Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — februari 2012

Intet nytt under solen

Min favoritkonstnär Hieronymus Bosch (ca 1450-1516) var en skarp iakttagare av livets skeenden, naturens gång och den lilla människans villkor under den då allsmäktiga katolska kyrkan. Kolla speciellt detaljer i den stora nedladdningsbara versionen av The Garden of Earthly Delights, för en upplevelse utöver det vanliga. Konstigt att han inte blev bränd på bål. En helt unik skapare, som var många 100 år före sin tid.

(Update 1 mars – den nedladdningsbara stora versionen är på 95 MB och kan vara problematisk för många webbläsare – prova istället att gå via denna sida (som också beskriver målningen i detalj) klicka sen på bilden, och sen högerklicka och gör Save As/Spara Som, och titta på den separat med lämplig läsare, ex Photoshop)

Bilden ovan (klicka för något större version) visar ”bondfångeri” för ca 500 år sedan. Exakt samma företeelse finns i ju än dag på gågatorna i våra större städer, men det har sedan 1500-talet tillkommit många nya ”affärsidéer”.

Jag läste just om dessa gossar, med PK-verksamhet i tiden. De vill sälja ”negativa [koldioxid]utsläppsrätter” – genom att låta ”miljömedvetna” företag via deras förmedling pumpa ner koldioxid i underjorden.

Och folk kanske går på detta strunt? I alla fall gjorde redaktören för sagda webbsida det. Jag tror dock inte ”affärsidén” håller några 500 år, kanske ett par månader på sin höjd. Men det kanske räcker.

februari 29, 2012   37 Comments

SVT:s overkliga ”vetenskapsredaktion” – Propagandamaskinen på SVT – del IV

Signaturen ”Karin” tipsade mig här på TCS via en kommentar i går åter om eländet. Jag har redan skrivit tre gånger om samma ämne här på TCS (härhär och här).  Man konstaterar att det inte ha blivit någon förändring till det bättre över åren. Man kan bara sucka över den djupa okunskap och sjuka attityd som härskar på SVT - och över att de får fortsätta utan minsta reaktion från vad som en gång hette Granskningsnämnden. Dess enda funktion tycks vara att försvara det politiskt korrekta – behandling av anmälda inslag är bevisligen bara ett spel för galleriet.

Samtidigt som jag skrev detta ramlade inbetalningskortet till Radiotjänst i Kiruna ner i brevlådan - där man tryckt upp denna självironi – för det är väl det som det är tänkt att vara?

Speciellt Vetenskapsredaktionen, som borde syssla med objektiv granskning av och upplysning om vetenskapliga frågor är i mina ögon bara en lekstuga för Miljöpartister och Kommunister,  med politisk agenda.  Glöm detta med opartiskhet i sändningsavtalet - det är ju bevisligen bara ett dåligt skämt. Dessutom är den ende med någon form av vetenskaplig utbildning på SVT:s vetenskapsredaktion betecknande nog också känd som en av grundarna av den svenska grenen av den vänsterextremistiska grupperingen Attac. Övriga verkar inte ha någon relevant bakgrund överhuvudtaget inom vare sig naturvetenskap eller medicin, mer än att något PK-sinnat universitet i tiden utnämnt någon av dem till hedersdoktor. Undrar förresten om någon på Örebro Universitet skulle vilja bli undersökt eller opererad av hedersdoktorn i medicin,  Göran Persson?…

Jag är inte klar över om alla tokerier på SVT:s webbsida funnit sin väg in i Rapport eller Aktuellt, eller de så kallade vetenskapsprogrammen på SVT, men tänkte ta upp några.

Till att börja baxnade jag i går över referatet på SVT-sidan om urtidens små hästar, och var tvungen att kolla upp om de anställt någon tonåring att prya på redaktionen. Men det var ju inte så. Han var på riktigt.

”…Amerikanska forskare under ledning av Ross Secord har studerat ett urtida häst-fossil från Wyoming i västra USA. Fossilet är från en tid 55 miljoner år tillbaka, då klimatet på jorden var betydligt varmare än idag… …Sifrhippus är den tidigaste kända hästarten. Den levde under en tid på jorden då uppvärmingen var avsevärd, på grund av ansamlingar (?) av koldioxid i jordens atmosfär. Den globala uppvärmningen tros ha varit mellan 10 och 20 grader. Nu tror forskarna att den här upptäckten kan säga något också om hur djurarter på jorden kan komma att påverkas av de klimatförändringar som nu sker…”  [min kursivering och mitt frågetecken - tror han verkligen att det är bara koldioxiden som styr Jordens temperatur - och att den "ansamlas", och att mindre än en hundradels grads global temperaturförändring per år skulle märkas i evolutionen ?]

