Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — oktober 2011

Don’t mess with JC – Josh 126

oktober 31, 2011   28 Comments

Lilla fröken 7 miljarder

Nu är vi 7 miljarder människor på planeten Jorden enligt FN skriver SvD idag.

Vi säger grattis till lilla Danicas föräldrar, Camille och Florante!

 

oktober 31, 2011   5 Comments

En spännande konferens

Idag, måndagen den 31 oktober inleds

The Third Santa Fe Conference On Global and Regional Climate Variability

som förefaller kunna bli något utöver det vanliga. Konferensen kommer att pågå i 4 dagar och förefaller samla såväl pro- som antagonister till koldioxidhypotesen. Talarlistan innehåller nämligen förutom välkända skeptiker som Richard Lindzen och Fred Singer också starka företrädare för den etablerade klimatforskningen som Hans von Storch. Andra intressanta namn bland talarna är Richard Muller och R. Rohde från BEST, vars framträdanden direkt följs av ett föredrag av Fred Singer. Det kan också nämnas att Christopher Monckton talar om

Is CO2 mitigation cost-effective?

Vidare kommer Judith Curry att hålla två föredrag, ett med titeln

The uncertainty monster at the climate science-policy interface

De enda skandinaver jag hittat på talarlistan är en norrman

P. Brekke (Space Center, Norway) Does the Sun Contribute to climate change?

Och en svensk nämligen

N-A Morner (Paleogeophysics, Stockholm) Sea level changes in the Indian Ocean: Observational facts.

CLOUD-experimentet vid CERN kommer att presenteras men några danska talare kunde jag inte hitta.

Trots att schemat ger ett intryck utav att det är den “etablerade klimatforskningen” som kommer att dominera så är det samtidigt tydligt att även stora klimatkonferenser fortfarande ger utrymme för skeptiker.

Det ska bli intressant att se om det kommer några rapporter ifrån denna konferens.

oktober 31, 2011   24 Comments

Vi måste kunna diskutera vindkraftens kostnader

I dagens SvD Brännpunkt återfinns Timbros slutreplik till vindkraftslobbyn efter seminariet och rapporten i torsdags. Budskapet är att vi måste kunna diskutera den eventuella nyttan och de stora kostnaderna för vindkraften.

Gå gärna in och kommentera

oktober 30, 2011   32 Comments

Hide the plateau

 

David Whitehouse skriver på The Global Warming Policy Foundation om hans syn på BEST-projektet och om Richard Mullers uttalande i en BBC- intervju. 

I intervjun säger Richard Muller: 

“In our data, which is only on the land we see no evidence of it having slowed down. Now the evidence which shows that it has been stopped is a combination of land and ocean data. The oceans do not heat as much as the land because it absorbs more of the heat and when the data are combined with the land data then the other groups have shown that when it does seem to be leveling off. We have not seen that in the land data.”

I korthet säger han alltså att man måste kombinera atmosfäriska temperaturerna över både land och hav för att kunna se utplaningen. Muller och hans team har inte sett utplaningen i datat och menar att detta beror på att BEST-projektet än så länge bara har med temperaturen över land. 

Detta tyckte David Whitehouse verkade vettigt eftersom temperaturerna över land bör ha en snabbare respons till ökningen av CO2 än de över haven.

Han laddade ner data publicerat av BEST-projektet och gjorde en egen graf  (den ni ser här ovan) och blev mycket överraskad. Vad han fick fram var en i det närmaste fullkomligt rak kurva. David får, av förståeliga skäl, inte ihop det med vad Rickard sa i intervjun. 

David menar att det är anmärkningsvärt att platån syns så tydligt i dataserierna över land, det hade han inte väntat sig.

”The fact that Best confirms the global temperature hiatus and shows that it is apparent in land only data is significant, and in my view its major scientific finding, so far. It is puzzling that they missed it.”

I Daily Mail intervjuas Judith Curry som uppenbarligen är mycket upprörd. Hon menar att det faktum att man endast publicerade grafer som visade längre tidsskalor ”gömde” det senaste decenniets brist på uppvärmning. Ungefär som ”Hide the decline” fast i det här fallet snarare ”Hide the plateau”.

‘There is no scientific basis for saying that warming hasn’t stopped,’ she said. ‘To say that there is detracts from the credibility of the data, which is very unfortunate.

Rickard Muller å sin sida erkänner, enligt Daily Mail, visserligen att BEST-projektets data pekar mot att temperaturen inte har stigit de senast 13 åren men menar att det inte är statistiskt signifikant. Han menar också att han inte försökt att gömma något eftersom vem som helst kan ladda ner dataserierna  och göra egna grafer.

Som den som David Whitehouse gjorde. 

Men, undrar jag, om det räcker att ha med bara temperaturen över land för att platån skall synas tydligt, vad händer då när projektet även har med temperaturen över haven? Kommer ”The plateau” att förvandlas till ”The decline” ?  

 Tillägg 17:11

Det har snöat i USA:s Östkust 0ch tydligen har det aldrig kommit så här mycket snö så här tidigt. Läs gärna WUWT och titta speciellt på det snörika fotot taget utanför Seinfeld restaurangen. GISS huvudkontor ligger i samma byggnad. Watts rubrik är underbar ”Inches of global warming get dumped on NASA GISS HQ”.

