Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — december 2012

God Jul

Dagens namn är Eva, gårdagens var Adam. Enligt de heliga skrifterna återförs vi alltså till tidernas begynnelse eller åtminstone tillbaka till ett paradisiskt klimat i Edens lustgård. Jag tror att det är fler än jag som när vi föreställer oss ett paradisiskt klimat kommer att tänka på en korallö i Polynesien, med mycket sol och mycket värme.

Det finns de som med utgångspunkt ifrån dessa skrifter räknat ut att Adam och Eva fördrevs från lustgården vid pass 5000 år före det första året av vår tideräkning. Det bör kanske tilläggas att eftersom nollan ännu inte var uppfunnen då vår tideräkning infördes så finns inte år Noll, utan det första året fick heta år Ett. Hur som helst så var klimatet då betydligt bättre än vad det varit sedan dess. Om det berodde på Kain och Abel att människorna straffades med att jorden blev kallare vill jag låta vara osagt, men att människornas synder, framför allt andra människors, ofta haft en ogynnsam inverkan på klimatet har det alltid rått konsensus om.

Kanske bättrade de sig dock en aning eftersom klimatet trots allt började förbättras igen, t.o.m. så mycket att skaparen vågade sända sin egen son till jorden. Trots att denne, enligt vad kyrkofäderna några århundraden in i den nya tideräkningen bestämde, föddes mitt i natten och mitt i vintern utan annat skydd mot nattkylan än en bädd av halm och möjligen en fårfäll till täcke (fast trots att målade beskrivningar av denna tilldragelse finns att se på museer runt hela världen har jag aldrig sett varken en fårfäll eller något annat täcke över den nyfödde), så överlevde barnet både denna natt och många till.

Men inget människoliv varar för evigt och detta gällde även den gud som blivit till människa, så att efter 30 eller kanske 33 eller 35 år så avslutades även detta människoliv – fast minnet av den händelsen hör förstås inte julen till, så att det får vi tänka på om några månader när klimatet (eller kanske bara vädret) åtminstone i dessa trakter blivit något livsvänligare.

Eftersom värmen sedan höll i sig i flera hundra år så kanske människorna trots allt inte syndade allt för mycket under denna tid, eller så var det som det också står i skrifterna så att barn och barnbarn fick lida för fädrens ogärningar, för rätt som det var så blev det kallare igen och den medeltid som ibland kallats den mörka, men som kanske borde ha kallats den kalla, tog sin början med fimbulvintrar och annat otyg. Det var under dessa kalla år som nordborna började resa söderut, där de tyvärr ibland var så ovälkomna att de tvingades inte bara bära utan även använda vapen för att få komma iland.

Men sakta, sakta så blev somrarna längre och vintrarna allt kortare och mildare och det kom en ny blomstring och resorna från norden började istället gå norrut och västerut och nya länder som kom att kallas Grönland och Vinland besöktes och befolkades. Samtidigt blev de byggnader där människorna ville visa sin vördnad och bekänna sina synder allt större och vackrare. Det hjälpte dock inte utan goda tider tycks alltid leda till att människorna ådrar sig makternas vrede så att återigen blev jorden kallare.

Den tid som följde blev t.o.m. så kall så att den i efterhand kommit att kallas den lilla istiden – men det var förstås inte förrän jorden upphört att vara universums centrum och istället blivit en liten planet i ett solsystem bland andra i ett ofantligt universum. Medan denna lilla istid pågick så lydde jorden fortfarande under guds lagar, så att krig, kalla somrar med missväxt och kalla vintrar med pest och andra farsoter sågs fortfarande som straff för männniskornas synder. Och eftersom det blev så kallt att holländare lärde sig att åka skridskor och londonbor kunde gå över Themsen så längtade de söderut och upptäckte och befolkade ny världar – förutom att de också tog delar av den gamla världen i besittning.

Men när den lilla istiden så sakta kom att gå mot sitt slut så började guds lagar att ersättas av nya lagar, lagar som instiftades av en ny tids vise män (ja det var mest män), vetenskapsmännen, lagar som kom att kallas naturlagar. Med hjälp av den nya teknik som följde i vetenskapens spår, så upptäcktes det att stora delar av världen för inte alltför många tusen år sedan faktiskt täckts av is, och sedan man upptäckt att det funnits riktiga istider så kunde den lilla istiden äntligen få sitt namn.