Om vetenskapen som refereras till kan man också undra. Men det hjälper väl i dag att på något sätt väva in koldioxid och uppvärmning när man söker forskningsmedel.  Det finns ju ändå andra mekanismer som styr organismers storlek, evolution och anpassning än bara den allt heligare temperaturen.

Just hästarnas utveckling och denna artikel har också i dagarna tidigare diskuterats på TCS, i denna länk (se slutet av kommentarerna)

Sen är det bara att plocka i SVT:s arkiv - allt som har med klimat att göra är på samma sätt färgat av AGW-tänkande, centrerat runt koldioxiden och med försök till förlöjligande av dem som inte tror på detta. Något annat finner Du bara inte.

(OBS – tyvärr fungerade inte länk-klippa/klistra i listan nedan, men Du kan hitta originalet här)

 • 2012-02-26 Klimat bakom neandertalarnas fall?
 • 2012-02-23 Klimatet skapar fästingrekord
 • 2012-02-20 ”Klimatförnekarna förvirrar”
 • 2012-02-18 Forskarnas lösningar på mat- och klimatproblemen
 • 2012-02-19 Klimatförändringarna höjer matpriser
 • 2012-02-16 Vetenskapen under hot
 • 2012-01-23 Fiskarna på väg att bli galna
 • 2012-01-20 Fjärilarna söker sig norrut
 • 2012-01-16 Hänger inte med klimatförändringarna
 • 2012-01-14 Fokusera på metan och svart kol nu

Ovanstående var bara i år. Här är lite axplock (Cherry picking ;-) ) från tidigare

 • 2011-12-12 ”Durbanpaketet” räddar inte klimatet
 • 2011-12-11 Klimatplan antogs på övertid
 • 2011-12-09 120 länder beredda skriva avtal
 • 2011-12-09 USA väcker hopp på klimatmöte
 • 2011-11-30 Uppvärmningens onda cirkel
 • 2011-11-28 ”Extremvädret orsakas av klimatförändringarna”
 • 2011-11-26 Torka, svält och dränkta länder om världen ger upp 2-gradersmålet
 • 2011-11-26 3,5 grader är det nya klimatmålet
 • 2011-11-09 Världens första minusutsläpp
 • 2011-11-08 Rekordstora utsläpp oroar forskare
 • 2011-11-05 Rekordutsläpp av växthusgaser
 • 2011-11-05 Klimatförändringarna flyttar träd
 • 2011-11-04 Haven påverkas minst lika snabbt
 • 2011-11-01 För varmt vatten flyttar undervattensfloran
 • 2011-11-05 Istidsdjurens öde utrett
 • 2011-10-30 Samtidig uppvärmning av halvkloten

Och så vidare – arkivet på webbsidan tog slut.

Och vi kan fortsätta med SVT Play – där hittar vi helt oemotsagda intervjuer med James Hansen (bara häromveckan här, och här och här) där han får prata bottenlöst strunt om bl.a. att skeptiker är finansierade av oljeindustrin, med Johan Rockström och Anders Wijkman (bokreklam) och i många fler inslag, samt med den bortgångne Stephen Schneider i full frihet i tre delar (del 1 här) etc etc.

En egen ”undersökning” om klimatforskares tro  gjorde man -visst – känns siffran 97% igen?

Och givetvis en egen site – Ställ om ! Med intervjuer med allehanda förståsigpåare, bland dem också Christian Azar – med egen klimatmodell, och lite annat - för att ”demokratisera forskningen” (!). Jezuz, vilket trams.

Någon som tycker SVT har balans och rimlig bakgrundskunskap i sin rapportering?

Någon som tycker att att SVT ett oberoende och obundet medium med integritet, som de själva hävdar?

Någon som tycker att SVT:s verksamhet är fördummande istället för upplysande?

Ack, ja – och jag har ännu inte hunnit med SR och företeelser där som exempelvis Klotet - det får väl bli en annan gång. Förutom detta, så är SR dock väsentligt bättre när det gäller objektivitet och opartiskhet, speciellt lokalradion ute i landet.

februari 29, 2012   84 Comments

Pacific Institute distanserar sig från Gleick

Vem kunde ana att denna historia skulle leva vidare så länge? Jag kallade affären för ett ”smutskastningsförsök med töntstämpel” . Och det är just vad det är. Töntigt. Men affären lever vidare, bl.a. därför att bloggar som DeSmogBlog, men även en del mer seriösa stormedia, har försökt rättfärdiga Peter Gleicks ohederliga försök att sätta dit skeptiker i allmänhet och The Heartland Institute i synnerhet. Gelick insåg dock att hans personliga ”moral” (ändamålet att bekämpa alla skeptiker helgar medlen) kanske inte skulle hålla för en närmare granskning av en etiknämnd, så han avgick som ordförande för the ”Ethics Task Force for Scientific Ethics” i American Geophysical Union.

