Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Category — Arktis

Media och Grönland

röda grönland

Dramatisk issmältning på Grönland

Det var den braskande rubriken i SvD i somras. Nyheten kablades också ut av Ekot, SvT, DN, GP och en rad andra svenska och utländska mediakällor. På ”experten” Martin Hedbergs blogg var budskapet inte mindre dramatiskt. TCS kommenterade händelsen här, och i höstas här.

SvD-artikeln var typisk. Typiskt för medias, och många ”experters”, ständiga behov av att alltid, och i alla lägen, koppla ihop ovanliga väderhändelser med den globala uppvärmningen. Här är några citat:

Det här är så extraordinärt att jag först undrade om resultatet var korrekt eller om det blivit fel vid beräkningen, säger forskaren Son Nghiem på Nasas hemsida…

Men på grund av den stora ytan i år kan forskare ännu inte säga om årets issmältning kommer att påverka havsnivåerna, skriver AFP. Inte heller kan forskare ännu avgöra om den dramatiska förändringen beror på klimatförändringar eller har en naturlig förklaring.

Signalen är tydlig hävdas det på DN:  – Det är en tydlig signal, vars innebörd vi kommer att få utreda i åratal, säger Waleed Abdalati, chefsforskare vid amerikanska rymdfartsmyndigheten, till BBC.

Denna alarmistiska nyhet såg i stort sett likadan ut i alla medier. Samma glidande formuleringar och antydningar som, trots brasklapparna, knappast lämnade läsaren eller lyssnaren i tvivel om att den stora skurken för denna fruktansvärda händelse var våra koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen.

Nå, hur gick det då? Vad berodde händelsen på? Jo, i en nyligen publicerad artikel i The Cryosphere, så har man kommit fram till att det hela hade en helt naturlig förklaring, och att det inte krävs några antaganden om att koldioxidhalten orsakat den globala uppvärmningen. Där skriver nämligen X. Fettweis et.al. att den nordatlantiska havsströmmen (NAO) kommit in i en negativ fas sedan några år, vilket har gjort att varmluft dras in över Grönland och nordöstra Kanada. Vidare så förklarar denna förändring också varför det inte blivit någon motsvarande uppvärmning över t.ex. Svalbard under senare år.

Jaha, så var det med det. Ungefär vad en insatt person förmodligen kunde gissa redan i somras. Men media kommer inte att rapportera om den här vetenskapliga artikeln. Lika lite som vi får höra något i stormedia om avsaknaden av uppvärmning i andra delar av Arktis i somras.

Jag kan bara hålla med Svenolof Karlsson i morgonens inlägg, att om stormedia skall ha en chans att överleva så måste de bryta sig loss från sin förmyndarroll och istället öppna upp för en bredare diskussion. Det sägs ju dessutom att klimatfrågan är en ”ödesfråga för mänskligheten” och att den är ”den viktigaste frågan under detta århundrade”. Om politiker/media verkligen menar vad de säger så borde det ju rimligen vara än viktigare med en bred genomlysning och inte bara ett okritiskt och mer eller mindre mekaniskt upprepande av pressmeddelanden.

Ingemar Nordin

februari 17, 2013   29 Comments

Iskallt på Grönland, rekordmycket is i Antarktis

iskallt Grönland

Det är iskallt på Grönland. Temperaturerna har varit nere på under 60 grader C flera gånger i december. Men sådant intresserar väl inte NASA, eller våra stormedia, som hellre larmar om då temperaturen precis gick över fryspunkten några timmar i somras.

Och under 2012 så var havsisens utbredning större än normalt, varje dag, i Antarktis:

Antarktisk is

I genomsnitt så låg isarean där mer än 7000 Manhattans över det normala. Är detta det nya ”normala”?

Källor: Real Science I, Real Science II

Ingemar Nordin

januari 1, 2013   161 Comments

Grönland igen

I ett försök att blåsa liv i klimatalarmismen i somras så kablades ett pressmeddelande från NASA ut till media, Satellites See Unprecedented Greenland Ice Sheet Surface Melt .

