Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2012

Earth Hour jippot

Det började i Sidney Sydney i Australien 2007 och sjösattes av två mycket inflytelserika parter, nämligen Världsnaturfonden (WWF) och Fairfax Media Limited. Det senare företaget äger stora delar av australiensisk och nya zeeländsk media, framförallt tidningar och radiostationer. WWF är en global organisation med kontor i 30 länder och 5000 anställda. Tillsammans äger de Earth Hour Limited.

Bloggaren Boy on a bike försökte ta reda på mer om vad Earth Hour Limited sysslar med. Det fanns inga årsredovisningar att tillgå så det var inte så lätt. Men han hittade att WWF Australien totalt plockade hem Ṩ 19,4 millioner 2010 och att de tre toppcheferna hade en snittlön på Ṩ 165 000 var (*).

Earth Hour Limited är således ganska okänt, medan händelsen Earth Hour är väldigt känd. Inte minst det faktum att detta event är uppbackat av både ett mäktigt media-konsortium och en världsomspännande miljöorganisation med stora muskler för reklam har gjort att det fått ett enormt genomslag.

Earth Hour som sådan, t.ex. att många byggnader (och t.o.m. gatubelysning på vissa håll) släcker lyset i en timme, har knappast någon reell effekt på energinbesparingarna. Utan man får betrakta det enbart som en symbolisk gest. Ritualen är omåttligt populärt just bland offentliga inrättningar såsom kommunhus, skolor och liknande. En kraftfull signal sänds till allmänheten om … tja, om vad då?

På svenska WWFs hemsida står det bl.a. att vi skall göra detta ”för jordens skull”, i kväll 20.30-21.30. De nämner också Trygg Hansas rapport och säger (med en viss stolthet får man förmoda eftersom de tar upp det):

- Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än killar.

- En av fyra (27%) tror att jorden kommer att gå under på grund av
klimatförändringarna.

Aha, är det alltså för att vi skall skrämma barnen som Earth Hour genomförs? Bra jobbat Earth Hour Limited och WWF! Ni verkar ha lyckats!

Fler kommentarer:

http://www.collegiatetimes.com/stories/17225/benefits-of-earth-hour-limited-not-productive

http://asiancorrespondent.com/71308/shouldn%E2%80%99t-fairfax-properly-declare-its-interest-in-earth-hour/

http://nofrakkingconsensus.com/2012/03/26/the-wealthy-corporations-behind-earth-hour/

http://joannenova.com.au/2012/03/the-hour-of-power-celebrate-human-achievement-this-saturday/

* Chefen för amerikanska WWF-avdelningen tjänade faktiskt mer än USAs president, eller 455 000 US dollar, år 2009.

Ingemar Nordin

mars 31, 2012   53 Comments

Extremt mycket väder

År 2011 påstås vara ett extremår beträffande väderrelaterade skador, och ännu mer är att vänta (se t.ex. här och här). I en rapport från Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Tyskland så sägs detta hänga samman med den globala uppvärmningen. Översvämningar, torka, orkaner, tornados har drabbat världen mer än någonsin. Huvudförfattaren, Dim Coumou, säger:

”Den globala uppvärmning kan i allmänhet inte visas vara orsak till extrema händelser – men i summan av händelser så blir länken till klimatförändringen tydlig.”

”Det är som ett spel med en snedbalanserad tärning”, säger Coumou. ”En sexa kan dyka upp då och då, och du vet aldrig när det skall hända. Men nu händer det mer ofta eftersom vi har ändrat på tärningen.”

Medförfattaren Stefan Rahmstrof menar:

”Detta är komplexa processer som vi undersöker närmare. Men nu utvecklar sig dessa processer mot en bakgrund av klimatuppvärmning. Det kan förvandla en extrem händelse till en rekordhändelse.”

