Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2013

Varför så sen vår?-det smältande Arktis såklart!

 

article-2293273-18A8E39B000005DC-794_634x415

Snö på Guernsley

Som att det inte var tillräckligt deprimerande att se svenskarna möta slovenerna i fotboll, så nås jag av ”breaking news”; brittiska forskare har konstaterat att den sena och kalla våren beror på den smältande arktiska isen. Jag hade det på känn, att denna kalla marsmånad måste föranleda alarmisterna att komma med en förklaring. Bitande kyla och mängder av snö ända ner till Kanalöarna och Guernsley blev antagligen för mycket för den brittiska allmänhetens förtroende för klimatvetenskapen. En studie som visar på att även den kalla våren beror på den globala uppvärmningen behövdes för att stilla tvivlet på klimatprästerna, och så kom den då. Eller snarare den kom redan i februari förra året, men gav inte så mycket eko då. Förra mars var ovanligt varm varför den knappast gjorde nytta som slagträ i debatten just då, dessutom handlade den inte om kyla under våren utan vintern. Därför verkar den ha nylanserats nu av The Guardian detta år, när det är så kallt i mars, som en orsak till den kalla våren. I ursprungsartikeln i PNAS hävdar författarna att de senaste årens snöiga och kalla vintrar var en följd av den smältande arktiska isen. Nu är den minskande isen även boven till innevarande kalla vår, naturligtvis enligt en ”bred skara” forskare med stöd av vår egen Martin Tjernström vid Stockholms universitet. Expressen upprepar uppgifterna i The Guardian och skriver att:

Enligt nya data som publicerades i går av National Snow and Ice Data Centre i Colorado är isens utbredning nere på en rekordnivå för den här tiden på året. Havsisen försvinner snabbt. Den är 80% mindre än den var för bara 30 år sedan. Det är en dramatisk minskning, säger Jennifer Francis, forskare vid Rutgers Insititute of Coastal and Marine Science till The Guardian.

Uppgiften att isen i Arktis är rekordlåg, för denna tid, (80% mindre, för så måste man tolka skrivningen) är svår att förstå. Den är förvisso lägre än genomsnittet för åren 1979-2000 men mer omfattande än många år på 2000-talet då vi hade milda snöfattiga vintrar. Uppgiften att isen har minskat med 80% när den nämns i detta sammanhang är helt enkelt absurd. Meddelandet från NSIDC avser att årets ”peak” verkar ha nåtts och att den är den sjätte lägsta sedan 1979. Isutbredningen för denna årstid är inom 2 standardavikelser och ser på kartorna inte speciellt alarmerande ut.

AMSRE_Sea_Ice_Extent_L

Årets maximinivå , den röda linjen, ligger mitt bland trådarna från hela 2000-talet. Bild IARC-JAXA.

Den ursprungliga artikeln i PNAS från fembruari 2012 skriver under ”Discussion” att:

The results of this study add to an increasing body of both observational and modeling evidence that indicates diminishing Arctic sea ice plays a critical role in driving recent cold and snowy winters over large parts of North America, Europe, and east Asia.

The Guardian använder denna konklusion till att konstatera att:

Climate scientists have linked the massive snowstorms and bitter spring weather now being experienced across Britain and large parts of Europe and North America to the dramatic loss of Arctic sea ice.

Michael Tjernström, meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet hel-garderar sig dock klokt nog i Expressen genom uttalandet:

Det vintriga vårvädret i Sverige och på andra platser i Europa kan upprepa sig även kommande år, menar experterna – men det är svårt att vara helt säker.

– Det finns en ökad sannolikhet för det. Men det går inte riktigt att säga något om det från ett år till ett annat. Nästa år kan det bli en alldeles strålande vår och det kan komma tidigt

Jag vet inte om vi skall utse Tjernström till månadens orakel men hans analys känns ju kristallklar, om vi inte skall tolka det som att, vi vet egentligen inte ett dugg om hur vädret kommer se ut nästa vår.

Vi lär se mer av dylika utsagor i svensk media nu när den alarmistiska propagandacentralen fått stärkt kassa. I går kunde vi läsa att  Global Challenges Foundation och dess grundare aktieplaceraren László Szombatfalvy skänker en halv miljard till att ”upplysa” oss alla om den fruktansvärda globala uppvärmningen. I min gotländska tidning stod det i enlighet med en artikel från TT att han ”Skänker en halv miljard för klimatets bästa” .

”Med den nya stiftelsen vill han få igång mer av opinion och information kring vad han kallar hoten mot mänskligheten. Klimatet står överst på hans lista”

I den nya stiftelsens styrelse finns förutom Margot Wallström även Johan Rockström, idel säkra mediakort. László Szombatfalvy är även författare till boken ”Vår tids största utmaningar” som utgör en slags programförklaring till sin Global Challenges Foundation. I boken kan man se några sammanfattande reflexioner om hur världen fungerar och bör fungera:

Författaren slår fast följande poänger i boken:

  • Att mänsklighetens grundläggande livsbetingelser har satts på spel. Därför måste vi med alla rimliga medel försöker minimera riskerna genom samtidiga åtgärder dels mot problemen direkt, dels mot problemens bakomliggande orsaker.
  • Att globala problem bara kan lösas genom globala åtgärder,
    • men globala åtgärder kräver globala beslut
    • och globala beslut kan bara fattas av överstatliga beslutsorgan,
    • men i dag finns inga effektiva, överstatliga beslutande organ.
  • Att så länge människan inte lyckas skapa en global rättsordning tvingas den leva i det nya men ganska sjuka världssamhället, ett samhälle som i många avseenden är så ociviliserat, så odugligt och så omoraliskt att ingen skulle vilja leva i ett motsvarande nationellt samhälle.