Men Gleick var också i ledningen för Pacific Institute – ett av alla dessa forskningsinstitut som lever högt på att trumpeta ut klimatalarmism. På Climate Audit har man noterat att det skett små förändringar i hur institutet ser på denna ”Fakegate”. I den första kommentaren på Pacific Institutes hemsida sades det morskt:

“Dr. Gleick has been and continues to be an integral part of our team” (21 feb)

Sedan ändrades det till:

“Neither the board nor the staff of the Pacific Institute knew of, played any role in, or condones these events” (22 feb)

och nu heter det:

”The Board of Directors of the Pacific Institute is deeply concerned regarding recent events involving its president, Dr. Peter Gleick, and has hired an independent firm to review the allegations. The Board has agreed to Dr. Gleick’s request for a temporary leave of absence. Following a distinguished career in energy and environmental policy, Elena Schmid has been appointed as the Acting Executive Director. The Pacific Institute will continue in its vital mission to advance environmental protection, economic development, and social equity.”

Det låter som att man distanserar sig mer och mer.

Det finns för övrigt en mycket välskriven summering av hela ”Fakegate-affären” av Pen Pile på Spiked-on-line. Myten om att klimatskepticismen skulle vara en välfinansierad konspiration mot ”vetenskapen”, såsom Gleick alltid hävdat, visar sig vara just en myt som han och hans gelikar använt för att smutskasta alla kritiker till klimatalarmismen.

Ingemar Nordin

februari 28, 2012   9 Comments

Klimatmodellerna och verkligheten

I flera inlägg har jag kritiserat klimatmodellerna för att vara otillförlitliga. Det är politiker som via styrda forskningsmedel kontrollerat forskningen om dessa modeller. Resultaten lider av ”funding bias” dvs när de som får pengarna vet vilket resultat beställaren önskar sig snedvrids resultaten. Klimathoten handlar mest om politisk makt och mycket lite om vetenskap. Läs denna artikel från Vänsterpartiet (f.d. Kommunisterna) så framgår detta tydligt. De lanserar sig som ”nya klimatpartiet”.  Frågan är om man ska skratta eller gråta? George Orwell hade rätt i sina böcker ändå.  

Dr David Evans  har gjort en sammanställning [länk, pdf-fil] av hur dåliga klimatmodellerna egentligen är. Nedan en kort sammanfattning av Evans artikel.

Evans har enkelt jämfört klimatmodellers prognoser med verkligheten. Föga överraskande kommer Evans fram till att modellerna överskattar den globala uppvärmningen rejält. Den positiva återkopplingen som modellerna antar existerar helt enkelt inte.

Enligt IPCC:s klimatmodeller:

Figuren ovan visar hur klimatmodellerna påstår att växthuseffekten från CO2 kommer att förstärkas tre gånger.

Enligt skeptikerna:

Skeptikerna påstår också att växthuseffekten från CO2 leder till en temperaturökning om ca en grad vid en fördubbling av CO2-halt men att den positiva återkopplingen saknas och iställer är negativ.  Istället för tre graders ökning av temperaturen blir det bara 0.6 grader.

Vetenskapliga konflikten mellan klimathotare och skeptiker handlar inte om koldioxidens direkta påverkan via växthuseffekten utan återkopplingarna. I gammelmedia förtigs detta nästan alltid. 

1. Lufttemperaturen

En av de tidigaste prognoserna av globala lufttemperaturen gjordes av Hansen 1988.

Den svarta kurvan är verkligheten och den är långt under Hansens oranga modellprognos.

IPCC kom 1990 ut med den första rapporten. Figuren nedan visar prognosen på globala temperaturen och den svarta kurvan är verkligheten.

 

 IPCC har haft fel och fortsätter att överskatta globala temperaturen i sina prognoser.

2. Havstemperaturen

Haven innehåller det mesta av värmen i klimatsystemet. Vi har endast lyckats mäta havstemperaturerna bra sen 2003 då Argobojarna driftsattes. De ligger och driver i havet och dyker då och då ner till 2000 meters djup samtidigt som data insamlas. När de kommer upp till ytan sänds data via satellit till en central. (Min anm. Den som googlar lite på Argo Buoys kan finna exakta positioner och aktuella insamla data)

Verkliga havstemperaturen (svart) har inte ändrats sig mycket sen mätningarna startade medan modellerna förspår en ökning (orange).

3. Hotspot

Hotspot kan väl översättas med varmt område. Det är så att klimatmodellerna säger att atmosfären temperaturmässigt ska uppträda på ett visst sätt på höjd runt ekvatorn. Den varma och fuktiga luften närmast marken kommer att stiga och höja temperaturen på hög höjd. Frånvaron av detta indikerar att den positiva återkopplingen saknas och modellerna har fel.