Det här låter ju lite gåtfullt minst sagt. Men som vi, och vetenskapen, tidigare kunnat konstatera många gånger så finns det ingen vetenskaplig grund för den här typen av, explicita eller underförstådda, alarmistiska budskap. Det, relativt sett, varma decenniet under 2000-talet ger inget sakligt skäl för att hävda att global uppvärmning orsakar fler eller värre väderkatastrofer. Se exempelvis här om tornadoskador, här (inte värre nu än 1974), och så förstås IPCC-rapporten SREX som Lena Krantz rapporterade om i torsdags.

Men hur är det med skadorna då? Även om mängden extremväder eller deras omfattning inte ökar med den globala uppvärmningen, så har kanske de humanitära och ekonomiska skadorna blivit desto värre?

Nej, så är det faktiskt inte om man räknar på justerat penningvärde. Inte heller har människor dött i större utsträckning – tvärt om faktiskt. Enligt en rapport från Reason Foundation:

”Den aggregerade mortaliteten som uppstått på grund av extrema väderhändelser globalt har minskat med mer än 90 procent sedan 1920-talet, trots en fyrfaldig ökning av befolkningen och en mer heltäckande rapportering av sådana händelser.” Dödstalen från torka är 99.9 % lägre än de var 1920; dödstalen från översvämningar är 98% lägre; och dödstalen från stora stormar som orkaner har minskat med mer än 55% sedan 1970-talet.

”Studierna visar ingen trend beträffande förluster, justerade för förändringar (ökningar) i folkmängd eller kapital, som orsakas av antropogen klimatförändring. Därför kan man dra slutsatsen att antropogen klimatförändring än så länge inte har haft någon signifikant effekt på förluster från naturkatastrofer.”

Roger Pielke Jr – hedersdoktor vid Linköpings universitets filosofiska fakultet 2012 :-) – är så trött på alla dessa missvisande påståenden om extremväder att han föreslår en ny uppfinning som man kan trycka på när man fått nog av larmrapporter; en bullshit knapp. Genialiskt!

Ingemar Nordin

mars 31, 2012   27 Comments

En ljusglimt från skolvärlden

Liksom många andra bland våra skribenter kontaktas jag några gånger om året av elever eller lärare, främst på gymnasienivå – för föredrag eller allmänna frågor inom ”klimatområdet”.  Man träffar ofta intressanta människor den vägen. Häromdagen fick jag mig tillsänt en 90-sidig skrift (nu nedladdningsbar, ca 7 MB) från Lagmansgymnasiet i Vara. Den kom från en av deras gymnasielärare (Rutger Staaf), som jag träffade för två år sedan på en lärardag i Skövde, dit jag var inbjuden för att redovisa min syn på saker relaterade till ”klimatfrågan”.

Det är en sammanställning av tidigare elevarbeten rörande ”bakgrunden till klimatfrågan”, och jag är faktiskt imponerad. Speciellt glad är jag över att arbetet bedrivits med målsättningen att undersöka relevansen i de vanliga påståenden, förtiganden och vinklade halvsanningar vi matas med till leda av våra dagstidningars miljöreportrar och SVT och SR – senaste tramset i exempelvis SvD finns här - om IPCC’s senaste rapport om extremväder. SvD’s slutsatser och framställning går ju dessutom tvärtemot vad där verkligen står i rapporten

Inte oväntat blir bilden ganska annorlunda än våra dagsmedias om det mesta, om man som eleverna i Vara bryr sig att tänka och ta reda på sakinformation själva. Deras rapport har också underrubriken ”Ett arbete av Elever för Elever”, och innehåller egentligen inga egna spekulationer. Snarare sammanställer det information som våra kära media nästan aldrig vill knysta om. Det har följande underavsnitt, som olika elever eller elevgrupper tagit sig an (klicka för större bild):

Den som vill studera Vara-elevernas sammanställning kan som sagt finna den i länken ovan. Via huvudlänken http://lagmansnatursida.se/ hittar ni också många andra elevarbeten och teman. Tack, Rutger.

mars 30, 2012   92 Comments

Fredagsroligare än så här blir det inte

Några kanske saknar fredagsinslagen – andra kanske inte. Hursomhelst har jag av olika anledningar haft svårt att hitta mycket humor sista veckorna, och mina suppliers har av delvis samma anledningar också haft låg nivå på sina leveranser.