Förordet är skrivet av Anders Wijkman och vi kan med tillförsikt se fram emot hur han och Johan Rockström med den nya halva miljarden kommer att kunna påverka oss alla i rätt riktning, så att vi alla snällt skriver under på den nya globala rättsordningen så att vi slipper leva i det nuvarande sjuka världssamhället.

Jag vill inte tro på allt detta prat om en global överstatlig rättsordning, jag ser det som en konspirationsteori, men kanske måste även jag tänka om.

De kommer dock med hjälp av sitt stora kapital även framledes ha ett tydligt grepp över media men de håller i rask takt på att förlora den vetenskapliga diskussionen.

mars 27, 2013   164 Comments

Skifferoljans uthållighet ?

I flera inlägg och många kommentarer har vi diskuterat  den dramatiska förändring som utvinnandet av skiffergas och –olja i USA och Kanada innebär för den globala fossilmarknaden. Ett Nordamerika som inom en nära framtid är energimässigt självförsörjande innebär en stor förändring, både ekonomiskt och politiskt för hela världen.  De flesta finner det mycket glädjande att USA’s beroende av politiskt instabila regimer i öst skulle minska. En stor vinst, både för  fredsutsikterna och de västliga demokratiernas krisiga ekonomier synes ligga inom räckhåll.

En ganska färsk kommentar i Nature (vol. 494, sid 307, 2013): “Energy: A reality check on the shale revolution” författad av J. David Hughes (länk) har dämpat glädjen och fått mig att undra. Hughes huvudtes är nämligen att  skifferborrhålen har kort produktionstid, och han har samlat data som tyder på detta.Figuren

Den översta figuren visar hur produktionen utvecklats vid de fem stora skiffergasfält som tillsammans ger 80% av USAs skiffergas. Tidaxeln är förskjuten för respektive fält, så att den visar de tre första driftsåren i de fem fallen.

Enligt Hughes är det typiskt att produktion faller 80-95% under dessa tre år, som kurvorna visar. Mittenfiguren visar hur produktion från ett “medelborrhål” inom respektive fält utvecklats på en gemensam tidsaxel. Det visar att utbytet blir än sämre från de borrhål som görs i senare skede. Den nedersta figuren visar den totala utvinningen på de olika fälten när nya borrhål tillkommit.

Det är ingen tvekan om att Hughes resultat pekar på att skiffergasen ger ett kortvarigt utbyte och han rapporterar liknande data för skifferolja. Han sammanfattar: “Production will ultimately be limited by available drilling locations, and when they run out, production will fall at rates of 30–50% per year. This is projected to occur within 5 years for the Bakken and Eagle Ford tight-oil plays.” M a o peak-oil igen – men i ett mycket snabbare förlopp.

Nå, genom att leva vidare i fler än fem år med Kjell Aleklett i huset, och lyssna till kloka ord och kommentarer från Marian Radetski, så har jag haft glädjen notera att den alarmismen överlevt sitt bäst-före-datum. Det är dock inte självklart att nästa dystra spådom är felaktig endast för att den föregående var det. Inte ens när jag konstaterat att J. David Hughes är är geovetare och ”fellow” vid Post Carbon Institute, Santa Rosa i Kalifornien, kan jag känna mig förvissad om att hans beskrivning och slutsats är felaktig.  Det är en organisation som på sin hemsida proklamerar: There are signs the climate movement could be on the verge of a remarkable and surprising victory. If we read the current context correctly, and if the movement can adjust its strategy to capture the opportunity presented, it could usher in the fastest and most dramatic economic transformation in history.” Jag har letat efter kommentarer i Nature och på nätet bland flera kritiska bloggar utan att finna någon kritik mot Hughes beskrivning av skiffergas och –olja. Däremot en del ”grönt beröm”. Det hör också till historien att Hughes redan i höstas presenterade sina slutsatser på ett AGU-möte, och inte heller därifrån dokumenterades någon vägande kritik.

Det är därför med beklagande som jag lämnar detta frågetecken hängande i luften och med förhoppningen att någon TCS-läsare är skickligare än jag på att hitta de kommentarer som borde finnas. I sista hand måste vi kanske acceptera att skiffergasrevolutionen var för bra för att vara sann? – I så fall har vi inget att vinna på att vara sist med att inse detta!

mars 26, 2013   69 Comments

Professor Nir Shaviv: solen styr klimatet

Vi ska i en serie artiklar presentera vetenskapsmän som har andra uppfattningar än IPCC:s AGW-hypotes. Det finns många men det är inget ni får höra i gammelmedia. Via denna blogg eller utländsk media får du en helt annan bild än den svensk gammelmedia förmedlar.

Den svenska klimatdebatten är bedrövligt ensidig. Mycket av detta beror på att gammelmedia domineras av journalister som sympatiserar med Miljöpartiet som inte vill ha någon debatt. På kultursidorna, som av någon anledning ibland skriver om klimatet, dominerar gamla kommunister. Andra åsikter än de AGW-troende släpps inte fram. Politiker och journalister är oftast oerhört okunniga i klimatfrågan.

Louise Hoffsten framförde i melodifestivalen en låt som heter ”Only the Dead Fish Follow the Stream”. Det fick mig omedelbart att associera med de i klimatfrågan hjärndöda gammelmedia och svenska riksdagspartierna. Som döda fiskar åker de med klimathotsströmmen utan att tänka själva eller söka efter fakta.