Den västra figuren visar verkligheten och den högra klimatmodellernas prognoser. Rött anger varmt och blått kallt. På horisontella axeln är latituden från 75 grader norr till 75 grader syd och vertikala axeln anger höjden i km. Återigen så finns det en stor skillnad mellan verkligheten och modellerna.

4. Utgående strålning

Klimatmodellerna säger att när jordytan värms så kommer mindre värme att stråla ut i rymden. Enligt modellerna så ökar vattenångan i atmosfären och vattenånga är en växthusgas som fångar värmen.

 

Den första grafen är uppmätta data från ERBE satelliten och övriga data från olika klimatmodeller. ERBE-satelliten visar att mer värme strålar ut från jorden när jordytan blir varmare. Modellerna har återigen fel.

Sammanfattning

1. Klimatmodellerna är fundamentalt felaktiga. Den trefaldiga positiva återkopplingen existerar inte.

2. Klimatmodellerna överskattar temperaturhöjningen på grund av koldioxidutsläpp minst med en faktor tre.

Skeptikernas syn är i linje med uppmätta data.

Några politiska synpunkter

Alla data ovan från verkligheten är publika. Ändå hör vi sällan från politiker och gammelmedia om att verklighet och IPCC:s modeller skiljer sig åt. Varför? Som tidigare sagts ovan, debatten är politisk och handlar om makt, inte vetenskap och sanning.

 

februari 28, 2012   115 Comments

Lars Bern på Newsmill

Framtidsforskning bedrivs ofta av politiska aktivister. Syftet glider snabbt iväg från att seriöst försöka förutse verkliga framtider utifrån väl grundade vetenskapliga hypoteser, till att bli ett instrument för att mobilisera en opinion för en bestämd politisk agenda.

Läs och kommentera Lars Berns artikel på Newsmill.

 

februari 27, 2012   9 Comments

En stor dag för de skeptiska klimatbloggarna

Som ni kanske redan läst här på TCS, så blev det storslam för våra duktiga kollegor runt om i världen. Speciellt gläds man åt WUWT, som fick två utmärkelser, som också framgår av bilden ovan. I går kom också i WUWT en ”Must Read” för alla, vars början illustreras ovan. Den finns även som PDF. En mycket klar beskrivning av vad AGW-sakfrågan gäller, och vad utfallet nu och tidigare pekar på. Tänk om våra miljöjournalister kunde ta detta till sig.

februari 27, 2012   18 Comments

Hur kunde det gå så snett?

Bilden är lånad från ett av Tim Ball’s ytterst läsvärda två historiska tillbakablickskapitel i den annars mycket ojämna boken ”Slaying the Sky Dragon” och Ball’s inlägg på egen blogg häromdagen. Den visar ett förmöte i samband med processen att bilda IPCC, och några nyckelpersoner i detta.

Vi ser Tom Wigley, som efterträdde Hubert Lamb vid CRU, mannen bakom modern klimatologi. Lamb skrev i sin autobiografi om bildandet av CRU:

 • …”the first and greatest need was to establish the facts of the past record of the natural climate in times before any side effects of human activities could well be important.”

Lamb uttryckte tidigt, men inlindat, sitt tvivel på IPCC-processen, och sin efterträdare Wigley (fysiker i grunden, liksom många andra i branschen):

 • ”Since my retirement from the directorship of the CRU there have been changes there and in the direction of my own efforts. Professor Tom Wigley was chiefly interested in the prospect of world climates being changed as a result of human activities, primarily through the burning of wood, coal, oil and gas… (p.249)”

Wigley efterträddes sedan av Phil Jones. Jag minns jag hade blogginläggsutbyte någonstans med Wigley (men insåg inte vem han var) kort före Klimatseminariemötet på KTH hösten 2006 - han var extremt fientlig och irriterad över att det skulle bli av och varnade folk för att åka till detta troligen första större ”skeptikermöte”.  Jones var för övrigt inbjuden, men tackade nej med motivering att han skulle genomgå en operation vid denna tid. Ingen annan från CRU ville heller ställa upp.

Som sagt – Tim Ball’s kapitel i boken och hans blogginlägg ovan är ytterst läsvärda om man vill tränga in i de skeenden som ligger bakom bl.a. politiseringen av vetenskapen, Climategate, och de vetenskapliga akademiernas bankrutt.

Jag ångrar också djupt att jag inte bjöd in Ball som föreläsare till KTH 2006 – han ville komma, men jag kunde inte erbjuda honom resepengar. Med facit i hand hade han platsat mycket bättre än flera andra.

