Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — september 2012

Diktat från 9,9%

Miljöpartiet ökar med 2,1 procentenheter till 9,9 procent enligt en Ipsosmätning som presenteras i DN. Sämst är utvecklingen för C (3,7%) och V (4,9%) som tappar 1,2 procentenheter vardera.

Den slutsats som jag drar av detta är att det pågår en dragkamp om gröna väljare mellan de partier som tydligast profilerat sig i klimatfrågan och som är för en grön omställning av energiproduktionen. Totalt delar MP, C och V på 18,5% av väljarkåren.

Det är inte så mycket. Men problemet är att dessa få procent kan få oerhört stort inflytande på svensk politik, oavsett om Alliansen får fortsätta eller om det röd-gröna blocket tar över i nästa val. Vid jämvikt blir det ibland så. Johan Hellström vid Umeå universitet: ”Miljöpartiet skulle ha en väldigt stark förhandlingsposition om det skulle se ut så här efter ett val.

Ja, precis. Det oroar mig. Hur mycket måste Alliansen, respektive sossarna, förhandla bort av svensk industri och skattemedel för att tillfredsställa dessa 9,9%? Eller skulle man kunna tänka sig att sossar och moderater, de två stora tillväxtpartierna, gör överenskommelser i dessa frågor?

Ingemar Nordin

september 30, 2012   58 Comments

Grön energi i en dödsspiral

Är den ”förnyelsebara” energin inne i sin slutfas? Alltfler länder skär ned på sina subventioner till vindsnurror, solpaneler, vågkraft och biobränsle. Hittills så har man bara genom att hänvisa till klimatet fått statliga medel till sin produktion, utan något seriöst ifrågasättande av vare sig teknik eller ekonomi. Men nu är pengarna är slut och många länder har redan nått vägs ände med att låna upp ännu mera pengar. Det måste helt enkelt sparas.

Visst, de gröna partisterna i alla partier skriker i högan sky och hävdar att just klimatomställningen inte får drabbas av det futtiga faktum att pengarna är slut. Folk kan väl dra ned på utgifterna, sluta att konsumera och … ja, helt enkelt att sluta lägga sin lön eller pension på annat än att stötta den gröna industrin?

Majoriteten av politikerna börjar dock så sakteliga att inse att verkligheten har hunnit ifatt fantasierna. Här är några nyhetsklipp från veckan.

Sol: I Storbritannien föreslår Department of Energy and Climate Change (DECC) att man skall minska lite på subventionerna till solgenererad el inom fyra år. Det här har skrämt livet ur företrädare för solindustrin som menar att inga nya solfarmer kommer att byggas. ”Bara det faktum att de ens funderar på en politik som kanske leder till en nedskärning av installationerna till noll under kommande fyra år är skrämmande”, säger en representant.

Sharp Corp planerar att helt upphöra med sin solpanelsproduktion i USA, Europa och hemma i Japan. Bortåt 10 000 jobb försvinner. I Tyskland, Spanien, Italien, Grekland och Portugal görs kraftiga reduktioner av subventionerna. Investerarna flyr nu den här energisektorn.

Vind: Vindföretaget Gamesa i USA har precis tagit fram en ny turbin. Men nu är man tvungen att sparka 92 av de 115 arbetare som jobbat med den. Likartade nedskärningar inom vindindustrin sker över hela USA. Siemens avskedar t.ex. över 600. De senaste månaderna så har 1700 fått sluta. Under sina glansdagar 2008 och 2009 så arbetade inte mindre än 85 000 inom vindindustrin i USA. Idag har 10 000 av dessa jobb försvunnit.

Redan tidigare så har konkurrensen från Kina varit hård. Men nu hotar ett än större problem. Den 31 december så försvinner skattesubventionerna på en miljard dollar automatiskt, såvida inte kongressen förnyar dem. Presidentkandidaten Mit Romney har sagt att han är emot subventionen, och om majoriteten i kongressen inte skiftar till demokraternas fördel så lär den utgiften i budgeten försvinna.

Vågkraft: Skottland hör till dem som allra mest satsat på grön energi. Under flera år nu så har man idogt arbetat på att förstöra sitt vackla landskap med vindkraftverk. Men även vågkraft är en stor sak i Skottland. Man har fantastiska planer på att utnyttja det öppna havets vågor och tidvatten ute på flera skotska öar. Tyvärr går det inte så bra, inte ens med stort stöd från Englands skattebetalare. Saken är den att det kostar en hel del att koppla samman dessa öar med fastlandet. Elnätskostnaderna bara stiger och stiger. Så nu vill man att staten griper in:

Vi skulle vilja se att departementet för Energi och klimatförändring använder sin makt för att justera överföringsavgifterna och på så sätt säkra att kostnaderna inte avskräcker produktionen av förnyelsebar energi i norra Skottland, vilken är den världsledande platsen för tidvatten- och vågkraft”, säger en företrädare för Scottish Renewables.