IPCC bygger sin hypotes på att vattenånga kommer att förstärka den lilla uppvärmning som koldioxid själv kan åstadkomma. Beviset för hypotesen är klimatmodellerna vilket är ett cirkelbevis och inte värt något. Nu när globala temperaturen statistiskt stått stilla i mer än 16 år och IPCC:s klimatmodeller visat sig ha fel så kommer frågan – vad styr egentligen klimatet?

 

Nir_Shaviv

Nir Shaviv är professor i astrofysik vid Hebrew University of Jerusalem. Shaviv är övertygad om att det är solen som styr klimatet. Shaviv är en ofta anlitad talare och jag träffade honom kort vid en klimatkonferens i New York 2009.

För den som vill se en föreläsning av Nir Shaviv se exempel här .

Shaviv visar att IPCC FAR (första rapporten) har haft fel i sina prognoser. Klimatkänsligheten har antagits vara för stor vilket uppmätta temperaturen och verkligheten visar.

ipcc_far_prediction2

I bilden ovan har IPCC antagit en osäkerhet om 0.1 grader. Fr.o.m. 2012 ligger värdena långt under IPCC:s lägsta estimat. IPCC:s modeller har fel. Punkt.

Min anm. För varje ny IPCC rapport ändrar men inte klimatkänsligheten som visat sig vara fel utan försöker bortförklara den och börjar med ett nytt startvärde. Sen tar det 20 år innan felen visar sig.

Nir Shaviv konstaterar att det finns stor korrelation mellan temperatur och solaktivitet de senaste 10000 åren. För 1900-talet förnekar inte Shaviv att mänskliga koldioxidutsläpp har haft en viss påverkan men solen har också det. Klimatkänsligheten, dvs hur mycket varmare det blir vid en dubbling av CO2, ligger under en grad enligt Shaviv. Rent praktiskt innebär det att det inte blir några klimatkatastrofer utan Shaviv är optimistisk om att ny teknik kommer att lösa CO2-utsläppen framöver.

För solaktiviteten påstår Shaviv att det finns en förstärkande effekt – kosmisk strålning. Egentligen är det en omvänd effekt – vid hög solaktivitet blir det mindre kosmisk strålning som når jorden. Svensmark har visat att kosmisk strålning gynnar molnbildning. Kosmiska strålningen kommer från döende stjärnor i Vintergatan.  Solvinden fungerar som ett filter för kosmisk strålning.

När 100% luftfuktighet nåtts i ren luft bildas inte moln automatiskt. Det finns en energibarriär för att vattendroppas ska formas. Kondensationskärner gör att den barriär kan kommas över. Damm, luftföroreningar m.m. kan fungera som kondensationskärnor. Det är här CLOUD och SKY experimenten visat att kosmisk strålning påverkar hur kondensationskärnor formas.

CLOUDresults

Min anm. Just moln och molnbildning klarar klimatmodellerna mycket dåligt att hantera. Bara en liten ändring av molnen på hög eller låg höjd får stora effekter på temperaturen.

Shaviv är ju astrofysiker så han har tittat på proxivärden hundratals miljoner år bakåt i tiden. Han har då sett att var 150 miljonte år har kosmiska strålningen ökat markant och temperaturen sjunkit på jorden. Det beror på att Vintergatan inte är homogen utan komiska strålningen varierar inom galaxen. Solsystemet förflyttar ju sig inom Vintergatan.

Shaviv visar att danska gruppen kring Svensmark visat direkt påverkan på molnen vid solutbrott.

I genomsnitt är solinstrålningen 240 W/m2. Solaktiviteten går i elvaårscykler med där solen varierar 0.17 W/m2.  Detta är inte en stor skillnad räknat som direkt instrålning. Men det ger en möjlighet att studera hela effekten som är 1 W/m2 +- 0.35 W/m2 beroende på skillnad i molnbildning. Här anklagar Shaviv IPCC för att bara ta hänsyn till de 0.17 W/m2 och bortse från förstärkningen pga av skillnad i kosmisk strålning.

Direkta mätningar visar en stor korrelation de senaste 50 åren mellan solaktivitet och havens temperatur. Man kan använda direkta mätningar av yttemperaturen, mäta värmeinnehåll via bojar dyker ner samt mäta havsnivån. Havsnivån visar på korta intervall vilken temperatur som havet har genom termisk expansion. Varmare vatten tar större plats.

Under 1900-talet ökade solaktiviteten. Shaviv konstaterar att IPCC i sina modeller överskattar vulkanernas påverkan. Om man tar fram en klimatmodell baserat på solaktivitet och kosmiska strålningen, anpassar parametrarna historiskt till 1900-talet (som man gjort med IPCC:s klimatmodeller) så är Shavivs klimatmodeller bättre än IPCC:s.

Min anm. Jag är alltid skeptisk till att utvärdera modeller genom att anpassa modeller bakåt i tiden och titta på resultatet. Endast framåt i tiden räknas vid evaluering.

Kombinerar man Shavivs solbaserade klimatmodell med IPCC:s så ser man att IPCC har för hög klimatkänslighet. För detta århundrade kommer det innebära en måttlig ökning av temperaturen vid högre växthusgasutsläpp samt oförändrad sol. AGW-hotet borta. Om solaktiviteten minskar kan det bli en sänkning av globala temperaturen.

I kommande inslag ska vi titta på andra teorier och vetenskapsmän. Jag redovisar de vetenskapsmän som jag tycker är värda att lyssna på.

I klimatfrågan söker vi fortfarande efter mer kunskap. När kommer nästa istid? Ingen vet och trovärdiga prognoser saknas. På 1970-talet varnade media och flera forskare för den kommande istiden [länk].

