Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Klimatpolitiken motverkar en hållbar utveckling

vårnatur

Sällan har det väl förts en så kontraproduktiv, miljöfientlig, kortsiktig och ohållbar politik som dagens klimatpolitik.

Läs Lars Berns insiktsfulla artikel på Newsmill!

19 comments

1 Lars { 15.05.13 at 19:28 }

Mycket bra av Lars Bern, han är en av de få som kämpar mot dumheten oförtrutet .

2 Thomas P { 15.05.13 at 19:32 }

Tråkigt med klimatalarmister som Bern.

3 Ingemar Nordin { 15.05.13 at 19:50 }

Thomas,

Lars Bern gör ju en kristallklar analys vart den klimatpolitik som förs i landet leder. Det börjar bli dags för alla Sveriges miljövänner att inse vart miljörörelsernas riksorganisationer (samt V, MP och C) är på väg.

4 Lars { 15.05.13 at 20:19 }
5 Thomas P { 15.05.13 at 20:41 }

Ingemar #3 Lars Bern ägnar sig åt den skrämselpropaganda som är vanlig även på denna blogg om att det snart skall bli kallare, rentav liten istid. Det är klimatalarmism i ordets riktiga bemärkelse, dvs att man varnar för ej existerande faror.
 
Lars #4 Man hoppas ju i alla fall att folk här som är intreserada av klimatet känner till detta.

6 Ingemar Nordin { 15.05.13 at 20:57 }

Thomas, Lars Bern varnar framför allt för vart vår klimatalarmistiska politik gör med miljön, ekonomin och våra barns framtid. Men du tycker kanske inte att detta är väsentligt?

7 Göran Johnson { 15.05.13 at 21:34 }

Lars Bern och även Karl-Olov Arnstberg som han citerar faller båda i den vanliga fällan, när de talar om gränserna för jordbruksproduktionen, att bortse från möjligheterna till ökande avkastning, baserat på nya grödor och utvecklade odlingsmetoder. Visserligen kan sådana gränser finnas om miljöpartiet får bestämma allt, men det kommer knappast att ske. Den globala livsmedelsproduktionen har mer än tredubblats sedan 1961, samtidigt som världens befolkning har ökat från 3 till 7 miljarder. Per capita har livsmedelsproduktionen ökat med mer än en tredjedel. Bara under de senaste tio åren har världens befolkning ökat med drygt 10 % medan den globala livsmedelsproduktionen ökade med 21 %, detta trots att åkermarken bara ökat med 7 % sedan 1960. Den ökande avkastningen innebär alltså att allt färre människor svälter idag. Även Sverige klarar att föda en växande befolkning i högre grad än idag bara synen på GMO-grödor moderniseras. Forskarna bedömer idag att det finns goda möjligheter att växtodlingen kommer att öka med cirka 50 procent eller mer till 2050 utan extra mark även om världen blir varmare, samtidigt som befolkningen bara ökar med 30 %. Detta gäller i synnerhet med ökade koldioxidhalter i atmosfären.

8 Christer Eriksson { 15.05.13 at 21:41 }

Thomas P#5
Är det någon som ägnar sig åt skämselpropagande så är det väl det ni alarmister håller på med.
Stigande hav ,kraftigare stormar,smältande isar.
Lars #4
Då är det alltså bara 10% is kavar då eller?

9 Lejeune { 15.05.13 at 21:48 }

Christer #7
Du hade inte behövt mata trollet med såååååå mycket utrymme!

10 Skogsmannen { 15.05.13 at 22:08 }

Får man föreslå lite moderering på #7.  :)

11 Leo { 15.05.13 at 22:43 }

Den miljöpolitik som förespråkas bland de styrande i detta land, kan ju aldrig vara rätt enligt alla klimatskeptiker som florerar här, eftersom den vilar på en vetenskaplig grund.

12 Bo Blomberg { 15.05.13 at 23:18 }

#11
”vetenskaplig” menar du väl?