 

 

februari 27, 2012   20 Comments

Lite egendomligheter ur veckans klimatnyheter

Ja, det finns många sätt att njuta av vårsolen. Att skydda glaciärer mot avsmältning genom att blockera solstrålning kan ju vara ett sätt – men hur är det med backradiation i detta fall ? ;-)   TCS i helgen dominerades ju av diskussioner om energiutbyte mellan varma och kalla kroppar…

Hursomhelst – det finns faktiskt en företeelse som heter Veckans Klimatnyheter. Det är PR-firman Westander som tydligen fått detta outsourcinguppdrag från Naturvårdsverket – som hade ett nästan identiskt upplägg tidigare. Undrar dock vem som betalar? Troligen Du själv, via skattsedeln.

Vill man prenumera på eMailutskicket går det dock bra att anmäla sig här.  Förvänta Dig dock inte någon form av nyheter som ifrågasätter något som helst i AGW-paketet.  Förvänta Dig inte heller att de tar in tips – eller rättar felaktigheter. I övrigt verkar man göra ett ambitiöst jobb att hitta AGW-stöd och AGW-tänkande i alla våra media. Mycket av detta är dock så overkligt att det blir intressant.

Några axplock:

Mer förnybart med ersättning för biogas

Inför regeringens interna förhandlingar för vårbudgeten uppmanar Lantbrukarnas riksförbund och Energigas Sverige, regeringen att överväga ett införande av en metanreduceringsersättning på 20 öre/kWh till lantbrukare med biogasproduktion på gården.

– Enligt Energimyndighetens egen utredning ger gödselbaserad biogas en minskning av utsläppen av växthusgaser med 185 procent. Den minskar med andra ord utsläppen nära två gånger, säger Anders Mathiasson, vd för branschorganisationen Energigas Sverige.

Läs mer på LRF:s webbplats  

(ger mig associationer till dessa korvar med mer än 100% kött)

I Veckans klimatnyheter  finns också tips om ett möte anordnat av länsstyrelsen i Stockholm: ”Så påverkas vår hälsa av klimatförändringarna ”  (8 mars, tydligen öppet för allmänheten)

 • ”Stockholms län blir varmare och blötare, regionen växer och fler människor ska få plats. Hur kommer ett varmare och blötare klimat att påverka oss framöver – pollen, värmeböljor, mögel? Kan Stockholm verkligen bli så varmt att folk dör? Är fästingarna på frammarsch? Vad kan vi göra för att skydda oss? Blir det svalare med gröna tak och väggar? ”

Sten Bergström och Johan Rockström – vad har ni nu tutat i dem? 

Tänk också – om 100 år kan Du inte längre äta skaldjur, om man ska tolka vad Miljöaktuellt skriver

Vad tycks om denna då?

Forskarnas lösningar på mat- och klimatproblemen

 • I veckan presenterades forskningsresultat som visar hur vi kan dubbla världens tillgång på mat under de kommande 50 åren – samtidigt som vi halverar vår påverkan på klimat och miljö, rapporterar SVT Vetenskap.
 • Resultaten utgår bland annat från en studie som publicerats i Nature och som tagits fram i ett internationellt forskningssamarbete där bland annat Stockholm Environment Institute ingår. Nu har forskarna tagit steget vidare och tittat mer exakt på hur mycket kalorier som kan produceras i olika områden världen över.

Läs artikeln på SVT:s webbplats

Och slutligen en länk av intresse, som jag hittade då jag följde en annan i utskicket. Sveriges Kemiingenjörer och andra intressenter har en webbtidning benämnd Chemicalnet. Där finns följande artikel –  ”Hårdare krav på klimatneutralt” .

Jag kan bara sucka över alltihopa – på något sätt har det till och med i vissa akademiska kretsar blivit ekvivalens mellan ”klimatpåverkan” och ”energiförbrukning” - men i viss mån har man nu tydligen tänkt sig att rensa upp i träsket. Artikeln börjar: 

”Kraven på att få använda ord som ”klimatkompensation” och ”förnybar energi” i marknadsföring ska skärpas. En ISO-standard förtydligar nu begreppen.

Den globala uppvärmningen har påverkat företagens marknadsföring. Ord som ”klimatkompensation” och ”förnybar energi” har blivit allt vanligare under det senaste decenniet.

En ny ISO-standard förtydligar begreppen. Kraven på bevis blir hårdare. SIS, Swedish Standards Institute, har deltagit i det internationella arbetet”…

JA, VI LEVER I INTRESSANTA TIDER …

 

februari 26, 2012   49 Comments

Obesvarat brev till ordföranden i Royal Society

Quote of the Week: (- från förra veckans TWTW – se www.sepp.org)
 
 • ”…it is an established rule of the Society, to which they will always adhere, never to give their opinion as a Body upon any subject either of Nature or Art, that comes before them.”