Tillägg 19:32

Judith Curry är inte nöjd med artikeln i Daily Mail. Visserligen har Rose citerat henne rätt men hon hade tyngdpunkten någon helt annanstans i det hon ville förmedla. Läs gärna vad hon själv skriver.

oktober 30, 2011   106 Comments

Från ekolog till ”Eco-Judas”

Katternö AB är ett mellanstort finländskt energiföretag med gott renommé i branschen. De har en egen tidskrift där det ofta publiceras intressanta artiklar för dem som är intresserade av skog, miljö och klimat. Det kan tyckas vara en lite udda tidskrift att diskutera på TCS. Men i det senaste nummer finns ett långt inslag (s.31-43) om Patrick Moore, författare till den omtalade boken Confessions of a Greenpeace Dropout. The making of a sensible environmentalist.

Där får vi en berättelse om Patrick Moores uppväxt och hur det kom sig att han blev en av grundarna till Greenpeace i början av 1970-talet. Vägen dit gick via en doktorsgrad i ekologi och miljövetenskap och ett starkt miljöengagemang. Under 15 år var han talesman för Greenpeace och en av arrangörerna bakom flera omtalade aktioner; mot vätebombsprover, mot valfångst och mot slakten på sälungar.

Det som slår en är att organisationen från dag ett var helt inriktad på att skapa uppmärksamhet i media. Deras aktioner var också spektakulära och media skrev gärna om dem. Men som så ofta händer i sådana här aktionsinriktade organisationer så blev det alltmer fundamentalisterna som tog över, och Moore fick kämpa mer och mer för att organisationens uttalanden inte skulle strida mot vad som var vetenskapligt rimligt.

Konflikten mellan miljöfundamentalism och vetenskap ledde till sist till att Moore lämnade Greenpeace 1986. Det var dags att söka lösningar istället för problem. Han ägnade sig åt skogsbruk, fiskodling och att verka för ett mindre glamoröst men sansat miljöarbete. Enligt Moore är det sådant arbete som ger de goda resultaten på sikt.

Greenpeace-aktivisterna svarade med att börja beskriva Patrick Moore som en förrädare – en ”Eco-Judas”. Man tonade ned den centrala roll som han hade haft vid uppbyggnaden och driften av Greenpeace under de första åren. I mars 2007 avlägsnades Patrick Moores namn från listan över Greenpeaces grundare på organisationens amerikanska sajt.

Artikeln är författad av Svenolof Karlsson som också har intervjuat Patrick Moore. I en påföljande artikel har han låtit fyra finska chefredaktörer läsa boken och bett dem uttala sig. Även detta är intressant läsning.

Tidningsredaktörerna bekräftar bilden av att de flesta journalister saknar utbildning om miljöfrågor. Detta är ju tämligen betänkligt med tanke på att de då knappast kan göra en egen, kritiskt granskande, bedömning av miljöorganisationer som Greenpeace. När är en av Greenpeaces aktioner möjligen berättigad ur miljösynpunkt, och när är den inte det? Vart leder exempelvis organisationens dogmatiska avståndstagande från kärnkraft, skogsavverkning, genmodifierade grödor och fiskodling? Vad innebär deras allmänt fientliga hållning mot människan och hennes industrisamhälle?

Lägger vi därtill journalisternas fäbless för alarmistiska budskap, så är det inte så konstigt om balansen försvinner i media. Torbjörn Kevin, chefredaktör för Åbo Underrättelser och en av de ledande ledarskribenterna i Finland, säger rakt ut: ”Let’s face it: Medierna är inte den aktör som förser debatten med korrigerande element.”

Ingemar Nordin

oktober 30, 2011   31 Comments

Välkommen till framtidens energi: fossilbränsle

Credit: Derick E. Hingle/Bloomberg News

 

Nya fyndigheter av gas och olja kommer att räcka mer än väl 60 år framåt i tiden. Det är framförallt ny utvinningsteknik som totalt förändrar situationen: djuphavsborrning och s.k. ”fracking” i skifferlagren öppnar upp helt nya möjligheter. De höga energipriserna (till stor del politiskt skapade) driver på utvecklingen i en rasande takt.

I en lång artikel i The New York Times handelsbilaga går Clifford Krauss igenom de många fyndigheter som de nya teknikerna gör tillgängliga. Europa och USA, liksom Israel och Kina kan i princip göra sig oberoende av import från andra, ofta osäkra och t.o.m. fientligt inställda delar av världen.

Som med all energiproduktion så finns det miljöhänsyn att ta. Oljekatastrofen i Mexikanska Gulfen förra året är ett varnande exempel även om konsekvenserna för hav och kust där inte blev så illa som man befarade. Men också säkerhets- och miljötekniken utvecklas samtidigt med borrteknikerna. De områden som man kan förvänta sig störst miljörisker och samtidigt de högsta utvinningskostnaderna är Arktis.

Men även utan att behöva exploatera miljökänsliga och svåråtkomliga områden i världen så verkar det finnas långt mer fossilbränsle än vad peak-oil- och klimatalarmisterna varnat för i så många decennier.

