Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — oktober 2011

Om att återvinna en kesoburk

Kunde inte låta bli att slänga in ett litet tips om absolut bästa sättet att återvinna en kesoburk, eller i alla fall det mest njutbara. Man undrar hur länge de har tränat?

Här är Youtube-klippet som för övrigt numera är gillat av Robyn själv.

 

 

oktober 28, 2011   29 Comments

Fredag igen – ”not much fun in Europe”

Många av er har säkert sett en av de bästa sketcherna från de 45 halvtimmesavsnitten av Monty Python’s flying Circus – där vissa personer enligt ovan gömmer sig på ett engelskt landsortspensionat. Om inte så finns det på YouTube - ser ni det så kanske min syftning i titeln ovan blir begriplig.

Annars så undrar man vart allt är på väg – det mesta framstår som overkligt. Ett tyskt snapshot och liten läsövning passar så bra. Notera de två olyckskorparna från PIK på Merkels stolskarm (klicka för något större bilder).

Hade ytterligare saker i samma anda på lager, men det känns som det blir alldeles för dystert i dag. Kanske gårdagens SVT2-program har spelat in. Varför inte skingra tankarna med några roliga skyltar från öster?

Mycket i veckan som gått på TCS har ju också handlat om statistik

Ack ja – ibland vill man ta till flaskan för att fly från verkligheten – men det är inte att rekommendera, verkligt avskräckande och synd om de stackarna nedan - yogavarianten är nog mer hälsosam – bortsett från risken för nackspärr och ryggskott förståss…

Finns det inget roligt alls då?

Verkligheten kan ibland vara så bisarr att den blir rolig – Miljöaktuellt skriver att Grekisk Solenergi kan betala statsskulden , och vindkraftbolaget O2 vidarebefordrar  att Gård lånar pengar av mjölkdrickare för biogasanläggning: Wapnö satsar nu på en biogasanläggning för förnybart bränsle. Men den finansieras på ett lite annorlunda sätt. Det är nämligen privatpersoner och företag som står för kostnaden genom att låna ut pengar till Wapnö, och får återbetalning i form av mjölk. Se inslaget från TV4 Nyheterna . Ja de kanske kan kärna smör av det – som har varit en bristvara i affärerna sista månaderna.

Ack ja – upp med hakan!

Några musikhälningar – Roxy Music’s ”A Song for Europe” är självklar i kväll (lär ha skrivits en gång i förundran över Eurovisionsschlager-fenomenet – men har djupare undertoner också – suveränt saxofonsolo av Andy Mackay).

Och varför inte också ”Like a Hurricane” med Neil Young i toppform live (också inspelad med Roxy Music/Bryan Ferry i annan tappning).

 

oktober 28, 2011   8 Comments

Vad betyder det att koldioxidens absorption av värmestrålning är nästan mättad?

I klimatdebatten blir det ofta mycket av ytlig diskussion i frågor som bäst behandlas på ett något djupare sätt, gärna med användning av grundläggande atmosfärfysik och enkel matematik. Även debattörer som är naturvetenskapliga forskare avfärdar argumentet att koldioxidens värmeabsorption är mättad utan någon djupare analys. Det är anmärkningsvärt att debatten tillåts bli så flummig som den faktiskt har blivit på vissa bloggar genom att man inte försöker sig på en djupare analys av mättnadsfenomenet. Här vill jag (på)fresta TCS:s läsare med en något djupare diskussion.

Som vanligt är det här på TCS som vi gräver lite djupare vilket i denna fråga helt enkelt innebär att tillämpa enkla kunskaper från en elementär lärobok i atmosfärfysik. Detta inlägg är en fortsättning från mitt tidigare inlägg om koldioxidens mättnad. Jag använder mig av David Andrews lärobok i atmosfärfysik, se referens nedan.

Jag har gjort lite beräkningar med den enkla modell av troposfären som i detta sammanhang används av Andrews i avsnitt 8.5. För den som vill ha en mer detaljerad beskrivning av modell, formler och hur beräkningarna gick till har jag gjort en fördjupning.