The ‘advertisement’ to The Philosophical Transactions, 1753 – on establishing the Royal Society [H/t Andrew Montford]

Mot detta bakgrundscitat och refererande till Ingemar’s inlägg för en vecka sedan är det märkligt att bevittna det nutida förfallet av denna ärevördiga institution. Jag återger nedanstående brev i svensk översättning med tillstånd av professor Brice Bosnich, en framstående pensionerad kemist och Fellow i Royal Society.  Han skickade det till Paul Nurse när denne valts till president för RS år 2010.  Nurse svarade aldrig.

(Originalbrevet, med ett hundratal kommentarer finns annars här – eventuella feltolkningar, förtydliganden och klantigt oflyt vid översättningen får lastas mig själv och Google Translate. Bosnich’s originaltext är givetvis mer njutbar, och man förstår om Nurse blev svarslös)

Käre Professor Nurse

Jag är professor emeritus i kemi vid universitetet i Chicago.  Jag är också invald medlem (Fellow) i Royal Society.  Först, låt mig gratulera dig till ordförandeposten.  Du kommer att leva i intressanta tider, det är jag säker på.

Även om jag inte vill inkräkta på din tid, känner jag mig tvungen att fästa din uppmärksamhet på en mycket allvarlig fråga som rör till Royal Societys syn på frågan om mänsklig global uppvärmning (AGW).  Från och med ordförandeskapet för Bob May och vidare under av Martin Rees har RS stött idén om katastrofal AGW, och har tillsammans med andra akademier uppmanat regeringar att vidta drastiska åtgärder för att minska atmosfäriska CO2-koncentrationen, och vid upprepade tillfällen agerat som ett propagandaorgan för saken [1].  Ingen protesterar mot att enskilda medlemmar har den uppfattning de vill i denna fråga, politisk eller vetenskaplig, men jag tror att RS bör vara mycket försiktigt i sina allmänna uttalanden.  RS bör, enligt min uppfattning avstå att ta öppet politiska eller sakstödjande positioner.  Försiktiga, balanserade och initierade vetenskapliga argument ska istället presenteras, och de politiska implikationerna lämnas till politikerna.

Om man går till RS webbplats finner man en speciellt dålig, på sina ställen felaktig, argumentation för katastrofal AGW, [2].  Det finns också en mycket spekulativ rapport om havsförsurning via CO2, [3], som tycks vara baserad på ett enda arbete, [4], som påstår sig kunna beräkna förändringen i havets pH från 1750 till nutid!  Resultatet var 0.1 pH-enhet!  På grundval av detta beskriver man sen alla tänkbara katastrofer.  RS hemsida drar också fram ett arbete om AGW och krympande får på St Kilda [5]!  Och så har vi var det Bob May som ger en AGW föreläsning med den gediget misskrediterade, [6], ”hockey stick”-grafen som bakgrundsfond.  Jag skulle kunna fortsätta.

Hur denna situation uppstått måste bli spekulation från min sida.  Sannolikt har en grupp mer sakfrågeengagerade medlemmar övertalat sällskapet att ta ställning till AGW, medan den mindre insatta majoriteten förblivit obehagligt tyst.  Vidare fruktar jag att sällskapet kan ha beslutat att det var fördelaktigt att ansluta sin ståndpunkt till den sittande regeringens.  Jag hoppas att så inte är fallet.
Även om jag inte är klimatvetenskapare, är jag tillräckligt insatt i klimatforskningslitteraturen för att kunna bedöma sakfrågorna korrekt.  Min slutsats är att basen för påståenden om att katastrofal uppvärmning orsakad av människans fossilförbränning är mycket svag (se till exempel [7]).  Låt mig exemplifiera frågan, och ber om ursäkt om du redan är bekant med materialet som följer.

1. Efter den (Globala) medeltida värmeperioden gick Jorden in i Lilla istiden.  Sedan slutet av denna (ca 1850) har Jorden har värmts intermittent.  Den faktiska storleken av denna uppvärmning är kontroversiell av mättekniska och andra skäl.  För yttemperatur registrerad av termometermätningar är storleksordningen troligen mindre än vad som rapporterats [8].  Det finns dock inget tvivel om att ytnära uppvärmning har inträffat, [9] [12].

2. Fördubbling av koncentrationen av atmosfäriskt CO2, som beräknas uppträda vid slutet av detta århundrade, kommer att leda till en ökning i temperatur av ca 1 grad C från CO2 via dess växthuseffekt.  Det finns ingen oenighet här.  Ingen har hävdat att en 1 grad C ”forcing” skulle vara katastrofal.

