Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2012

Värme och kyla

Gästinlägg av Tage Andersson

Nu har vi en härlig, om än kanske för tidig vårvärme. Det är dock ingenting mot den mars USA upplever, redan idag, den 24 mars, är man säker på att den blir den varmaste sedan mätningarnas början 1850 och kommer överträffa den hittills varmaste, mars 1910. Dock, USA är stort, och det slås också snörekord. Den 18  mars slog 477 stationer värmerekord, medan 67 noterade största snöfall. Kyla har härskat över västligaste USA. På rekordmaner upprättar man statistik för varje dag. Om en värmebölja börjar dag x kan man få rekord för dag x, x+1, x+2 osv. Många rekord blir det.

Idag hittade jag Historical analogues of the 2008 extreme snow event over Central and Southern ChinaavZhixinHao, JingyunZheng, Quansheng Ge1, Wei-Chyung Wang (CLIMATE RESEARCH Vol. 50: 161–170, 2011 doi: 10.3354/cr01052)

Kina har skrivna förvaltningsberättelser som medgett en kartering av snöfall sedan 1500-talet. Senaste svåra snövintern var 2008. ”Total snowfall”, sannolikt maximalt snödjup den vintern ger fig. Snödjupen kanske inte är så imponerande, men däremot de låga latituder snön når. Latitud 22 grader, så långt söderut når inte Europa, det är söder om Kanarieöarna, ungefär Kräftans vändkrets. Det är en följd av atmosfärens cirkulationsmönster, sydvästliga milda vindar över kontinenternas västsidor, kalla nordliga över östsidorna.

Hao har identifierat 24 lika svåra snövintrar som 2008. De fördelar sej så här på seklerna

1600-talet         10

1700-talet         4

1800-talet         8

1900-talet         2

Slutsatser om klimatets utveckling ska man akta sej att dra från sådana här data. Man kan dock konstatera att extremväder inte är något nytt. Det visar också dagböcker. T.ex.engelsmannen Samuel Pepy’s noteringar från vintern 1660-61

“It is strange what weather we have had all this winter; no cold at all; but the ways are dusty, and the flies fly up and down, and the rose-bushes are full of leaves, such a time of the year as was never known in this world before here”.

Om lenvintern 1693-94 skrev Hallman, då direktör för segelduksfabriken på Norrmalm: ”Wintern var utan wanlig Köld och Snö, samt påföljande wår-wäderlek så tidig, at då Folket wid Samlings Marknaderna i Strengnäs och Norrtelge färdades på Fartyg så war alt Landet wårsådt; och så som en besynnerlighet, har under Marknaden så skarp Köld kommit att Isarne burit för dem, som dit seglat eller rodtborrt. Denna Winterköld har dock ej länge påstådt.” (Svenska Dagbladet, 1 mars 1925).

 

mars 27, 2012   38 Comments

Nej – det är inte 1 April

Tänk om strömmen går till 4G-nätet då? Varför inte 3G istället – ska det verkligen vara det senaste? Ska elstolparna Twittra till varann? Hur är det med täckningen, och samarbetet mellan operatörerna? Räcker det inte med GSM? Varför telefon överhuvudtaget?

Nej, det här är egentligen inte roligt alls. Det är uppenbarligen en del av spelet som ska legitimera vissa politikers omfattande satsningar på vindkraft, och i en förlängning mekanismer där ”man” kan koppla bort ”mindre viktig” last. Man försöker få det att se ut som om reglerkraft inte behövs, utan att det skulle räcka med s.k. ”smarta elnät” – som man låtsas kan skicka ström hursomhelst. Och kunden betalar.