Till sist ett tänkvärt citat:

The further a society drifts from the truth, the more it will hate those who speak it.

George Orwell

mars 25, 2013   112 Comments

Men Pär Holmgren sa ju att snön skulle försvinna

Politiker använder ofta självutnämnda ”experter” som rådgivare.  Men politikerna har då valt politiskt korrekta personer som naturligtvis kommer att säga exakt det politikerna vill höra. Ofta utnämns dessa till professorer inom något flummigt ämne som genus- eller hållbarhet. Ett exempel är agronomen Johan Rockström som av någon konstig anledning blivit Alliansens rådgivare även i klimatfrågor.

Ett annat exempel är meteorologen Pär Holmgren som redan 2007 konstaterade att snart skulle snön vara ett minne blott [länk]. Inga fler Vasalopp alltså. Pär Holmgren är en flitig föreläsare där kommuner ofta anlitar honom. Skattepengar behöver man inte vara så rädd om. Duger bra för att höra på ovetenskapliga sagor.

par_holmgren

Det finns en grupp som kallar sig klimatkommunerna i Sverige och Pär Holmgren har fått en egen sida där flitigt anlitad som han är. Titta på hemsidan ovan så ser du hur illa det är ställt med våra skattepengar. Tokigare användning av våra pengar har jag sällan sett. Inte undra på att vi har världens högsta skatter, vår sjukvård fungerar dåligt, pensionärer m.fl. har brist på pengar, dåliga skolresultat. Men det är väl roligare att dela ut ”klimattårtor” än att få vård och omsorg att fungera.

Pär Holmgren äger och driver tillsammans med sin fru ett bolag tillsammans med sin fru som heter Spridda Skurar AB. Bolaget går nu sämre än tidigare år. Omsättning 2011/2012 ca 1 Mkr med ett nära nollresultat. 2009/2010 gick företaget bättre och Pär Holmgren tog ut nära en miljon i lön och ersättningar. Till detta kom en utdelning om 127.000:-.

Spridda Skurar äger några aktier i förlustbolaget Seabased AB. I balansräkningen är Seabased upptagen som tillgång till nominella värdet vilket man kan ifrågasätta. 6:e AP-fonden är ägare i Seabased vilket skrivits om här.

Pär Holmgren: Jag blir glad varje gång jag betalar min elräkning [länk].

Om man tjänar en miljon om året + utdelning över 100.000 så spelar väl elräkningen mindre roll. Men en låginkomsttagare blir inte glad när elräkningen kommer. Det mesta är energiskatter. En del av skatterna går till subventionera vindkraften.

Pär Holmgren 2007: ”Bristen på snö är ett väldigt tydligt tecken på att effekterna av klimatförändringar redan kan vara här”.

Men tittar vi på de senaste åren så har de varit snörika, 2011-12 undantagen. Alltså borde det med samma analogi visa att klimatförändringarna upphört eller t.o.m. går mot kallare tider. Pär Holmgren låtsas inte om att globala uppvärmningen avstannat de senaste 16 åren. IPCC:s klimatmodeller har visat sig felaktiga.

Denna vinter har varit ovanligt snörik. Stockholm har varit snötäckt sedan 29 november och fortfarande är det en bitande kyla och snö.

”Det råder inte längre någon tvekan om att globala temperaturen stiger” [länk] De flesta andra konstaterar att globala temperaturen har statistiskt stått stilla i 16 – 23 år beroende på hur man räknar. Men detta vill Pär Holmgren inte säga. Det gäller att skrämma folk och politiker med en fara som inte finns annat än i några klimatmodeller och klimathotares fantasier. Hur ska man kunna tjäna pengar på om klimathotet inte finns?

Pär Holmgren vägrar också att debattera med de som inte tror på klimathotet [länk]. Likheterna med Al Gore finns där.

Faran med dessa rådgivare som av ideologiska skäl predikar kommande katastrofer är att politikerna vidtar fel åtgärder. De senaste vintrarnas snökaos när kollektivtrafiken helt stått stilla ibland är synnerligen märklig. Järnvägen slås ut och snöröjningen är bedrövligt dålig.

Pär Holmgren har blivit utnämnd till hedersdoktor också. Så fort någon blivit hedersdoktor drar jag öronen åt mig. Karin Bojs på DN blev också hedersdoktor. Anders Wejryd, ärkebiskop, uppmärksammas för sitt visionära ledarskap för Svenska kyrkans miljöarbete, och i synnerhet vad gäller klimatfrågan. Kanske dags att börja be för lite varmare väder nu. Anders Wijkman blev också utsedd till hedersdoktor.

Hela hedersdoktortiteln är ett politiskt skämt.

Pär Holmgrens motiv kan man undra över. Det många inte vet är att Pär Holmgren förespråkar att allmänna valen avskaffas och en diktatur införs i Sverige.

”Jag fick en fråga för ett antal år sedan ”vad skulle du göra om du var statsminister?” Och då svarade jag att jag skulle snabbt avskaffa alla val. För att det jag ser framför mig nu, det är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig. Och då, om man hårdrar det lite då, så har vi liksom inte tid att håll på och käbbla mellan partierna till exempel, utan nu gäller det verkligen att sätta ner foten och visa att vi är faktiskt ense om det och det och det och det och det och det. Och om man då kanske skulle lösa det på bästa sätt genom att tillsätta en väldigt, väldigt bred blocköverskridande regering efter valet 2010, ja då kanske det är det jag även som miljöminister skulle kämpa för och sträva efter.”