3. För att komma till de 2 till 4 eller fler grader C temperaturökning till 2100 som hävdas av IPCC, måste man åberopa stora positiva återkopplingar.  För fallet med återkopplingen från vattenånga, som ett exempel, skulle den ursprungliga (CO2 inducerade) uppvärmningen generera en ökning i atmosfärisk vattenånga, en växthusgas, vilken i sig kommer att öka temperaturen, som i sin tur skulle skapa mer vattenånga och så vidare.  Det finns andra återkopplingar, främst moln, som tillsammans med vattenånga står för ca 90% av växthuseffekten.  I motsats till vad RS webbplats hävdar, observerades ingen (modellförväntad) övre atmosfärssignatur för feedback via vattenånga under den senaste uppvärmningen.  Återkopplingen från moln är också dåligt förstådd, som bekräftas av IPCC.  Det finns emellertid samlade bevis som antyder att den totala återkopplingen från alla samlade källor är noll eller möjligen negativ (se ex, [10]).  Indikationerna för negativ återkoppling är betydligt mer övertygande än IPCC-påståendet att den skulle vara stor och positiv.

4. IPPC’s argumentation för AGW [via CO2] bottnar i att de inte tycker de kan finna något annat som kan ha orsakat den senaste tidens uppvärmning, samt att modeller kan återskapa uppvärmningen.  Denna modellsamstämmighet uppnås genom att införa en godtycklig påverkan av aerosoler i modellerna.  Samma modeller misslyckas att förutse de senaste 12 åren konstanta globala temperatur.

5. Slutligen finns det en utmärkt korrelation mellan exempelvis amerikanska portokostnader sedan 1900 och den globala temperaturen, [11].  Således säger påståenden som att AGW är ansvarigt för de krympande fåren St Kilda eller den försvinnande snön på Kilimanjaro eller andra alarmerande uttalanden inget om att orsaken till uppvärmningen är mänsklig.  Detta borde vara uppenbart för medlemmar i Royal Society, varav många trots detta har använt sådana korrelationer för att stödja förekomsten av katastrofal AGW.

Argumenten för katastrofala uppvärmningen vilar enbart på tecknet och storleken av återkopplingar i modellberäkningar.  Som ofta sagts: ”Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis”.  Potentialen för katastrofal AGW är ett extraordinärt påstående, men det har inte övertygande bevisning.  Samtidigt som AGW-frågan har politiserats parallellt med attityd och beteende hos vissa klimatforskare har vetenskapens rykte och de institutioner som stöder den lidit.  Om också katastrofal AGW skulle visa sig ansluta sig till trista parad av falska och överdrivna larm som varit skulle konsekvenserna för vetenskap och samhälle vara allvarliga. Det kan ta lång tid innan vetenskapens rykte återställs.  Det är därför absolut nödvändigt för samfundet RS att hålla sig borta från politiken och sin förkunnelse av AGW, eller någon annan vetenskapsbaserad fråga, oavsett hur lockande det kan framstå.

Nedan följer det inledande stycket i ett gemensamt uttalande (2005) från flera akademier inklusive RS och NAS.  Detta uttalande uppmanar regeringar att vidta åtgärder mot AGW.  Jag har granskat det för saklighet och balans (se kommentarer inom parentes).  Detta har gjorts för att illustrera den oro och frustration som jag är övertygad om att många Fellows känner när de läser nedanstående officiella uttalanden från sin ledning.

”Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i att förstå ett system så komplext som världens klimat (sant, klimatforskningen är i sin linda).  Men det finns nu starka bevis för att stora global uppvärmning sker (är ca 0.7 grader C under 150 år något bevis?).  Bevisen kommer från direkta mätningar av stigande yttemperaturer i luften (ingen uppvärmning har skett under de senaste 12 åren och den senaste graden av uppvärmning är ungefär samma som den under perioden 1920 till 1940 då halten växthusgaser ökade långsammare, [12]) och i havet (ingen uppvärmning har skett under 8 år [13] och havstemperaturer har gått upp och ner i minst 50 år [14]), och från fenomen som ökning av havsnivån (Ingen signifikant förändring i graden av ökning av havsnivån har skett under minst 100 år, [15]), glaciärer drar sig tillbaka (Glaciärer har retirerat och en återbildats sedan lilla istiden [16], och det finns inget övertygande bevis som tyder på att avsmältningen accelererar), och förändringar på många fysiska och biologiska system (vilka då, fåren på St Kilda?).  Det är troligt att merparten av den uppvärmning man sett under de senaste decennierna kan tillskrivas mänskliga aktiviteter [IPCC 2001] (se ovan för detta ”bevis”).  Denna uppvärmning har redan lett till förändringar i jordens klimat (klimat definieras som mer än 30 års vädermönster, så vad försöker de säga – skulle dessa 0.7 grader C eller så vara ett tecken på klimatförändringar?).”


