni 28, 2011   75 Comments

Kalifornien mot ruinens brant

Det finns mycket att skriva om idag. Exempelvis att högsta domstolen i USA avgivit ett utslag som innebär att man betraktar frågan om huruvida det är människans koldioxidproduktion som är ”skuld” till eventuella skador, såsom icke avgjord, och att man därmed sällar sig till världens skeptiker.  Eller hur media har presenterat de nya fynden om att vi kanske går mot kallare tider på så sätt att AGW-teorin inte hotas. Eller om hur inavlad IPCC är och om hur infiltrerad organisationen är av olika aktivistiska miljöorganisationer.

Men jag anknyter istället till mitt ämne i lördags, nämligen om alla pengar som plöjs ned i ”förnyelsebar” energi. Här bör då nämnas ännu ett grönt föregångsland i världen; Kalifornien. Vi har ju tidigare sett hur Spanien och Portugal förivrat sig och trott att det fanns en vinstmaskin i den gröna utopismen. Man trodde att de förnyelsebara energikällorna i form av sol-, vind- och vågkraft skulle generera massor med gröna jobb. Istället har man förlorat långt fler jobb inom den vanliga industrin än vad som tillkommit genom statliga investeringar i dessa ny-gamla energiformer.

Kalifornien var ett långt rikare land än både Portugal och Spanien; om jag inte minns fel låg delstatens BNP en gång på 8:e plats i världen. Men nu har delstatsregeringens regleringar och satsningar på ”förnyelsebar” energi och neddragning av koldioxidutsläppen starkt bidragit till en ekonomi på randen till bankrutt.

Enligt Joel Kotkin på Forbes så har delstatens politik lett till att arbetslösheten är den näst högsta i USA efter Nevada. Man har förlorat netto över 1, 15 miljoner arbetstillfällen under det senaste decenniet. Närliggande stater som Nevada, Utah och Arizona har insett galenskapen och dragit sig ur ett gemensamt, regionalt samarbete om växthusgaserna.

Många människor som haft sin sysselsättning inom konventionella näringar såsom tillverkning, handel, energi och, inte minst, jordbruk har fått se sig om efter annat – eller också har de lämnat Kalifornien. Inom jordbruket ligger nu bortåt 100 miljoner hektar i träda. Los Angeles, som är en av världens största industriella regioner, har förlorat en femtedel av tillverkningsjobben sedan 2005.

Men Kalifornien är ju känd för sin tekniska innovationsförmåga inom olika kunskapsintensiva sektorer. Har det inte skapats jobb där? Jodå, antalet arbeten som skapats inom utbildning, vetenskap och teknologi har faktiskt ökat med 2,3%. Det är bara det att den sektorn samtidigt vuxit med tvåsiffriga procenttal i konkurrerande delstater såsom Texas, Washington och Virginia. Och de nya jobben räcker inte på långt när till för att kompensera bortfallet inom den konventionella tillverkningsindustrin.

Timesfreepress.com påpekar att Kalifornien för 20 år sedan hade inte mindre än åtta biltillverkare. Men år 2010 stängde den sista bilfabriken. Orsaken var höga energipriser och höga skatter.

Och situationen verkar inte förbättras. Man hade redan tidigare beslutat sig för att 20% av den producerade energin skulle komma från förnyelsebart, dvs. i huvudsak sol- och vindkraft. Nyligen har den nye guvernören, Jerry Brown, skrivit under en lag om att öka på en redan omöjlig målsättning till att man skall ha hela 33% förnyelsebart till 2020. Detta innebär att den vanlige Kaliforniabons energiräkning kommer att öka med ytterligare 20%.

Inte konstigt att CEO Magazine rankar företagsklimatet i Kalifornien som det sämsta i USA.

Ingemar Nordin

juni 26, 2011   325 Comments

En skeptikers erfarenheter i klimatdebatten

James Randi


Att vara skeptiker har ofta en fin klang, särskilt när det genom evidensbaserat kritiskt tänkande gäller att försvara vetenskaplig kunskap gentemot dogmer och pseudovetenskap.

Den som är skeptisk i klimatdebatten angrips däremot ofta av en grupp arga anhängare av den rätta smala vägen (definierad av IPCC) med mer eller mindre oförskämda okvädinsord: klimatförnekare, klimathaverister, klimatförvillare etc. Andra fynd i klimatdebattens avskrädeshögar är att klimatskeptiker sägs vara fördummade eller lida av intellektuellt förfall.