13 pekke { 15.05.13 at 23:25 }

Leo #10
Vetenskaplig grund ?
 
Hur stor är den grunden ?
 
Så vitt jag vet finns det ingen som kan ställa upp en komplett bild av hur klimatet fungerar och vilka olika faktorer både i och utanför atmosfären samt hur alla dessa olika faktorer påverkar/styr vårat klimat eller verkligen göra en fungerande modell av klimatet.
 
Fast du kan kanske peka ut nån som verkligen vet !
 
Klimatforskningens grund är liten och på babystadiet.
 

14 pekke { 15.05.13 at 23:31 }

pekke 13
vilka olika faktorer både i och utanför atmosfären som finns
 

15 Leo { 16.05.13 at 00:54 }

Pekke du har helt rätt. Men när kompletta bilder saknas så får man ta till sig av vad som bjuds, och fatta beslut grundat på det. Din anvisade metod om att invänta en komplett bild innan man grundar en miljöpolitik, ger jag inte mycket för.

16 pekke { 16.05.13 at 05:03 }
17 Christopher E { 16.05.13 at 08:05 }

Lars #4
 
Nej, den har inte på något fastslaget vis minskat några 80%. Siffran gäller ju volymen, där det inte finns mätningar och mätmetoder säkra nog för ett sådant påståeende. Volumberäkningen kommer ur datamodeller och inte ur rena empiriska data. Efter det inte går att kontrollera, är det fritt fram att överdriva skattningen så mycket det går.
 
Men som vanligt som synes, bara den alarmerande siffran är så hög som möjligt, så sväljs den helt okritiskt av de som vill larma och påtvinga andra sin ideologi.
 
Sedan kan man ju i förlängningen undra varför en mindre isyta delar av året eller i synnerhet en mindre isvolym skulle vara något alarmerande i sig själv? Bryr sig ismåsarna om om de står på en halvmeter is eller två meter? Vad är problemet? Redan nu öppnas ju nya möjligheter till resurser och sjövägar. Där kommer alltid finnas is nog kvar till de få organismer som vill ha den. Man kan fråga sig, om det nu varit tvärtom, och isutbredningen/volymen ökade istället, skulle det skrikas lika mycket i det fallet, och skulle då is vara problemet istället för frånvaron av den? Troligen är det väl så, eftersom det är ideologi som sätter reglerna.
 
Therese på Greenpeace skriver:
 
”Som alltid inför Arktiska Rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar”
 
Man skulle ju vilja tro att forskning utfördes för att objektivt öka kunskapen, och inte producerades specifikt och tendensiöst för att påverka politikermöten, men tyvärr har nog Therese mer rätt än hon anar själv där.
Som alltid inför Arktiska rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar
Som alltid inför Arktiska rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar
Som alltid inför Arktiska rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar
Som alltid inför Arktiska rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar
Som alltid inför Arktiska rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar
 
Som alltid inför Arktiska rådets möten har mycket bra forskarrapporter tagits fram, som återigen visar hur stressat det Arktiska ekosystemet är av klimatförändringar

18 Lasse { 16.05.13 at 09:26 }

Isens betydelse för arktis var uppe i TVs vetenskapsprogram nyligen.
Oden har varit där och forskare har tittat på isens betydelse och funnit kvävefixerade bakterier i isen. Bakterier som göder ekosystemet så det frodas mer där , bla räkorna blev fetare. Minskande is skulle ge mindre feta räkor osv var deras slutsats.
Nu är det inte så att isen minskar mest år från år utan mest mellan årstiderna. Men marginellt så kan detta ge förändringar i djurlivet däruppe. Fö så är isläget normalt:http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

19 Christopher E { 16.05.13 at 10:54 }

#17
 
Beklagar att inklistringen av citatet sist hamnade i någon slags repetition, vilket inte syntes i inmatningsrutan.