Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Posts from — maj 2013

Till kossans försvar

ko

I en debattartikel går ett gäng forskare från Chalmers (Fredrik Hedenus, David Bryngelsson och Jörgen Larsson) till storms mot korna. (Slutreplik här.) De påstår att eftersom kossor producerar metan så är deras inverkan på klimatet mycket stort. De börjar med att räkna om metanets förmodade inverkan på klimatet till vad det skulle motsvara i termer av koldioxid: ”Utsläpp av ett kilo metan eller lustgas har en större klimatpåverkan än utsläpp av ett kilo koldioxid. För att kunna jämföra utsläppen räknas de därför om till motsvarande mängd koldioxid.”

OK. Men metan stannar inte särskilt länge i atmosfären utan omvandlas ganska snabbt till koldioxid. Så hur menar de att det skulle bli någon större inflytande på klimatet? Den enda möjligheten skulle i så fall vara att det, totalt sett, tillförs mer koldioxid i atmosfären så att halten av denna växthusgas ökar.

Men kossor äter ju gräs och hö. Dvs, de äter saker som tagit CO2 från atmosfären, och sedan så kommer det mesta tillbaks dit igen. En del blir förstås gödsel och plöjs ned av bonden i marken. Men mycket återbördas till atmosfären. Så vad är egentligen problemet? För att det skall bli ett nettotillskott så duger det inte att titta på det enskilda gräsätande djuret. Istället handlar hela frågan om till vilken grad det krävs fossilt lagrad koldioxid för att kor skall överleva och producera mjölk, smör, ost och kött.

Människan har haft husdjur i årtusenden utan att man tillfört något fossilt bränsle. Således har djurhållning ingått i ett slutet ekologiskt system där koldioxiden bara omfördelats periodvis i olika tillstånd. Dessutom bidrar betande kor till den ekologiska mångfalden. Men nu tycker alltså Chalmersforskarna att vi skall sluta med nötproduktion. Varför?

På en fråga från en radioreporter för ett tag sedan så svarade en av författarna till sagda rapport att han var vegetarian, och att han inte hade något svar på hur vi skulle kunna ge mjölk och andra mejeriprodukter till våra barn utan kor. (Vi vuxna kan överleva på öl, men nog vore livet ganska trist utan ost och smör :-) ) Det väcker ju en misstanke om att den här rapporten kanske är ideologiskt snarare vetenskapligt motiverad. Vi har hört liknande tongångar från IPCCs indiske (och vegetarianske) ordförande Pachauri sedan länge.

Visst kan man hitta inflöden av fossilt bränsle i cykeln i det moderna jordbruket: För att sköta betsmarker och tillföra kraftfoder använder man idag traktorer och en del gödsel som kräver fossilt input. Men om man å andra sidan jämför med den från klimatalarmisterna hyllade produktionen av etanol och energiskog så torde skillnaden vara minimal. Varför skulle etanolproduktion och energiskog vara bra, medan kossor som ger oss mjölk, smör, ost och kött på bordet döms ut som en klimatologisk katastrof?

Hela anti-ko hypen verkar vara baserad på missförstånd och överdrifter.

Ingemar Nordin

maj 12, 2013   64 Comments

Aktuellts attack på dina pensionspengar

Den 7 maj sändes Aktuellt i Sveriges Television med ett inslag som saknade all balans och objektivitet. Det handlade om att AP-fonderna inte skulle investera i oljeföretag utan pengarna ska läggas på annat håll och då helst i gröna företag. Inslaget ligger bara ute på Svtplay till den 15.e 14:e maj. Alldeles före Aktuellt sändes Korrespondenterna som också var ett oerhört vinklat reportage med många felaktigheter, se här och här. Erika Bjerström glömde bort att hon var journalist och gjorde ett känslomässigt reportage om Vietnam. Det mesta av fakta blev helt fel när känslor och inte vetenskap fick styra reportaget.

Tillbaka till Aktuellt. Hela inslaget var en rödgrön attack på dina pensionspengar. Naturligtvis användes klimatbluffen för att motivera att olja var fult. På 1970-talet vänstervreds Svt och i folkmun skojade man om att de öppnade grindarna och släppte in tusen kommunistiska VietCong demonstranter  som skrek utanför USA:s ambassad och anställde allihop.  Detta var på Palmes tid och de prokommunistiska programmen i Svt var då många. Speciellt hyllades Castro och Cuba som något slags idealland.

Till Aktuellt inslaget 7 maj som var nio minuter långt och börjar 17:35 in i programmet. Nio minuter är ett mycket långt inslag i nyhetssammanhang.

 

cecilia_gralde3

Nyhetsuppläsaren Cecilia Gralde börjar med ”Vad är viktigast? Dina pensionspengar eller vår miljö?”

Min kommentar: Redan här har agendan satts – ge upp dina pensionspengar så får du en bra miljö.

Cecilia: I stort sett alla bolag som förvaltar pensionspengar  placerar i t.ex. olja gas och kol. Men enligt en ny rapport från Världsbankens förre chefekonom är de investeringarna för  stora om vi ska klara FN:s klimatmål. Samtidigt är det få svenskar som vet hur de placerat sina pensionspengar.

Nu kommer en fortsättning där en rödgrön skäggig reporter går ut på stan. Reporten ser ut som han kommer direkt från 68-rörelsen i utseende, kläder och agitationssätt. Inslaget inleds med en rubrik ”SMUTSIGA PENSIONSPENGAR” 18:01 min in i Aktuellt. Reporten frågar om man satsar sina  pensionspengar i oljeindustrin vilket de flesta inte vet.  Inslaget fortsätter med att bilder på olja och ”trots alla klimatlarm investeras allt mer pengar i olja, kol och gas. Det handlar till stor del om dina och mina pensionspengar. Samtidigt minskade för första gången investeringarna i förnyelsebar energi med 11%.”

sasja_beslik

Sen intervjuas ”hållbarhetsansvarig” Sasja Beslik på Nordea som klagar över att inte klimathänsyn tas vid investeringar. Kameramannen zoomar in på ett armband som Sasja Beslik har.

Aktuellt fortsätter med att om vi ska klara FN:s klimatmål får vi bara släppa ut Max 1000 Gigaton CO2 till år 2050 istället för de förväntade 2800 Gigaton. Källan till detta är en rapport från Nicholas Stern.

Nu går bilden tillbaka till den rödgröne reporten på stan. Han ställer frågan till en ung tjej: Vad är viktigast. Bra klimat eller bra pension? Tjejen svarar: Det är viktigare att tänka på miljön.