Biobränsle: T.o.m. EU har börjat fatta problemen med biobränsle. Bioindustrin protesterar förstås högljutt. Men vid sidan av kostnader och tekniska problem så kommer rent etiska överväganden in. I en rapport från Oxfam har man pekat på det faktum att odlingen av biobränslen konkurrerar med odlingen av mat och bidrar till ökade matpriser världen över. Man framhåller också att den politiskt skapade efterfrågan på biobränslen bidrar till s.k. ”land grabing”, dvs att lokalbefolkningen i fattiga länder drivs bort från sin åkermark så att internationella företag kan odla bränsle till bilar i i-länderna.

Nu föreslår EU istället att man skall använda ”icke matbaserat” bränsle, typ halm och skogsrester. – Men man kan undra om de räknat ut hur mycket sådant det finns som inte redan används till annat? Dr Max har räknat på hur långt skogstillväxten i EUs största skogsland (Sverige) skulle räcka, här och här. Jo, det skulle faktiskt precis räcka till vår egen lilla fordonsflotta. Men till resten? Knappast.

Jag skulle i anslutning till detta också kunna peka på att det nu står helt klart att elektriska bilar är på väg ut. Toyota har dödat sitt elbilsprogram och GM gör uppehåll med produktionen av sin Chevy Volt på grund av bristande efterfrågan. Röster höjs också mot att staten använder miljöpengar för att subventionera de rikas shoppingbilar.

Sammantaget så ser det här ut som om det gröna sättet att tillverka energi är inne i en dödsspiral. Alla satsningar som görs resulterar i krav på ännu fler subventioner snarare än i samhälleliga vinster i termer av jobb och ökad välfärd. Och ju mer politikerna ”satsar” desto snabbare närmar vi oss slutet på deras drömmar.

Ingemar Nordin

Uppdatering om elektriska bilar.

september 30, 2012   182 Comments

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen

d.v.s. den som gör en resa har något att berätta är ett tyskt talesätt som lär ha myntats av skalden Mattias Claudius (1740 – 1815). Ordagrant blir översättningen när någon gör en resa så kan han berätta något – vilket visar att antingen var det på den tiden bara män som reste eller så skulle även det tyska språket ibland ha användning för ett bikönat hen.

Eftersom jag är nyss hemkommen efter att ha varit i Turkiet i tre veckor så borde jag ju ha något om än aldrig så litet att berätta. Det man först och främst kan konstatera efter en sådan vistelse är att klimatfrågan inte är någon stor fråga, men jag fick ändå några tillfällen att tala om att jag är ”klimatskeptiker”.

Jag brukar dock göra det lätt för mig genom att börja med att berätta att jag är en stor optimist när det gäller den värld där mina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och även deras barn och barnbarn kommer att leva. Sedan förklarar jag att grunden till min optimism är att kvinnorna världen runt håller på att kasta av sig ett mångtusenårigt mansförtryck och inte längre accepterar att deras enda uppgift i livet är att föda söner.

Beviset är att tvåbarnsfamiljen numera är det normala i stora delar av världen, något som ger kvinnorna helt andra möjligheter att forma sina egna liv. Sedan fortsätter jag med att hävda att jag tror att detta århundrade kommer att bli kvinnornas århundrade (eftersom jag gärna för mina samtal med kvinnor så brukar dessa ord tas väl emot). Den naturliga fortsättningen är min gamla käpphäst om att den enda riktigt viktiga uppgiften för dagens människor är att på alla tänkbara sätt hjälpa till för att ge kvinnor mer och bättre utbildning.

(I detta sammanhang kan jag f.ö. nämna att jag råkade ramla in på en filmfestival i Adana där jag fick se en dokumentär om skolgång för flickor i östra Turkiet – en film som tydligt visade att det är många som insett betydelsen av kvinnlig utbildning.)

Till sist är jag ju naturligtvis tvungen att säga att man kan ju inte vara optimist om man samtidigt tror att världen är på väg mot en klimat-katastrof, och därför tror jag förstås inte att ökningen av koldioxiden i atmosfären kommer att leda till någon sådan.