Men våra politiker hjälper oss upp med hakan nästan varje dag.

Vilken svensk medborgare som helst, som nyss tankat bilen med 95-oktanig bensin för ca 16 kr/litern (varav ca 10 kr skatt – och sen moms på skatten), förstår Lena Ek’s skämtlynne och härliga humor ovan (urklippet är från dagens Metro – klicka för större bild och läsbar text - Metro är i dag i övrigt en Earth Hour propaganda-orgie ).

Tack, Lena! (Och Anders Borg, ej att förglömma – och inte heller Maud)

mars 30, 2012   19 Comments

Fler funderingar om Michael Manns nya bok

Jag har fortsatt att läsa Michael Manns nya bok The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines. Här kommer ytterligare funderingar som inspirerats av läsningen.

Hockeyklubban i ett vidare perspektiv

Ett av bokens huvudteman är sagan om hockeyklubban. En sak som man kan fundera över är vad hockeyklubban kan säga oss ur ett vidare perspektiv. Manns med fleras hockeyklubba från 1999 avser tusen år tillbaka i tiden. Det som chockerade mig när denna hockeyklubba presenterades av IPCC i sin rapport år 2001 var den tvära övergången från skaftet till bladet som gav ett alarmerande budskap om att människan nu orsakade en stark uppvärmning av klimatet som inte skett dessförinnan.

Ett argument som dessutom framfördes var att denna uppvärmning som orsakades av människan var unprecedented, att den inte förekommit tidigare under dessa tusen år. Den var både större och snabbare än vad naturen i sig själv kunde åstadkomma.

Men när man sätter in hockeyklubban i ett större sammanhang blir bilden inte särskilt alarmerande längre. Frågan är om dessa argument baserade på hockeyklubban i själva verket är hållbara.

I figur 1, baserad på climate4you, ser vi först hur temperaturen har varierat de sista fyrahundratusen åren enligt isborrkärnor från Vostok i Antarktis. Vi ser att tidigare mellanistider har varit klart varmare än nuvarande. Naturen skulle alltså mycket väl kunna värma upp klimatet betydligt mer under nuvarande mellanistid än vad vi hittills sett oavsett orsak.

I figur 1 finns en rektangel som markerar den tidsperiod som vi ser i figur 2, som också är baserad på climate4you. Där ser vi hur temperaturen har varierat de sista drygt tiotusen åren enligt isborrkärnor från centrala Grönland. Lägg märke till att för lite minde än 5000 år sedan var det betydligt kallare än nu, på samma nivå som under lilla istiden. Därefter steg temperaturen och var för omkring 3300 år sedan uppe på en nivå som överstiger dagens med mer än en grad. Dessutom var hastigheten i temperaturstegringen på slutet minst lika stor som den som skedde under de sista decennierna av 1900-talet.

I figur 2 har vi markerat tiden för hockeyklubban. I figur 3 visas denna hockeyklubba från figur 2 med utdragen tidsaxel. De variationer i temperatur som vi ser i denna hockeyklubba, inklusive den uppvärmning vi haft under de sista decennierna under 1900-talet, framstår som helt normala jämfört med de naturliga variationerna i figur 2.

Hockeyklubban i figur 3 överensstämmer i sin tur väl med de rekonstruktioner som IPCC har visat i sin senaste rapport, se figur 4 som kommer från förra veckans artikel, där vi särskilt markerat skaftet på hockeyklubban enligt Mann med flera från 1999.

Med ovanstående resonemang så framstår allt det ståhej som hockeyklubban orsakade när den presenterades av IPCC år 2001 som en storm i ett vattenglas. Varken uppvärmningens storlek, dess snabbhet eller den tvära övergången mellan skaft och blad framstår som särskilt onormala när man ser hockeyklubban i ett vidare perspektiv som vi gjort här.

