Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — december 2011

Fler börjar vittna om elhaveriet i Sydsverige

Fler debattörer börjar nu träda fram för att vittna om elhaveriet i Sydsverige i samband med inrättandet av de nya elområdena. På SvD Brännpunkt skriver tankesmedjan Liberalerna och företrädare för Elnätsupproret om konsekvenserna av nedläggningen av Barsebäck, vindkraftshaveriet och den uteblivna elnätsutbyggnaden och om hur detta påverkar elpriserna och företagen.

Debatten följer i spåren av debattartiklarna av undertecknad, P-O Eriksson och Björn Törnvall som publicerats i flera Sydsvenska tidningar bla Hallands Nyheter och Trelleborgs Allehanda under hösten. Förhoppningsvis har vi bidragit med en tillnyktring i den ”gröna omställningen”.

 

december 26, 2011   40 Comments

Ett glatt budskap i juletid

Ett gammalt problem för filosofer och teologer är det så kallade Teodicé-problemet. Det handlar om att de monoteistiska religionerna lär ut att Gud är allsmäktig och allgod. Det man då frågar sig är hur kan en allsmäktig och allgod Gud tillåta att det finns så mycket ondska i världen. En lösning på detta problem föreslogs av filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm Leibnitz som helt enkelt kom fram till att den värld vi lever i är den bästa av alla möjliga världar. Man skulle naturligtvis kunna önsketänka för att föreställa sig en bättre värld, men enligt Leibnitz så vore en sådan värld inte möjlig. (Det är t.ex. lätt att inse att om det inte funnes några rovdjur så skulle växtätarna bli så många så att de skulle dö av svält – och det vore ju inte mycket bättre :)

Det kan också vara värt att nämna att en annan filosof nämligen Voltaire inte tyckte att Leibnitz idé om att detta var den bästa av alla möjliga världar löste tepdicé-problemet. I romanen Candide så framför han åsikten att det borde ha varit möjligt att skapa en värld där sådana katastrofer som den jordbävning med åtföljande tsunami som förstörde Lissabon år 1755 inte hade inträffat.

Och med detta sagt så vill jag nu gratulera alla nu levande varelser på denna planet – vi lever alla vid en tid när jordens klimat är det bästa möjliga – hurra !!

Hur jag vet det? Jo, alla eventuelle klimatförändringar uppfattas som ett hot – och det måste väl innebära att det klimat vi nu har är det bästa möjliga! Kan vi önska oss ett gladare budskap så här i juletider?

Gläd er alla människor djur och växter som har lyckan att få leva just nu.  Och därmed vill jag önska alla läsare av TCS en god fortsättning på julen och Ett Gott Nytt År/ Sten Kaijser

P.S. Som många säkert vet så betyder evangelium ett glatt budskap så att detta inlägg skulle ha kunnat kallas ett julevangelium, men jag är rädd för att den rubriken skulle ha kunnat missförstås. D.S.

 

 

december 26, 2011   31 Comments

Söndagsdikt 25/12 2011

Den här dikten är skriven till vintersolståndet, den gamla hedniska julnatten, och kring de föreställningar man kanske hade då.

 

 

Ég hlakka til jólanna Den riktiga julenatten är inatt.

jólanótt

 

Inatt är det julenatt

då någon knackar, någon ringer

stäng dörren och öppna inte för någon

stäng dörren och öppna inte

vad du än tror dig höra

vad du än vill höra

öppna inte

 

Inatt är det julenatt

då Härjarn är lös och ingen går säker

så stäng dörren, öppna inte för någon

han är vild och otyglad

och det du tror dig höra

är en som galandet funnit

så öppna inte

 

Inatt är det julenatt

då luften står stillnad

så stäng dörren, öppna inte för någon

själva luften stillnar av rädsla

men raseriet märker inget

han härjar bara till nästa

så öppna inte

öppna inte

 

Vill du bidra med ett egetskrivet alster går det bra att skicka in det till lena@krantz.nu.

 

december 25, 2011   16 Comments

Låga koldioxidutsläpp i Nordkorea

Nordkorea är ett föredöme när det gäller koldioxidutsläpp. Sedan början av 1990-talet så har de minskat dem mycket radikalt:

 

Detta är naturligtvis absolut inget att glädjas över, utan den låga koldioxidproduktionen är en följd av en mänsklig katastrof med få motsvarigheter i världen.

När det kommunistiska styret rasade i Sovjetunionen och de övriga öststaterna 1989- 1990, så blev det marknadsekonomin som fick plocka upp de sorgliga resterna av 70 års vanstyre. Men i Nordkorea så bibehölls en järnhård planekonomi.