Ibland får jag t.o.m. möjligheten att sticka ut hakan ordentligt och komma med den enda klimatrelaterade förutsägelse som jag gjort nämligen att

 

jag är övertygad om att innan decenniet är över så kommer vetenskapen

att ha insett

att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol som vi har lyckats

berika atmosfären med koldioxid

så är detta det bästa som mänskligheten gjort för

livet på jorden


 

(Den främsta anledningen till det korta tidsperspektivet är att jag vill ge mina vänner en chans att tala om för mig att jag hade fel – eller jag för dem att jag fick rätt :)

Det intressantaste samtalet fick jag på en flygbuss på väg från flygplatsen Sabiha Gökçen in till Istanbul, där jag kom att sitta bredvid en man som beskrev sig själv som geofysiker med speciell inriktning på geomagnetism. Vi hann inte presentera oss för varann men han hann berätta dels att han bodde i Australien, dels att han varit ordförande för den internationella organisationen för jordmagnetism.

Jag tog Google till hjälp för att läsa om denna organisation och när jag hittade en australier som varit verksam inom den organisationen så använde jag Google igen och hittade ett föredrag om letandet efter den magnetiska sydpolen och kände igen min medresenär. Han heter Charles Barton och eftersom alla som kan något om jorden som jag inte kan omedelbart blir intressanta så tog jag tillfället i akt att ställa en del frågor.

I brist på inspelningsutrustning så kan jag naturligtvis bara ge ett par glimtar om vad vi pratade om. Något av det första jag fick veta var att de magnetiska polerna inte ligger still (vilket naturligtvis alla vet) men nytt för mig var att de dagligen rör sig någon eller några mil, så att till skillnad ifrån den geografiska polen så är den helt enkelt inte väldefinierad. Jag fick också veta att även om det är väl känt att jordens magnetfält f.n. håller på att försvagas så är det ifrån en historiskt sett hög nivå och vi har en bit kvar ner till en historiskt sett normal styrka på magnetfältet.

Han kände också till både Svensmark och hans medarbetare Friis-Christensen, men var osäker på om effekterna av den föränderliga mängden kosmisk strålning som når jorden som följd av solmagnetismen var tillräcklig för att påverka klimatet. Tyvärr visade det sig att trots sina djupa kunskaper om jorden och även om växelverkan mellan solens och jordens magnetfält så hade han inte kommit på tanken att ifrågasätta den rätta läran. Trots olika ståndpunkter i fråga om koldioxidens eventuella effekter så hade vi ett trevligt samtal och skildes som vänner.

Det är alltid spännande när man får tillfälle att tala om klimat och klimatförändringar med människor som har kunskaper som går utöver det vanliga.

Och avslutningsvis så är TCS för mig en blogg som med utgångspunkt ifrån klimatet och klimatpolitiken intresserar sig för den jord som vi kommer att överlämna till dem som kommer efter oss, så för mig hör frågan om kvinnors utbildning till det som vår blogg bör kunna behandla.

 

 

 

september 29, 2012   102 Comments

Fredag igen – se tillbaka och prioritera

Häromveckan kom en notis i media om en vägmaskin som tillåter trafik under reparationsmomentet – den ser ut så här:

och är tänkt att funka på detta sätt

Det fick mig att erinra mig en bok jag köpte på 70-talet – ”Absolutely Mad Inventions” av Brown och Jeffcott – som innehåller ett 50-tal autentiska (tydligen beviljade) patent från runt förra sekelskiftet. Det var ju en guldålder för entreprenörer, och många sökte bli rika - eller åtminstone kunna få en annan försörjning. Vad tycks om dessa två – först en med anknytning till ovanstående – vad tycker SJ och Banverket? Kanske något för Tvärbanan i Stockholm? Eller Roslagsbanan, som fortfarande är bitvis enkelspårig… (klicka för större bilder)

Vid den tiden var också damerna måna om sitt utseende, även om skönhetsidealen var något annorlunda – kanske man strävade efter en ”stiff upper lip”, snarare än dagens silikonfläskläpps/getingbettsmode?

Ja, det finns kanske 48 till - säkert kommer de i senare fredagsinslag…

Varför har man inte själv blivit rik på någon uppfinning?  Kanske fel prioriteringar i livet – uppfostran kanske gick snett redan från början?

eller relationerna …

Var snäll mot de levande förresten …

Och givetvis har Du väl prioriterat ett inköp av iPhone 5 på Apple-shopen i dag – det lär vara kaos i Täby centrum, där det finns en ny butik. Man måste ju ha det senaste!

Musikhälsning då – varför inte en hyllning till livet?

september 28, 2012   36 Comments

Kritik av en video om årets isminimum i Arktis

Förra veckan recenserade jag Judith Currys diskussion av årets isminimum i Arktis. Denna vecka handlar det om en video som producerats av Peter Sinclair. De sätt som saken presenteras av Judith Curry och i Peter Sinclairs video skiljer sig betydligt. Jag anser att Peter Sinclairs video ger en ofullständig och vinklad bild.