Hela saken angående mättnad måste utgå från hur bra eller dåligt troposfären släpper igenom värmestrålning från jordytan till världsrymden när den innehåller en växthusgas som absorberar värmestrålningen och alltså blir ett hinder för denna att nå världsrymden. Detta karakteriseras med en storhet som heter transmittans. Om transmittansen är lika med ett så släpps all värmestrålning igenom, om den är noll så absorberas i stället all sådan strålning.

Men transmittansen är beroende av våglängden hos strålningen. Koldioxidens absorption är mättad, dvs transmittansen är lika med noll, i ett dike runt 15 μm (se figur 1 i min tidigare artikel). Diket har branta väggar där transmittansen ligger mellan noll och ett och för övrigt är dess värde lika med ett, dvs koldioxiden absorberar ingen strålning alls (jämför figur 8.5 i Andrews bok).

I stället för våglängd kan, som framgår av Andrews figur, andra mått användas, exempelvis vågtal (mäts i cm-1) som i förra artikeln. I detta fall är det bekvämast att använda frekvensen som mäts i THz. Detta beror på att jag utgår från en egen beräknad reproduktion av figur 8.7 i Andrews.

Antaganden

Jag har för enkelhetens skull approximerat transmittansen för koldioxid genom troposfären så att den är lika med noll, fullständig mättnad, mellan 18 och 22 THz, den går linjärt från noll till ett mellan 18 och 16,5 THz och mellan 22 och 23,5 THz samt är lika med ett för övrigt. Se den blå kurvan i figur 1 och jämför gärna med figur 8.5 i Andrews.

Beräkningen för koldioxid med denna transmittans jämförs med en växthusgas som har en transmittans enligt den gröna kurvan i figur 1. Där är transmittansen 0,8 över större delen av våglängdsintervallet/frekvensintervallet. Denna tänkta växthusgas ger ändå lika stor växthuseffekt som koldioxiden. Dess högre transmittans vid en viss våglängd kompenseras av att den absorberar över ett mycket vidare vågländsintervall.

Enligt teorin (se fördjupning) innebär en fördubbling av halten koldioxid, eller en annan väl omblandad växthusgas, att värdet för transmittansen för varje våglängd kvadreras. Om transmittansen i utgångsläget är τν för en viss frekvens ν THz så blir alltså transmittansen efter fördubblad halt lika med τν2.

Andrews modell antar helt enkelt att vi har en jordyta med temperaturen Tg och en troposfären ovanför denna med den likformiga temperaturen Tt. I verkligheten varierar troposfärens temperatur kraftigt med höjden och man kan göra motsvarande beräkningar för ett sådant fall genom att dela upp troposfären i skikt med olika temperatur. Men Andrews framhåller att detta inte gör någon skillnad för den typ av frågor som vi diskuterar här. Andrews enkla modell fungerar alltså utmärkt för vårt pedagogiska syfte. I beräkningarna här har jag antagit Tg = 280 K och Tt= 220 K.

Resultat

Figur 2 visar den beräkning som motsvarar figur 1 i den tidigare artikeln. Vi ser hur toppen av diket från koldioxiden ansluter sig till svartkroppsstrålningen från jordytan vid 280 K medan botten ansluter sig till troposfärens svartkroppsstrålning vid 220 K. Dikets area motsvarar hur mycket strålning som koldioxiden håller kvar. Detta representerar den totala växthuseffekten från koldioxid och den är 41 W/m2 enligt denna beräkning.

När man fördubblar koldioxidhalten blir diket något bredare och areaökningen motsvarar ett minskat energiflöde ut i rymden av 3,7 W/m2 enligt denna beräkning (det är en ren tillfällighet att detta stämmer så bra med IPCC:s officiella värde).

Figur 3 visar hur strålningskurvan för växthusgasen som inte är mättad får en helt annan karaktär (osthyvel i stället för dike). Kurvan för den till rymden utgående strålningen får samma form som svartkroppsstrålningen från jordytan men med reducerad effekt. Ytan mellan dessa två kurvor visar hur stor totala växthuseffekten blir och den är 39 W/m2 enligt denna beräkning.