Titta tre minuter in i denna utsändning så har du galenskaperna.

Det värsta är inte att Pär Holmgren är smart och tjänar pengar på klimatbluffen utan att politiker slösar bort våra skattepengar på detta. Earth Hour är ett annat exempel på hur kommunerna bedriver klimatpropaganda och slösar bort skattepengar. Var finns Skattebetalarnas förening – har de somnat?

 

mars 24, 2013   136 Comments

Life hour i år igen – tänd alla lampor

IMAG0417

Så var det dags igen. Klimathysterikerna lanserar återigen sin ”Earth hour”. Alla skall släcka ner alla lampor för att visa ”solidaritet med klimatet”. I nästan all mytologi är emellertid mörkret liktydigt med ondska, okunskap och vidskepelse.

Miljoner människor på jorden lever utan mat, medicin och rent vatten. I smutsiga och rökiga miljöer försöker man förgäves värma sin mat och sina bostäder, ofta i elden från torkad avföring och från de sista spretiga resterna av en sedan länge avverkad vegetation. Det dessa människor främst behöver är tillgång till billig energi – elektricitet.

Varför skall Afrikas och Asiens fattigaste bara kastas till några solceller eller ett vindkraftverk från en hjälporganisation, och därefter tvingas välja mellan att driva antingen kylskåpet eller lampan på den lokala läkarstationen? Allt medan Västvärldens politiker, kändisar och miljöorganisationer applåderar sin egen förträfflighet och höga moral över trams som ”Earth hour”. Att delta i denna manifestation är ett slag i luften och ett sätt att visa att man inte förstått ett endaste dyft av världens verkliga problem. Det visar också att Västvärlden under förevändningen av ett klimathot under överskådlig tid inte kommer att efterkomma de verkliga behov som jordens fattigaste har.

Under flera decennier nu så har domedagsprofeterna proklamerat jordens undergång och att energin och maten ska ta slut. Dessbättre har inget av detta slagit in, och kommer aldrig att göra det. Människans intellekt och uppfinningsrikedom har efterhand löst alla de problem hon ställts inför. Trots allt har jorden aldrig tidigare fött så många, aldrig har fattigdomen minskat så mycket och aldrig har så många människor levt i ett fritt och demokratiskt samhälle. Aldrig har krigen varit så få. Varför skrivs det så lite om dessa obestridliga fakta?

Låt inte mörkret vara symbolen för framtiden i kväll. Tro på människan och tänd istället alla dina lampor mellan klockan 2030-2130 och visa att inte vidskepelse och dumhet får ta över. Sir Edvard Grey (Storbritanniens utrikesminister) yttrade den 3 augusti 1914 ”Nu släckas ljusen över Europa och vi skola icke se dem tändas igen under vår livstid”. Låt inte miljövänsterns odemokratiska domedagspredikanter leda världen baklänges in i framtiden.

Låt oss istället frammana ljuset, tända alla våra lampor och kalla timmen för ”Life hour”. Världen behöver mer elektricitet och mer framtidtro – inte mindre.

Happy Life hour!

Länkar: SvD, DN

 

mars 23, 2013   75 Comments

Global uppvärmning i EU-tappning

Snöoväder

Våren visar Tyskland kalla handen. På grund av kyla, is och snö trillar döda fåglar ner ur träden skriver Focus on line.

I Berlin är det  snö och is. En 16 cm tjockt lager snö täckte huvudstaden den första vårdagen 2013. ”Det är det tjockaste snötäcket i mars månad på 100 år,” säger meteorologen Dominik Jung från väderportalen wetter.net. Det snöar fortfarande på Östersjökusten. I Sachsen dör fåglar eftersom de inte hittar mat i snön. På lördag och söndag morgon kan vara mycket kallt i delar av norra Tyskland, ner mot minus tio grader.

I Storbritannien är läget detsamma.

Snön fortsätter att falla över de norra delarna och Skottland och kylan fortsätter. Mars har varit 2,8 C kallare än genomsnittet för månaden. Den första vårdagen 2013 gav ingen respit för Storbritannien. Snön fortsätter att falla, med fortsatt stängning av skolor och kaos på vägarna som följd. Kylan visar heller inga tecken på avmattning under veckan. Landet är på väg att drabbas av sin kallaste mars på mer än 50 år. Naturvårdare varnar nu för att det långvariga vintervädret skadar djurlivet. Senaste mars det var så kallt var 1962, då medeltemperaturen var 2.4 C (36F) – eller 4.1 C under normen.

Dödligheten bland Storbritanniens äldre har redan skjutit i höjden i vinter och risken finns att rekordet 30 000 döda slås, dvs 6 000 fler än förra året. Den nationella federationen för aktiva pensionärer har meddelat att dödsfall bland dess medlemmar har mer än fyrdubblats sedan slutet av förra året. VD Malcolm Booth sa detta kan trappas upp till ”fasansfulla siffror” om extremkylan fortsätter. ”Många äldres hälsotillstånd förvärras av kyla och det finns en tydlig risk för de högsta siffrorna sedan 2008-09″, säger han. ”Vi oroar oss för att dödligheten i vinter kommer stiga kraftigt eftersom äldre människor som kämpar den med extrema och ovanliga kylan också lider under det stigande priset på att värma sina hem. Det är fortfarande kallare än vad vi förväntar oss vid denna tid på året.”

Ja, så här ser verkligheten ut i EU:s kärnländer. Vi har också hört rapporter från Frankrike i veckan om köldkaos med snö och stopp på vägarna.