Är vi klimatskeptiker då så fel ute, alla vi som även i klimatfrågan kommer med ett ifrågasättande kritiskt tänkande? Är det så att vi faktiskt inte är skeptiska på riktigt, att den rätta skeptiska hållningen innebär något annat?

Det finns ett intressant svar på denna fråga. En av de främsta, internationellt erkända skeptikerna och ett framträdande namn i den organiserade skeptikerrörelsen, James Randi, bloggade för ett drygt år sedan om klimatet: AGW revisited och I am not denying anything.

Vad hände? Jag diskuterar här inte det vetenskapliga utan fokuserar på vettigheten i Randis skeptiska åsikter.

James Randis klimatdebatt

James Randi skrev först att forskare är människor som alla andra och har ett starkt behov av att bli accepterade, vilket tyvärr många gånger innebär att böja sig för kollegernas åsikter. Han tog så upp kritiken mot IPCC i konsensusfrågan och att ett ökande antal prominenta forskare utom den närmaste kretsen kring IPCC menar att människan inte nödvändigtvis orsakat huvuddelen av den globala uppvärmningen.

Men, skriver han, naturvetenskapen är lyckligtvis inte beroende av konsensus. Slutsatser bygger på analys av evidens funna i naturen. Historien visar på många fall där forskarna först hade helt fel men där fortsatt forskning till slut gav det rätta svaret.

Randi menar att den globala uppvärmngen är ett så komplext problem men, säger han, vi försöker reducera väldigt många variabler till en enda ekvation. Samtidigt vet vi att varje år tio gånger fler människor dör av kyla än av hetta.

Randi framhåller att hans amatöråsikt är att andra miljöproblem kanske är angelägnare än att förgäves öda bort sig på den globala uppvärmningen. Till sist citerar han Sherlock Holmes att det är ett avgörande misstag att teoretisera innan man har data, att börja vrida och vända på data för att de skall passa teorierna i stället för att bygga teorierna på vad data säger.

Randi försvarar sig

Två dagar senare bemöter Randi några av en väldig mängd reaktioner. Vi klimatskeptiker känner igen vissa arga kommentarer både på stilen och på sin förslagna retorik.

En typisk aggressiv kommentator skriver att han är bedrövad att Randi tagit parti för klimatförnekarna. Randi verkar ha gjort flera logiska felgrepp, skriver kommentatorn, och han föredrar uppenbarligen självbedrägeri och okunskap när det gäller denna fråga. Mycket, mycket sorgligt, skriver kommentatorn.

Randi svarar prompt att han inte har förnekat någonting. Han accepterar GW men är inte lika säker på AGW.

Men många kommentarer är vänligt stämda till James Randi och kritik ges med sakliga motargument.

Slutsatser

James Randi tog upp vanliga klimatskeptiska synsätt, till exempel att han själv inte motsäger att jorden blivit drygt en halv grad varmare men att han inte är lika säker på att uppvärmningen har en antropogen orsak även om han accepterar att så sannolikt är fallet.

Att James Randi kan ses som nära nog modellen av den ideale skeptikern med ett omdömesgillt evidensbaserat kritiskt tänkande stöder att klimatskeptiker är som skeptiker i allmänhet.

Man bör inte beteckna klimatskeptiker med okvädinsord såsom klimatförnekare, klimatförvillare etc.

Klimatskeptiker skall värna om sitt kritiska tänkande. Vi har en viktig roll i den klimatdebatt som är avgörande för mänsklighetens framtid.

juni 26, 2011   184 Comments

Rita, gissa, spring

På National Snow an Ice Data Center kan man gå in på ”Icelights” och får där ta del av de senaste nyheterna och analyserna av is och klimat. Man presenterar i det senaste inlägget prognoser av hur stor utbredningen av havsisen i Arktis kommer att vara i september i år. WattsUpWithThat har lämnat in en prognos som visar att utbredningen enligt dem kommer att vara 5,5 miljoner kvadratkilometer stor vilket är den näst högsta prognosen. De varierar från 4,0 till som högst 5,6. Prognoserna samlas in och presenteras av organisationen ARCUS och det visar sig att vem som helst kan skicka in sitt bidrag. Sista dag för att lämna in en motiverad prognos baserad på junis utbredning är den 6 juli.

Hur stor tror ni att utbredningen av havsisen i Arktis kommer att vara i september i år?