Vi börjar nu närma oss slutet av denna lilla krönika om den tid som gått sedan Adam och Eva fördrevs ifrån Edens lustgård, och har alltså kommit fram till den tid i vilken vi själva lever. Vi kan då konstatera att i den tid som ibland beskrivits som Pax Americana så är det tydligen just amerikanerna som faktiskt vet bäst. Det är inte krig och mord och annat våld som ådrar oss gudarnas vrede, utan de enda synder som de tar på allvar tycks vara de som inte får visas i TV i Förenta Staterna.

(Hade det inte varit så borde vi väl ha straffats med åtminstone en liten istid efter allt ont människorna gjort under det förra århundradet.)

Dessvärre har jordens klimat alltid varit föränderligt, såväl lokalt som globalt och även om solen kanske lyst likadant ända sedan Adams och Evas tid så finns det många kända och okända faktorer som påverkar klimatet. Visserligen fruktar jag själv en kallare jord mer än en varmare men jag älskar snön och denna vita jul, och vill därmed önska alla TCS trogna läsare (och alla andra) en riktigt

 GOD JUL

 

december 24, 2012   53 Comments

Håll grytan kokande

Members of the Royal Navy icebreaker HMS Protector dressed as Santa Claus and Rudolf pose during a charity run off Antarctica

ces: IPCC försöker hitta en isfri passage

Jag vet inte om Nordvästpassagen någonsin blev seglingsbar i år. Men på sommaren, liksom i juletid så är det nog säkrast att färdas med isbrytare.

När vi nu har överlevt Mayakalenderns ”förutsägelse” om domedagen, så måste man ju ändå försöka hålla grytan kokande. Klimatundergången har ännu inte kommit, och 2012 ser ut att bli ett av de svalare åren (hittills) under 2000-talet. I Ryssland och i de östeuropeiska länderna slås köldrekorden på löpande band.

Men kanske kan vi muntra upp domedagsprofeterna med par av de senaste larmen:

Statistikern William Briggs har tagit sig an en nypublicerad artikel i Environmental Health Perspectives, där man varnar för en ökad frekvens av missfall på grund av värmen. Men det blev inte så mycket kvar efter den kritiska granskningen. Något tydligt statistiskt samband hittade han inte. Briggs: There you have it: they didn’t find an effect, but they could have, and that’s what’s really important.

Enligt The New York Times så hotas den svarta tryffeln av den globala uppvärmningen. Larmet bygger förstås på datamodeller, och får väl sägas vara … ähum … osäkert. CFACT har också samlat, längst ned på sidan, en lång rad skräckhistorier om det framtida klimatet.  Något för den sanne domedagskonnässören att frossa i!

Ingemar Nordin

Fler larm: SvD, DN, SvT:s julkalender.

december 23, 2012   66 Comments

Om EU:s misslyckade klimatpolitik

Eija-Riitta_Korhola

Eija-Riitta Korhola är europaparlamentariker och har följt EU:s klimat- och miljöpolitik på nära håll i många år. Vi har tidigare presenterat henne för TCS:s läsare här, som kritiker till EU:s hantering av frågan.

Eija-Riitta Korhola tillhör Samlingspartiet, finska motsvarigheten till Moderaterna. Även om hon länge varit skeptisk till EU:s politik så trodde hon på IPCC och dess teorier om en snabb uppvärmning. Men nu verkar hon ha svängt även på den fronten. Ur det senaste numret av Samlingspartiets veckotidning Nykypäivä (= nutiden):

Varför göra våld på data?

För tre år sedan chockerades forskarkretsarna och också vi andra av den så kallade Climategateskandalen. Personlig e-post mellan en del IPCC-forskare läckte ut i offentligheten, och en del av mejlen hänförde sig till den tidpunkt då man hade slutfört 2001 års IPCC-rapport. Mejlen avslöjade att forskarna sinsemellan diskuterade hur de skulle kunna gömma undan den för växthusteorin besvärliga värmeperioden under medeltiden. I senare mejl undrade man varför det inte hade skett någon uppvärmning under det nya millenniets första årtionde och vad man borde göra åt det.  