Michael Mann förnekar fyra av klimatskepticismens stöttepelare

I kapitel 12 Heads of the Hydra har Mann skrivit ett avsnitt som heter Falling Pillars. Han menar där att klimatskepticismen bygger på fyra pelare (eller som han uttrycker det ”The four pillars of denial that contrarians continued to cling to …”) som enligt honom i stort sett har fallit genom IPCC:s rapport från 2007.

Jag har naturligtvis en annan uppfattning och här följer mina motargument till att följande klimatskeptiska stöttepelare skulle ha fallit.

Pelare 1: Klimatmodellerna är grova, inte testade och inte validerade

Här hänvisar Mann först till sitt påstående tidigare i boken att klimatmodellerna som James Hansen använde 1988 framgångsrikt har predikterat klimatet. Vi har redan visat i vår artikel förra veckan att detta är felaktigt. Vi har i flera andra artiklar visat att denna klimatskeptiska pelare i huvudsak står stark. Se vidare under Pelare 4 nedan.

Pelare 2: Temperaturmätningsserierna (dvs. HadCRUT, GISS etc,) är opålitliga

Genom BEST-projektet så har mätningarna från landbaserade stationer verifierats. Men BEST-projektet har också väckt andra frågor om de naturliga variationerna.

BEST-projektet har ännu inte vad jag vet publicerat något om mätningar över oceanen.

Det märkligaste med Manns framställning i denna del är att han inte ens nämner BEST-projektet.

Pelare 3: Temperaturmätningarna visar inte uppvärmning

I denna del inriktar sig Michael Mann på att kritisera ned John Christys och Roy Spencers forskningsarbete med satellitmätningar av den globala temperaturen vid UAH. Mann menar att det endast var UAH-gruppen som redovisade temperaturmätningar som inte visade någon uppvärmning under vissa perioder och hela avsnittet är skrivet på ett sätt som är ägnat att visa UAH-gruppen i dålig dager.

I själva verket är UAH-gruppens satellitmätningar av den globala temperaturen ett pionjärarbete där Christy och Spencer övervunnit ett flertal mättekniska svårigheter på ett förtjänstfullt sätt. Roger Pielke Sr har skrivit en rättvis redogörelse för deras arbete på sin blogg som motsäger Michael Manns, som jag upplever det, ovederhäftiga och insinuanta framställning.

Anmärkningsvärt är också att Mann tidigare i boken i kapitel 11 A Tale of Two Reports framhåller följande kommentar av en Curt Cuffey (som var med och skrev NAS-rapporten) om sitt eget pionjärarbete med multiproxyrekonstruktioner som blev hockeykurvan (med sina brister): “Like any groundbreaking scientific work it’s not surprising that they could have probably done some detailed aspects of it better”.


Detta borde ju gälla även UAH-gruppens arbete med satellitmätningar (och även Spencers och Braswells fasplansanalyser som Mann inte ens nämner i hela boken) men detta förbiser Mann när det inte gäller hans eget arbete.

Numera är det dessutom så att UAH-gruppens mätningar visar mer uppvärmning de senaste femton åren än de flesta andra mätserierna, speciellt satellitmätningarna från RSS som Mann lutar sig mot när han kritiserar ned UAH-gruppen. RSS visar ingen uppvärmning de senaste femton åren vilket man kan konstatera från Wood for Trees.

Pelare 4: Inverkan av naturlig variation är större än IPCC antar

Här tar Manns resonemang till att börja med en märklig vändning. Efter att tidigare i boken med emfas försvarat åsikten att MWP var betydligt kallare än nuvarande klimat så säger Mann här att detta ändå inte är relevant för att bedöma klimatets naturliga variationer. Mann anser att det egentligen inte har någon betydelse hur det var med MWP. Han anser i stället att det faktum att klimatmodellerna enligt IPCC inte kunde återge 1900-talets klimat utan att anta inverkan av växthusgaser är det avgörande argumentet för att det inte finns några betydande naturliga bidrag till uppvärmningen under andra delen av 1900-talet.