Media betecknade detta som en ”massiv” avsmältning av isen på Grönland och intrycket gavs att det var något helt nytt fenomen som orsakats av människans utsläpp av koldioxid. I själva verket handlade det bara om fyra dagar i juli då någon centimeter snö på ytan smälte samtidigt. Och så särskilt unikt var inte heller händelsen utan berodde på ett ovanligt stabilt högtryck, vilket man inte sett tidigare under de 30 år som satelliter bevakat jordens temperaturer. Mer här.

Grönlands glaciärer är knappast i fara. Enligt de senaste forskningsrönen så stämmer de modeller man hittills konstruerat (och som bl.a. ligger till grund för beräkningar av havsytenivåns ökning) dåligt med verkligheten. Historiskt har det skett stora och dramatiska temperaturförändringar på Grönland.  Här är en intressant kurva baserad på Alleys (2004) rapportering av Greenland Ice Sheet Project (GISP2):

Figurtext: The past 5,000 years of the GISP2 temperature history of the Greenland Ice Sheet, adapted from Drake (2012), who denoted the general locations of the Late Bronze Age (LBA), the Roman Warm Period (RWP) and the Medieval Warm Period (MWP) in their original work.

Det var betydligt varmare på Grönland under den sena bronsåldern och under den s.k. romerska värmeperioden.  Huruvida vi idag (2012) har kommit i närheten av den medeltida värmeperioden avslöjar inte dessa data. I mina ögon ser det ut som om Grönland befinner sig på ett drygt 3000-årigt sluttande plan mot allt kallare tider.

Klart är emellertid att alla de historiska värmetopparna har tillkommit helt utan att människan har använt sig av fossilbränsle.

Referens:

Alley, R.B. 2004. GISP2 Ice Core Temperature and Accumulation Data. In: Data Contribution Series #2004-013. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program. IGBP PAGES World Data Center for Paleoclimatology, Boulder, Colorado, USA.

Ingemar Nordin

oktober 7, 2012   23 Comments

Is både i norr och söder

Nu, dagarna efter höstdagjämningen, har solens zenit passerat  ekvatorn och drar sig än längre söderut – bort från oss.  En tid som vi här uppe i norden vanligen brukar brista ut i klagan över det kommande mörkret och kylan. En viss förskjutning mellan väder och solhöjd gör att ismängden i Arktisområdet samtidigt passerar sitt årstidminimum. Och i denna moderna tid har vi så här års utvecklat ännu ett ämne för klagan: Detta isminimum är ovanligt lågt – endast knappa 3.3 millioner km2. Visserligen inte precis i det lägsta mannaminne, men i alla fall lägre än år 2007 – då den låga isnivån också diskuterades med djupa veck i många pannor.

Skämt åsido – det finns givetvis anledning att försöka finna förklaringar till varför – vilka omständigheter – som orsakat det lägre värdet på årets minimum. Den typen av diskussionen har förts i gammelmedia, som för allt från medeltemperatur, ismängder och till nya sjukdomar hittar en ”expert”, som meddelar att det beror på ökande mänsklig fossilförbrukning. En mer mångfacetterad beskrivning har givits här på TCS ( länk), som jag inte repriserar.

Istället tänker jag stödja mig på att jorden liknar en sfär, och därför är ganska symmetrisk. Just när det gäller polerna finns det en viktig skillnad i det att Antarktis är en landmassa, som är nästan helt täckt med is, under det att Arktis i huvudsak är ett havsområde på vilken isen flyter. Likväl finns det anledning att observera hur isförrådet i Antarktis har utvecklats. Om  det är så att isen i Arktis i första hand har minskat på grund ökande koncentration av mänsklig CO2 i atmosfären, så borde detsamma ha skett i Antarktis.  I figuren nedan (länk) ser vi det motsatta.Digrammet visar Antarktisisens avvikelse från medelvärdet dag-för-dag under 2012. Varenda dag är sålunda denna anomali positiv med typiskt åtminstone 0.2 – 0.4 millioner km2.  Notera att detta gäller både sommar och vinterhalvåret – det alltså inte endast en fråga om att Antarktis är på väg mot en enstaka isrik vinter. Redan denna enkla observation, att ismängden vid Arktis och Antarktis uppträder på motsatt vis är ett starkt argument för att orsaken är  en ”mellanregional” naturlig variation, i t ex havsströmmarna. Inte en global ökning av växtuseffekten på grund av mer CO2 i atmosfären. Nästa figur (länk) visar utvecklingen av Antarktis ismängd sedan mer än 30 år.