När växthusgashalten fördubblas får vi en ny kurva som ligger längre ner. Arean mellan kurvan för den utgående strålningen och strålningen från jordytan ökar. Ökningen motsvarar en minskad utgående strålning av 31 W/m2, dvs nästan lika mycket minskning som hela den totala växthuseffekten från denna gas och drygt 8 gånger större minskning än med den nästan mättade koldioxiden.

Slutsatser

Man kan direkt genom att visuellt jämföra figur 2 och figur 3 se hur marginell inverkan en fördubbling av koldioxidhalten faktiskt har. Nästan hela effekten av en sådan ökning uteblir på grund av att koldioxidens absorption av värmestrålning är mättad vid så stor andel av de absorberande våglängderna. Den effekt som ändå kvarstår, 3,7 W/m2, blir så liten att den inte i sig själv skulle leda till stora problem. Endast om effekten förstärks genom positiva återkopplingar skapar den betydande risker.

Lägg märke till i figur 2 att det krävs stor precision i mätningarna av koldioxidens transmittans för att få ett säkert värde på den minskade utstrålningen vid fördubblad halt. Skillnaden mellan de två kurvorna är ju väldigt liten i det stora hela så att till och med linjetjockleken i kurvorna till stor del skymmer denna skillnad.

Annat vore det om koldioxiden skulle ha haft samma egenskap som den tänkta växthusgasen som vi jämfört med i beräkningarna här. Denna växthusgas absorberar endast 20 % av värmestrålningen men över ett mycket vidare intervall av våglängder så att den totala växthuseffekten blir lika stor som för koldioxid. Eftersom absorptionen är långt från mättnad vid alla dessa våglängder blir effekten av en fördubbling av växthusgashalten desto större, nämligen 31 W/m2, mer än 8 gånger större än för koldioxid.

Om vi hade haft problem med utsläpp av en sådan växthusgas så hade det förmodligen inte varit någon tvekan om att det skulle krävas kraftfulla åtgärder. Med koldioxid är kunskapsläget desto mera osäkert eftersom det även är möjligt att koldioxidens direkta effekt försvagas av återkopplingarna, vilket diskuterades i den föregående artikeln.

Referenser

Fördjupning

David G Andrews (2010) An Introduction to Atmospheric Physics. Även här.

oktober 28, 2011   30 Comments

Miraklet i Denver

Så här såg det ut i Denver Colorado, i måndags, strålande sol och över 25 grader varmt.

Men så i onsdags vaknade invånarna till det här, snö och kallgrader.

Vad hände mellan måndagen och onsdagen? Jo man har en klimatkonferens i staden. Den sk Gore-effekten verkar ha sträckt ut en förlängd arm så att det räcker att bara prata om klimatet för att det skall bli isande kallt.

Skämt åsido så har man anordnat en klimatkonferens där forskarna presenterar sina senaste rön. En sak som man kommit fram till är att klimatmodellerna behöver finjusteras, i alla fall enligt vissa, andra tycker att de är rätt bra som de är.

 

 