Att på detta sätt hänga upp sig på klimatmodeller för att avgöra denna fråga är enligt min mening svagt. Det finns inget sätt att bevisa att klimatmodellerna visar naturliga variationer på ett korrekt sätt, snarare kan man bevisa motsatsen. Som vi framhållit i artikeln Uppvärmningspausen inbjuder till alternativa hypoteser illustrerar till och med IPCC:s rapport klart och tydligt att klimatmodellerna inte förmår att visa naturliga variationer på ett riktigt sätt, se figur 5.

Det klimatskeptiska argumentet blir då mycket välmotiverat. Figur 5 visar att klimatmodellerna inte innehåller de naturliga processer som ledde till uppvärmningen under första halvan av 1900-talet. Om man skulle lyckas införa dessa naturliga processer i klimatmodellerna så skulle det mycket väl kunna visa sig att naturliga processer till huvuddelen orsakade även uppvärmningen under den andra halvan av 1900-talet. Inverkan av koldioxiden skulle då alltså, tvärtemot Manns argumentering, inte behövas som förklaring till huvuddelen av uppvärmningen.

mars 30, 2012   26 Comments

Det är döden

IPCCs rapport om extremväder är nu klar. Den är på 594 sidor och finns att ladda ner på IPCCs hemsida.

Svenska Dagbladet har en artikel om rapporten under rubriken  ”Dödligt väder blir allt vanligare”. Värmeböljor tros bli fler och vara längre, perioder med torka förväntas vara längre och skyfall kommer att inträffa oftare och bli mer omfattande. Detta på grund av klimatförändringen. Om en ökad värme orsakar fler orkaner och tropiska cykloner är forskarna inte lika säkra på, enligt SvD.

Gunilla von Hall, som har skrivit artikeln i SvD skriver på slutet av artikeln:

”Att det blir varmare konstaterades häromdagen av Världsmeteorologiska organisationen WMO. Förra årtiondet var det varmaste sedan mätningarna startade 1850. Mellan 2001 och 2010 ökade land- och havstemperaturen med 0,46 grader över genomsnittet på 14 grader under de tidigare 30 åren.”

En rätt obegriplig mening i mina ögon. Jag kollade därför hur det står på WMOs hemsida:

”The World Meteorological Organization’s Annual Statement on the Status of the Global Climate said that 2011 was the 11th warmest since records began in 1850. It confirmed preliminary findings that 2011 was the warmest year on record with a La Niña, which has a cooling influence. Globally-averaged temperatures in 2011 were estimated to be 0.40°C above the 1961-1990 annual average of 14°C.”

”The annual statement for 2011 was released for World Meteorological Day 23 March. In addition, WMO also announced preliminary findings of the soon to be released Decadal Global Climate Summary, showing that climate change accelerated in 2001-2010, which was the warmest decade ever recorded in all continents of the globe.”

Nej Gunilla von Hall, temperaturen ökade inte med 0,46 grader mellan åren 2001 och 2010. Temperaturen låg 2011 0,40 grader över genomsnittet för åren 1961-1990 som var 14 grader. 

Det är inte alltid så lätt med faktauppgifter. 

 

mars 29, 2012   36 Comments

Ny variant av vindkraftverk

Det är några saker som jag börjar känna att jag tjatar rätt mycket om. En sådan sak är att även om IPCC har rätt vad gäller de projektioner om framtiden som man redovisar så är det inte riktigt så bråttom som vissa klimataktivister hävdar. Det vore väl bra att göra rätt saker av rätt skäl i rätt tid.

Vad gäller vindkraften kan jag mycket väl tänka mig en annan typ av vindkraftverk som är mindre och tillverkade för enskilda hushåll. Vill en person sätta upp ett på sin egen mark och det inte stör grannen kan det vara en bra idé. Kanske kan det också finnas skäl att ha en viss industriell vindkraft om än i begränsad skala. Hur dessa kommer att se ut i framtiden är inget vi kan veta idag men forskning pågår.