Peter Sinclair är inom klimatdebatten känd för sina videor med titeln Climate Denial Crock of the Week. Han kallar sig för grafisk artist och säger sig vara känd för sina karikatyrteckningar. Han tycks vara en övertygad förespråkare för miljöaktivism.

Det så kallade ”isfria” Arktis diskuterades i min artikel förra fredagen. I videon ovan talar man tyst om att ett ”isfritt” Arktis innebär att 1 miljon kvadratkilometer is blir kvar, dvs. dubbla Sveriges ytareal (ett reservat för isbjörnarna). Men som framgår av förra veckans artikel så är detta själva definitionen på ”isfritt” Arktis. Judith Curry framhåller att ett Arktis som är helt fritt från havsis, alltså noll is, inte anses möjligt inom detta sekel därför att isen närmast norr om kanadensiska skärgården är mycket motståndskraftig mot smältning.

Denna motståndskraftiga is kan illustreras i följande figur 1 som är figur 4 från en artikel av Maslanik med flera (2007). Det högra diagrammet illustrerar fördelningen av is med olika ålder i augusti 2007.

Mycket i videon stämmer väl överens med det Judith Curry tog upp i sina blogginlägg som vi diskuterade i förra fredagens artikel.

Julienne Stroeve, forskare vid NSDIC, säger samma saker som Judith Curry om att det blivit en övergång till ett nytt tillstånd för Arktis havsis från år 2007. Judith Curry nämner dessutom en alldeles ny artikel av Livina och Lenton, A recent bifurcation in Arctic sea-ice cover som ger ytterligare stöd för att en stegvis ändring av isens tillstånd har skett.

Jennifer Francis (associate professor, dvs. ungefär docent) berättar om hur den fleråriga isen har minskat under åren. Detta illustreras mycket fint genom animeringar som visar hur den fleråriga isen år efter år har förts ut genom Framsundet mellan Grönland och Svalbard.

Judith Curry diskuterar dessa saker grundligt i sina blogginlägg (se förra veckans artikel) och förknippar denna ökade förlust av flerårig is med klimatskifteshypotesen. Hon menar att denna förlust har ökat genom det klimatskifte som kan ha skett omkring 2001. Klimatskiftet ledde enligt henne till ändrade cirkulationsmönster både i atmosfären och i oceanen och till en utplanande global temperaturökning.

I videon ovan kommer sedan ett inslag från BBC. Där berättar man även om hur isvolymen har minskat. Se figur 2 från Polar Science Center.

Men Judith Curry är mer utförlig på denna punkt. Hon påpekar att isvolymen visade en större stegvis minskning år 2010, men att årets minskning inte har varit så stor. Figuren visar att sommarstormen, som starkt påverkade isutbredningen, hade betydligt mindre inverkan på isvolymen.

Man betonar i BBC-inslaget att detta att is ersätts med öppet vatten i halva Ishavet innebär en minskad albedo som kan få stora effekter på tillförd värme till Arktis och därmed ge en stark återkoppling till issmältningen. Här ser vi en anmärkningsvärd skillnad i bedömning jämfört med vad Judith Curry skriver. Hon anser att denna effekt inte blir så stor eftersom de öppna vattnen uppstår under den tid på året som solen står lågt. Dessutom kan denna effekt enligt henne kompenseras av att det öppna vattnet leder till mer snöfall på kontinenterna jämfört med om vattnet vore isbelagt.

Mike MacCracken talar sedan om att inverkan av sommarstormen på istutbredningens minskning överbetonas när det egentligen är istjocklekens minskning man borde intressera sig mer för. Men han glömmer att nämna att istjockleken inte har minskat under 2012, se figur 3 från Polar Science Center.:

I själva verket har ju isens tjocklek ökat i augusti jämfört med föregående år. Detta beror antagligen på att tunnare is har försvunnit så tjockare is har lämnats kvar.

Jag har alltså en hel del kritik mot videon. Jag upplever en för min del störande känslomässig påverkan av denna video. Förmodligen har detta att göra med tonläget i Peter Sinclairs röst och den pålagda musiken. Jag finner detta olämpligt när det gäller en diskussion av viktiga vetenskapliga frågor även om jag är medveten om att den här typen av musikanvändning är standard för populärvetenskapliga framställningar.

Min viktigaste kritik är att videon saknar viktig information eller presenterar en del sådan på ett undanskymt sätt så att den ger en ofullständig och skev bild. En jämförelse mellan vad som sägs i videon och vad som sägs av Judith Curry i hennes blogginlägg visar detta med stor tydlighet.