oktober 27, 2011   6 Comments

Vetenskapen attackerad på SVT 2

Programmet “Science Under Attack” gick på engelska BBC 2 i vintras och visades på SVT2 kl 18.00. Programmet har diskuterats på åtskilliga bloggar efter att det sändes i England. Det är svårt att säga annat än att detta är propaganda på högsta nivå.  Några vetenskapliga argument presenteras nämligen inte, avsikten är att visa på att de som företräder den gängse klimatsanningen är respektabla vetenskapsmän som befolkar anrika institut medan klimatskeptiker är okunniga, drivna av personliga intressen och med avsaknad av verkliga argument. Om man vill nå “folket” som ju tydligen inte helt köpt AGW teorin så använder de säkerligen rätt metod. En skeptiker som Fred Singer intervjuas på ett café, och hänvisar till några speleotermer i någon obskyr grotta i Mellanöstern. En annan som inte tror att HIV-viruset orsakar AIDS talar ut på en Yougurtglassbar, allt för att ge en sjaskig inramnimg och jämställa deras kredabilitet. Koldioxidens roll illustreras med en sjunkande sol över klassiska oljepumpande skelett och rykande skorstenar. Den oantastliga vetenskaparna intervjuas i NASA´s hightecmiljö, eller Jones omgiven av sin gedigna faktasamling av meteorologiska data. Nurse presenteras i sin dubbla egenskap av nobelprisvinnare i sitt gemytliga labb och president för Royal Society i alians med Newton och Darwin i institutets anrika bibliotek. Under täckmantel av att verkligen försöka förstå de bägge sidorna och ha en öppen attityd syftar programmet till att jämställa de som ifrågasätter att CO2 orsakar en framtida katastrof med de som inte tror att rökning orsakar cancer eller HIV ger AIDS, ett lågvattenmärke som borde få den mest troende att ifrågasätta medias roll i denna debatt.

James Delingpole får spela rollen av dumsnut, en stammande bloggare som inte läser vetenskaplig ”peer reviewad” litteratur utan tolkar andras åsikter hemma vid skrivbordet. En över två timmar lång intervju med Delingpole har klippts ner till fem minuter för att skapa en nidbild som producenten redan bestämt sig för.  BBC har noga undvikit att intervjua en Spencer eller en McIntyre i vetskap om att de kanske kunde ge svar på tal. Paul Nurse är en utmärkt medicinsk forskare som med stor sannolikhet inte vet mycket om klimatvetenskap. Han gör sig själv och vetenskapen en otjänst när han gör sig själv till en bricka i BBC propagandaspektakel.

Här påstås bl.a att Delingpole fick de “stulna” climatedossierna tillsända sig och sedan lanserade dessa i bloggosfären. Jag har för mig att de innan publiceringen skickades till just BBC som dock valde att ligga lågt under någon månad utan att göra något. Först när inget skedde skickades de runt till bl.a. Climate Audit  och WUWT som sedan spred innehållet. Först då reagerade BBC och försökte mota Olle i grinden. Filmen är i detta avseende en historieförfalskning och en ganska förment sätt att försöka demonisera oliktänkande.

Eftersom man inte kan se den förrän efter ett dygn kunde jag inte se eftertexten i repris, men nog såg jag Greenpeace namn snabbt rulla förbi!? I vilken egenskap de bidragit till produktionen kunde jag inte kolla men de tycks ha ett finger med i det mesta.

Det är tråkigt att SVT köpt in och sände denna film vars avsikt knappast är att försöka få människor att tänka kritiskt i vetenskapliga frågor.

oktober 27, 2011   68 Comments

Mer vindkraft ger dyrare el

Idag presenterar Timbro en ny utredning som visar att utbyggnaden av vindkraft kommer att kosta elkunderna 215 miljarder kronor. Delar av utredningen presenterades i en artikel på Brännpunkt i SvD idag

Utredningen presenterades i samband med ett seminarium i Stockholm.

Vindindustrin och delar av miljörörelsen gick givetvis i taket av dessa ”dåliga nyheter” och motartiklar har producerats.

Jag kan bara konstatera att Timbro kommit till ungefär samma slutsats som jag och Marian Radetzki gjorde när vi skrev vår artikel i SvD, ”Vindkraft en tvivelaktig affär” förra året. Om man tar hänsyn till det idag lägre priset på elcertifikat så har Timbro hamnat ganska rätt i sina beräkningar enligt min mening.

Jag kan till min glädje konstatera att man som källor, förutom Svensk Vindenergi och Folkpartiet, också använt våra siffror.