Vad tycks om detta, ur artikeln: …”Han menar att de självlagande elnäten är en konkret nytta med smarta elnät, och därtill innebär att ett av de första tydliga bevisen för att smarta elnät nu är en realitet”… (??) och …” – Vi har gjort ett antal simuleringar och funnit att tekniken fungerar”…

Ack ja, vi skrev om faran med att förlita en så tung samhällsfunktion på datorkraft och annan ”högteknologi” för två år sedan här – med tanke på vad som helt klart kan hända närsomhelst igen – jag tänker på effekter av soleruptioner – som inte alls behöver bli lika starka som den 1859 för att få fullkomligt förödande konsekvenser för det moderna samhället.

mars 26, 2012   13 Comments

Det politiskt byråkratiska spelets sju grundregler

Temat ”politisering av [klimat/miljö]vetenskapen” har ju tagits upp många gånger här på TCS, senast i lördags av Per Welander. Även vissa TCS-läsare verkar inte vilja inse att så är fallet, fäller upp sina skygglappar och talar om konspirationsteorier. I botten är det väl snarare frågan om försök till manipulation av massorna, med syfte att behålla och motivera den egna makten. Och det är givetvis inte alls begränsat till områdena klimat- och miljö – man ser det återkommande mönstret överallt.

Vännen Ove bidrog också i sitt senaste utskick med ytterligare ett Mencken-citat, med referens till valutfallet förra veckan i Queensland, Australien:  ”H.L.Mencken, lika känd som Oscar Wilde för sina citat, har sagt att:  The demagogue is one who preaches doctrines he knows to be untrue to men he knows to be idiots. Men väljarna är inte idioter, även om många [klimat]ministrar verkar tro det.”

Ett speciellt läsvärt inlägg i saken kom förra veckan (tack ThomasJ för tipset!).  Originalartikeln är väsentligt längre och exemplifierar nedanstående regler med kända händelser under åren. Läs den, och håll med om att så är det. Tack till författarna, som refererar till tankar av Harry E. Teasley, Jr. Det är av naturliga skäl USA-centrerat vad gäller exemplen – men man känner väl igen mönstren  även i Svensk politik:

Rules of Bureaucracy

Rule #1: Maintain the problem at all costs! The problem is the basis of power, perks, privileges, and security.

Rule #2: Use crisis and perceived crisis to increase your power and control.

Rule 2a. Force 11th-hour decisions, threaten the loss of options and opportunities, and limit the opposition’s opportunity to review and critique.

Rule #3: If there are not enough crises, manufacture them, even from nature, where none exist. [Jag infogar ett kort citat från artikeln, eftersom klimatfrågan berörs].

Bureaucracies are always on the lookout for a new crisis. In his ”Guiding Principles of Politicians, Bureaucrats, and Bureaucracies,” Harry Teasley points to three examples:

  1. The Gulf of Tonkin incident, where an alleged attack took place on two US naval destroyers by a North Vietnamese torpedo boat, allowing President Johnson to deploy conventional military forces to Vietnam without congressional approval.
  2. The attribution of weapons of mass destruction (WMDs) to Saddam Hussein permitted President George Bush to invade Iraq (again, without the need of congressional approval), after which no WMDs were found.
  3. Man-made global warming. The first two resulted in loss of life and a terrible toll of people maimed and injured. We are still in the throes of discovering the effects of the third crisis.

We do know that under President Obama the power of the EPA is at a zenith, growing in size and power as a regulatory agency with all the prosecutorial powers to fine and even imprison violators (and the latitude to ignore violations as fits their interest). Alternative and renewable fuels have become a lightning rod for the EPA.

Rule #4: Control the flow and release of information while feigning openness.

Rule 4a: Deny, delay, obfuscate, spin, and lie.

Rule #5: Maximize public-relations exposure by creating a cover story that appeals to the universal need to help people.

Government bureaucracy is honed on populist rhetoric. Bureaucrats have become skilled at using the ”helping the people” angle when making speeches, and especially when dealing with the press. It is a variation of the ”people angle” taught in media relations training programs as the best method to attract media attention and promotion. Almost any government program, no matter what its cost in money or personal liberties, can be sold through the media by claiming it is for (1) the children, (2) the environment, (3) the elderly, (4) the poor, (5) the homeless, (6) the national defense, (7) homeland security, or (8) the sick.