Ett viktigt exempel på detta är att man i videon inte diskuterar orsakerna till minskningen av isen. Detta är däremot ett viktigt tema i Judith Currys blogginlägg där hon med stöd av en nyutkommen artikel av Julienne Stroeve med flera (2012) menar att att troligen (> 66% sannolikhet) så är det en 50-50 fördelning mellan naturlig variation och antropogen forcing, med felmarginalen +/- 20%. Judith Curry menar att det vi har sett i år är i hög grad ett resultat av naturlig variation medan den antropogena effekten är gradvis och på lång sikt.

Videon betonar alltså information som ger en bild av mycket stora risker med utvecklingen av isen i Artktis medan information som ger en motsatt bild inte förmedlas som man borde. Speciellt i avslutningen av videon säger Jennifer Francis att isen minskat mycket detta år men förbigår att detta gäller isutbredningen men inte så mycket isvolymen eller istjockleken (Sinclairs musikval är dessutom särskilt märkligt i denna del).

Jennifer Francis förbigår i denna del också den stora inverkan som sommarstormen haft på minskningen av isutbredningen. Det finns en stor kontrast mellan docent Jennifer Francis betoning av att riskerna är stora och professor Judith Currys mer balanserade utvärdering av samma sak.

 

september 28, 2012   88 Comments

Mina barnbarns brist på stormar

Aktivisten och alarmisten James Hansen tillika klimatforskare och chef över GISS har skrivit boken Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity.

Titeln hänvisar till de våldsamma och extrema väderhändelser som Hansen menar att nästa nästa generation kommer att uppleva om vi fortsätter att använda fossila bränslen.

NOAA rapporterar:

”After a busy start, tornado events in the U.S. in 2012 have dropped well below the expected normal. The preliminary total of 757 tornadoes is about 400 tornadoes below what might be expected in a typical year. This chart shows that in late 2011, the annual running total was over 400 tornadoes above normal. This depicts the dramatic variability that can occur in tornado numbers from one year to the next.”

Efter en hektiskt start har antalet tornados i USA under 2012 minskat till klart under en förväntad normal. Den preliminära beräkningen landar på totalt 757 tornados vilket är ungefär 400 tornados under vad som kan förväntas ett normalt år. Detta diagram visar att i slutet av 2011 var antalet tornados istället 400 över det normala.   Detta visar de dramatiska variationer som kan förekomma i antalet tornados från ett år till nästa” (min översättning)

Vissa väderhändelser beror på att kalla och varma luftmassor möts. Kanske är det så att årets extra varma sommar i USA inte bara har inneburit negativa konsekvenser? När tempererade områden, som i Sverige eller USA, blir lite varmare så innebär det ju faktiskt att vi får färre stormar, inte fler.

Detta verkar ha gått Al Gore helt förbi. Han kör vidare med sitt Climate Reality Projekt som i år har inriktning på just extrema väderhändelser eller som de uttrycker det på sajten:

”On November 14, it´s time to talk dirty.

Dirty fossil fuels have created a world of Dirty Weather. Together we can stop the climate crisis. Join us for the global 24-hour live broadcast event when the world stands up for reality.”

Meningen är att människor skall rapportera in stormar, tornados och andra extrema väderhändelser från hela jorden under 24 timmar.

”Smutsigt” väder skall kopplas direkt till ”smutsiga” utsläpp utan att passera Gå/vetenskapligt underbyggda rapporter. Det låter som en lite lätt desperat genväg i min öron.

Låt oss därför hoppas att antalet tornados fortsätter att vara extremt lågt och även att det på det hela taget blir ett stillsamt väderdygn.

 

september 27, 2012   68 Comments

Avslöjande väljarstatistik och möjlig väg till ”corrective action” mot de icke klimattroende

I morse noterade jag en intressant artikel om hur man med statistiska metoder kan avslöja valfusk – något som man anat eller tagit för givet – men inte alltid kunnat belägga i sak. Bildtexten sammanfattar:

  • Election fingerprints. Two-dimensional histograms of the number of units for a given voter turnout (x axis) and the percentage of votes (y axis) for the winning party (or candidate) in recent elections from different countries (Austria, Canada, Czech Republic, Finland, France, Poland, Romania, Russia 2011, Russia 2012, Spain, Switzerland, and Uganda) are shown. Color represents the number of units with corresponding vote and turnout numbers. The units usually cluster around a given turnout and vote percentage level. In Uganda and Russia, these clusters are smeared out to the upper right region of the plots, reaching a second peak at a 100% turnout and 100% of votes (red circles). In Canada, there are clusters around two different vote values, corresponding to the Québécois and English Canada (SI Text). In Finland, the main cluster is smeared out into two directions (indicative of voter mobilization because of controversies surrounding the True Finns) Credit: (c) PNAS, doi:10.1073/pnas.1210722109

Läs mer här: i kondenserad form – originalartikeln är Open Access, och finns som PDF och HTML här.