Det var bara det att Nordkoreas industri och ekonomi var nästan helt beroende av ”solidarisk” byteshandel och stöd från sina kommunistiska grannar. Men efter 1990 så var varken Kina eller Ryssland längre intresserade av att köpa de ganska usla varor som producerades i Nordkorea. Ryssland föredrog att exportera sin olja och gas till väst och importera kvalitetsprodukter därifrån. Och Kina lät marknadskrafterna härja fritt i sitt eget land och upptäckte att de kunde konkurrera både med pris och kvalitet med Väst.

I Nordkorea stängdes elen av under de flesta av dygnets timmar. För att inte folk skulle ”slösa” med elen konfiskerades helt enkelt elektriska hushållsmaskiner och värmen i hemmen försvann. Fabriker stängdes och människor fick leva på vad naturen runt om i skogarna kunde ge – så länge det varade. I jordbruket fick det mesta skötas manuellt i brist på bränsle till traktorer och andra jordbruksmaskiner.

Följden av att Nordkoreas ledare ändå höll fast vid sitt strängt reglerade planekonomiska system blev massvält – en svält som fortfarande syns i demografiska siffror och i befolkningens hälsa. Människor dog som flugor. Bortåt 10% av befolkningen beräknades ha svultit ihjäl i slutet av 90-talet, medellivslängden har minskat och medellängden har sjunkit pga att människor är ständigt undernärda. I en undersökning från 2003 gjord av World Food Program och UNICEF konstaterades att 42 % av alla nordkoreanska barn bär på permanenta fysiska men på grund av undernäring. År 2009 förvärrades krisen igen genom att regimen kväste de illegala livsmedelsmarknader som trots allt uppstått och gett ett visst andrum.

Det är svårt för oss västerlänningar att förstå omfattningen av det förtryck som dessa stackars nordkoreanerna är utsatta för av sin totalitära regim. De lever i total isolering, tror att de tillhör de mest utvecklade länderna i världen, och dyrkar systemet och sina ledare med religiös fanatism.

Jag läser just nu en fascinerande bok av Barbara Demick: Inget att avundas – Vardagsliv i Nordkorea. Den rekommenderas starkt. Den väcker många frågor, inte bara om kopplingen mellan koldioxid, energi, industri och välstånd, utan också om hur ett helt folk så totalt kan indoktrineras i en ideologi så att inte ens massvält och yttersta fattigdom väcker frågor om lärans förträfflighet.

Även i ett fritt land som Sverige kan en ensidig indoktrinering från stormedia (särskilt TV och radio) vara mycket effektiv. Det har vi sett prov på under det senaste decenniet om klimathotspropagandan. Det mesta hänger nog ytterst på hur mycket folk är beredda att tänka själva.

Ingemar Nordin

DN, DN2, SvD, GP, Expressen

december 25, 2011   85 Comments

McKitrick om IPCC

I skuggan av Climategate 2.0 och Durban så kom det en mycket tänkvärd rapport om IPCC som organisation. Den är skriven av Ross McKitrick, kanadensisk professor vid University of Guelph och expert på ekonomiska och statistiska frågor kring miljö och klimat.

Efter en bra genomgång av hur IPCC-processen går till så diskuterar han hur organisationen lever upp till vad en opartisk och vetenskaplig behandling av ämnet kräver. Kritiken är förödande. De grundläggande felen med IPCCs sätt att hantera sitt uppdrag kan sammanfattas enligt följande:

1) Urvalet av lead-authors och coordinating lead-authors. Detta sköts helt av “Byrån” (det styrande administrativa organet) och få vet hur det går till. Det är sant att de olika staterna föreslår kandidater. Men Byrån väljer sedan bland dessa förslag, och Byrån har också rätt att själva välja in sina egna experter. Eller som Phil Jones skriver i ett av Climategate 2.0 mejlen: “Getting people we know and trust is vital.”

Donna Laframboise har visat att många av de utvalda författarna kommer från NGOs som Greenpeace och WWF – många av dem utan några akademiska kvalifikationer inom de områden de sedan skriver om.

2) När sedan de olika kapitlen skall skrivas så väljer författarna ut de vetenskapliga artiklar som skall ligga till grund för rapporterandet. Här förekommer ofta en intressekonflikt på så sätt att det finns en klar överrepresentation av författarnas egna alster och en klar underrepresentation av sådana artiklar som framför motstridande resultat. Det är absurt att IPCC-författarna sedan sitter och recenserar sina egna artiklar, och sina motståndares.

3) När sedan den första versionen av IPCC-rapporten går ut för extern granskning, så är det återigen författarna som bedömer huruvida man skall bry sig om de externa granskarnas synpunkter eller inte. Ofta avfärdas invändningar med hänvisning till den egna forskningen. Och ibland motiveras avfärdandena inte alls.

4) I den sista versionen så är det författarna som själva står för formuleringarna och denna version går inte ut till förnyad granskning av externa experter.