Rule #6: Create vested support groups by distributing concentrated benefits and/or entitlements to these special interests, while distributing the costs broadly to one’s political opponents.

Rule #7: Demonize the truth tellers who have the temerity to say, ”The emperor has no clothes.”

Rule 7a: Accuse the truth teller of one’s own defects, deficiencies, crimes, and misdemeanors.

Det är som sagt massor av tänkvärda exempel till varje sådan grundregel. Så sant som det är sagt. Verkligen något alla bör läsa.

ThomasJ bidrog också förra veckan med dessa exempel på att ”allt är värre än man trott” – ex detta om Agenda-21,  detta om Global Governance och detta om verkan för global diplomatisk immunitet över lands lagar och förordningar för FN-byråkrater .

mars 26, 2012   41 Comments

Glöm Global Warming – håll långkalsongerna redo

(Klicka för läsbara bilder/texter).

William Herschel noterade 1801 en tydlig invers korrelation mellan vetepriser och solfläcksaktivitet vid tiden före och under det s.k. Daltonminimet. När Solen hade många fläckar gick priset ned, och när den hade få så gick det upp. Hans slutsats var att det måste finnas någon solrelaterad mekanism som styr klimatet på Jorden, men kunde inte formulera någon hållbar teori för detta. Situationen är väl i stort densamma – man ser tydliga fortsatta mönster där solens aktivitet och klimatet korrelerar, se exempelvis Eddy, J.A., i Science 192 (1976) 1189-1202; ”The Maunder Minimum”.

Kanske Svensmarks och medarbetares teori för sambandet (via molnbildning på Jorden) kan visa sig vara riktig, och bli en viktig komponent i förståelsen av Jordens bevisligen föränderliga klimat.

En av de mest framträdande proponenterna för att Solens aktivitet är avgörande är Habibullo I. Abdussamatov, och han har helt nyligen publicerat ytterligare ett arbete längs dessa linjer. Här lägger han fram argument för att man kan vänta sig en ny Liten Istid – den 19:e i ordningen de senaste 7500 åren – med temperaturminimum om cirka 40 år.  Arbetet är Open Access – läs gärna själva -  det är nedladdningsbart här - och fundera.

Den ”etablerade” klimatforskningen verkar trots den uppenbart klara korrelationen mellan observationer av solaktivitet och klimat fortsatt benägen att ignorera alltihopa. Det är ju det man finner så konstigt.

Man skyller ibland på att ”vi kan bara ta med sådant i våra modeller som kan uttryckas matematiskt”. Jaha …? Och det andra finns inte?

Och Svensmark och medarbetare har etablissemanget varit direkt fientligt mot, istället för att stödja en förutsättningslös objektivitet i en komplex sakfråga där vetenskapen ändå är i sin linda. Den ensidiga fixeringen vid variation av koldioxids och andra växthusgasers  koncentration i atmosfären har uppenbart varit djupt olycklig fram till dags dato.

Mest märkligt är ändå klimatstabiliteten, med tanke på de gigantiska krafter som vi har runt omkring oss i världsrymden. Nu har vi vår igen – precis som man kunde vänta sig. Njut av den.

mars 26, 2012   63 Comments

LiUs hedersdoktor

Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet har i år utsett en gammal bekant till TCSs läsare, nämligen Roger Pielke Jr, professor vid environmental studies at the Center for Science and Technology Policy Research at the University of Colorado at Boulder. Ibland blir man glad och stolt över sitt lärosäte. Pielke Jr är en ”lukewarmer”, dvs han menar att människan har orsakat ett varmare klimat på jorden, inte bara genom CO2-produktion utan på grund av de förändringar vi genomför på jordytan såsom byggnader, vägar och jordbruk. Men han är inte någon alarmist. Tvärt om har han, tillsammans med klimatforskare, publicerat flera artiklar som tillbakavisar alarmisternas påståenden om en ökad frekvens av stormar, översvämningar och orkaner. Han har också kritiserat exempelvis försäkringsbolag som Munich Re för att de försökt (och delvis lyckats) snedvrida klimatforskningen. Han har också varit kritisk till hur FNs klimatpanel fungerar.