Hm … undrar om man kan belysa om olika klimatologiska data manipulerats,  på liknande sätt? :P

I morse var det ju också en sanslös artikel på Newsmill, som redan diskuterats OT till tråden till inlägget om Självförsörjande jordbruk. Psykologen som skrivit Newsmill-inlägget ”Vår psykologi får oss att strunta i offren för klimatförändringarna” kanske vill addera föjande nya rön ”Researchers use magnetic pulses to brain to reduce overly optimistic tendencies” till den existerande arsenalen av redskap som elchocker, lobotomi, psykofarmaka, hjärntvätt, tvångsförvaring och vem vet vad, för att få klimatskeptiker på bättre tankar?

Även denna artikel, som i original heter ”Selectively altering belief formation in the human brain” var i PNAS - den finns sammanfattad här, och fritt läsbar här.

Figurtext:

Fig. 1. (A) In each trial participants were presented with a short description of one of 40 adverse life events and asked to estimate how likely this event was to occur to them. They were then presented with the average probability of that event occurring to a person living in the same sociocultural environment. The second session was the same as the first session, except that the average probability of the event to occur was not presented again. (B and C) Examples of trials for which the participant’s estimate was (B) higher or (C) lower than the average probability. Here, for illustration purposes only, the blue and red frames denote the participant’s response (either an overestimation or underestimation, respectively) and the blue and red filled boxes denote information that calls for an adjustment in a (B) favorable (good news) or (C) unfavorable (bad news) direction. Credit: (c) PNAS, doi: 10.1073/pnas.1205828109

Ja, snart är vi nog där … mina associationer gick nu till Philip Stone (en av mina favoritskådespelare), som bartendern i Stanley Kubrick’s ”The Shining” – där han formar ordet ”corrected”, så att nackhåren reser sig.

september 26, 2012   13 Comments

Självförsörjande jordbruk och städer

För visioner om ”hållbara samhällen” etc finns ju en underliggande tro på deras genomförbarhet. Tyvärr är det ju bara drömmar och illusioner. Verkligheten är istället  att finna i en samverkan mellan stad och landsbygd, och en reell teknisk utveckling.

I vårt närområde har Botkyrka utanför Stockholm synts mest i spalterna, bl.a. med egna tänkta storskaliga växthus i flera våningar, och svävande ballonger för energiförsörjning. Undrar verkligen vad det är för personer som driver detta.

I dagarna kom en mycket tänkvärd essä från Australien (som jag kort summerar i det följande), från en person som verkligen upplevt hur det är att leva isolerat från all annan civilisation.

En djupare beskrivning av denna självupplevda verklighet inom ett ”nära självförsörjande jordbruk” finns här. Huvudportalen Carbon-Sense finns inte på TCS länklista, men borde läggas in där.

Logistiken är är ju egentligen helt klar:

  • ”To be truly ‘sustainable’, a farm must recycle everything – otherwise it is depleting its soil minerals. Therefore it cannot sell any of its produce. This means it cannot buy items from the outside world, such as machinery, to make labour less arduous, and to produce more food. It is thus an impossible dream.”    / Bob Long

(plogen är köpt utifrån, men borde vara handgjord och i trä)

(framställning av biobränsle för biomaskinerna på bilden)

Vi upplever i dag ändå drömmande stadsbor som verkar för att samhället söker sig i denna riktning, både vad gäller den föda och den energi ett fungerande samhälle behöver.

Som delsteg har vi redan sett återupptäckt av vindkraft, träbaserad energiförsörjning, elbilar etc – saker som prövades och övergavs  för ett sekel sedan. Man stimulerar också den en gång förbjudna framställningen av etanol från majs, men slösar produkten som bilbränsle. Man arbetar emot möjligheterna med kärnkraft, kol olja och gas, och vill stänga ner flygtrafik. Vidare vill man låsa samhällets resurser och införa databaserad övervakning för att registrera, reglera, fördela och beskatta individens användning av i stort allting.

Istället för att nyfiket söka nya lösningar för mänskligheten följer man ledstjärnan ”Återvänd till det förgångna”.

Walt Disney lär en gång ha myntat följande visdomsord:

Är det någon mer än jag som tror att Centerns motgångar på senare tid har sin förklaring i att deras traditionella väljargrupper inte längre köper fantasier från Riksdagsledamöter med horisonter som inte går mycket längre än balkonglådorna och solpanelerna på Södermalm?

Rainbow chasers? Mina associationer går i den riktningen.