Sen intervjuas Richard Gröttheim, chefen för 7:e AP-fonden,  som säger att grön teknik är framtiden och det är därför vi investerar 1 mdkr i miljöteknik. Aktuellts visar sedan bilder från en kolgruva och säger att det satsas mångdubbelt mer i kol, olja och gas. 7:e AP-fonden har satsat 1.7 mdkr i Exxon.

Återigen ställer den rödgröne agitatoriske reporten den ledande frågan till Gröttheim Vad är viktigast? En bra pension eller ett bra klimat? Gröttheim svarar att enligt lagen är det en bra pension. I det hela klarar Richard Gröttheim intervjun bra och inger förtroende. 7:e APfondens årsredovisning hittar du här (pdf).

Aktuellt ger sig inte här i sin rödgröna propaganda utan har kallat in sin egen favorit klimathotaren Anders Wijkman för intervju. Cecilia  Gralde ställer frågan till Wijkman – Hur allvarligt är det att våra pensionspengar placeras i oljebolag? 

Anders_Wijkman

Anders Wijkman, källa www.makthavare.se

Gissa vad klimathotaren Wijkman svarade.

Min kommentar. Aktuellt har släppt all opartiskhet. I klimatfrågan har Svt beslutat om ett ”carte blanche” för att hota/bluffa med klimatet. Att anmäla till Granskningsnämnden är meningslöst. Den kontrolleras också av politiker. Talet om ”fri television” är snäppet värre än Pravda som betyder sanning. Pravda var kommunistpartiets tidning under Sovjettiden.

Om våra pensionspengar inte alls satsades i olja skulle det inte mätbart påverka klimatet. Men vi skulle bli fattigare. De ”gröna” satsningarna som politiker gjort har nästan alltid blivit fiaskon. Obamas satsningar på gröna jobb har kostat $11 miljoner per jobb [länk]. Tro inte att svenska politiker gör det bättre.

Utan olja stannar världen, även Sverige. Sen kan rödgröna journalister och politiker drömma om elbilar och vindsnurror. För klimathotet och IPCC handlar inte om klimatet utan är en ursäkt (påhitt) för att kontrollera människor och föra över pengar till staten och mellan stater. Det är den gamla socialistiska drömmen om att ge all makt till staten och ta bort makt från individen. Tyvärr går även Alliansen i detta spår så att Aktuellt kör sin propaganda och agitationsnummer är inte så förvånande. En gång för inte så länge sen stod Moderater och Folkpartister upp för individens frihet. Numera är detta glömt och det flirtas hej vilt med Miljöpartiet.

 

 

maj 11, 2013   119 Comments

Boken Falskt alarm – läs och begrunda!

Häromdagen fick jag ett något oväntat eMail, som börjar

Hej Peter!

Vi har träffats, men det minns du troligen inte. Jag var den unge biokemisten som mätte kopparproteiners EPR-spektra på den tiden du ansvarade för EPR-apparaten på Sture Forséns avdelning vid Kemicentrum i Lund. Numera är jag prof emeritus i biokemi och före detta redaktör för Eur J Biochem som expert på reaktionskinetik.
 
Jag har i 20 års tid retat mig på IPCC:s inkompetenta utvärdering av relaxationskinetiken för luftburen koldioxid.
De som står för utvärderingen (Siegenthaler i rapport 1 och Joos i övriga rapporter) baserar den helt på en gravt undermålig kolcykelmodell (Bernmodellen) som de själva konstruerat utgående från sin förutfattade mening att de ökande lufthalterna av kodioxid till 100% orsakats av antropogena utsläpp. Modellen har fallit alarmister på läppen och ligger i princip till grund för samtliga IPCC-stödda klimatmodellers förutsägelser om framtida temperaturer mm.
 
Det upprör mig, eftersom Bernmodellen står i uppenbar strid med den goda empiriska information vi har om kinetiken för bortskaffandet av koldioxidöverskott från luften. Utgår man från empiriskt belagda data (t. ex. samstämmiga skattningar av relaxationstiden eller ”bombprovskurvan” för relaxationsförloppet) finner man att IPCC:s spådomar om framtida koldioxidhalter och temperaturer överskattats med en faktor mellan 3 och15 beroende på utsläppsscenario och beaktad tidsperiod. Skäl nog att helt underkänna IPCC:s spådomar och syn på verkligheten …

 

Brevet kom från Gösta Petterson, som jag faktiskt väl kom ihåg från den tiden (tidiga 1970-talet).

Det visar sig att Gösta har författat en hel (e)bok på 209 sidor om ”klimatfrågans” olika aspekter – med titel Falskt alarm (klicka för ett eget PDF-exemplar – eller läs den interaktivt), och helt nyligen lagt ut den på webben för allmän begrundan. Jag kan garantera att det är värdefull och välskriven läsning på många plan, som kommer att röra om i grytan ordentligt.

Som smakprov och gästinlägg på TCS har Gösta författat denna analys över ca 7 sidor – ”Bombprovskurvan” – som här kan nedladdas i PDF-form. Figurerna och figurtexterna nedan sammanfattar väl vad saken gäller.
Bombprovskurvan

Figur 1. Experimentella skattningar av koldioxidens atmosfäriska uppehållstid, jämförda med FN:s klimatpanels bedömning av kunskapsläget (grön stapel)

Bombprovskurvan2

Figur 2. Tidsförloppet för bortskaffandet av det överskott av C14-koldioxid som de ovanjordiska kärnvapentesten producerade innan de upphörde år 1963 Källor: R. Nydal & K. Lövseth, 1996, Carbon Dioxide Information Analysis Center; I. Svetlik et al., Czeck. J. Phys. 56:Suppl. D1

Bombprovskurvan3

Figur 3. Bombprovskurvan (svarta mätvärden) beskrivs väl av den röda kurvan, vilken svarar mot ett enfasiskt exponentiellt förlopp med relaxationstiden 14 år och slutvärdet 1,5%. Bernmodellen (blå kurva) ger en gravt överdriven bild av hur länge utsläpp av koldioxid stannar kvar i luften.

  • Vi välkomnar varmt Göstas arbete och en ny gästskribent här på TCS-bloggen! 

maj 10, 2013   215 Comments

Johan Rockströms missförstånd av uppvärmningspausen

Figur

Tege Tornvall (stort tack!) fäste min uppmärksamhet på den chatt  som anordnades av SVT 2013-05-07 om klimatet (i samband med ett program om Vietnam) med Erika Bjerström, SVT, och Johan Rockström. Här gör jag en kritisk granskning av ett av de uttalande som Johan Rockström gjorde om uppvärmnngspausen.

Lars Jonsson har sedan behandlat SVT-programmet här på TCS och Lena Krantz har tagit upp chatten.