Några rekommenderade länkar:

LiUs annonsering, Roger Pielkes Jrs glädje över beskedet, Pielke om översvämningar, en av många TCS-inlägg där extremvädersbluffen avslöjas (och här, och r) , samt den i mina ögon intressantaste boken ”The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics”.

Ingemar Nordin

mars 26, 2012   4 Comments

Vindpark Nordbillingen

I maj 2007 överlämnade Länsstyrelsen i Västra Götaland ett förslag på områden av riksintresse för vindbruk till Energimyndigheten. Bakgrunden var att länsstyrelserna fått i uppdrag att se över befintliga områden samt ta fram förslag på nya områden som kan vara lämpliga som riksintresse för vindbruk enligt 3 kap 8 § Miljöbalken. Länsstyrelsens första förslag ledde till kraftig debatt och ifrågasättanden eftersom det bland annat omfattade Nord- och Sydbillingen, Brommö, Mösseberg och Halle- och Hunneberg. I mars 2008 presenterade Länsstyrelsen ett reviderat och ”slutligt” förslag där dessa känsliga områden utgått.

Energimyndigheten har under maj 2008 pekat ut totalt 423 områden i Sverige som är av riksintresse för placering av vindkraftverk. Inget av dessa områden finns i den del av Västergötland som rymmer platåbergen.

Vallebygdens Vind AB utarbetade under vintern 2008/09 ett förslag till vindkraftspark med ursprungligen tolv kraftverk på Nordbillingen. Verken skulle uppföras på ömse sidor om en skogsbilväg som sträcker sig norrut från Ljungstorp. Mot bakgrund av detta beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Skara den 26 januari 2009 ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av policyn. En ytterst märklig handläggning av ärendet av ärendet enligt min mening.

Planen innebär att ”intresset vindbruk” prioriteras inom det aktuella området, förutsatt att det tillgodoses i enlighet med det aktuella och i planen redovisade förslaget till vindkraftpark. Projektet innebär att man inom ett ca 6 km2 stort område bygger en vindkraftpark/gruppstation med sju vindkraftverk.

Jag har av Föreningen Svenskt Landskapsskydd talerätt i detta ärende. Synpunkter på samråd är inskickade och jag väntar nu på svaret. I veckan som gick aktualiserades ärenden genom att vindbolaget aviserade att man ändrar planen och vill bygga 190-metersverk.

Jag fick då en hyggligt lång taletid i P 4 Radio Skaraborg. Inslaget börjar ca 5,40 min in i programmet.

Lyssna och ge kritik :)

 

mars 25, 2012   16 Comments

Sverigedemokraterna tar ställning mot vindkraften

Riksdagsman Josef Fransson (sd) talade i veckan som gick i Riksdagen om vindkraften. Fransson tar upp aktuella lokala frågor som vindkraftsproblematiken i Örserum i Östergötland men diskuterar också vindkraftens miljö- och bullerproblematik, samt också fallande fastighetsvärden och människors problem med att komma till tals med beslutsfattarna i dessa frågor.


Fransson menar att (sd) ”ser de människor” som drabbas av denna politik och att man vill tvinga vindkraftsbolagen att ersätta de som drabbas. Han pekar också på miljöproblematiken med brytning av neodym (mer om detta här) samt att svensk elproduktion redan är koldioxidfri. Han menar också att man med ”falskhet och/eller okunnighet” lyft fram vindkraftens förmenta miljövänlighet.