Klimatforskarna hade med andra ord svårt att få fram de önskade kurvorna, som skulle ha gett den önskade signalen till politikerna. Värmeperioden under medeltiden var i det avseendet ett stort problem: det var varmare då än i vår tid.

Dessutom var forskargruppen att döma av mejlen tydligt frustrerad: temperaturerna hade inte stigit enligt prognoserna. Det här talar inte många om, men sanningen är att de inte har stigit ännu i dag. Under det pågående årtusendet har temperaturen varit envis: den har inte rättat sig efter växthusteorins prognoser. Trots att utsläppen har ökat explosionsartat och trots att detta enligt teorin borde återspeglas i våra temperaturer, så syns det bara inte.

Det här framgår också av den kommande IPCC-rapporten, som också den läckt ut till offentligheten. Trots att man har försökt skyla över saken i offentligheten, kan vem som helst se detta av den temperaturgraf som ingår: temperaturen står still trots att prognoserna pekar uppåt. Temperaturen bara inte lyder. Om man inte tvingar den att göra det. Den nyaste klimatskandalen har avslöjats av professorn i fysisk geografi vid Oslo universitet Ole Humlum, som upptäckte ett egendomligt fenomen: efter år 2008 har en del mätinstitut i efterhand justerat sin globala temperaturstatistik [se exempelvis här] . I sig skulle det inte behöva vara något konstigt, ny kunskap tillkommer efterhand och den måste kunna korrigeras. Men det märkliga är att man efter år 2008 har börjat korrigera också data från år 1915. Data har systematiskt justerats nedåt och senare under seklet på motsvarande sätt uppåt.

Man har gjort våld på data för att bekräfta växthusteorin, och plötsligt ser graferna ut att bekräfta de önskade trenderna. Eftersom jag är en fri tänkare och samlingspartist, som inte har några tabun, så säger jag detta högt. Världen får vara just sådan som den är, och en politiker har skäl att hälsa fakta välkomna. Vi ska inte behöva göra våld på data eller tvinga en kvadrat in i en cirkel, den mentaliteten hör till ett annat politiskt läger.

Den europeiska klimatpolitiken har haft en kolossal prislapp. Jag har i många år talat om att vi noggrannare borde överväga hur vi använder våra resurser. Växthusteorin må vara sann, men man får inte tillåta absurditeter i dess namn. Nu bedriver vi världens dyraste ensidiga klimatpolitik, som flyttar arbetsplatser ut ur EU. Den nyaste forskningen visar att detta inte ens har varit till någon nytta. Om vi tar i beaktande även konsumtionen, har EU ökat sina utsläpp. Utsläppen från produktionen har nog vederbörligen minskat, men det berättar bara att varorna tillverkas någon annanstans. Vi köper dem hit, och arbetslösheten i Europa blir allt värre.

Samlingspartiet får väl betecknas som ett blå-grönt borgerligt parti, av det slag som blivit så populärt på många håll i Europa. Och Eija-Riitta Korholas ståndpunkter är knappast politiskt korrekta vare sig inom partiet eller i regeringen, särskilt med tanke på miljöministern, Ville Niinistö, som hårdfört håller sig till den gröna dogmen. Vi får väl se hur denna artikel tas emot i Finland.

Man önskar att vi hade haft lika modiga EU-politiker som hon inom Alliansen.

Ingemar Nordin

december 23, 2012   47 Comments

Vindkraftsverk slits ut tidigare än beräknat

Från Josh och GWPF kommer följande julhälsning.

merry-christmas-from-gwpf2

Teckningen kan också illustrera en rapport av Gordon Hughes om vindkraftsverkens hållbarhet. Istället för en beräknad livslängd på 20-25 år så säger erfarenheten att redan efter 10 år så har vindkraftsparkerna i snitt minskat sin produktionskapacitet med en tredjedel. Det är inte ekonomiskt hållbart att driva en vindkraftspark mer än mellan 12 och 15 år.

Det är ju lite trist för vindkraftsindustrin, och för den engelska regeringen, att få reda på att alla deras beräkningar vilar på rena glädjekalkyler. Och dyrt.

december 22, 2012   45 Comments

Varifrån kommer uppgiften om 4 graders uppvärmning?