Läs mer: Korrespondenterna i Vietnam

Läs mer: Chatten med klimatexperterna Johan och Erika


Johan Rockström är professor som ofta kallas klimatforskare men som strängt taget inte är verksam inom forskningsfältet klimatvetenskaplig fysik (där vi finner professorer som Lennart Bengtsson, till exempel). Rockströms ämne är enligt webbsidan Environmental Science with emphasis on water resources and global Sustainability, dvs. miljövetenskap med inriktning på vattenresurser och global hållbarhet.

Johan Rockström uttalar sig gärna svepande om klimathotet men vi har inte ännu sett någon analys från honom som bygger på djup kunskap och förståelse av klimatsystemet som vi däremot fått från Lennart Bengtsson. När kommer Johan Rockström med något sådant till stöd för sina svepande uttalanden? Upp till bevis, Johan Rockström!

I chatten kom uppvärmningspausen upp till diskussion och trots att denna platå i den globala medeltemperaturen i dag är allmänt erkänd inom den klimatvetenskapliga fysiken så anser sig Rockström kunna påstå motsatsen.

Läs mer: Intressanta vittnesförhör inför USAs kongress med bl a Judith Curry

Läs mer: Klimatmodellerna och uppvärmningspausen

Läs mer: Nej, Dr. Pachauri, om vi skall vara noga så är uppvärmningspausen inte fullt så lång!

Läs mer: Uppvärmningspausen och James Hansen

Läs mer: Uppvärmningspausen – frågor och svar

Här följer denna del av chatten (min fetning):

Mattias: Varför har inte temperaturen stigit mer de sista 15 åren? Den globala medeltemp. har legat på en platå sedan 1998. Kan det inte vara så att ni har överskattat återkopplingsmekanimserna och underskattat de naturliga variationerna i väder och klimatsystemet? Vad säger ni om 10-20 år om vi fortfarande inte haft någon mer global temp.ökning?

Johan Rockström: Detta stämmer inte. Temperaturen ökar även de senaste 15 åren. Det är ett statistiskt trix att hävda att den inte ökat. Anledningen är att 1998 var ett extremt El Nino år, med en extrem uppvärmning. Drar man en linje från denna värmetopp till idag, ser det ut som om uppvärmningen avstannat. Stefan Rahmstorf och andra forskare har tydligt visat att uppvärmningen fortsätter i linje med IPCC. OCH, kom ihåg att 90 % av den värme som våra utsläpp av växthusgaser orsakar tas upp av planetens verkliga termostat – nämligen haven!

Min egen bakgrund i klimatvetenskaplig fysik är visserligen blygsam men jag har i alla fall genomfört en del hobbyforskning inom området och jag har en god allmänt naturvetenskaplig bakgrund. Därför anser jag mig fullt kapabel att ge en kompetent kritik av Rockströms utsagor.

Vad är då felet i Johan Rockströms påstående? För att förstå det behöver vi veta lite mer om global temperatur och uppvärmningspausen. Den globala medeltemperaturen är medelvärdet av mätningarna av temperaturen enligt av klimatforskarna fastställda regler. Medelvärdet kan beräknas av temperaturmätningar från temperaturmätningsstationer på land kombinerat med mätningar av ytvattentemperaturer från fartyg på haven. Medelvärdet kan också beräknas från mätningar av mikrovågsstrålning från atmosfären med hjälp av satelliter.

Läs mer: Instrumental temperature record

Uppvärmningspausen består i att denna globala medeltemperatur inte har ändrat sig inom sina felgränser sedan omkring femton år. Detta är en ren observation av de globala medeltemperaturerna och inte något statistiskt trix som Rockström påstår.

De globala medeltemperaturerna beräknas från observationer av väldefinierade fysikaliska storheter. I det ena fallet med landstationer och mätningar från fartyg är det direkta mätningar av den termodynamiskt väldefinierade temperaturen det är fråga om. Vid satellitmätningar mäter man mikrovågsstrålning från atmosfären och temperaturen beräknas med hjälp av matematiska modeller som bygger på de fysikaliska strålningslagarna.

Läs mer: Temperature


Rockström påstår med hänvisning till Stefan Rahmstorf att temperaturen ändå har ökat och att det är ett statistiskt trix att ifrågasätta detta. Men vad Rahmstorf med flera har gjort är att matematiskt modellera temperaturen betraktad som en signal med en statistisk metod som kallas multipel linjär regression, som bland annat används inom signalbehandlingstekniken.

Vid denna metod delas temperaturen som funktion av tiden upp i en summa av fiktiva beståndsdelar som beskrivs av den matematiska modellen. Men dessa beståndsdelar är i sig inte några temperaturer utan endast matematiskt fiktiva delar av temperaturen. Det finns inget enkelt sätt att definiera dessa beståndsdelar av signalen som temperaturer enligt den termodynamiska definitionen och Rahmstorf med flera har heller inte påstått att det finns något sådant.

Rahmstorf med flera har bara framlagt en hypotes att deras metod skulle visa en underliggande signal som motsvarar mänsklig påverkan på klimatet, en global temperaturökning som skulle ha skett om alla de naturliga variationer som också påverkat klimatet inte skulle ha ägt rum.

Men deras hypotes har ett stort problem, den ger nämligen inte några entydiga resultat. En annan forskargrupp, Tung och Zhou, har använt samma statistiska metodik och fått ett helt annat resultat. Enligt Rahmstorf med flera skulle den mänskliga signalen innebära en temperaturökning av 0,17 C per decennium utan naturliga variationer medan Tung och Zhou får 0,07 C per decennium. Den högre siffran, om nu hypotesen i fråga skulle ha något med verkligheten att skaffa, kan vara ett problem för tvågradersmålet medan den lägre siffran inte är särskilt alarmerande.

Läs mer: Rahmstorf och Foster får mothugg

Det är alltså viktigt att här skilja mellan verkliga fysikaliska storheter som definieras i grundläggande fysik och fiktiva storheter som kommer fram ur statistiska modeller. Det kan se ut som Rockström inte har riktigt kläm på de termodynamiska grunderna i det här sammanhanget men kanske han helt enkelt har fallit för frestelsen att förenkla alltför mycket.