En mycket bra beskrivning av vindkraftsproblematiken av Josef Fransson alltså. Nu hoppas vi att fler partier hänger på.

Intressant debatt följer mot Helena Leander (mp) och Otto von Arnold (kd)

Gå in på sidan och ställ in markören till höger på Josef Fransson (tredje talaren ovanifrån)

Lyssna på talet och följ debatten i flera omgångar. Observera att alla talare på talarlistan dock inte debatterar vindkraften

Man skulle ju också kunna hoppas att (sd) också börjar titta med kritiska ögon på klimatfrågan. Jag tror att det finns en möjlighet till en öppning där. Om ett parti som (sd) skulle börja uttala kritik mot klimatpolitiken, och dess vetenskapliga underlag, och om det på detta följer en viss framgång i valet 2014 så finns det goda möjligheter till att fler partier följer efter enligt min bedömning.

Eftersom Sverigedemokraterna har föga att förlora i denna fråga men allt att vinna så kan bara uppmaningen bli att: Bli tydligare skeptiker i energi- , miljö- , och klimatfrågan.

 

mars 25, 2012   149 Comments

”Globala uppvärmningen” ändrades av politrukerna till ”klimatförändringarna”

För några år sen användes begreppet ”globala uppvärmningen” (eng. global warming) titt som tätt. Men så plötsligt dök begreppet ”klimatförändringarna” (eng. climate change) upp och detta ersatte förvånansvärt snabbt ”globala uppvärmningen”.

                                                              Snöstorm

Var detta en slump att orden byttes? Spelar det någon roll? För det första är klimatförändringarna ett så vitt begrepp att det alltid är sant. Klimatet ändras alltid och har så alltid gjort. På samma sätt som vädret ändras. Inte en dag eller ett år är vädret lika på en ort på jorden.

Som jag tidigare beskrivits finns en stor politisk agenda bakom hela AGW-rörelsen. Genom att byta från ”globala uppvärmningen” till ”klimatförändringarna” kan mycket mer rymmas i uttrycket. Om Arktis is minskar på grund av ändrade vindar och strömmar kan det skyllas på ”klimatförändringarna”. En snöstorm i Kina likaså. Underförstått är att ”klimatförändringarna” är någonting farligt och associeras till människan utsläpp av växthusgaser. Nu går det inte att leda till vetenskapligt bevis att människan ligger bakom ”klimatförändringarna” så istället har politrukerna satt upp en egen organisation IPCC som dessutom ger dem ”deniability” om det skulle vara fel. Det är ju bara att skylla på att FN och IPCC sa ju så – så varför skulle vi inte tro på detta?

Den globala uppvärmningen har avstannat de senaste 15 åren men klimatförändringarna pågår (som alltid).

På samma sätt skapar politikerna nya begrepp för att lura sina undersåtar. Klimatsmart är ett ord som rödgröna politiker älskar. Den som är ”klimatsmart” kan ju luras att tro att han är smart också. Alla vill ju vara smarta och genom att då köpa grön el eller byta till giftig lågenergilampa har du helt plötsligt blivit ”smart”. Egentligen visar det bara att du inte kan tänka själv och det är inte så smart. Du går glatt på sagorna de rödgröna och gammelmedia berättar för dig.

”Hållbart samhälle” är ett annat politiskt uttryck och som då indikerar att de som inte ansluter till detta är för ett ohållbart samhälle. Stora resurser satsas av staten för att prata om ”hållbart samhälle”, se exempel på propagandaskriften från Länsstyrelsen här. De har naturligtvis bytt till det politiskt korrekta ”klimatförändringarna”. Observera bilderna på små barn i naturen samt de gröna cyklarna vid havet. Det hela påminner mycket om det utopiska klasslösa samhället som kommunisterna hade som mål. Någonting som ska göra oss lyckliga i slutändan. Något som får oss kända oss goda för att vi jobbar för att uppnå detta samhälle. Övriga, ”de onda”,  är då för ett ohållbart samhälle.