Gästinlägg av professor Wibjörn Karlèn

I IPCC rapporten från 2007 varnas för en global uppvärmning beroende på människans utsläpp av CO2. Utan begränsning av CO2-utsläppen förväntas en temperaturförhöjning på mellan 2 och 4,5 oC vid en fördubbling av koncentrationen av denna gas i atmosfären. I diskussionen om det framtida klimatet anses en uppvärmning på högst 2 oC vara det mesta som jorden tål, om förhållandena skall förbli drägliga för människan. Före mötet i Doha rapporterade Världsbanken att jorden närmar sig en uppvärmning på 4 oC och att detta medför en katastrofal situation med snabb avsmältning av inlandsisar, stigande havsyta, reducerad biodiversitet och odrägliga levnadsförhållanden.

Varifrån har Världsbanken erhållit värdet 4 oC för en förväntad uppvärmning?

Är det möjligt att Världsbankens prognos är baserad på en extrapolation av IPCC:s temperaturkurvor för tiden mellan 1980 och 2000 tillsammans med en antagande om oförändrade utsläpp av CO2? Prognosen har skrämt en stor del av jordens befolkning.

IPCC 2007 presenterar temperaturdiagram för ett antal områden samt för det globala klimatet 1910 till 2000. För åren 1980-2000 visar temperaturdiagrammen en markant uppvärmning (men enbart en mycket liten uppvärmning på 1930-talet). Kurvan för Europa visar den mest markanta temperaturhöjningen. En extrapolation av denna kurva visar en uppvärmning på ca 5 oC fram till år 2100. Den mer måttligt branta kurvan för det globala klimatet ger en uppvärmning på ca 4 oC fram till år 2100. Är extrapolation den metod som använts av Världsbanken och som gett upphov till en livliga debatt om en global uppvärmning på ca 4 oC (Fig. 1). Är det rimligt att uppskatta en global uppvärmning under kommande 90 år på en modell som i huvudsak är baserad på temperaturen under 20 år och på en förväntad koncentration av CO2 i atmosfären?

Att basera en prognos för de närmaste 90 åren på att temperaturen steg under åren 1980-2000 är en mycket tveksam metod. Resultatet blir än mer tveksamt då kvalitén på den temperaturkurva, som använts som bas, måste ifrågasättas av ett antal skäl.

Det är svårt att beräkna medeltemperaturen för ett område och mycket svårt att beräkna en global medeltemperatur. En rimlig global temperatur har dock kunnat beräknas med hjälp av satellitdata. Bland problemen finns den ojämna geografiska fördelningen av observationer och att den tid under vilken stationerna registrerat data varierat. Samhällens expansion har medfört att en del stationer kan vara påverkade av urbaniseringseffekten. Även förändrad instrumentering kan ha medfört problem.

Många temperaturserier visar att temperaturen på 1930-talet var väl så höga som omkring år 2000, ett förhållande som talar emot att det finns ett tydligt samband mellan temperatur och förekomsten av CO2. Omkring år 2000, då IPCC:s temperaturkurvor slutar, planade temperaturen ut (Fagerström The Climate Scam, 15 dec. 2012). Trenden under de föregående 20 åren bröts därmed, ett förhållande som försvagar tron på att en extrapolering ger ett rimligt resultat.

Data från NORDKLIM, ett Nordiskt sammarbetsprojekt, visar att temperaturen i Norden under 1930-talet var väl så hög som omkring år 2000. Samma mönster i temperaturens förändringar finns registrerade vid ett antal stationer världen över. Förekomsten av en hög temperatur över stora områden under en period då koncentrationen av CO2 var låg talar inte för ett klart samband mellan temperatur och CO2 (ett förhållande som Världsbanken tycks ha antagit).

Ett intressant exempel är USA. En ofta presenterad temperaturkurva utan hög temperatur under 1930-talet har nu reviderats. Efter revisionen visar data för USA att temperaturen på 1930-talet väl så hög som omkring år 2000.

Ett exempel på data som justerats i motsatt riktning som den i USA är data från Island, där temperaturen för de varma åren på 1930-talet justerats ner avsevärt (Hornewood 2012: The Icelandic Saga Continues, Google January 18, 2012) (Fig.2).