Variationerna år-från-år är kraftiga, men det är ingen tvekan om att trenden är positiv, dvs ismängden i Antarktis har ökat sedan 1979. Dessa tydliga mätresultat leder åtminstone till en klar slutsats. Den som påstår att isminskningen i Arktis beror på ökande fossilanvändning, bör i nästa mening förklara varför ismängden i Antarktis samtidigt ökat.

september 25, 2012   118 Comments

James värld

Gårdagens Klotet i P1 handlade om isen i Arktis. Det handlade om att isutbredningen inte bara är låg i år, den är också ”mjuk” och har smältvattenpölar på ytan. Den låga utbredningen anses vara orsaken till denna sommarens fastlåsta väderläge. Ungefär samma tongångar som beskrevs i ”Vetenskapens värld” i måndags.

Ett inslag i Klotet stack ut som märkligt och malplacerat bland alla is-inslagen. Johan Bergendorff har varit i USA och intervjuat James Hansen, chef för GISS (NASA Goddard Institute for Space Studies).

Johan beskriver James i lyriska ordalag. Det här är en modig man som gått ut som aktivist och slåss för det han tror på får vi veta. Tänk, James har ”låtit sig” arresteras till och med.

Sedan kommer James in på det som jag personligen tror är det viktiga och centrala för honom i den här intervjun. Han skall nämligen ge ut en ny bok.

Det började med att han vann ett pris, Sophiepriset. Det var författaren till boken ”Sofies värld” som ringde och berättade den glada nyheten. Då fick James Hansen den lysande idén att han skulle skriva en liknande bok själv men då om klimathotet. Han har dessutom ett barnbarn som heter Sophie just efter flickan i boken.

Här får alltså James chansen att alldeles gratis göra reklam för sin nya bok (eller möjligtvis har han till och med fått betalt för intervjun). Johan Bergendorff har naturligtvis inte förmågan att förstå detta, han gör intrycket av att sitta stjärnögt glittrande och låta sig utnyttjas av en mycket driven aktivist. För säkerhets skull slänger James in lite smicker om hur bra Sverige är som har infört koldioxidskatt.

James Hansen berättar i intervjun om hur han ser på den globala uppvärmningen och vilken värld han ser framför sig.

”Om vi bränner upp alla fossila bränslen skulle vi skapa en planet med så hög temperatur att vi förmodligen skulle utrota livet på planeten.” (min översättning)

DET, mina vänner, är James Hansens värld. Men då pratar vi inte längre om jorden utan om Venus och James har kommit tillbaka till den planet där han började.

 

september 13, 2012   31 Comments

Isbjörnar är flexibla

Professor Susan Crockford är expert på djur och natur i de Arktiska områdena. James Taylor skrev nyligen en artikel om henne i Forbes.

Susan Crockford menar att isbjörnar är mycket flexibla varelser som framgångsrikt anpassat sig till varierande klimat under årtusenden. Även då det bara funnits lite is i Arktis. Det finns enligt hennes mening inget skäl till den typ av isbjörnsalarmism som bl.a. WWF ägnar sig åt.

Det viktigaste för isbjörnen är förstås tillgången på säl. Och då kan det faktiskt tvärtom bli problem om ett område drabbas av för mycket och för tjock is vid land. Sälen kan inte leva i sådana områden och isbjörnens mat försvinner. Men samtidigt så flyttar sig isbjörnar långa sträckor allteftersom sälen flyttar sig.