En märklig sak är att Rockström lyckats vända på begreppen, att göra svart till vitt så att säga. Det är nämligen, som jag visat ovan, inget statistiskt trix förknippat med observationerna av uppvärmningspausen. Däremot har ju Rahmstorf med flera uppenbarligen använt en komplicerad statistisk metod för sin matematiska modellering. Så den som vill vara oartig kan mycket väl säga att Rahmstorf med flera har använt ett statistiskt trix. Själv har jag inget att invända mot deras tillämpning av metoden multipel linjär regression som sådan men deras hypotes vacklar som sagt betänkligt.

maj 10, 2013   104 Comments

Gröna jobb – en bluff

WOR0907-EC-Buttons-v1

Gröna jobb – en revolution eller en bluff? Tja, om man skall tro en artikel från amerikanska Institute for Energy Research så lutar det nog åt det senare. Barack Obamas löften om hur den gröna energisektorn skulle skapa miljontals jobb har hittills endast resulterat i 2 298 permanenta jobb – till en kostnad av $11.45 miljoner per jobb.

Det låter lite som Ebberöds bank om det här politiska initiativet.

maj 9, 2013   20 Comments

Chatten med klimatexperterna Johan och Erika

Erika och Johan

Efter Korrespondenternas program om problemen i Vietnams Mekongdelta anordnades en chat. Medverkade gjorde programledaren, Erika Bjerström tillsammans med professor Johan Rockström. Bägge uppträdde som experter på klimatet vad gäller orsakerna men framför allt angående vad de anser att vi ska göra åt saken. 

Jag har plockat ut och grupperat en del av frågorna och svaren:

 

Klimatforskning

Johan Rockström: Hej Homeros,

jag har stor respekt för Lennart Bengtsson, men han representerar en minoritet inom klimatvetenskapen. Han är en seriös forskare, och håller med om att människan värmer upp jorden genom utsläpp av växthusgaser. Det som skiljer honom från majoriteten av klimatforskare är att han bedömer att jorden är mindre känslig för utsläpp av växthusgaser än de flesta forskare. Anledningen är att han i huvudsak bedömer att förstärkande återkopplingar (där jorden självt förstärker uppvärmning) inte sker. Men vi ser redan att de sker, som exempelvis när Arktis smälter och byter färg från ljus till mörk yta, som gör att mindre värme från solen reflekteras tillbaka till rymden. Dessutom. Den prognos Lennart gör av risken, att vi kanske når 1-2 graders uppvärmning, är redan det ett STORT problem. Vittnesmålen från människor i Vietnam i programmet är ett tydligt exempel på det (vid 0.8 C uppvärmning). Risken är att vi når över 3 C uppvärmnign redan detta århundrade, vilket vore oerhört allvarligt. Det som skiljer Lennart och de flesta klimatforskare är således skillnaden mellan stora klimatproblem eller potentiellt katastrofala konsekvenser. Så, trots denna skillnad, råder lite osäkerhet att vi har ett problem som vi måste (och kan) lösa.

Helene: Johan, vad är dina bästa argument för att svara de klimatskeptiker som envist fortsätter att tvivla på din och dina kollegors klimat forskning?

Johan Rockström: Öppna fönstret och titta ut!

skämt och sidor. men faktum är att det vittnes mål som visas i den Vietnam film som Erika gjort är ju inte forskning, det är fattiga människor, som levt i generationer på samma plats, som berättar om de stora förändringar de upplever vid 0.8 C uppvärmning.

Sedan försöker jag påminna om att även klimatskeptiker (till skillnad från förnekare) erkänner växthuseffekten (annars kulle vi int ekunna bo på jorden!). Skeptiker menar ofta att vi maximalt kan nå 1-2 C uppvärmning (medan klimatforskning pekar på risker på 3-6 C). MEN, vi vet nu med mycket god säkerhet att även 1-2 C skapar stora stora problem. därmed finns det, enligt mig, inget mer att bråka om! varför lämna efter oss en värld med antingen stora problem eller katastrofala problem?!

Mattias: Varför har inte temperaturen stigit mer de sista 15 åren? Den globala medeltemp. har legat på en platå sedan 1998. Kan det inte vara så att ni har överskattat återkopplingsmekanimserna och underskattat de naturliga variationerna i väder och klimatsystemet? Vad säger ni om 10-20 år om vi fortfarande inte haft någon mer global temp.ökning?

Johan Rockström: Detta stämmer inte. Temperaturen ökar öven de senaste 15 åren. Det är ett statistiskt trix att hävda att den inte ökat. Anledningen är att 1998 var ett extremt El Nino år, med en extrem uppvärmning. Drar man en linje från denna värmetopp till idag, ser det ut som om uppvärmningen avstannat. Stefan Rahmstorf och andra forskare har tydligt visat att uppvärmningen fortsätter i linje med IPCC. OCH, kom ihåg att 90 % av den värme som våra utsläpp av växthusgaser orsakar tas upp av planetens verkliga termostat – nämligen haven!

Min kommentar: De två viktigaste synpunkterna från Johan Rockström är att han anser att Lennart Bengsson representerar en minioritet bland klimatforskarna samt att detta med att temperaturen inte har stigit sedan 15 år inte är något annat än ett statistiskt trick.

Det skulle vara intressant att få höra vad Lennart Bengtsson har att säga om saken?

 

Skatter och regleringar  

A.J.M: Hur ska man förhålla sig som privatperson till detta? Livsstilsförändringar krävs, hur tänker ni själva kring det?

Erika Bjerström: Livsstilförändringar behövs. Om vi alla avstår från en flygresa om året skulle det göra stor skillnad. Jag kämpar själv, har t ex en biogasbil men det är svårt! det finns en rättviseaspekt, vad spelar det för roll att jag kör min biogasbil om grannen kör en stor SUV och reser till thailand fyra gånger om året ? Det behövs tydliga politiska beslut som ställer samma krav på alla medborgare. Det finns spännande förslag om att införa koldioxidkvoter per person t ex.

Bosse B: Ett program son gör det omöjligt att inte ta ställning. Tack, men hur ska vi agera för att din slutkommentar i programmet kan bli en annan. Att sätta våra förhoppningar till yngre generationer tycks inte vara lösningen för Vietnam och sannolikt inte heller för andra utsatta områden i världen.

Erika Bjerström: Jag tror att politikerna kommer att agera den dag som opinionstrycket blir tillräckligt stort, t ex för att införa en koldioxidskatt på EU-nivå. Det är min bedömning att det vore rätt väg att gå.

Jürgen Linberg: Hej Johan Vilka, tror du, blir de tre viktigaste politiska ställningstaganden som skall till för att få till reell förändring?

Johan Rockström: Hej Jurgen,

Nummer ett, för klimatet, är ett globalt juridiskt bindande avtal (där alla länder sätter upp bindande mål för när de skall nå en fossil-fri ekonomi.

Nummer två är att sätta ett pris på kol – först regionalt, sedan knyta ihop regioner till ett globalt pris.