Under sen tid har ett antal ”justeringar” av temperaturdata genomförts. Ett sannolikt skäl för dessa justeringar är att man vill kunna visa temperaturkurvor som bättre stöder de data som IPCC presenterat. Förekomsten av justeringar medför att det numera är svårt att lita på några temperaturdata.

1

Figur 1. Det är troligt att Världsbanken baserar sitt uttalande om ”att jorden är på väg mot en uppvärmning om 4 oC” på en extrapolation av IPCC:s temperaturkurva för global  medeltemperatur 1980-2000.

2

Figur 2. En del, kanske många, temperaturserier har justerats av NASA för att de skall bekräfta IPCC:s temperaturkurvor, som visar en liten uppvärmning fram emot 1930-talet och en mycket markant sådan under främst perioden 1980-2000. Observera att metoden erhållit en benämning ”removing suspicous records”.

 

december 22, 2012   92 Comments

Det talande diagrammet från IPCC

Figur 1

I det senaste utkastet till IPCCs kommande rapport, som Jonny berättade om här, har diagrammet i figuren, som kommer från utkastets första kapitel, väl blivit lite av en symbol. Här kommer mina funderingar över vad diagrammet säger.

Vad visar diagrammet? De färgade strutarna är resultat från simuleringar med klimatmodellerna. Färgerna markerar vilken rapport resultaten kommer ifrån. FAR = First Assessment Report, SAR = Second Assessment Report, TAR = Third Assessment Report, AR4 = Assessment Report Four. De mest avancerade klimatmodellerna är naturligtvis från AR4 som kom 2007. Dessa klimatmodeller från AR4 har också kalibrerats för att ta hänsyn till den starka nedkylningen av planeten som skedde på grund av vulkanutbrottet Pinatubo år 1991. Det är därför struten för AR4 är tillknycklad i början.

Temperaturobservationer, nämligen årsmedelvärden, från flera olika temperaturserier är inritade som svarta punkter. Felstaplar är markerade och motsvarar 90% konfidensintervall enligt HadCRUT4.

Det enorma gråfärgade området sägs i bildtexten ange var den uppmätta temperaturen kan hamna om man tar hänsyn till både mätfelen och de naturliga variationerna. För mig ser detta ut som att de observerade data från år 1990 inte ger något som helst tecken på någon global uppvärmning. Jag tänker mig helt enkelt att de färgade strutarna försvinner och att vi låter ett grått horisontellt område bli kvar som är 0,4 °C brett från 0,2 till 0,6 °C. Då skulle alla observationer, utom några kalla år på grund av Pinatubo, hamna inom detta område som representerar endast naturliga variationer utan global uppvärmning. Vi ser alltså ingen global uppvärmning sedan 1990!

Låt oss jämföra observationerna och AR4-struten.Jag har lagt in olika intressanta klimathändelser i diagrammet. Den röda tillknycklade delen av struten ingår i kalibreringen av modellerna. Därför stämmer denna del bra med observationerna. Temperaturens utveckling är här väldigt mycket påverkad av Pinatubos utbrott. Först kyls planeten. Efter år 1992 börjar återhämtningen men denna tar tid och fortfarande i slutet av samma decennium påverkas temperaturändringen av återhämtningen efter Pinatubo.

Då kommer super-El Niñon år 1998. Denna gör att 1990-talet kommer att se en särdeles stark global genomsnittlig uppvärmningstrend eftersom början blev kall på grund av Pinatubo och slutet blev varmt på grund av super-El Niñon. Sedan följer två kallare La-Niñaår, 1999 och 2000. Där är den kalibrerade delen slut och framtidsdelen, projektionen av framtiden, börjar, vilket markeras av strutens färgförändring.

Klimatmodellernas resultat enligt AR4-struten visar inte de naturliga variationerna så bra. Därför hamnar observerade temperaturer utanför struten även i kalibreringsområdet men de fördelar sig rätt jämnt på båda sidorna av denna.