 

oktober 27, 2011   18 Comments

Tittartips i kväll

I SVT 2 i kväll. Förvänta Dig dock inget neutralt program…

oktober 27, 2011   18 Comments

Fred Singer slaktar Nature’s Editorial om BEST

I dagens elektroniska Nature finns en ytterligare triumferande Editorial i halmgubbeanda om BEST-historien – med undertitel ”Results confirming climate change are welcome, even when released before peer review”. Det hedrar dock Nature-redaktionen att omedelbart ta in Fred’s svar. Jag tror allt bör vara fritt läsbart - men för säkerhets skull reproducerar jag repliken nedan.

Fred Singer said:

Dear Editors of Nature:

What a curious editorial [p.428, Oct.26} ? and how revealing of yr bias!

"Results confirming climate change are welcome, even when released before peer review."

(emphasis added)

You imply that contrary results are not welcomed by Nature. But this has been obvious for many years.

Why are you so jubilant about the findings of the Berkeley Climate Project that you can hardly contain yourself? What do you think they proved? They certainly added little to the ongoing debate on human causes of climate change.

They included data from the same weather stations as the Climategate people, but reported that one-third showed cooling — not warming. They covered the same land area ? less than 30% of the Earth?s surface ? housing recording stations that are poorly distributed, mainly in the US and Western Europe. They state that 70% of US stations are badly sited and don?t meet the standards set by government; the rest of the world is likely worse.

But unlike the land surface, the atmosphere has shown no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons. This indicates to me that there is something very wrong with the land surface data. And did you know that climate models, run on super-computers, all insist that the atmosphere must warm faster than the surface? And so does theory.

And finally, we have non-thermometer temperature data from so-called ?proxies?: tree rings, ice cores, ocean sediments, stalagmites. They don?t show any global warming since 1940!

The BEST (Berkeley Earth Surface Temperature) results in no way confirm the scientifically discredited Hockeystick graph, which had been so eagerly adopted by climate alarmists. In fact, the Hockeystick authors never published their post-1978 temperatures in their 1998 paper in Nature ? or since. The reason for hiding them? It?s likely that those proxy data show no warming either. Why don?t you ask them?

One last word: You evidently haven?t read the four scientific BEST papers, submitted for peer review. There, the Berkeley scientists disclaim knowing the cause of the temperature increase reported by their project. They conclude, however: "The human component of global warming may be somewhat overestimated." I commend them for their honesty and skepticism.

********************************************************************

S. Fred Singer is professor emeritus at the University of Virginia and director of the Science & Environmental Policy Project. His specialty is atmospheric and space physics. An expert in remote sensing and satellites, he served as the founding director of the US Weather Satellite Service and, more recently, as vice chair of the US National Advisory Committee on Oceans & Atmosphere. He is co-author of Climate Change Reconsidered [2009 and 2011] and of Unstoppable Global Warming 2007.

 

oktober 27, 2011   99 Comments

Åter en vanlig dag i vetenskapssamhället

Politisk styrning av vetenskapen är sedan några decennier snarare regel än undantag. Speciellt i Europa har det mer eller mindre spårat ur, mycket tack vare att så mycket skattemedel kanaliseras via den välgödda EU-byråkratin. Allehanda konstgjorda satsningar formas där, av byråkrater och handläggare. Dessa tärande effekter fortplantas i systemet, genom att högskolor och universitet ska ”motfinansiera” för att få EU-anslag – just nu lär det röra sig om 7 miljarder Euro per år i FP7 (sjunde ramprogrammet).

Vetenskaparna har bara att spela med – om de orkar. För att ha en chans måste man i praktiken samla ihop ett lag med deltagare från ca 10 helst sydliga länder, med någon eller några industrier inblandade.  Och man måste skapa någon klatschig projektakronym av typ SAVECLIMATE.

I bästa fall delar forskarna likt stråtrövare på det skattefinansierade bytet och gör vad de egentligen ville göra med pengarna.  Men man måste skriva rapporter, och samlas till konstgjorda möten för att bekräfta hur väl man anslutit sig till den ursprungliga planen, som man med byråkraternas välvilja meddelats medel för.