Nummer tre är att sätta ett ekonomiskt värde på naturkapital, skrota BNP, och därmed etablera ett nytt ekomoimskt mått på välfärd.

om jag får lägga till en 4e, så är det KUNSKAP

Anita : Varför kan vi inte införa ett kreditkort på koldioxidutsläpp? Säg att varje person får 6 ton att göra av med på ett år. Varje gång vi tankar bilen, köper en flygbiljett, handlar tropiska frukter etc. så dras den uträknade koldioxiden av. När allt är slut och man ändå vill flyga till Thailand, får man köpa ny koldioxid av de som inte förbrukar allt. Det skulle kanske gynna fattiga pensionärer att få ett extra tillskott i kassan.

Johan Rockström: Detta gillar jag!

Geog Monbiot från UK föreslog ett sådant system flera år sedan. UK övervägde att testa, men det ansågs för svårt. jag har talat med Svante Axelsson på SNF om att test köra något sådant i någon eller några kommuner i Sverige. Dags att testa kanske!

Min kommentar: Sammanfattningsvis vill ”klimatexperterna” att vi ska införa en gemensam koldioxidskatt, antingen inom EU men helst i hela världen. Och tänk om vi kunde införa personliga utsläppsrätter, vilken lycka! 

Orsakerna till problemen i Mekongdeltat

Marcus: Hej, jag tittade precis på korrespondenterna och situationen i Vietnam verkar minst sagt problematisk. Men jag undrar om inte majoriteten av problemen med försvinnande stränder och kanske även med inträngande saltvatten har att göra med att man byggt dammar(vattenkraft med mera) i Mekong floden? Liknande situation finns i Spanien där Ebrodeltat försvunnit i en rasande takt. Alltså, är det inte avsaknaden av sedimenttillförsel som förklarar att byn som visades försvunnit snarare än att havet stigit med 11cm? Jag är absolut ingen klimatskeptiker men just detta problem kanske är mer orsakat av vattenkraften?

Erika Bjerström: Hej Marcus! Bra fråga. Men man kan inte jämföra havskusten utanför Nam Dinh med Ebrodeltat. När havsnivån höjs får vågorna en väldig kraft och eroderar bort strandlinjen . Så du har rätt i att effekten av den slukade byn inte bara handlar om 11 centimeters höjning, utan flera klimatrelaterade orsaker, tex också att varmare vatten också får större volym…

Lars: Havet har höjts med 11 cm, men byn har sjunkit långt ute i havet och musselodlarnas hus måste höjas från två till FEM meter. Hur hänger det ihop? Mvh

Erika Bjerström: Hej Lars! Vid de tropiska stormarna får vågorna större och mer förödande kraft vid havsnivåhöjningarna och havet stiger mer när det är flod. När vi var där och filmade var det ebb!

Min kommentar: Marcus kommer med en högst relevant och viktig fråga tycker jag. Inte helt oväntat duckar Erika helt för den. Det intressanta är ju att hitta huvudorsaken till förändringarna i Mekongdeltat. Tydligen har man mycket riktigt byggt en rad vattenkraftverk längst Mekongfloden och dess bifloder. Om huvudorsaken till förändringarna i området inte alls handlar om de 11 centimetrarnas havshöjning utan istället på att deltat inte får lika mycket sedimenttillströmmning efter alla kraftverksbyggen, ja då framstår ju Erikas program som ett skämt.

En hederligt grävande journalist ska inte låta sina egna förutfattade meningar stå i vägen. Hon ska se förbi dem och jobba sig uppför Mekongflodens alla vindlingar tills hon hittar en sanning värd att presentera för tittarna. Om hon inte tycker sig kunna göra det av ideologiska, eller andra skäl kunde hon lika gärna stannat hemma och besparat oss licensbetalare denna kostnad.

maj 9, 2013   116 Comments

Korrespondenterna i Vietnam

Erika Bjerström och programmet Korrespondenterna kom tidigt upp bland kommentarer efter gårdagens interessanta inlägg. Först kom tidigt ett tips på morgonen och sedan med kommentarer efter att programmet startat. Jag själv såg det först sent i går kväll genom dessa tips via SVT play. Kanske som väntat var kommentarerna här inte nådiga.Peter Stilbs undrade i kommentar 39 om inte någon kunde anmäla SVT efter att en halvtimmes lögner kablats ut på bästa sändningstid. Jag antar att Korrespondenterna dock syftar till att ge en personlig och kanske annorlunda bild av en del av världen som vi sällan får en mer nära kontakt med. Erika vandrar också omkring i vad som möjligen är Ho Chi Minh-staden, eller före detta Saigon i södra Vietnam och intervjuar olika invånare i staden och en professor i meteorologi vid namn Tran Thuc.

Programmet har en röd tråd vilket handlar om att Vietnam är en av de länder som först drabbats av klimatförändringarna och att delar av staden översvämmas p.g.a havsnivåhöjningen. Erika börjar med en lång introduktion om de mänskligt orsakade klimatförändringarna som följer de mest alarmistiska tongångarna, fyra graders temperaturökning, flera meters havsnivåhöjning och spekulationer om människsans överlevnad. Jag lämnar dessa för vad de är. Det är dock intressant om de olika påståendena om vad som händer idag i Vietnam är relevanta.

Huvudtemat är att det stigande vattnet drabbar människor vid kusten och att det orsakats av klimatförändringar orsakade av människan. De intervjuade blir på så sätt vittnen som stärker de bild som presenteras. Frågan är om det sant eller ljuger Erika Bjerström medvetet? På den senare frågan kan jag naturligtvis inte svara, hon är kanske så övertygad över CAGW att detta är hennes personliga tolkning. I alla händelser finns det andra förklaringar och som även hänvisas till i kommentarerna. Vi fick t.ex en referens till VietnamNewsToday.com som påstår att delar av Ho Chi Min City sjunker p.g.a. av att allt för hårt utnyttjande av grundvattenkällor. Jag vet inte var Erika befinner sig exakt, och det är en brist i programmet, att vi inte får se en karta eller en förklaring om hur problemet ser ut geografiskt. Men jag antar att det är någonstans i Mekongfloden, kanske i närheten av Ho Chi Min-City.

 ”The overexploitation of underground water has been a large cause of land sinkage,” Le Van Trung, director of the Geomatics Centre of the National University- HCM City, said”

En andra bra referens var talkvietnam.com där jag kan läsa att ca 750 000 m3 vatten pumpas upp ur jorden och tillrinningen är enbart ca 200 000 m3 i ovannämda stad. Företrädare för det ovansagda Geomatic Centre i HCM-staden säger att ca 1% av stadens landareal har uppvisat en landsänkning och att detta sker i områden där det finns stora uttag av sötvatten ur marken.