Så här skriver Länsstyrelsen: ”Energin måste istället hämtas från förnybara källor som biogas, vindkraft och solenergi.”  Observera att ordet vattenkraft inte nämns alls. Det ska glömmas bort i den rödgröna drömmen. Kärnkraft är fossilfri men glöms också bort då den inte passar in i det lyckliga landet. Sen kan man ju undra hur hållbart det blir vid nästa istid. När Skandinavien täcks av flera kilometer is på höjden. Betänk också att de nya Moderaterna är med på rödgröna tåget.

Sen har vi de som alltid hänvisar till ”våra barn och barnbarn”. T.o.m. Erland Källén professor i meteorologi älskar begreppet för att få igenom sitt budskap [länk]. Länsstyrelsen, se ovan, har också lärt sig de Orwellska knepen att via känsloladdade ord få ut sitt budskap …”kämpar vi för att lämna över ett ekologiskt hållbart samhälle till våra barn och barnbarn.”

Även Naturvårdverket kan detta med propaganda…”Ta klimatansvar i dag och bli morgondagens vinnare”  [länk]. Hur man blir vinnare när pensionerna inte räcker kan man diskutera. Elräkningarna blir väl så höga att det är levande ljus som gäller och det kan ju vara vackert.

 Vad de rödgröna glömmer bort att deras samhälle bygger på fantasier. Vi kommer inte ha råd med välfärd om vi ska använda vind- och solenergi istället för vatten- och kärnkraft i Sverige. Utan vattenkraft och kärnkraft stannar Sverige. Gas är den enda tredje källa som skulle kunna användas ekonomiskt. Hela EU:s direktiv om ”förnyelsebar energi” är ett ekonomiskt tokeri utan like. Det påverkar inte klimatet mätbart heller. Kontroll och beskattning av individen är drivkrafterna för politikerna. Dvs deras egen makt.

Enorma resurser satsas med våra skattepengar för att uppfostra oss medborgare. Få oss att tänka ”rätt” och ha ”rätt” åsikter. Redan i förskolan börjar indoktrineringen. Genuspedagogik, hållbart samhälle, köttfri måndag o.s.v. Storbror i Orwells 1984 skulle vara avundsjuk på politiska klassen av idag och hur effektivt och subtilt de indoktrinerar sina undersåtar.

Internet är en nagel i ögat på våra politruker. Idag är det fritt men hur länge till? Datalagringsdirektivet är ett första steg att öka kontrollen. Terrorism och grov brottslighet är officiella motivet. Med samma motiv kan man tvångsmässigt operera in ett chip som visar positionen på alla människor.

H.L. Mencken (1880 – 1956) citat -
* The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

* All government, of course, is against liberty

Mencken var före sin tid men ack så rätt han hade. Så också Orwell:

Alla partimedlemmar bevakas ständigt genom ”tele-screens” som finns i alla bostäder, arbetsplatser och offenliga lokaler. Dessa skickar information och propaganda från Storebror och partitoppen, men framförallt används de för att övervaka befolkingen på ett effektivt sätt….Man kontrollerar allt som går att kontrollera. Det som man inte lyckas kontrollera krossar man. Det ska inte finnas några familjeband, ingen kärlek, ingen könsdrift.

Läs den sista meningen tre gånger och tänk till på vad som händer och hänt i Sverige/EU.

 

 

mars 24, 2012   127 Comments

Några funderingar om Michael Manns nya bok

Jag har inte tidigare känt någon lust att läsa Michael Manns nya bok The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines. Men när jag läste om det märkliga resultatet av en åsiktsundersökning på webben som Peter Stilbs berättade om förra fredagen så blev jag nyfiken att försöka förstå vad det är i boken som skulle kunna åstadkomma sådana negativa svar. Så jag köpte boken och tur för mig är att Amazon har sänkt priset rätt ordentligt. Här kommer en del av de funderingar som boken har stimulerat till.