SVT har en liten intressant filmsnutt på sin vetenskapssida om ett nytt slags vindkraftverk som exempelvis inte bullrar på det sätt som den gamla sortens vindkraftverk. Det ligger 10 år av forskning bakom men nu verkar det som att projektet måste lägga ner på grund av brist på pengar.

Vad tycker ni, är det ok med viss vindkraft eller är det en generell styggelse?

 

mars 29, 2012   72 Comments

Betydelsen av valet i Queensland

För ett par dagar sedan hölls ett val i Queensland – Australien vilket kan få stora konsekvenser för klimatfrågan i framtiden. Själva valet i sig kanske inte har så stor betydelse men det indikerar en stark svängning i opinionen bort från det rödgröna och bort från hög beskattning av energi.

Australien är indelat i 6 stater och 2 territorier. Queensland ligger i Australiens nordöstra hörn och är till arealen mer är fyra gånger så stort som Sverige. Invånarantalet är 4.5 miljoner vilket gör Queensland till den tredje största staten befolkningmässigt.

De största partierna är Labor (ALP), Liberala (LNP) och de Gröna. LNP står för Liberal National Party och benämns i amerikansk media som konservativa. Liberal har ju en helt annat betydelse i USA. I Australien har Labor tillsammans med de Gröna makten och Ms Julia Gillard är (federal) premiärminister. Labor har tidigare haft makten i Queensland med Anna Bligh som ledare. Ms Bligh anklagas av motståndarna för att ha ljugit och brutit sina löften i fråga om privatiseringar och bensinsubventioner [länk]. Innan han valdes 2009 sa Ms Bligh att hon INTE skulle avskaffa bensinsubventionerna.

                               Anna Bligh – Premier i Queensland 2007-2012

Efter valet avskaffade Bligh bensinsubventionerna och sålde ut fem statliga företag.

Valet i Queensland innebar en jätteseger för de Liberala och en katastrof för Labor och de Gröna.  En liknande valkatastrof har inte hänt i modern tid i Australien.  Aktuellt valresultat visas här. I denna stund kommer de Liberala att få 74 mandat mot sju för Labor av totalt 89 mandat. De Gröna får inget mandat! Valsystemet är inte propotionellt. Tidigare har Labor förlorat i staterna Western Australia, Victoria och New South Wales.

Varför kan detta ha så stor betydelse i klimatfrågan?  Det momentum som AGW-rörelsen haft har krakelerat allt mer efter fiaskot i Köpenhamn 2009.  Allt fler länder blockerar eller hoppar av fortsättningen på Kyotoavtalet. De som funnits kvar och drivit en hård klimathotslinje är EU och Australien. Även i EU börjar sprickorna synas. Tysklands beslut att avveckla kärnkraften går inte ihop med CO2-begränsningarna.

Australien inför 1:a juli en koldioxidskatt.  Ms Gillard lovade att inte införa en koldioxidskatt före valet, se video.

 

Koldioxidskatten är på $23 per ton och kommer gradvis att öka per år t.o.m. 2015. Sen blir det handel och troligen ännu dyrare.  Ms Gillard är nu mycket impopulär. Att ljuga går inte alltid hem och man får en svekdebatt. Fast i Sverige lovade moderaterna att trängselskatt inte skulle införas och …..

Om 17 månader är det federalt val dvs som vårt riksdagsval. Labor förlorade inte i Queensland bara för att en koldioxidskatt ska införas federalt. Det är en rad frågor som påverkar väljarna. T.ex. införde man en gruvskatt som gör det dyrare att bryta kol som Queensland har gott om.

Men energifrågorna har blivit en av de viktigaste frågorna för medborgarna i Australien. Det gäller både elpriset och bensinpriset enligt en opinionsundersöknig i Queensland [länk]. Den kommande koldioxidskatten beräknas höja priserna med ca 10 procent. 