Samtidigt fortsätter vansinnet utan slut. Kolkraftverket Drax i Storbritannien skall nu genomgå en stor förändring. Från och med nästa månad kommer Drax att påbörja  en £700 miljoner konvertering från förbränning av kol, som det var  konstruerat för, till att omvandla sina sex kolossala pannor för att bränna miljoner ton per år av flis i stället.

Det mesta kommer från träd som avverkas i skogar i USA, med leverans över Atlanten till Storbritannien. Anledningen till detta oerhört kostsamma beslut är att Drax har blivit  en viktig del i den så kallade ”gröna revolutionen” som nu är i fokus för  regeringens energipolitik.

Sir David King, tidigare regeringens främste vetenskapliga rådgivare, tvivlar dock på att det  skulle finnas någon som helst verklig besparing i koldioxidutsläpp med fliseldningen sett ur ett helt livscykelperspektiv. Det är inte nog med det. Engelsmännen konstaterar också att trots de enorma subventioner som har spenderats på  vindkraftverk, är deras bidrag försumbart. På en vindstilla dag denna vecka var den kombinerade  produktionen av Storbritanniens 4 300 vindkraftverk bara en tusendel — 29  megawatt – av den el som behövdes.

Uppdatering: Gasbrist hotar frysande britter

 

mars 23, 2013   66 Comments

Rahmstorf och Foster får mothugg

Genom att med statistik eliminera effekten av vulkaner, solen och ENSO kom Rahmstorf med flera (se referenser nedan) fram till att bakom uppvärmningspausen (ingen uppvärmning de senaste 15 årne) så finns en antropogen uppvärmning på 0,17 C per decennium. Men i en ny artikel i PNAS får de mothugg för att inte ha tagit hänsyn till AMO. Tung och Zhou från University of Washington visar att den bakomliggande antropogena uppvärmningen då blir bara 0,07 C per decennium. Den globala uppvärmningen går alltså långsamt och klimatkänsligheten är förmodligen inte så stor.

Rahmstorf, Foster (även känd som Tamino) och Cazenave har väckt stor uppmärksamhet med sin artikel där de hävdar att den bakomliggande antropogena uppvärmningen fortsätter i bakgrunden med en konstant hastighet av 0,17 C per decennium. Detta kom de fram till genom att med multipel linjär regression justera temperaturkurvan 1979-2011 så att inverkan av vulkaner, solen och ENSO eliminerades. ENSO, El Niño-Southern Osciallation, är ett kombinerat klimat- och hydrologiskt fenomen i Stilla havet som återkommer vart fjärde till sjunde år. På detta sätt försvann uppvärmningspausen som vi kan se i följande figur.

Rahmstorf

Men i en ny artikel i PNAS har Tung och Zhou gjort en djupare analys där de använt temperaturserier som går längre bak i tiden än Rahmstorf med flera. De har använt hela HadCRUT4 från 1850 till 2011 och de har dessutom analyserat temperaturserien från centrala England 1659 – 2011. Genom att använda så kallad filtrering av data så att snabbare svängningar än på en femtioårsskala jämnades ut visade de att det finns regelbundna svängningar i temperaturdata som motsvarar AMO. AMO, Atlantic multidecadal oscillation, är ett klimatfenomen som yttrar sig i svängningar i ytvattentemperaturen i norra Atlanten med en period omkring sjuttio år. Se följande figur:

PNAS-1

I denna figur är den blå tjocka linjen den utjämnade temperturkurvan för HadCRUT4 medan den röda tjocka linjen är den utjämnade temperaturkurvan för centrala England. I båda kurvorna framgår tydligt svängningarna som författarna tolkar som inverkan av AMO.

Efter att på detta sätt finna stöd för hypotesen att även AMO är en viktig naturlig variation som man måste ta hänsyn till jämför författarna hur det blir om man med statistik på liknande sätt som Rahmstorf med flera bara eliminerar vulkaner, solen och ENSO med om man även eliminerar AMO. Detta framgår av följande figur.

PNAS

I det övre diagrammet (A) är resultatet om man inte eliminerar AMO, dvs. om man gör som Rahmstorf med flera fast här för hela perioden 1850-2011. Tung och Zhou visar i diagrammet att den linjära trenden för 1979-2011 då blir 0,17 C per decennium precis som Rahmstorf med flera kom fram till. Men det är ju inte någon rät linje i resten av diagrammet.

I det undre diagrammet (B) har de dessutom eliminerat AMO med en liknande statistisk metod. Då uppträder i stället en bakomliggande linjär trend som går tillbaka ända till 1900-talets början. När de bestämmer denna trend för olika perioder blir den nästan konstant. För perioden 1979-2011, samma period som Foster och Rahmstorf diskuterade, får de trenden 0,07 C per decennium.

Ett extra stöd för deras hypotes är att även avancerade klimatmodeller visar på en AMO-liknande oscillation. Oscillationen finns alltså inte bara i observationerna utan den har också ett teoretiskt stöd genom att klimatmodeller uppvisar en liknande variation. Detta beror enligt modellerna på variationer i de strömmar i Atlanten som tillhör den termohalina cirkulationen.

Rahmstorf med flera ville med sin statistiska metod visa på att vi trots uppvärmningspausen har en betydande bakomliggande antropogen uppvärmning som tyder på en ganska hög klimatkänslighet. Deras artikel kom påpassligt ut nära den tidpunkt då Världsbanken publicerade sin skrämselrapport. Nu kommer Tung och Zhou och visar med liknande statistisk metodik att Rahmstorf med flera verkar ha förhastat sig i sina slutsatser.