Susan Crockford har också en egen blogg, Polar Bear Science, som specialiserat sig på isbjörn. Där kan man både följa forskningen och få nyheter om Arktis i allmänhet. Mycket läsvärd!

h/t Melker

Ingemar Nordin

augusti 19, 2012   50 Comments

Massiv issmältning på Grönland – inte

Ekot,  DN och förmodligen en del andra medier förmedlade precis det överdrivna pressmeddelande som NASA levererade häromdagen, nämligen att det skulle pågå en massiv issmältning på Grönland. Men läser man vidare i meddelandet så är det varken fråga om någon massiv avsmältning eller något historiskt unikt. Det handlar bara om några dagar över noll beroende på att ett högtryck parkerat sig över hela ön samtidigt, och att solen visat sig tillräckligt länge för att smälta av lite ytsnö . Se temperaturgrafen ovan.

Sådana här händelser är ovanliga men har hänt förut. Det är bara det att det är första gången NASAs satelliter lyckats få det på bild. Men självklart utnyttjas händelsen av klimatalarmister så att det ger intryck av att vara en följd av en global uppvärmning. Detta är missledande.

Se även kommentarer här och här.

Ingemar Nordin

juli 25, 2012   51 Comments

Havsisen i Arktis – liten analys i mellantid

Jag följer utvecklingen av havsisen i Arktis i stort sett varje dag. I vintras var utbredningen normal ett tag men det var på grund av en på året sen isläggning. Att den delen skulle smälta av snabbt var inte något att förvånas över. Tyvärr har avsmältningen fortsatt i samma takt. Så här såg det ut igår (DMI).

Grafen visar bara utbredningen så kan vi säga något om isens tjocklek? På The Cryosphere Today kan man inte se tjockleken i sig men väl hur stor del av ytan som utgör 100 procent is och hela skalan ner till 0 procent. Jämför man med 2007 som var det året med minst utbredning vad gäller sommarisen, hittills uppmätt med hjälp av satelliter, så ser det mycket dyster ut:

Jag är naturligtvis ingen polarforskare men ger mig ändå på en gissning. Som det ser ut just nu verkar det behövas något slags mirakel för att det här årets sommaris inte ska bli den lägsta hittills uppmätta. 

Känns lite orättvist på något vis. Om vi nu skulle få en usel sommar så kunde väl i alla fall havisutbredningen i Arktis låtit bli att smälta så förbaskat mycket. Nåja, det är så här det är.

Å andra sidan kan WWF förbereda sig för en insats för isbjörnarna. De måste ju komma ut på isen för att kunna jaga säl och ju längre det dröjer ju besvärligare får de det. WWF kan alltså göra en välbehövlig insats genom att lägga ut sälar till björnarna tills isen har lagt sig så mycket att det kan börja jaga. 

 

 

juli 19, 2012   73 Comments

Några kommentarer om havsis runt Antarktis respektive i den Arktiska bassängen

Gästinlägg av oceanografen professor emeritus Gösta Walin:

Sötvatten har den speciella egenskapen att vattnets täthet är som störst vid c.a 4°C. Detta har enorm betydelse för livet på kontinenterna med alla livgivande sjöar. På vintern bildas ett lager vatten med temperatur nära 0 °C vid ytan av varenda sjö i Sveriges avlånga land. Detta lager är lättare än underliggande något varmare c:a 4-gradiga tyngre vatten. Detta innebär att is kan bildas vid ytan utan att vattnet först blivit nedkylt till fryspunkten ända ner till botten av respektive sjö. En annan konsekvens är att någorlunda djupa sjöar aldrig bottenfryser, vilket ju är bra för sjöns invånare.

Om vattnet inte haft denna egenskap så hade mycket varit annorlunda.

Havsvatten med en salthalt runt 3.5% har inte denna egenskap. Tätheten ökar ned till och förbi fryspunkten. Detta innebär att på ytan av ett homogent välblandat havsvatten kan inte is bildas med mindre än att vattnet kylts ned till fryspunkten ända ner till botten. Detta sker inte annat än på mycket grunt vatten pga vattnets stora värmekapacitet.

Men havsvattnet har en joker: Det kan bildas ett lättare ytskikt med något lägre salthalt. Detta möjliggör att ett ytskikt kyls ned till fryspunkten utan att bli tyngre än underliggande vatten. Ovanpå detta skikt kan sedan is bildas.