För framtidsdelen ser det lite annorlunda ut. Inga observationer hamnar på ovansidan av struten. Alla håller sig på nedsidan eller hamnar nedanför. Det tycks dessutom bli vanligare med tiden att observationerna hamnar nedanför. Att år 2008 blev klart signifikant kallare än vad AR4-struten säger kan kanske förklaras med en stark La Niña det året. Men att det starka El Niñoåret 2010 hamnar i nederkanten ser ju märkligt ut. Sedan kommer år 2011 som är signifikant kallare än struten.

Hur blir det då med 2012? Enligt struten skulle temperaturen hamna mellan 0,55 och 0,85 °C, se de blå linjerna som jag lagt in för tydlighetens skull. År 2012 blir enligt HadCRUT4 cirka 0,05 °C varmare än år 2011. Jag har markerat år 2012 med en röd stjärna. Vi ser att även år 2012 kommer att ligga under AR4-struten och det ser till och med ut som att även detta år blir signifikant kallare än denna strut (nämligen om felstapeln inte når in i struten).

Så vad skall vi hoppas på? Själv skulle jag nog helst se att även de kommande åren håller sig under struten. Detta borde väl i så fall vara ett tecken på att klimatkänsligheten inte är så hög och att vi inte är på väg mot alltför snara problem med klimatet. Det bästa vore ju i framtiden om klimatforskarna kunde få sina modeller att stämma bättre för detta skulle förmodligen också innebära att man förstod klimatet bättre än man gör idag. Än så länge är osäkerheterna stora och vi måste vänta och se vad som händer.

december 21, 2012   126 Comments

Nedkylning av klimatskräcken

Rolig undergångsbild

Den satiriska bilden skulle kunna föreställa en åldrad Johan Rockström år 2042. Ja i alla fall om man ska tro vad Nic Lewis menar i en intervju. Artikeln är skriven av Matt Ridley i Wall Street Journal, ”Cooling Down the Fears of Climate Change”.

Effekten av en fördubbling av koldioxid kan, enligt Nic Lewis, nu beräknas mycket säkrare baserat på observationer. Aerosoler har inte så stor kylande förmåga som man tidigare trott och bl a därför hamnar vi på en lägre klimatkänslighet än vad som exempelvis står i IPCCs senaste rapport (AR4).

En dubblering av CO2 kommer att leda till en uppvärmning på 1,6 – 1,7 grader C vilket är mycket lägre än den bästa uppskattningen i IPCCs rapport som är på 3 grader.

Den stora frågan är om de här beräkningarna med ett lägre resultat kommer att uppmärksammas och lyftas fram i IPCCs nästa sammanställning över forskningsläget eller inte?  Många klimatmodeller har tydligen en förhöjd halt av vattenånga mer eller mindre inbyggt i systemet. Justeras inte detta riskerar forskarna att få fortsatt höga uppskattningar av klimatkänsligheten som inte stämmer med observationerna.

Skulle de justera ner klimatkänsligheten i nästa rapport från IPCC så blir kanske några besvikna men har man gjort klimathotet till sin livsuppgift så är det kanske inte så konstigt.

 

december 20, 2012   44 Comments

Imorgon tar det slut!

 

 

Imorgon tar det slut säger en del och hänvisar till Mayakalendern. Forskarna har förklarat att det bara är en tidscykel som tar slut och att den skulle ha ersatts av en ny kalender om Mayakulturen hade funnits kvar.

Men suget efter en snar undergång är starkt och trots alla tidigare undergångar som inte har blivit av undrar människor om det kanske ändå inte är på riktigt den här gången menar Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, i en artikel i Dagens Nyheter.

– Suget efter undergången har alltid funnits, i alla kulturer. Det tycks ligga medfött i vårt psyke, säger Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Mayafolket har också en viss romantiskt skimmer kring sig som kan göra att vissa tycks ta just den här undergångsprofetian på extra blodigt allvar. En del har byggt underjordiska skyddsrum och Nasa har fått tusentals brev från oroliga människor. En kvinna i Danmark undrade förtvivlat om hon skulle ta livet av sig.

– För vissa kan det vara svårt att mentalt greppa hur människor kan tro på sådana här myter på allvar. Men det finns inbyggt i de flesta kulturer ett tänkande som går ut på att vi har syndat och ska straffas, säger Svante Nordin.