(det fanns alltså en annan grupp på 60-talet med detta namn, psykodeliskt vinklad, som tiden krävde)

september 26, 2012   116 Comments

Is både i norr och söder

Nu, dagarna efter höstdagjämningen, har solens zenit passerat  ekvatorn och drar sig än längre söderut – bort från oss.  En tid som vi här uppe i norden vanligen brukar brista ut i klagan över det kommande mörkret och kylan. En viss förskjutning mellan väder och solhöjd gör att ismängden i Arktisområdet samtidigt passerar sitt årstidminimum. Och i denna moderna tid har vi så här års utvecklat ännu ett ämne för klagan: Detta isminimum är ovanligt lågt – endast knappa 3.3 millioner km2. Visserligen inte precis i det lägsta mannaminne, men i alla fall lägre än år 2007 – då den låga isnivån också diskuterades med djupa veck i många pannor.

Skämt åsido – det finns givetvis anledning att försöka finna förklaringar till varför – vilka omständigheter – som orsakat det lägre värdet på årets minimum. Den typen av diskussionen har förts i gammelmedia, som för allt från medeltemperatur, ismängder och till nya sjukdomar hittar en ”expert”, som meddelar att det beror på ökande mänsklig fossilförbrukning. En mer mångfacetterad beskrivning har givits här på TCS ( länk), som jag inte repriserar.

Istället tänker jag stödja mig på att jorden liknar en sfär, och därför är ganska symmetrisk. Just när det gäller polerna finns det en viktig skillnad i det att Antarktis är en landmassa, som är nästan helt täckt med is, under det att Arktis i huvudsak är ett havsområde på vilken isen flyter. Likväl finns det anledning att observera hur isförrådet i Antarktis har utvecklats. Om  det är så att isen i Arktis i första hand har minskat på grund ökande koncentration av mänsklig CO2 i atmosfären, så borde detsamma ha skett i Antarktis.  I figuren nedan (länk) ser vi det motsatta.Digrammet visar Antarktisisens avvikelse från medelvärdet dag-för-dag under 2012. Varenda dag är sålunda denna anomali positiv med typiskt åtminstone 0.2 – 0.4 millioner km2.  Notera att detta gäller både sommar och vinterhalvåret – det alltså inte endast en fråga om att Antarktis är på väg mot en enstaka isrik vinter. Redan denna enkla observation, att ismängden vid Arktis och Antarktis uppträder på motsatt vis är ett starkt argument för att orsaken är  en ”mellanregional” naturlig variation, i t ex havsströmmarna. Inte en global ökning av växtuseffekten på grund av mer CO2 i atmosfären. Nästa figur (länk) visar utvecklingen av Antarktis ismängd sedan mer än 30 år.

Variationerna år-från-år är kraftiga, men det är ingen tvekan om att trenden är positiv, dvs ismängden i Antarktis har ökat sedan 1979. Dessa tydliga mätresultat leder åtminstone till en klar slutsats. Den som påstår att isminskningen i Arktis beror på ökande fossilanvändning, bör i nästa mening förklara varför ismängden i Antarktis samtidigt ökat.

september 25, 2012   118 Comments

Centerpartiet – rekord i floskler

Dags att granska några politiska partier. Var står de i klimat- och energipolitiken? Först ut är Centerpartiet – Alliansens gröna röst.  Granskningen sker via hemsidor och artiklar av ledande personer. Ett av problemen i Sverige idag är att skillnaderna mellan partierna är för små. Det är bra om det finns tydliga alternativ. Men det är mest graden av ”grön” som diskuteras. Vilket parti vågar gå och säga att satsar vi på billigare bensin och lägre elpriser? Dessutom vem vågar säga att vi avbryter ”klimatsatsningarna” för de är meningslösa? De påverkar inte klimatet på ett mätbart sätt alls.

Partierna kommer också att utsättas för floskeltesten. Genom att negera ordet eller meningen framgår om det är en floskel. T.ex. hållbart. Vem vill ha ett ohållbart samhälle?

På centerpartiets hemsida och då första sidan per 2012-09-19 hittar jag förekomsten av ordet hållbart sex gånger, långsiktig också sex gånger samt satsning fem gånger. Det blir 17 floskelpoäng.

Om klimatet säger centern:

”Klimathotet är vår tids största utmaning. Hotet är globalt, och kräver globala lösningar. Därför krävs ett ambitiöst och bindande globalt avtal. Alla länder måste medverka till att hålla den globala temperaturökningen under två grader. De rika länderna ska gå före.

Vidare: ”göra den svenska fordonsflottan fossiloberoende till 2030

Här pratar man om flottan och inte nybilsförsäljningen. Med en livslängd på 18 år på en bil är det redan för sent. Ska centern tvångsskrota gamla bilar? Dessa finns främst i glesbygd. Och hur ska dessa bilar drivas? El, etanol eller vad? Ska flyget och sjötrafiken läggas ner också?

fortsätta bygga ut det tredje benet i svensk elförsörjning bestående av förnybara kraftslag som kraftvärme, vindkraft och solel m.m.