Jag skriver inte någon regelrätt recension eftersom det finns en uppsjö av sådana. Bara på Amazon finns det över hundra läsarrecensioner varav 77 femstjärniga och 25 enstjärniga.

Brandon Schollenberger har vidare skrivit två kritiska recensioner, en där boken jämförs med Wegmanrapporten och en som är mer allmänt hållen. Anne Jolis har skrivit en negativ recension, The Climate Kamikaze som lett till replik från Mann.

Scott Mandia, som mycket övertygad om CAGW och initiativtagare till något som kallas Climate Science Rapid Response Team, har skrivit en positiv recension på Amazon. En annan recension som är mycket positiv har skrivits av den numera herostratiskt ryktbare Peter Gleick.

Rent allmänt sett tycker jag att boken innehåller en liten del populärvetenskap som delvis är mycket intressant och en väldigt stor del om det så kallade klimatkriget, som enligt min mening inte alls är något krig utan borde kallas det stora klimatgrälet eller dylikt. Den sistnämnda delen av texten upplever jag som gammal skåpmat från våra vanligaste klimatbloggar, inklusive ett högt tonläge kryddat med ad hominemargument.

Intressant blir den populärvetenskapliga delen när författaren verkligen går in på och diskuterar sin paleoklimatologiska forskning vilket innebär en hel del annat än de beryktade hockeyklubborna från 1998 och 1999. Jag har här och nu en fundering om hockeyklubban och en fundering om Michael Manns syn på klimatmodeller.

Hockeyklubbans svenske kritiker

Det är ju alltid intressant att se om svenska forskare har gjort något intryck i internationella sammanhang. Jag har hittat Svante Arrhenius, Bert Bolin, Fredrik Ljungqvist och Wibjörn Karlén i Michael Manns bok.

Michael Mann omnämner ”the Swedish paleoclimatologist Wibjörn Karlén” i syrliga ordalag eftersom denne är en av dem som kritiserat hockeyklubban från 1999. Wibjörn Karlèn, som tillhör Stockholmsinitiativet och har varit gästskribent på TCS ett flertal gånger, har sagt att hockeyklubban vare sig visar den medeltida värmeperioden (MWP omkring år 1000) eller den lilla istiden (LIA 1400 – 1900).

Michael Mann hävdar däremot att hockeyklubban från 1999 visar både den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. I figur 1 visas hockeyklubban från 1999 som Michael Mann visade den i ett edsvuret vittnesmål inför en amerikansk kongresskommitté i juli 2006.

Hockeyklubban i figur 1 kan jämföras med de rekonstruktioner som IPCC tog upp i sin senaste rapport AR4 från år 2007. Se figur 2. En av rekonstruktionerna är för övrigt ett svensk-ryskt samarbete publicerat i Nature där de svenska författarna är Anders Moberg, Karin Holmgren och Wibjörn Karlén från Stockholms universitet.

I figur 2 har jag lagt in hockeyklubbans skaft från 1999 som motsvarar den streckade linjen i figur 1. Huruvida hockeyklubban från 1999 kan sägas visa MWP och LIA är en bedömningsfråga som jag lämnar till läsaren att själv ta ställning till.

Michael Mann och klimatmodellerna

I kapitel 2 av boken finns ett avsnitt som heter Climate Change in Five Easy Steps. De fem stegen är argument för människans starka och riskfyllda effekt på klimatet.

Steg nummer 4 och 5 bygger helt på klimatmodeller och därför kommer frågan upp om klimatmodellerna kan prediktera, förutsäga, klimatet. Mann skriver:

The key queston is can the model be shown to be useful? Can it make successful predictions?

Climate models had passed that test with flying colors by the mid1990s. James Hansen, in the late 1980s predicted the continued warming that would be observed by the mid-1990s.