Listan över undergångsprofetior är lång och har inte mattats av i vår upplysta tid som man kanske skulle kunna tro. Istället kommer larmen ännu tätatare och slutar ibland i ren tragedi. 39 människor tog kollektivt självmord 1997 i San Diego i tron att de på så vis skulle lämna sitt mänmskliga skal och transformeras till ett rymdskepp.  Eller som i Japan 1995 då domedagssekten Aum Shinrikyo släppte ut giftgas i tunnebanan och orsakade tretton människors död.

– Ibland kan det bli väldigt extremt. Men det finns mer plausibla och moderna varianter på samma undergångstema, exempelvis millenniebuggen. Även i klimatdebatten finns syndaflodstänkandet. De bygger på samma behov, säger Svante Nordin.

Enligt ett par indianer på TV 4 nyheterna nu på onsdagskvällen kommer vi att under tre dagar få extra energi från rymden. Det kommer bara blir positivt med andra ord.

Det mest speciella med imorgon fredagen den 21 december är förhoppningsvis att det är vintersolstånd och sista dagen för året enligt fornnordisk tradition, en slags nyårsafton med andra ord.

 

december 20, 2012   119 Comments

Moderaterna – vettig energipolitik men bidrag används för att köpa röster

Näst sist så granskar vi nya Moderaternas energipolitik - Sveriges numera största parti. De tidigare granskningarna hittar du under Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,  Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Partiet har de senaste valen lyckats väl men till vilket pris? Om man lyckats vinna ett val med en socialdemokratisk ”light” politik  – har man åstadkommit något moderat? Eller är det så att den gamla moderata politiken var dödsdömd och bäddade för socialdemokratiskt maktinnehav? Beteckningen nya Moderaterna känns lite gammal nu.

Floskeltestet ger endast ett poäng – ett mycket bra resultat. Inget parti fokuserar så mycket på partiledaren som Moderaterna. Fredrik är guden och ingen ifrågasätter honom. Två mycket bra valresultat har givit honom den starka positionen.

Den trygga landsfaderliga stilen går hem i stugorna. Men nu har Fredrik fått hårdare konkurrens när Stefan Löfven äntrat scenen. Borta är de svaga och även av de egna impopulära Mona Sahlin och Håkan Juholt.

Energipolitiken

Överenskommelsen med övriga Allianspartier (läs Centern) känns påtvingad på Moderaterna. Citat: ”Den innehåller en vision om att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.” Moderaterna stöder certifikatsystemet om än med viss tveksamhet.

”Systemet innebär dock en något högre elkostnad för konsumenterna i utbyte mot bättre miljö. Än så länge sker en stor utbyggnad inom främst vindkraft, men vi ser även en viss potential exempelvis sol- och vågkraft.”

Moderaternas talesman i Riksdagen, Cecilie Tenfjord-Toftby, vill ha en översyn av skatterna på energi ”för att säkerställa att ingen överbeskattning sker”.

”Målet är att den förnybara energiproduktionen ska stå på egna ben” är en bra åsikt. Men det finns också tokerier av Cecilie Tenfjord-Toftby, se nedan.

Som skribent på TCS får jag många mail från mycket kompetenta personer inom energisektorn som är missnöjda Alliansen energipolitik. I storstadstidningarna Svd och DN verkar inga skeptiska åsikter släppas fram. I landsortspressen kunde Sivert Göthlin få in en svarsartikel som visade tokigheterna i Moderaternas stöd till solceller. Artikeln var publicerad i både Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda.

_________________________________________

Först Moderaternas inlägg:

Så kan vi få mer småskalig solenergi

Text: Christer Akej, riksdagsledamot för Skåne läns norra och östra, i miljö och  jordbruksutskottet, Cecilie Tenfjord-Toftby riksdagsledamot i  näringsutskottet, och energipolitiskt ansvarig

Nu har regeringen beslutat att underlätta framväxten av en förnybar energikälla med stor potential – solenergin.

I dag står energi från solen bara för en liten andel av landets  elproduktion. Allt fler väljer dock att investera i solceller och det är en utveckling som regeringen vill främja.

Sedan  2009 har ägare till småskaliga solcellsanläggningar – privatpersoner,  företag och offentliga verksamheter – därför kunnat ansöka om ett  investeringsstöd hos länsstyrelsen.