På samma sätt är det senaste uttalandet från Royal Society, tillsammans med Met Office och NERC, fyllt med vilseledande och felaktiga påståenden, [17].

Slutligen noterar jag att samfundet entusiastiskt har ställt sig bakom de centrala rekommendationerna i Sternrapporten [18].  Som påpekas av William Nordhaus, ”bör Sterns rapport läsas främst som ett dokument som är av politisk natur och har påverkansarbete som sitt syfte”.  Dessutom visar Nordhaus på ett övertygande exempel där Stern inte har fått ekonomiska antaganden rätt, speciellt om den avgörande frågan om ekonomisk ”diskontering”, [19].  När Nordhaus argument placeras i ett större sammanhang som i [20], där det noteras att när ”Prudential handicap” överges för ”försiktighetsprincipen” finns det inga vägledande kriterier för att göra en hopplöst dyr resa i den ändlösa jakten på en värld med noll risk.  En nyligen gjord bedömning av dessa frågor pekar på recept för att hantera klimatförändringar, oavsett anledning, som drastiskt skiljer sig från den som förespråkas av IPCC, Stern och av Royal Society [21].  Dessa och andra samhällsvetenskapliga studier visar att det vore klokt om uttalanden från samfundet RS höll sig strikt inom ramen för (fysisk) vetenskap.

Jag avslutar med ett citat från Atte Korhola, professor i Environmental Change vid Helsingfors universitet:

”När senare generationer studerar området klimatforskning, kommer de att klassificera början av det tjugoförsta århundradet som ett pinsamt kapitel i vetenskapens historia.  De kommer att undra om vår tid och använda skeendena som en varning för hur grundläggande värderingar och kriterier för vetenskap föll i glömska, då den egentliga forskningen inom ämnet klimatförändringar förvandlades till en politisk och social lekplats.”

Detta brev sänds till Martin Rees och John Pethica.  Jag skulle vara tacksam om du vidarebefordrar det till medlemmarna i rådet.

Med vänliga hälsningar,

Brice Bosnich

Citat:
[1] http://royalsociety.org/News.aspx?id=1331&terms=global+warming
,
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2006/09/19/LettertoNick.pdf
[2]
http://royalsociety.org/Report_WF.aspx?pageid=8030&terms=global+warming
[3]
http://royalsociety.org/Report_WF.aspx?pageid=9633&terms=ocean+acidification
[4]
http://pangea.stanford.edu/research/Oceans/GES205/Caldeira_Science_Anthropogenic%20Carbon%20and%20ocean%20pH.pdf
[5]
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5939/464
[6]
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/WegmanReport.pdf
[7]
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=84462e2d-6bff-4983-a574-31f5ae8e8a42
[8]
http://icecap.us/images/uploads/MM.JGR07-background.pdf
[9]
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Apr_10.gif
[10]
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.0581.pdf
[11]
http://joannenova.com.au//globalwarming/graphs/us_post_causes_global_warming.jpg
[12]
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/nhshgl.gif
[13]
http://pielkeclimatesci.files.wordpress.com/2010/04/figure.jpg?w=450&h=357
[14]
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content55-07.png
[15]
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/images/CSIRO_GMSL_figure.jpg , http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL038720.shtml
[16]
http://moef.nic.in/downloads/public-information/MoEF%20Discussion%20Paper%20_him.pdf
[17]
http://royalsociety.org/Report_WF.aspx?pageid=4294969087&terms=climate+change
[18]
http://royalsociety.org/News.aspx?id=1471&terms=stern+review
[19] länken är för lång för TCS - gå via originalbrevets länk högst upp

[20]
http://www.thenewatlantis.com/publications/article_detail.asp?id=436&css=print
[21]
http://eprints.lse.ac.uk/27939/1/HartwellPaper_English_version.pdf
[22]
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1612851

 

februari 26, 2012   13 Comments

Nyheter: Wegmanrapporten friad; Slutreplik i WSJ

Wegmanrapporten diskuteras ofta här på TCS på grund av anklagelserna om plagiat. Enligt USA Today har nu rapporten friats från plagiat till anmälaren Raymond Bradleys förtrytelse. Däremot kritiseras en relaterad tidskriftsartikel för plagiering.

I Wall Street Journal framförde 16 klimatskeptiker, däribland Richard Lindzen, William Happer och Nir Shaviv den skeptiska kritiken mot IPCCs konsensusslutsatser. I en replik försvarade 37 IPCC-trogna, däribland Kevin Trenberth, Peter Gleick, Michael Mann, Robert Watson, Stefan Rahmstorf och Jonathan Overpeck konsensus. Nu har en slutreplik kommit, som Judith Curry omtalar så här: This is a must-read op-ed, this time they hit the nail on the head.

februari 26, 2012   56 Comments