Uppvärmningspausen är enligt Tung och Zhou i hög grad en effekt av inverkan av AMO och tar man hänsyn till detta så är den bakomliggande antropogena uppvärmningen mindre än hälften så stor som Rahmstorf med flera kommit fram till. Detta tyder också på en motsvarande mindre klimatkänslighet. Återigen har vi alltså här ett forskningsresultat som pekar på låg klimatkänslighet.

Referenser

Ka-Kit Tung and Jiansong Zhou. Using data to attribute episodes of warming and cooling in instrumental records. PNAS 2013 110 (6) 2058-2063; published ahead of print January 23, 2013, doi:10.1073/pnas.1212471110

Rhamstorf, S., Foster, G. and Cazenave, A. (2012). Comparing climate projections to observations up to 2011. Environmental Research Letters, 7, 044035

mars 22, 2013   63 Comments

Vindkraft blir för dyrt

Vindkraft för dyrt

Vindindustrin försöker skicka notan till skattebetalarna. Det handlar nämligen om mycket stora kostnader att ansluta vindkraftparkerna till havs, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall på dagens debattsida i Ny Teknik

”Varken argumentet om alla permanenta och lokala arbetstillfällen som vindkraften ska skapa, eller ännu mindre dess påstådda bidrag till försörjningstryggheten för el, håller ens för en enklare granskning. Detta vet vindindustrin mycket väl.”

Gå gärna in på Ny Teknik och kommentera!

 

mars 21, 2013   26 Comments

Kalla den Änglamarken

Under Almedalsveckan i somras lanserades nätverket 100 % fönybart. Aktörerna i närverket är exempelvis Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Svensk Solenergi och Svensk Vindkraftförening. Avsiktsförklaringen lyder

”Senast år 2050 kan vi i Sverige ha ett 100 % förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför.”

Som en förnybar energikälla räknas vattenkraft men inte kärnkraft. Nätverket menar att det är möjligt med ett helt förnybart energisystem genom energieffektivisering och att bygga ut de förnybara energikällorna som exempelvis vindkraft. De anger inte exakt hur många vindkraftverk de menar att vi ska belasta vår miljö med men det lär ju behövas ganska många.

Miljömässig hänsyn och klimatmål går naturligtvis inte alltid hand i hand. Här är ett par videoklipp som visar hur ett hårt industrialiserat landskap kan ta sig ut.

Ibland visar det sig att vindkraften inte bara förstör miljön, den orsakar lika stora utsläpp av koldioxid som kraftverk som eldas med fossila bränslen. Det visar en ny studie publicerad i Nature som Natural News rapporterade om för någon vecka sedan.

Källan till utsläppen är inte vindkraftverken i sig utan den mark på vilken de byggs. Det skotska höglandet där förhållandena anses vara extra goda för vindkraftverk, består till stor del av torvjord. Två tredjedelar av skotska landbaserade vinkraftsverk är planerade att anläggas på torv- och myrmark. Den torv som finns i dessa områden håller minst 3,2 miljarder ton kol, vilket gör det en av de viktigaste kolsänkorna på planeten.

Stora energiprojekt kräver vägar, järnvägar och själva vindkraftverken. Allt detta stör flödet av vatten och orsakar en massiv frisättning av koldioxid.

”Världens torvmarker har fyra gånger så mycket kol än alla världens regnskogar”, säger vetenskapsman Richard Lindsay vid University of East London. 

Forskarna har konstruerat en återbetalningstid mätt i koldioxid som i dessa fall skulle handla om 23 år trodde man tidigare. Den här studien visar att sådana vindkraftverk aldrig kommer att medverka till någon koldioxidbesparing överhuvudtaget.

Det verkar vara en lose lose- situation.

Vildmarken blir förstörd utan någon som helst nytta för någon. Möjligen kan markägaren tjäna pengar på kort sikt men de kanske inte är lika glada när de så småningom krävs att återställa markerna.

För mig är det obegripligt att miljöorganisationer så fullkomligt struntar i miljön när det gäller vindkraft. Det pratas om biodiversitet och planetens gränser i andra sammanhang men i det här fallet är det tydligen helt okej att industrialisera orörd natur. De borde protestera med all medel och vråla om att människan upptar tillräckligt mycket plats på den här planeten som vi gör.

Istället verkar de ha som mål att förstöra vår natur, vår Änglamark.

 

mars 21, 2013   22 Comments

Temperaturdata efter ”GISS homogeneity adjustment”

Nedan följer ett gästinlägg, därefter en kort kommentar från mig följt av några tankar kring dagens klimattro

 gästinlägg av Wibjörn Karlén


Information från GISS/NASA här, har varit en god källa för information om temperaturer från ett mycket stort antal meteorologiska stationer fördelade över en stor del av jorden (för närvarande ca 2000 stationer). Under några månader har inga data kunnat erhållas från denna databas, men nu finns data åter tillgängliga. På första sidan anges att data genomgått en ”homogeneity adjustment”.

En tidigare genomförd justering av data för Island medförde en mycket omfattande förändring av temperaturtrenden (P. Homewood, 2012: The Icelandic Saga Continues, January 18, 2012, Google) och här.

Genom att sänka temperaturerna för det relativt varma åren på 1930-talet erhölls en temperaturkurva för Island med en trend liknande trenden i den globala temperaturkurva som IPCC brukar visa. Mot bakgrund av den kända justeringen av Islands temperatur har jag inte kunnat avhålla mig från att jämföra de GISS/NASA data, som jag använde under 1990-talet och början av 2000-talet, med de nu homogeniserade data som finns på nätet.