Mann menar alltså att James Hansens beräkningar från 1988 visar att klimatmodellerna med flaggan i topp har visat sig kunna prediktera ett framtida klimat. Vad Mann skriver om att Hansens kunde prediktera uppvärmning i mitten av 1990-talet endast omkring 10 år efter prediktionen gjordes låter konstigt i mina öron.

Man kan nämligen fråga sig om klimatet med sina kaotiska processer verkligen kan ge några predikterbara utslag på mindre än tio års sikt. Hansen publicerade prediktionen 1988 men den skall räknas från 1984 beroende på tidsfördröjningar.

Jämför vad vi har skrivit om hur långtidsprognoser med klimatmodeller måste ifrågasättas i till exempel artikeln Varför kan klimatmodellerna inte förutsäga klimatets utveckling. De kaotiska processerna är inte ett principiellt hinder för tänkbara långtidsprognoser av underliggande trender men komplexitetsparadoxen ser inte ut att vara ett hinder som det är troligt att man kan ta sig förbi. Mann verkar inte väl insatt i dessa saker.

Mann illustrerar sedan vad han skriver med en figur som i stort sett är samma figur som finna i en artikel av Hansen med flera från 2006. I figur 3 är det övre diagrammet från denna artikel av Hansen med flera.

Precis som i den nästa likadana figuren i Manns bok går observerade data fram till och med år 2005. Mann skriver i figurtexten att observationerna väl följer den simulerade kurvan i mitten (scenario B) som nära motsvarar det som faktiskt har hänt i fråga om antropogen påverkan under perioden. Scenario A innebär mycket större utsläpp medan scenario C innebär att utsläppen skulle bli konstanta från år 2000 (därför planar denna simulering ut och börjar sjunka).

Mann menar alltså att Hansen har kunnat prediktera klimatets utveckling fram till 2005. Men hur har det gått sedan? Boken kom ju ut 2012 och då har Mann anledning att fråga sig hur det blir om man plottar in de sex årsmedelvärden som vi har för 2006 – 2011. Här anar man ett litet förbiseende av Mann.

Hur som helst så finns dessa punkter med i det nedre diagrammet i figur 3. Man skall alltså när man ser dessa nya punkter fråga sig om klimatmodellen har förmått att prediktera klimatets utveckling för perioden 1984 – 2011 dvs. om observationerna och simuleringen enligt scenario B fortfarande överensstämmer. Jag lämnar till läsarna att själva göra den bedömningen.

Avslutning

Detta var vad jag hade att komma med denna fredag. Jag har en del ytterligare funderingar och har dessutom inte läst färdigt boken så det kommer kanske mer om denna från mig framöver.

mars 23, 2012   46 Comments

Den Arktiska havsisens uppgång och fall

Isen har förmodligen nått sin högsta utbredning för denna vinter nu eller mycket snart. Grafen ovan är från DMI där man också ser alla år sedan 2005. Bara 2010 hade en större utbredning men det säger ändå inte så mycket att jämföra år från år. Intressantare är att isen i början av året trycktes ihop upp mot norra delen av den Arktiska bassängen. Här en illustration som också den kommer från DMI:

Både när isens utbredning minskade på grund av att den trycktes ihop i januari och den senaste månadens relativt stora tillväxt syns mycket bra på grafen hos NSIDC:

Det som jag tycker är intressant är vad som skulle hända om strömmar och vindförhållanden skulle fortsätta att trycka upp isen mot den delen av den Artiska bassängen som är mycket mindre öppen mot varmare vatten?

Men den senaste isläggningen borde vara mycket tunn vilket förmodligen innebär att de senaste veckornas ökad utbredning kommer att smälta mycket snabbt. Jag skulle inte bli förvånad om jag får se ett ras i grafen den kommande månaden.

Men man kan ju alltid glädjas åt läget dagen som är idag!

mars 22, 2012   42 Comments