Läser man de Liberalas miljöprogram så står det att [länk]:

”Tony Abbott and the Liberals stand for real action to tackle the complex challenges of climate change, energy security and water scarcity. We will not allow Ms Gillard to impose a big tax on everything that won’t bring down emissions but will increase family taxes and cost jobs.”

Lite snömos i det miljöprogrammet. Men det är helt klart att Liberalerna kommer att skrota koldioxidskatten om de kan.

Min slutsats efter att ha läst media och bloggar är att valet i Queensland var ett protestval mot Labor och de Gröna och inte så mycket för de Liberala. En slags förtroende- och skatterevolt mot de rödgröna. En sådan opinion kan svänga snabbt. Svenska folket hade inte förtroende för Mona Sahlin och Håkan Juholt men tydligen för Stefan Löfven.  När Stefan Löfven måste bekänna färg i sakfrågorna riskerar han att börja tappa röster. Var står Löfven i fråga om kärnkraften och vindkraften? Jag tror att Löfven kommer att vika sig för de rödgröna i rörelsen.

Står sig stämningarna i Australien och allt talar för det så kommer Labor att gå mot en katastrof  i federala valen nästa år. Det innebär troligen slutet på koldioxidskatten. Valet kan få resultatet att Senaten kontrolleras av Labor men de Liberala regeringen. I detta läge har de Liberala hotat driva frågan till nyval där även Senaten ingår.

Runt om i världen drar partistrategerna slutsatser av det som hände. Svensk gammelmedia har bara korta notiser och inga utförliga analyser. Så valet påverkar knappast EU annat att det nästa år tappar en rödgrön allierad i klimatfrågan. AGW-sönderfallet i EU kommer inifrån. Öststaterna protesterar och Tysklands energipolitik går inte ihop.  Just Sverige och Danmark verkar vara de mest pådrivande att införa tokiga regler i ”klimatfrågan”.

I Sverige handlar klimathotet om inrikespolitik. Centerns Annie Lööf och Anna-Karin Hatt får något saligt i blicken när de pratar klimathot och vindkraft. Lena Ek (c) är en fullfjädrad EU-byråkrat som knappast tittar utanför maktens korridorer. Sverige som föregångsland är närmast en skämt. DN-debatt hade en bra artikel i frågan. Medborgarna knorrar i Sverige precis som i Australien över de höga el- och bensinpriserna. Men här hemma finns ingen opposition. Alliansen och de rödgröna tävlar om att införa nya skatter på energi.

EU kommer snart att stå helt ensamma i sin klimathotsiver. Olja och framför allt gas utvinns nu i allt snabbare takt uti världen. Talet om fossilfritt Sverige har mer och mer ett löjets skimmer över sig. Med vatten- och kärnkraft är ju vår energiproduktion redan nästan fossilfri.

Så länge den rödgröna klimatpolitiken handlade om retorik var den populär. Nu när den angriper folks plånböcker så rasar förtroendet snabbt. Stefan Löfven och (s) borde tänka sig för innan man samarbetar med Miljöpartiet och raserar Sveriges ekonomi och industri.

Klimatfrågan är på utdöende, det borde centern och numera ”klimatpartiet” Vänsterpartiet ta till sig. Konstigt av (c) och (v) att kopiera Miljöpartiets politik. Originalet känns trovärdigare.

För att summera – valet i Queensland har stor psykologisk betydelse. Väljarna straffade den rödgröna politiken när den drabbade deras egna plånböcker. Detta är en läxa som alla partistrateger kommer att lära sig. Labor och nu impopulära  Ms Gillard förväntas förlora federala valet 2013. Koldioxidskatten kommer troligen att försvinna i Australien. Ytterligare ett land är nu på väg bort från beskattning av koldioxid för att satsa på kol och gas. EU står alltmer ensamt.

 

 

mars 28, 2012   70 Comments

Tidigare variationer i klimatet också globala?