Microsoft Word - Dokument2

Kontroll av ett par stationer visar en förvånansvärt omfattande justering av data. Så t.ex. visade data för Darwin, norra Australien, tidigare en negativ trend (y=-0,0044x + 36,253) medan nya data visar en positiv trend (y=0,0131x + 1,9532) (data från samma period har jämförts). Skillnaden är avsevärd. Temperaturen har enligt nya data stigit med +1,5 C under 1900-talet medan tidigare trend visade en sänkning på -0,65 C under 1900-talet. Några mindre justeringar i samma riktning observerades redan på 1990-talet bl.a. för data från Sydafrika, men dessa justeringar omfattade enbart någon eller några få tiondels grader. Om justeringar av den omfattning som de nu observerade genomförts för många stationer påverkas trenden i den globala klimatkurvan.

För Southern Cross, sydvästra Australien, saknas nära nog en trend för data utlagda på nätet på 1990-talet. Nu visar data en uppvärmning på ca 0,7 C under 1900-talet.

Vad är målet med justeringarna? Vill man bevisa att CO2 påverkar klimatet eller har tidigare publicerade data varit felaktiga? Eftersom tidigare granskade data från Island medfört att temperaturgradienten nu är större än tidigare, har data möjligen ”justerats” för att tron på att CO2 påverkar klimatet skall stärkas. En gång för länge sedan diskuterades den Medeltida värmeperioden och den Lilla istiden av företrädare för IPCC. David Deming har vittnat om att han fått ett email från en framträdande klimatforskare som menade att ”Vi måste göra oss av med den medeltida värmeperioden”.

Det är viktigt att vi beaktar om och hur data justerats innan vi drar slutsatser av GISS/NASA data. Oberoende verifiering är angelägen men torde sällan finnas tillgänglig. Är de äldre serierna riktigare än de nu ”justerade” data? Personligen är jag rädd att gruppen inom IPCC:s ledning är beredd att gå mycket långt för att världen skall fortsätta tro på att utsläppen av CO2 måste begränsas.

Skall vi acceptera att det vetenskapliga budskapet förvanskas?

Wibjörn Karlén

Kommentar från Lars Jonsson angående den globala trenden

På följande sida hittade jag nedanstående påstående från GISS, min fetning:

How does this version of GHCN‐Monthly compare to the previous version?

The September 2012 release of v3.2.0 has no effect on the unadjusted (raw) data and little effect on global temperature rankings based on the adjusted data. However, the century‐scale global land surface air temperature trend is higher using the adjusted v3.2.0 data. With v3.1.0, the adjusted annual global land surface air temperature trend for 1901‐2011 was 0.94°C/Century. Using data from version 3.2.0 this trend is 1.07°C/Century. The greatest differences between the two versions of the adjusted datasets are in the data for years prior to 1970. There is little difference in the global surface temperature trend during the 1979‐2011 period.

 

Tidens tro drabbar människan

1638000_481_400

I SVT´s litterära program  Babel intervjuades på måndagskvällen Therése Söderlind om sin nya bok ”Vägen mot Bålberget”. Jag kom att begrunda två intressanta synpunkter som framfördes, dels en inskription på Bålberget i Ångermanland som var något av ett centrum för Häxprocesserna i mitten av sextonhundratalet, nämligen ”Tidens tro drabbar människorna”. En enkel men ack så viktig reflexion i dessa dagar då klimat-tron verkligen drabbar människor. Processerna i Ångermanland var så omfattande att Kungl.Maj:t 1674 tillsatte en särskild Trolldomskommission. Den bestod av 25 medlemmar, däribland jurister, professorer, rådmän, präster, häradshövdingar m.fl. Även dåtidens kloka män drogs med i tidens tro och inte mindre än 112 människor dömdes till döden och brändes på bål i Ångermanland 1674-75. Ofta vittnade barn mot sina mödrar som i tidens anda kom att fantisera vilt om färder till Blåkulla. Det kanske är något att tänka på i dessa dagar när olika organisationer, vetenskapsjournalister och politiker skrämmer barnen att tro på något som ingen ännu har varken sett eller bevisat. WWF´s Earth Hour kan mot den bakgrunden ses som ett väckelsemöte där den som inte faller i bön/släcker blir utpekad och kanske dömd av grannen som släcker. Nog finns det anledning att besinna sig.


Det andra fenomenet som diskuterades i programmet mellan Söderlind och Per Olof Enquist var befrielsen av att bikta sig – att uttala orden jag har syndat.  Någon framförde tanken på att en del kanske bekänner mer än vad som egentligen har skett, och kanske därför får lite extra förlåtelse, som gör att man känner sig absolut skuldfri. Vårt dåliga samvete över den förmodade överkonsumtionen som vi alla understundom kan drabbas av, kanske skulle lätta när och om vi bekänner oss som syndare, att vi gör oss fria genom att acceptera teorin om att vi går mot en klimatkatastrof därför att vi överkonsumerat. Kanske lättar samvetet för många om man ansluter sig till klimatläran och bekänner och vittnar om sin egen synd, och kanske klimatkompenserar biffen till helgen genom att bli isbjörnsfadder hos WWF.

För prästerskapet kan inte ”sanningen” motsägas. När verkligheten talar ett annat språk måste verkligheten omtolkas, justeras för att stämma med läran. Dagens artikel av Wibjörn Karlen berör just en sådan justering, en slags historierevisionism, som syftar till att omtolka det som hänt så att den stämmer med vad man vet måste vara sant. Inte av ondo, eller medveten historieförfalskning, men av blind tro på att budskapet är sant.

Tidens tro drabbar människan.

mars 20, 2013   70 Comments