Här påpekas också att Bangkok haft liknande geografiska förutsättningar och plågades av liknande landsänkningar och översvämningar. Efter att uttag av grundvatten förbjöds har de framgångsrikt vänt utvecklingen de senaste tio åren (i referensen står det felaktigt mellan 1999–2000). Intressant är att ett ”antiflooding” projekt som godkändes 2008 inte genomförts och att artikeln är snarast kritisk till stadens bristande planering och bristande avloppssystem. Kan vi mistänka att den kommunistiska diktatur som Erika i programmet ser som ”till en stor hjälp när det gäller att möta klimatförändringarnas följder”  kanske i själva verket är anledningen till att staden drabbats av dessa förändringar.

Som bakgrund skall man veta att HCM-staden har över 7 miljoner invånare och en våldsam utveckling under senare år. På Wikipedia kan vi läsa följande:

Stadsprovinsens yta är 2 095 km².Stadens klimat är tropiskt, med en genomsnittlig luftfuktighet på 75%. Regnperioden varar oftast från maj till november medan torrperioden pågår från december till april. Medeltemperaturen är 28 °C, med högsta temperaturen i april och den lägsta i slutet av december, men skillnaderna under året är små.

Nog är det väl sorgligt att en korrspondent i SVT inte har ambitionen att försöka analysera Vietnams, eller snarare huvudstadens problem på ett mer intressant plan. Hennes reportage snarare försvårar deras möjlighet att komma till rätta med problemen då hon anklagar klimatförändringarna för problemen. Det är svårt att se att SVT därmed bidrar till att upplysa oss om vad som händer i världen utan enbart tar ett allvarligt socialt problem i en del av världen som argument i en politiserad naturvetenskaplig debatt, den om klimatförändringarnas orsaker.

När man lyssnar på programmet slås man också av den trångsynthet som råder när risbonden berättar att de numera använder nya rissorter som ger snabbare och bättre skördar och som höjt levnadsstandarden för jordbrukarna behandlas som ett problem framtvingat av klimatförändringar. Jag känner inte till något om växtförädling av ris men det låter som samma ”problem” som västvärlden genomgått under efterkrigstiden, med härdigare, mer snabbväxande grödor som ger rikligare skördar.

Finns det inga klimatrelaterade problem i Vietnam, jovisst – frågan är bara vad som är dess orsaker. Variationen i nederbörd, med periodvis torka i centrala delar är ett stort problem och som kan lindras med hjälp av planering och vattenresovoarer. Denna problematik tas dock inte upp i programmet. Mycket av denna variation styrs av ENSO och att diskutera den vetenskapliga bakgrunden är ett annat ämne. När de livsviktiga flodsystemen får lägre vattenmängder och sjunker tränger havsvatten in längre under flod (high tide) och kan skapa stora problem för jordbruket. En möjlig orsak är att den mäktiga Mekongfloden dämts upp i olika omgångar och speciellt i Kina där floden har sin början.

Havsniåhöjningarna utmed Vietnams kust är i snitt 3 mm per år under perioden 1993–2008 vilket knappast kan ha orsakat att hela byar försvunnit under det stigande havet, vilket är den bild som vi tittare ges när en man sittande i en båt mer Erika pekar ner i vattnet och beskriver var hans by en gång låg. Kanske var byn bara 20 centimeter hög?

Vietnam har många problem, och ett skiftande klimat kan vara ett av dem. DE problem som Erika Bjerström beskriver är antagligen ett utslag av Vietnams dåliga stadsplanering i sin tur ett resultat av enpartisystemet.

 

 

maj 8, 2013   74 Comments

Kolcykeln – en trähjuling

Låt mig inleda med en påminnelse. Idag tisdagen den 7:e maj, är det dags för det andra evenemanget i Hållplats Klimatet på restaurang Hållplatsen Strandbodgatan 5 i Uppsala. Kl 18.30 talar Fil Dr Jacob Nordangård om

Ekonomiska och politiska krafter bakom klimatfrågan”.

Jacob har nyligen disputerat på  en uppmärksammad avhandling Ordo AB Chao vid Linköpings universitet. Efter presentationen ges tillfälle till frågor och diskussion.

*            *            *            *

Ämnet för dagens inlägg är återigen frågan om varför atmosfärens halt av koldioxid stigit monotont sedan moderna mätningar inleddes på Manua Loa. Den gängse förklaringen är att det i första hand beror på mänskligt bruk av  fossila bränslen. I Susan Salmon’s Technical Summary för AR4 sägs t ex på sid 24 “Flera indikationer bekräftar att den postindustriella ökningen av dessa gaser inte härrör från naturliga mekanismer” (min övers). Det är en nödvändig utgångspunkt för att yrka på att bruket av fossila bränslen måste minskas. Många, men långtifrån alla, AGW-kritiker har också accepterat den förutsättningen. När Lennart Bengtsson för två veckor sedan skrev (länk):

“Det råder därför ingen tveksamhet att ökningen av koldioxid i atmosfären i dominerande grad är av fossilt ursprung” så är det helt i linje med vad som brukar sägas. Likaså motiveringen: “Isotopmätningar visar att tillskottet har fossilt ursprung genom att halten av kol 14 i luftens koldioxid  proportionellt gradvis har minskat och är lägre än i  hav och vegetation. Vidare rör det sig om koldioxid som oxiderats i atmosfären eftersom mätningar visar att luftens koncentration av syre samtidigt minskat i motsvarande grad.”

Figuren nedan, som är citerad från 2007 års IPCC-rapport AR 4, (länk ) är bakgrunden till detta argument.

 

No 1

 

a-figurens svarta, sågtandade kurva visar Manua Loa-resultaten för den trendmässigt ökande CO2-halten under perioden 1970-2005. Sågtandsformen beror på årstidsväxling. Redan dess fasförhållande till årstiden på norra halvklotet ger upphov till tvivel på att förloppet är styrt av fossilförbrukning. Den röda och blå kurvan visar hur mycket syrehalten i luften minskat beroende på att koldioxid oxiderats i Kanada respektive Australien. Skalan på y-axeln anger en mycket liten förändring av syrehalten som normalt är ca 20%.  ”meg” är andelar på 10-6 i förhållandet mellan O2/N2. Det är för mig en oklart hur man kan påstå sig mäta ett liten andel av tillskottet till CO2-halten, alltså << 0.04 %, genom att uppmäta förbrukningen av syre. Hur och varför sker f ö oxidationen i atmosfären?