Satsningen har  gett goda resultat och i dagarna meddelade energiminister Anna-Karin  Hatt (C) att regeringen kommer att satsa 210 miljoner kronor på att  förlänga det stödet till 2016.

Anm. Jag har kortat inlägget.

________________________________________

Här kommer svarsinlägget:

M tävlar med MP i dumheter om elenergin

Text: Sivert Göthlin, civilingenjör (Tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet)

I Ystads Allehanda den 17 oktober slår sig moderaterna Christer Akej och Cecilie Tenfjord-Toftby på bröstet för ett beslut om statliga bidrag  till småskalig solenergi.

Ett förslag om förlängt stöd till 2016 har lagts fram.

Var och en som vill satsa egna pengar på solceller på sitt hus må göra  det men varför bidrag? Solkraft i större skala har ingen som helst  framtid i Sverige under överskådlig tid. Solen skiner mest på sommaren, när vi redan  nästan alltid har elöverskott med vår kombination av vatten- och  kärnkraft. På vintern när vi behöver mycket el både för ljus och värme  ger solen mycket litet.

Sverige kommer att ha ett stort exportöverskott av el under lång  tid framöver. Senaste riksdagsbeslutet om energin var bra då det innebär att befintlig kärnkraft moderniseras och effekten höjs. Detta förlänger livslängden avsevärt och studier hur produktionen skall kunna ersättas  har även fått komma igång.

Den satsning som samtidigt sker på förnybar kraft blir däremot mest bara bortkastade pengar. Elförbrukningen har inte ökat på 20 år och ingen  ökning ses framöver. Detta beror på ständiga effektiviseringar inom  industrin och för allmänheten kommer alltmer av bra värmepumpar och  energisnålare vitvaror.

Elprisnivån har nu kommit ner efter ett par kalla vintrar med samtidigt  avställd kärnkraft. Priset 30-40 öre/kWh som årsvärde kan bestå länge  och det gör att vindkraften är olönsam. Besked har som exempel redan  kommit om personalneddragningar av Eolus Vind, Enercon och Triventus.

En framtid med allt större elöverskott kan väntas om mer av förnybar el subventioneras fram.

Självklart innebär detta en helt onödig samhällskostnad. Talet om att  det skulle vara bra med något slags tredje ben för elförsörjningen är  inget annat än nonsens och ett påhitt av okunniga politiker. Vi har i  alla tider haft en billig och säker elförsörjning som först var baserad  på vattenkraft med tillsats av värmekraft under torrår. Därefter tillkom kärnkraften som en bra baskraftkälla.

Nu bör en blocköverskridande överenskommelse träffas varvid  balans eftersträvas mellan behov och tillgångar. Då bör alla  snedvridande pålägg och subventioner tas bort så att alla kraftslag får  konkurrera på lika villkor. Ett första steg är ett snarast avskaffande  av elcertifikaten.

_____________________________________________________

I grund och botten tror jag Moderaterna står för en sund energipolitik där kärn- och vattenkraft är basen. Men de kan inte avhålla sig från att försöka köpa lite gröna röster genom tokerier med solceller. Skattebetalarna ska stå för fiolerna. Det är lätt att vara generös med andras pengar.

Varför solkraft är en samhällsekonomisk katastrof har avhandlats flera gånger här på TCS.

Inom Alliansen står Centerpartiet för de stora tokerierna i energi- och klimatpolitik. Kristdemokraterna har hamnat snett med en inkompetent taleskvinna. Moderaterna har egentligen en mycket sund syn på energi men kan inte avhålla sig från att flirta en del med EU och de gröna. I klimatfrågan ligger de föredömligt lågt utåt men agerar negativt (läs klimathotsalarmistiskt) i olika politiska organ. Det är råg i ryggen som saknas och man använder ibland skattebetalarnas pengar för att försöka köpa nya röster.

Nu återstår bara att granska Folkpartiet och dessutom komma med en sammanfattning.

 

 

december 19, 2012   60 Comments

Underhållsarbete

 

Under onsdagen kan smärre störningar förekomma på The Climate Scam pga underhållsarbete.

Vi ber om överseende med störningarna.

 

december 18, 2012   14 Comments