Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Lennart Bengtsson på Klimazweibel

Mer väl spenderad tid än att lysnna på SR´s klimatprogram är Lennart Bengtssons syn på frågan. Han publicerades den 12 maj på Klimazweibel (engelska) med ett långt referat på Climate etc. igår.

 

3 comments

1 AOH { 15.05.13 at 23:58 }

Lars 
Ett enkelt stavfel  - KLIMAZWIEBEL

2 pekke { 16.05.13 at 00:03 }

Lars
Ett litet fel till.
12 Mars  inte Maj.

3 Björn { 16.05.13 at 10:48 }

Visst, artikeln speglar inga överdrifter, men klimatsystemet beror inte nästan bara av CO2 som man kan läsa: ”The problem is that the global warming is mainly caused by the emission of carbon dioxide…..”. Inte ett ord om solen eller kosmisk strålning vilket trots allt ger en snäv vinkling av problemet. Är denna artikel ett exempel på hur långt man vågar gå utan att dra på sig för mycket kritik?
Den pågående avsvalning av exempelvis våra latituder, kan ju inte ha att göra med CO2, utan en empiriskt väl grundad minskning av solens magnetiska aktivitet. Oberoende av detta behövs naturligtvis en vettig energipolitik som fungerar även när det inte blåser och solen har gått ned. Om vi nu går mot en avkylning inför nästa landistid, då behövs det mycket mer energi, för att så långt som möjligt kunna bo kvar på våra nordliga breddgrader.