I detta sammanhang vill jag fästa uppmärksamheten på kurvorna i b-figuren. Den svarta anger utsläppen från fossileldning och cementtillverkning i Gton C/år. Den röda visar ett växande underskott på den stabila isotopen 13C i förhållande till 12C. Det handlar alltså inte om den radioaktiva isotopen 14C, som Bengtsson råkat skriva. Den röda kurvan har en negativ y-axel, dvs underskottet ökar uppåt och är beräknat med uttrycket: No. 2

”Standarden” är ett kalciumkarbonatmineral Pee Dee Belemnite, och i förhållande till detta  har de flesta varianter av naturligt förekommande CO2 negativa δ-värden. Underskotten beror på att fotosyntesen i någon utsträckning ”sorterar bort” den tyngre kolisotopen, så att ett biologiskt material, t ex trä, har ett δ-värde = -26 ‰. Eftersom kol och olja fossilerats från växtrester finns ett sådant underskott också i dessa bränslen. C. D. Keeling inledde redan 1977 mätningar i atmosfären (länk) för att studera i vilken utsträckning tillförsel av CO2 från fossilförbrukning minskade dess δ-värde. I b-figuren ovan är skalorna sådana att kurvorna i stort sett är parallella, vilket skapar intrycket att fossileldningen är orsak till att δ-värdet avtagit. En nära granskning visar dock att variationerna inte är i fas, dvs δ-värdet minskar inte snabbare för att fossilförbrukningen har ett maximum och vice versa. Den viktigaste invändningen mot resonemanget är att ett sjunkande δ-värde inte entydigt beror just på fossilförbrukning – det är alltså inte ett antropogent fingeravtryck. Det visar endast att atmosfären fått ett ökat tillskott av CO2 från bio- eller fossilsfären. Till den insikten skall adderas faktum att tillskottet av av CO2 från fossilförbrukning är ca 7 GtonC/år under det att CO2-flödena från fotosyntes/respiration, är av storleksordningen 100 GtonC/år och varierande. Det är uppenbarligen förenat med svårigheter att med någon noggrannhet bestämma hur stort just det fossila tillskottet är. Det krävs ytterligare parametrar för, eller antaganden om, de naturliga, biologiska flödena av CO2. Att däremot i största allmänhet påstå att fossilt CO2 dominerar  tillskottet i atmosfären sedan den preindustriella perioden, förfaller förvånansvärt lätt.

Nyligen har jag fått en kopia på ett konferensbidrag av Lepori m fl (länk) som som med hjälp av δ-värden kvantitativt bestämt hur stor del av CO2-haltens ökning under perioden 1981-2002, som kan härröra från fossilförbrukning. δ-värdet i figuren har under den perioden minskat från -7.6‰ till – 8.1 ‰. Detta är för lite för att fossilförbrukningen skall kunna var den huvudsakliga orsaken. Leporis resultat visar mycket övertygande att fossilandelen 1981 var 5.9 %  och endast hade ökat till 8.5 % år 2002, motsvarande  mindre än 66 Gton. Uttryckt i halter, så är ökningen endast 31 ppm utav en total ökning med 93 ppm, dvs mindre än 1/3. Den grundläggande förklaringen till så skilda tolkningar av samma noggranna isotopmätningar är vitt skilda värden på livslängden för CO2 i atmosfären – en bekant debatt för TCS-läsare. Lepori et al integrerade de årlig tillskotten och deras avklingande sedan 1770 och jämförde med motsvarande halter. De kom fram till 10+ 1 års avklingningstid, vilket är i överensstämmelse med intervallet 2-13 år, som man fått genom att studera 14C- avklingningen efter atombombsproven. Det stämmer också hyfsat med Segelstads värde 5.4 år. IPCC använder sig av en första avklingningstid på ca 30 år och sedan betydligt längre uppehållstider för ännu långsammare mekanismer. Enligt Lepori  leder detta till ett medelvärde på 44 år, vilket inte är förenligt med isotopresultaten.

Leporis arbete är för mig endast en ytterligare stark indikation på att det vanliga påståendet om CO2-ökningens antropogena ursprung är baserat på osäkra påståenden och antaganden. Ett tidigare motargument är det ovannämnda, att de pulser av CO2-ökning som Manua Loa-mätningarna visar, motsäger att antropogen fossilförbrukning, som i huvudsak sker på norra halvklotet, dominerar över de naturliga flödena.

En bredsida mot den naivt antropogena förklaringen gav för en tid sedan av Joanna Nova på sin hemsida (länk) – en hänvisning som också finns på vår vetenskapssida om atmosfärens CO2-halt. Variationerna i CO2-halt korrelerar mycket bättre med den årliga globala medeltemperaturen, än med variationer i den årliga antropogena fossilförbrukningen. Detta stapeldiagram från NOAA visar variationerna kring medelvärdet på haltökningen 1.5 ppm/år.No 3.

El Nino-året 1998 syns t ex mycket tydligt.

I andra ändan av skalan har bloggaren Chiefio (länk) påpekat att lågkonjukturen 1929-32, som gav upphov till en markant minskning i fossilförbrukningen, inte syntes i en motsvarande reducerad haltökningen för CO2 i atmosfären.

Avslutningsvis vill jag förekomma ev kritiker med att påpeka att arbetet av Lepori et al är ett konferensinlägg från 2009 som ännu inte publicerats i en tidskrift med refereegranskning. Detsamma gäller f ö också Salbys konferensbidrag, som nämnts flera gånger här på TCS. Med tanke på de aktioner och attityder till sådan granskning av klimatstudier som blottlagts genom Climategate I & II, så vore det fel att negligera resultat enbart med anledning av detta formella kriterium.  IPCCs påstående att de enbart beaktar resultat som publicerats i granskade tidskrifter har visat sig vara grovt felaktigt. Donna Laframboise undersökning avslöjade att mer än 1/3 av referenserna i IPCC-rapporten i själva verket var ogranskade. Det är beklagligt, men ofrånkomlig realitet, att när det gäller den politiserade klimatforskningen kan man varken förutsätta att granskade publikationer är korrekta, eller att ogranskade är felaktiga.

maj 7, 2013   87 Comments

Klimatdebattens slukhål

Elisabet Höglund

 

I Aftonbladet skriver Elisabet Höglund idag om sin syn på vad som har hänt med klimatfrågan och debatten.

Men undergången uteblev. Att för­söka lösa ett politiskt problem med att hota med all världens katastrofer är kontraproduktivt. Folk tar till slut inte hoten på allvar, särskilt inte när undergången aldrig kommer. Efter det misslyckade Köpenhamnsmötet försvann hela klimatdebatten i ett slukhål.”