Solel är totalt olönsamt i Sverige. Ändå ska denna subventioneras. Instrålningen från solen vintertid är så låg att den knappt genererar någon el alls. Och tänk det är på vintern vi behöver det mesta av elen. Centern lever på floskler och drömmar.

höjd energiskatt på diesel

Centern har ett stort problem med att de är i otakt med de egna kärnväljarna. Partiet kommer från gamla Bondeförbundet och väljarna fanns främst i glesbygd. Efter partiets storhetstid under Torbjörn Fälldin har det gått bakåt. Landsortsväljarna attraheras inte av höga skatter på bensin och diesel. De behöver bilen. Likaså försöker Centern vara ett liberalt storstadsalternativ ”Stureplanscentern”. Även här kommer man i konflikt med människors syn på energiskatter. Riktigt gröna väljare är oftast mer till vänster och väljer Miljöpartiet.

Att kombinera ambitiösa klimatmål med nya innovationer och därigenom skapa en hållbar tillväxt ger oss ökade förutsättningar att både skapa nya jobb..

Detta är inte sant. Önskedrömmar. Satsningar av staten på ”gröna” jobb gör att fler riktiga jobb förloras. Ju mer som satsas desto fattigare blir vi.

”höjt reseavdraget med 50 öre per mil till 18:50″

Centern vill höja bensinpriset och istället kompensera  med ökade reseavdrag. Reseavdraget för bil var 2007 18 kronor per mil. 2008 höjdes det till 18:50 kr/mil och sen dess varit oförändrat. En höjning med 2.8% skulle alltså vara kompensationen för fyra års ökande kostnader.

Centerns partistrateger inser inte att klimatfrågan är död bland väljarna. Fast man är nere under 4% i opinionsundersökningar sker ingen omprövning. Anna-Karin Hatt, på nätet ofta kallad ”Hattifnatt”, fortsätter sina ”gröna” artiklar som om hon levde i en annan värld, se här. Själv tycker jag Anna-Karin Hatt är ”korkat” konsekvent så ”Hattifnatt” är inget bra uttryck.

Hatt: att alltid stå upp för den enskilde gentemot överheter

Känns inte trovärdigt när Centern pådyvlar vanligt folk nya energiskatter varje år. Anna-Karin Hatt är ju överheten själv.

Valet av Annie Lööf var inte så lyckat. 29 år gammal och leder centerpartiet och är tillika näringsminister.

Lööf: ”Sverige måste bli bäst i världen på hållbar utveckling”

Suck! Vilken floskel. Vem skulle sätta en 29-åring att leda ett storföretag som Ericsson eller Atlas Copco? Ung och grön är en etikett som stämmer bra. Men näringsminister går bra att bli fast Lööf inte jobbat i näringslivet. Ansvaret vilar tungt på de som valde Annie. De skulle väntat tio år så hade hon kunnat bli något stort. Nu finns det stor risk att hon försvinner efter nästa val. Fortsätter hon med hållbarhets- och klimatflosklerna kommer det att gå illa. Folk i glesbygd bekymrar sig om jobben, ekonomin, brottsligheten och vill kunna använda sin bil. Likaså vill man ha råd att kunna betala sin elräkning.

Annie Lööfs uttalande att slopa karenstiden för homosexuella blodgivare under Pridefestivalen uppfattades som ett billigt sätt att köpa röster. Lööfs uttalande om fri invandring har knappast gått hem i stugorna. Annie Lööf har helt enkelt kommit helt i otakt med de egna potentiella väljarna.

Sen har vi miljöministern Lena Ek (c). Superbyråkraten som lever hundratals mil från sina väljare.

Hur Lena Ek tänker sig styra forskningen kan du läsa i DN här. Lena Ek: ”Varje år lägger staten två miljarder på klimatforskning. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder politikernas uppsatta klimatmål.”

Politiker som Lena Ek gillar inte oberoende forskning som kan komma fram till resultat som inte stöder AGW-hypotesen. Lena Ek vill använda forskningen för att öka politikernas makt och kunna beskatta vanligt folk genom att skylla på klimatmålen. En bluff utan dess like.

Till sist Maud Olofsson som nu sitter i styrelsen för vindkraftföretaget Arise Windpower. Ett företag som skulle försvinna om inte subventioner gavs av politikerna.

Sammanfattningsvis har Centerpartiet tonat ner klimatfrågan något och talar mer om hållbarhet. Det är ett liberalt parti med en grön flumagenda. Annie Lööf som partiledare har inte tagits emot väl utan hon uppfattas som alltför grön i dubbel bemärkelse.

september 24, 2012   83 Comments