 

 Det unika med vår värmeperiod

Studier av klimatet har visat att det unika med vår värmeperiod är att både norra och södra halvklotet värms upp samtidigt. Men nu visar en ny forskarrapport att värmen steg även under förra värmeperioden också på södra halvklotet.

Den nya rapporten har titeln ”An ikaite record of late Holocene climate at the Antarctic Peninsula” och är publicerad i Earth and Planetary Science Letters.

Ur abstract:

We are able to establish the zone of ikaite formation within shallow sediments, based on porewater chemical and isotopic data. Having constrained the depth of ikaite formation and δ18O of ikaite crystals and hydration waters, we are able to infer local changes in fjord δ18O versus time during the late Holocene. This ikaite record qualitatively supports that both the Medieval Warm Period and Little Ice Age extended to the Antarctic Peninsula.


Det är ett forskarteam under ledning av Zunli Lu från Syracuse University som har studerat ett ovanligt mineral som bland annat finns i Antarktis. I kristallerna lagras information om vilken temperatur det var på platsen när mineralet bildades.  

Forskarna har tagit upp borrkärnor från sedimentära lager som har avsatts under de senaste 2000 åren. De var speciellt intresserade av den kalla perioden för 300-500 år sedan (Lilla istiden) och från värmeperioden före den (Medeltida värmeperioden). Det visade sig att det finns tydliga spår av de bägge perioderna i borrkärnorna. Det betyder att tidigare variationer i klimatet förmodligen också var globala, precis som nu. 

En person som har studerat just om tidigare värmeperioder har varit globala är Svante Björck. Hans studie om  förhållandet mellan halvkloten har bland annat SVT rapporterat om.

”Så länge vi inte hittar några bevis – för att tidigare klimatförändringar har lett till en samtidig uppvärmning av båda halvkloten – måste vi se dagens globala uppvärmning som ett undantag. Och att detta främst drivs av människans påverkan på jordens kolcykel”  sa Svante Björck då. 

Eftersom SVT är fritt och oberoende och dessutom har som uppdrag att rapportera opartiskt och sakligt kommer vi förhoppningsvis att inom en snar framtid få ta del av de rön som den nya studien har kommit fram till.

 

Uppdatering 2012-04-02

Ändrade rubriken till en fråga och underrubriken till en mer passande för vad inlägget handlar om (från Inget unikt…till Det unika).

mars 27, 2012   75 Comments

Vår tids sagoberättare

Flera har redan noterat och kommenterat i en annan tråd (se Tage’s gästinlägg i dag) en av våra mer kända miljöreportrars notis i dagens SvD - ”Klimatoro bland unga utbredd” … Sju högstadiebarn av tio oroar sig för klimatförändringarna. Var fjärde tror att den globala uppvärmningen kommer att leda till jordens undergång. Samtidigt är barnen mer optimistiska om framtiden än vad deras föräldrar är, visar en ny undersökning”…

Det är få som inte omedelbart reagerar på att det är miljöreportern själv som deltagit i detta uppskrämmande av barn och vuxna, under mer än ett decennium. Artikeln är öppen för kommentarer nu vid lunchtid, och de få kommentarer som ännu kommit in är förutsägbara.

Man kommer också osökt att tänka på en annan historia för bara några månader sedan , med kanske rättsligt efterspel, och i alla fall en lex Sarah-anmälan – ”Mamma uppfostrade son i fantasivärld” …En pojke i Halmstad som är beroende av personlig assistans har uppfostrats i en fantasivärld där rymdvarelser och smurfar påstås finnas på riktigt. Det är pojkens mamma som låtit honom tro att drömvärlden är verklig. Hon är en av pojkens fyra assistenter…

Ja, var går gränsen? Det är ju många som tutar i barnen att även Jultomten finns, med ibland traumatiska konsekvenser (- och Religion ska vi kanske inte ens beröra, för säkerhets skull).

mars 27, 2012   95 Comments