På bl a DMI (Danska Meteorologiska Institutet) kan man följa utvecklingen dag för dag och på NSIDC kan man få fram statistik över ex de senaste 10 åren.  Enligt Nasa var den väldigt låga utbredningen 2007 orsakad företrädesvis av vindar och självklart kan något liknande hända även år. Men vi skall väl vara positiva?

juni 25, 2011   25 Comments

243 miljarder dollar till förnyelsebar energi under 2010

För att komma åt en större och dynamisk karta, klicka här.

JoNova sammanfattar siffrorna för förra årets ”investeringar” i kraftkällor som vind-, sol- och bioenergi. Inte oväntat investeras det mest i Kina (54,4 miljarder dollar). Inte för att landet självt använder så mycket av det utan för att de kan exportera vindkraftverk och solpaneler till villiga köpare i väst. Globalt handlar det om den svindlande summan av 243 miljarder dollar under 2010.

Med tanke på att dessa energikällor knappast är konkurrenskraftiga med konventionell kraftproduktion från kol, gas, eller kärnkraft så är det ganska märkligt när man tänker efter. Kanske har det med skattesubventioner och höga energipriser att göra? :-) Och med att energibolagen, tillsammans med miljöorganisationer som Greenpeace, lägger stora summor på att lobba världens regeringar att investera i detta. De är ju duktiga på att placera sina starkt vinklade rapporter i prestigefyllda sammanhang, som exempelvis då FNs klimatpanel för fram dem som vetenskapliga utredningar. (TCS skrev om det här och här.)

Den förnyelsebara energin är idag en internationell megaindustri som nästan helt är beroende av föreställningen om att den globala uppvärmningen är orsakad av människans utsläpp av koldioxid.

Ingemar Nordin

juni 25, 2011   54 Comments

Midsommarfredagstankar

Jag hoppas att ni alla har det bra, och att Midsommarklimatet där ni är blir gynnsamt, utan hagel och åska. Själv tar jag lite ledigt nu, och i och med att det också blir nyordning på TCS från och med 1 juli, så kommer ni inte heller att se några inlägg från mig på ett tag.

Jag är säker på att de nya skribenterna kommer att göra bra ifrån sig, och bidra med nya infallsvinklar och ämnesval. Givetvis vill jag åter tacka Maggie för hennes enorma insats under åren för att göra TCS till vad det är. Vi ska givetvis också tacka Herr Crusell, som agerat i bakgrunden.

Tag det dock lugnt i Midsommar – denna IKEA-video, avsedd för den Tyska marknaden är nog inte någon rekommendabel inspiration…

Lyssna istället i skymningen, gärna med ett glas kallt vitt vin, på Jan Johansson och Georg Riedel i denna klassiker, som jag tycker fångar den rätta stämningen. Detta får också bli min musikhälsning i dag.

När ni sen sovit ut kan ni ta itu med ofärdiga byggprojekt av olika slag – här är lite inspiration:

Men ta det lugnt, och ta inte på er mer än ni klarar av

Ha en bra sommar, Alla.

juni 24, 2011   54 Comments

Flyg på frityrolja

Några av morgonens digests

a) KLM vill använda konverterad frityrolja till jetplan - hm – bra – men hur är det med kvalitetskontrollen? Får hoppas de inte får in gammal transformatorolja (PCB) i processen, som skedde i Belgien.

b) Göteborgarna går mot en ny katastrof - ”Värsta klimatutsläppen på 20 år”  (vilka märkliga ord som har fått fäste, förresten) – kanske därför Midsommarafton ska bli regnig

c) Subventioner till biobränsle-majs i USA HÖJDE priserna 17%

d) Du som har en Android-driven telefon kan nu skaffa en App som avslöjar vilka i Din närhet som är Vampyrer

Kl 12:00: Stoppa Pressarna: Ny Centerledare utses snart !!!

juni 23, 2011   83 Comments

Fredagskul redan på onsdag

I dagens Svenska Dagblad (22/6) på sidan 6 finns en TT-notis till  glädje för uppfinnare av evighetsmaskiner. Den meddelar att Stena Line har försett Stena Jutlandica med två vindkraftverk i fören och att dessa skall producera kraft till fartygets elnät. Och så poängen: ”Vindkraftverken ser även till så att luftmotståndet minskar, vilket drar ner fartygets bränsleförbrukning”

Den nyfiken läsaren undrar varför man inte gjort vindkraftverken större så att de kan ersätta framdrivningsmaskineriet helt och hållet?

Skämt åsido, man undrar framför allt hur denna notis har tillkommit. Är det TT-skribenten som ryckts med av sin egen vindkraftsentusiasm, eller är det försäljaren av vindsnurrorna som chansat på lite gratis textreklam?

 

 

juni 22, 2011   146 Comments