Jag finner själv allt hela bara vämjeligt och har aldrig deltagit i riterna, mer än en gång, när jag sökte fixa ett EU Marie Curie-stipendium för postdoktoral verksamhet till en gäststudent. Vi vände oss ut och in för att finna ett förutbestämt generiskt område att söka inom. Det stod mycket tydligt att projektet i så fall måste ha starkt tillämpad profil. Till slut fann vi ett, och lämnade in ansökan via ett kanske 30-sidigt förformulerat dokument. Avsiktligt så vrängde vi oss åter ut och in för att få projektet att framstå så tillämpat som möjligt, och inte grundforskningsbetonat.

Inget hördes sen på månader. Sen ringde plötsligt någon dam från Bryssel, när vi var på lunch. Vi sökte ringa tillbaka, och fick till slut tag på henne . Jo – nej – tyvärr – vi hade inte fått pengar. Varför? Hon bläddrade, nej – inte forskarens klass, nej inte forskargruppen, nej inte … Jo, här var det – projektet hade inte tillräcklig grundforskningsrelevans! Ridå…

Något år senare var där en jättelik ansökningsomgång för normala projektansökningar, där enligt trovärdiga källor hälften av tusentals ansökningar slängdes i papperskorgen rakt av – utan någon som helst granskning. De hade inte kapacitet att göra det. Ack ja – resten var i övrigt ett lotteri!

Tro på det, Carl Tham, och Dina efterföljare som Utbildningsministrar.

”Årets FP7-utlysningar har ett starkare fokus på innovation och främjar forskning som tar itu med de största samhälleliga utmaningarna i vår tid, i synnerhet klimatförändringarna, energi- och livsmedelsförsörjning, behovet av ökad resurseffektivitet, hälsa och en åldrande befolkning. Små och medelstora företag (?!) prioriteras i de nya utlysningarna, med ett paket på nästan en miljard Euro …” etc – står det bl.a. på sidan 61 i senaste numret av Forskning – en garanterat politiskt korrekt propagandatidskrift om universitets- och högskoleforskning, som kommer några gånger per år.

Häromdagen uppmärksammades jag (Tack för tipset, S) på ett just avslutat(?) kortare EU-projekt vid namn CLAMER (Climate Change and European Marine Ecosystem Research).

Fint blodrött och ogenomskinligt hav ovan, eller hur? Se riktigt giftigt ut… ungefär som den brustna dammen i Ungern, där rester från aluminiumtillverkning lagrades…

Ingen svensk grupp deltog i CLAMER, men åtskilliga från 13 andra länder – det var närmare bestämt 98 stycken olika projekt. Vad jag förstår är det tidigare eller pågående finansierade via EU-medel. På annat ställe kan man finna att CLAMER’s budget under året var ca 1 miljon Euro. Det är ju inte så mycket, men vad skulle man nu göra med dem? Jo – upplysa allmänheten om sin forskning. Främst via via en mycket påkostad bok på ca 50 sidor, och en film.

Båda kan återfinnas här - och illustrationen nedan avser att vara ett smakprov på  en av bokens sidor (klicka för större varianter, och notera de ondskefulla CO2-molekylerna från atmosfären i övre vänstra delen, som penetrerar det biologiska paradiset under ytan). Andra fina bilder visar ett översvämmat Nederländerna från ovan etc etc .

Ack ja. Hur har detta motiverats?

Vetenskaparna säger i Introduktionen vad de troligen skrivit i sina ansökningar – havet höjs på ett farligt sätt, värms upp och dör – allt beror på antropogena koldioxidutsläpp.

I Sammanfattningen av de vetenskapliga arbetena säger man istället att man vet inte tillräckligt om något, och att mer forskning och pengar behövs.

När man sedan läser den Vetenskapliga delen mer noggrant finner man att de anser att det tycks vara effekter av naturliga cykler och främst NAO som observeras.

Tack för den ärligheten. Så här går det nog snart till överallt.

 

oktober 27, 2011   8 Comments

Prognosmakarna tror på mild vinter

Enligt dagens DN så blir det en mild vinter. Bara så ni vet. Tyvärr bytte jag till vinterdäck med dubb igår.

oktober 26, 2011   15 Comments