 

maj 6, 2013   71 Comments

Ny vecka igen

Att skriva ett inlägg för TCS brukar ta sin tid. Har det hänt något? Måndagar har sina egna problem – har Ingemar skrivit om det jag hade tänkt ta upp? Vad säger våra kommentatorer? (Tack vare våra kommentatorer är vi ju inte bara en handfull skribenter som bevakar klimatfrågan.

Det man inte kan förvänta sig är väl några sensationella vetenskapliga nyheter, men eftersom klimatfrågan åtminstone sedan början av 90-talet mer är en politisk än en vetenskaplig fråga så är det snarare politiska nyheter än vetenskapliga som man kan leta efter.

Det intressantaste i det avseendet är väl att den politiska kartan i Storbritannien kanske håller på att snabbt förändras. Det nya partiet United Kingdom Independence Party som visserligen har ett brittiskt utträde ur EU som huvudpunkt i programmet, men som också ifrågasätter A-et i AGW, blev plötsligt tredje största parti i de engelska lokalvalen. Det kan nämnas att Christopher Monckton är partiets rådgivare i klimatfrågan.

Och därmed konstaterar jag att om det inte finns några alltför spännande omvärldsnyheter så får jag väl finna mig i att bli introspektiv och granska vår egen verksamhet. Eftersom våra motståndare tycker om att beskriva klimatskeptikerna som en sekt så ville jag ta reda på om beskrivningen stämmer.

Ofta används ju sådana ord eller begrepp utan att de som använder orden riktigt vet varken vad orden kommer ifrån eller vad de verkligen betyder, så för att inte själv göra det misstaget så tyckte jag att jag borde slå upp det. Jag försökte med tre källor, Wikipedia, Nationalencyklopedin och Encyclopedia Britannica. När man använder Wikipedia får man ju dessutom möjligheten att se vad som sägs på olika språk.

Den för en matematiker första överraskningen är ordet sekt inte tycks ha särskilt mycket att göra med orden sektor eller sektion som såvitt jag minns båda handlar om att skära ut eller skära av något – sekten består däremot av dem som följer  (av latinets seguire följa).

Med viss förvåning upptäckte jag också att det var den svenska versionen av Wikipedia som gav den bästa beskrivningen och jag kunde efter att ha läst den artikeln konstatera att det egentligen finns mycket lite i definitionen av en sekt som gäller för oss.

Nedan följer det första avsnittet av vad svenska Wikipedia skriver om begreppet sekt (för tydlighetens skull så vänder jag på kursiv och icke-kursiv text).

I detta avsnitt beskrivs två betydelser eller tolkningar av begreppet sekt, (men det finns flera andra sätt att indela sekter). Den ena betydelsen är inskränkt. Det är den nu vanligaste betydelsen i svenska språket, men även i några eller många andra språk. Den inskränkta betydelsen hävdar att sekter endast omfattar avvikande eller kontroversiella grupperingar. Eller endast är mindre grupper. Eller att det främst är världsfrånvända, flummiga, religiösa grupper som styr människor genom sagor, skrönor, påhitt och förtryck. I den inskränkta betydelsen används ordet sekt som varning för någon gruppering eller till och med som skällsord eller i vissa fall för förtal.

Den andra betydelsen, den vida, är som den ursprungliga betydelsen. Enligt den betyder sekt princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram. Enligt den kan sekter även vara stora, till och med dominera ett eller flera samhällen eller flera nationer. Och sekter kan vara mer än enbart somliga kontroversiella eller avvikande grupperingar. Och sekter kan vara politiskt korrekta/”godkända” och väl etablerade organisationer, föreningar, partier, religioner, ideologier. Enligt den vida betydelsen kan bedömning av sekter bli mera omfattande och handla om annat än enbart att bedöma om något är en sekt eller en icke-sekt. Man kan då betona till exempel farlighetsbedömning, funktion och annat. Men det kan vara kontroversiellt att tala om gruppers/ideologiers/religioners farlighet. Därför förtigs farlighetsbedömningar ofta av rädsla för hotfulla personer, grupper/sekter; det blir tabu eller politiskt icke korrekt att kritisera vissa sekter/religioner/ideologier/partier. Kritik nedtystas eller förtigs. Det är vanligt att förtryckande regimer har lagar som hindrar kritik och debatt.

De flesta sällskap, partier, föreningar och andra grupperingar har någon sorts ledarskap eller härskarteknik (i vissa fall t.o.m. förtryck) som medlemmar och ledare och andra utövar mot varandra, åtminstone inom grupperingen. Och det förekommer i olika grad, somliga är mindre förtryckande, andra är mera förtryckande. Somliga sekter har stor inverkan även på icke-medlemmar. Enligt den vida betydelsen är härskartekniker och sekterism vanligt och utövas dagligen av många människor på gott och ont. Men sådant kan i vissa fall vara nödvändigt ont för ledarskap. Vid kritik av principer, föreningar, medlemmar/ledare kan det vara intetsägande att tala enbart om sekterism. Vill man kritisera kan det vara tydligare att tala om exakt vilken sorts förtryck det är frågan om, till exempel dålig princip, dålig rutin, fräckhet, lögn, manipulation, elakhet, oärlighet, förtal, sabotage, mobbning, utestängning, dåligt ledarskap eller allmänt förtryck. Enligt den vida betydelsen bör man alltså ej tro att man kan undvika sekterism helt bara för att man tror eller hör: “Jag är ej med i någon sekt eftersom min förening/grupp/parti/religion/ideologi är ej sekt-stämplad“. “Det finns ingen sekterism här eftersom min kolleger/chef har sagt det. Men den/de där är sekter och sekterister.”

Jag konstaterar att när det gäller den inskränkta betydelsen så är det förmodligen ännu så länge korrekt att vi är en genska liten och uppenbarligen mycket kontroversiell grupp och att en del av våra motståndare gärna använder ordet som skällsord.

När jag sedan går till den ursprungliga betydelsen som inte kräver litenhet, så konstaterar jag att det nog snarast är klimatalarmisterna som bäst stämmer in på den beskrivningen, och därmed kände jag mig betydligt bättre till mods.

Även om vi idag är en kämpande minoritet så kan vi konstatera att även om klimatalarmismen har det gemensamt med de flesta religioner att den uttalar sig om en framtid så har den dock gjort misstaget att uttala sig om den verkliga världen – inte en som ligger hinsides om döden. Därmed utsätter den sig för risken att människor kommer att upptäcka att dess budskap inte håller.

Utebliven uppvärmning under 15 år och några kalla vintrar har förmodligen haft en viss effekt på de troendes trosvisshet, men förmodligen så behövs det också ett par kalla somrar på norra halvklotet (med tillhörande missväxt) för att få väljare och politiker att förstå att kallare är farligare än varmare.

maj 6, 2013   140 Comments