Ingemar Nordin

oktober 30, 2011   17 Comments

Timbros slutnota för vindkraften är riktig

Efter Timbros seminarium och artikel  i SvD om vindkraftens kostnader i torsdags har vindlobbyns organisationer gjort allt för att dementera. Bla har Vd för Svensk Vindenergi gått ut på Second Opinion och försökt förringa kostnaderna samt kritiserat mig och Marian Radetzki för våra siffror.

Vi går idag ut på Second Opinion och förklarar att Timbros slutresultat i stort sett är korrekt

Gå in och tryck på LYFT UPP knappen längst ned på sidan så att artikeln blir kvar.

 

oktober 29, 2011   3 Comments

Hur man bortförklarar att det inte blir varmare

Foto: John Barnes

Alla som följt klimatfrågan lite närmare än bara via stormedias ytliga och naiva rapportering  känner vid det här laget till att den globala temperaturen har planat ut under de senaste 10-15 åren. Vi har alltså paradoxalt nog inte sett någon signifikant ökning av temperaturen sedan AGW-larmen slog igenom på bred front i början av 2000-talet. Nu börjar detta faktum kännas alltmer besvärande även för de mest hängivna.

Reportern på E&E News Paul Voosen har intervjuat flera klimatforskare om hur de ser på denna utplaning. (Jag är osäker på om artikeln är tillgänglig för alla, men Roger Pielke Sr har gjort en sammanfattning.)

John Barnes sitter och håller vakt vid Mauna Loa observatoriet på Hawaii. Men det är inte bara CO2 han har koll på. Han mäter även mängden partiklar i atmosfären med hjälp av en laser. För några år sedan såg han att denna mängd kan variera kraftigt, även om det inte skett några stora vulkanutbrott sedan Mount Pinatubo 1991. Kunde det vara så att de kom från Kina? Tillsammans med en annan aerosolforskare, Jean-Paul  Vernier, och många mätningar senare så stod det rätt klart att det inte var Kinas fel.  Han funderar nu på om det finns ett subtilt samspel mellan oceanerna, temperaturen och aerosolproduktionen som vi ännu inte förstått.

Som en del kanske minns från Climategatebreven så skyllde Kevin Trenberth från början på att mätningarna var dåligt gjorda, eller att mätinstrumenten inte fungerade som de skulle. Det verkade som om det saknades energi. Men nu har han tydligen gått över till teorin att värmen gömmer sig djupt nere i haven. Tillsammans med Gerald Meehl och andra så har han åtminstone skrivit en artikel där deras modeller visar att detta är möjligt.

Men James Hansen håller fast vid att mätningarna är fel. Det saknas ingen energi; det finns inget problem att lösa. Fast Hansen garderar med att han numera tror att utplaningen också kan bero lite grann på aerosoler – från mänsklig fossilbränning förstås :-) .

Susan Solomon har en annan teori om aerosolernas ursprung. Hon menar numera att även små vulkanutbrott kan bidra till mängden aerosoler högt uppe i atmosfären. Oklart hur det skulle gå till.

Judith Lean tror mer på solen och varierande havsströmmar än på aerosoler. Solens aktivitetsgrad har ju minskat. Inte heller verkar El Nino komma igång som förr. Det borde vara tillräckligt för att förklara pausen i uppvärmningen, menar hon. Men vänta bara till efter 2014, då ni! Då blir det varmt.

Och … ja, så där håller de på.

Artikeln ger en ganska klar bild av att IPCC-folkets teorier och modeller sakta håller på att rasa samman. Bortförklaringarna haglar och spretar åt alla håll. Mycket är plötsligt osäkert. Liksom molnbildningsprocesserna och havsströmmarna så är förståelsen av vilka effekter solen och aerosoler har långt ifrån klarlagd. Tidigare så antogs det att detta inte var så viktigt eftersom man så säkert visste att koldioxiden är den drivande och överlägset viktigaste orsaken till uppvärmningen. Men när uppvärmningen uteblir så här länge så går det knappast att förneka att även andra faktorer har långsiktig betydelse. Den förmenta säkerheten, ”science is settled”, och allt det där, är som bortblåst.

Läs även Judith Currys vassa kommentarer här.

Ingemar Nordin

oktober 29, 2011   190 Comments

Nytt om temperaturutvecklingen – vi har fått en hiatus = paus

Vi har tidigare diskuterat konsekvensen av att temperaturen inte ökat signifikant på 15 år. Det har kommit en intressant artikel av Paul Voosen, Provoked scientists try to explain lag in global warming, som också tar upp denna fråga. Artikeln diskuteras också av Roger Pielke Sr och Judith Curry. Ingemar kommer snart med en längre diskussion här.

Artikeln berättar att denna sorts paus i temperaturstegringen kallas hiatus och att en sådan på åtminstone ett decennium inte var oväntad av klimatvetenskapen: In any case, one decade is not long enough to say anything about human effects on climate; as one forthcoming paper lays out, 17 years is required. Än har det bara gått 15 år …

oktober 29, 2011   49 Comments