5) Summary for policy makers är författad av huvudförfattarna och av politrucker från FN. Det är denna sammanfattning som sedan läses av politiker och journalister. Den är i allmänhet skriven innan själva huvudrapporten är klar (dvs, man har på förhand bestämt vad man vill ha fram för resultat av vetenskapen). Det finns ofta stora diskrepanser beträffande osäkerheter och annat mellan sammanfattningen och vad som sedan står i rapporten.

McKitrick jämför också med den kritik som framförts av Inter-Academy Council (IAC). Denna kritik var diplomatiskt inlindad, men i sak mycket hård. Han konstaterar också att IPCC i stort sett helt ignorerat kritiken och de reformförslag som IAC förde fram. Och inte heller verkar det som om de FN-organ som skall övervaka IPCCs arbete är särskilt intresserade av att sköta den uppgiften. McKitrick framför själv reformförslag som i stort sett går ut på att göra granskningsprocessen lika hård som den som normalt används av vetenskapliga tidskrifter.

Tja, vad skall man säga? Efter att ha sett hur IPCC ignorerat alla reformförslag av betydelse, så är jag nog ganska pessimistisk. IPCC är i praktiken kidnappad av ett 30-tal klimatforskare och aktivister som får sköta det här helt på egen hand. De har en helt unik maktposition i forskningsvärlden och kan mer eller mindre diktera både hur klimatforskningen skall bedrivas och, indirekt, vad de politiska besluten bör vara.

Jag är nog mest böjd att hålla med Willis Eschenbach i hans kommentar till Judith Currys diskussion om IPCC: “Kill it. Put it out of its misery …”

Källor: Rapporten, FP, GWPF1, GWPF2, Eschenbach

Expressen

Ingemar Nordin

december 25, 2011   20 Comments

Allt dyrare med uppvärmning i England

Enligt moneyfacts.co.uk så är julen och vintern bekymmersam för många engelsmän.

22 % får dra ned på sina matutgifter i Jul.

30 % drar ned på sina julklappsinköp för att klara elräkningarna i sina hem.

21 % kommer att gå och lägga sig tidigare för att hålla värmen.

55 % tar på sig mer kläder inomhus.

56 % drar ned på värmen inomhus för att försöka hålla kostnaden för gas och elektricitet nere.

Nu skall vi se … visst är det väl den ”grönaste regeringen någonsin” som styr landet? Och som satsat stort på vind- och solkraft?

Ingemar Nordin

december 24, 2011   7 Comments

Växter som tar bort CO2

DN rapporterar:

Året runt-grödor av korn och vete kan minska mängden koldioxid i atmosfären – till nivåer före den industriella revolutionen, enligt brittiska forskare.

Det enda som krävs är att utveckla grödor med långa rötter som drar ned koldioxid i jorden.

Lätt som en plätt. Troligen mycket billigare än att försöka trycka ned koldioxid med högtryck (de försök som hittills gjorts i den vägen har ju bara kostat massor med pengar och har fått läggas ned), och definitivt billigare och humanare än att avveckla det moderna industri- och transportsamhället. :-)

Uppdatering: även SvD tar upp detta.

Ingemar Nordin

december 24, 2011   23 Comments

Några julhälsningar från skribenterna på TCS

Ja, vi går mot ett allt mer högteknologiskt samhälle; många önskar sig också allt mer elektronikprylar. Sidney Harris fångar allt så bra.

Vi på TCS vill alla önska alla deltagare, läsare i bakgrunden och varann en God Jul, med några allmänna lättsamheter i fredagsstil. Flera har bidragit med text och material.

Hoppas ni med braskamin eller öppen spis har laddat upp med förnybart biobränsle.

Eller ni kanske bor i stan och känner er osårbara i det moderna samhället? Elransonering har ju redan antytts via s.k. ”smarta nät”, där man kontrollerat eller okontrollerat stänger av nyttjare – ”Vadå – jag dyster?”, som det hette  i gamla MAD

Några av er ska kanske ut och resa – tänk på att det kan finnas snöhinder för bilar

eller tåg. SJ och Banverket, eller vad det heter för stunden – klarar ni sådant här ?

Tänk också på att det kan vara halt ute, och i tunnlar. Denna är i Moskva, och är speciellt lömsk.

Har man ingen snö kan man kanske roa sig på isen i mellandagarna  - denna verkar kul:

Annars kan man jobba inne, med eftersatta byggprojekt (tyvärr är YouTubevideon spärrad mot att bäddas in – använd denna länk). Verkligen en snickarmästare…

Ni får väl hjälp av alla hemma att sköta granen, och allt annat julpynt?

Slutligen – ta det lugnt med starka och halvstarka drycker – här är ett spreadsheet för Excel som kan vara till hjälp för att hålla effekten av dem på önskad nivå. Vi tycker ju alla om modellering ;-)  Dessa prognoser verkar ganska trovärdiga. Men ett litet skönhetsfel finns – effekten ska inte avklinga exponentiellt, som det är inbyggt – det bör vara linjärt – nedbrytningen av etanol går via alkoholdehydrogenas, vars mängd är hastighetsbestämmande. Kanske man kan söka forskningsmedel från AB Vin & Sprit för att förfina modellen?

Så God Jul alla TCS:are och var snälla mot varann!

december 24, 2011   17 Comments

God Jul och Gott Nytt År önskar Maggie

Hej alla underbara klimatskammare! Ännu ett år har snart gått och ännu mer resurser har dessvärre förslösats på en meningslös och rent av kontraproduktiv s.k. klimatpolitik. Låt oss hoppas att 2012 blir ett tillnyktringens år. Efter Köpenhamn, Cancún och Durban är det väl inte mer än rätt och rättvist.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Låt det bli precis så varmt som ni själva önskar er.

Varma kramar från Maggie

december 23, 2011   27 Comments

Finsk pinne till Jul

I dessa tider känns det riktigt att besöka Rovaniemi i norra Finland, där enligt uppgift tomten lär husera. En annan mycket intelligent finsk medborgare är Mauri Timonen, dendrokronolog. Han höll en klimatföreläsning vid Mensas Internationella Midsommarnattsmöte i tomtens hemtrakter i somras. Han utmanar Michael Mann och IPCC´s hockeyklubba med en egen bild av klimatet. Ja. egen, den liknar i mycket IPCC´s första graf över klimatet från sin första rapport.  Jag rekommenderar varmt någon av hans informativa bildspel som man kan ladda ner via denna sida, den senaste heter ”Dendrochronology highlights. Climate lesson at Mensa International Midnight Sun Meeting”. Det finns även en liknande föreläsning med namnet ”climate250.pdf” som hölls under trädringarnas internationella möte i Finland sommaren 2010. Jag har en svaghet för finsk sisu.  Ovan ser ni hans finska pinne VS M&B Hockeystick tagen från det senare bildspelet. Hoppas att deras arbeten ger ringar på vattnet. Under en expedition utmed norra Sibirien 1994 tog jag med mig hem ett antal bitar av drivved av lärkträd  från Sibirien. De har en fantastisk sidenartad yta och just idag när jag sökte efter vår julgransfot dök nedanstående ”fot” eller jag menar rot upp som jag genast ”fotat” för att illustrera ett flertal klimatrelaterade frågor (varnar känsliga läsare för dåliga ordvitsar).  Finnar och ryssar står ofta med ”fötterna på jorden” i klimatfrågor.

I alla händelser så verkar Mann, Bradley, Jones och många andra IPCC-dendrokronologer ha fått sina lärkträd från Jamal om ”bakfoten”. Manns ”trick” att lägga på avlästa temperaturdata på proxydata var ett strålande konststycke, men kan straffa sig snabbare än vad de tänkt sig, se denna video. I Finland finns en fantastisk serie av äldre sjödränkta tallstockar som kan berätta om gamla tider. Tillväxtringarna hos de nordskandinaviska träden visar på en utplaning och långsam minskning kring mitten av förra seklet, ni vet där kurvan slakade och Mann la på termometerdata, de finska tallarna följer snarare solaktiviteten. De finska forskarna vill liksom inte foga sig till konsensus och insisterar på att avläsa resultaten med integritet, månne de ”hava tomtar på loftet”. Nyligen publicerade de en artikel som kopplar klimatet till solaktivitet. Timonen säger i dendro-föreläsningen att:

Vi har funnit en intressant cykel på ungefär 80–95 år i den superlånga finska kronologin för tallar vid trädgränsen. Men våglängdsanalyser visar på att den inte är konstant, den har hoppat upp och ner under de senaste 600 åren och under andra perioder. Om denna cykel stämmer är det möjligt att prognostisera det framtida naturliga klimatvariationerna. Klimatet kan följa den orange kurvan. Men här tar vi inte hänsyn till någon inverkan av människan.

Deras råd är, inga politiska beslut avseende klimatet skall göras på kortare sikt än hundraårsserier. Kanske kan vi se fram emot en riktigt kall period under mitten av detta sekel, hur förbereder sig politiker för detta? ”Tomtarna” i regeringskansliet har väl pensionerat sig då, men kanske måste de redan inom de närmsta tio åren ”gran”ska sin politik. Att ”fälla” regeringen lär ju inte hjälpa ett ”barr”.  Men om nu finnarna tror att denna värmeperiod går i ”träda” så lär väl det gamla hotet om en ny istid tas upp på nytt, allt går i cykler. Kanske kommer till och med den gamla vanliga visan besannas, att julen varar ända in till Påska. Men det är inte sant, men de är inte sant.

GOD JUL

 

 

december 23, 2011   34 Comments