Ett lättare ytskikt med lägre salthalt kräver förekomst av sötvatten som späder ut havsvattnet. Detta förekommer ofta i kustområden.

När is bildas förbrukas sötvatten – isen består väsentligen av sötvatten. Detta innebär en begränsning för hur mycket is som kan bildas. Om vattnets ytskikt innehåller t ex en mängd sötvatten motsvarande ett lager som är en meter tjockt så kan det inte bildas mer än en meter is, ja faktiskt inte riktigt så mycket heller, det krävs en viss marginal.

I området runt Antarktis råder brist på sötvatten; Antarktis är en torr kontinent. Men över en yta stor som hela Antarktis finns sötvatten tillräckligt för att bilda is som är en dryg meter tjock. Sen är det stopp inte pga brist på kyla utan på grund av brist på sötvatten. Isen bildas snabbt när solen försvinner och har sen ganska konstant tjocklek hela vintern tills dess att solen kommer igen. Då försvinner det enorma istäcket med undantag för t ex inre delen av Wedellhavet där is ansamlas på grund av den antarktiska halvön som sticker ut från
kontinenten.

Summa summarum: Antarktis karakteriseras av relativt tunn is som begränsas av tillgången på sötvatten. Isen täcker enorma ytor men försvinner nästan helt på sommaren.

Den arktiska havsisen har andra förutsättningar. De ryska floderna upprätthåller ett ytskikt som innehåller stora mängder sötvatten. Detta medger bildning av tjock is som till stora delar inte smälter bort på vintern. Vi får flerårig is som kan uppnå tjocklek närmar 5 meter dock vanligtvis runt 2 -  3 meters tjocklek. På sommaren minskar isens area med vid pass 30 – 50 %. Speciellt nybildad tunnare is försvinner. Trots tjocklen påverkas isen av vinddrift och bildar vakar av imponerande storlek. Stora råkar uppstår troligen även på vintern t o m på självaste nordpolen. Även om istäcket varierar stort mellan sommar och vinter även i den Arktiska bassängen så har vi en kvalitativt annorlunda situation än runt Antarktis.

Vad händer då om det blir varmare?

Jag har deltagit i studier av den Arktiska havsisens dynamik och speciellt dess känslighet för yttre förändringar. Mitt intryck är att en ganska liten yttre förändring kan leda till att stora förändringar av isförhållandena.

Detta innebär att även en ganska stor förändring i t ex sommarisens utbredning skulle kunna uppstå utan någon yttre orsak – samverkande slumpmässiga omständigheter skulle kunna räcka till. Kanske kunde isen t o m försvinna helt under sommaren utan att detta vore anledning att voja sig.

Alltså: Den Arktiska isen är beroende av vindar, mm speciella omständigheter som har stor variabilitet.

Den Antarktiska isens utbredning beror givetvis också av vindar mm som knuffar omkring sötvattenlagret och tillhörande istäcke. Vissa år har en jättelik isfri yta visat sig där det normalt skall vara is på vintern. Men på det hela taget är situationen stabil. Istäcket återkommer år efter år ungefär lika samma.

Men anta nu att det blir ett varmare klimat med mer nederbörd även över Antarktis med omgivande hav. Då skulle konsekvensen kunna bli att den Antarktiska isen finge större utbredning. Jag tror inte att detta är fallet eller att det kommer att inträffa men det är en synpunkt som ännu inte framförts så vitt jag vet men kan ha viss betydelse.

Alltså: Istäcket, vintertid, runt Antarktis skulle kunna öka pga mer nederbörd kopplad till global uppvärmning. Detta kan vara bra att veta.

Gösta Walin

april 19, 2012   39 Comments

Låg havsisutbredning i Arktis

(Grafen är hämtad från DMI)

Utbredningen av havsisen är just nu rekordlåg för årstiden men denna gång handlar det inte främst om global uppvärmning skriver DMI i sin analys över läget i Arktis.

Isen har pressats mot norr i Grönlandshavet, Barentshav och Karahavet. Det är alltså inte den globala uppvärmningen som är skyldig till den extra låga utbredningen. Istället handlar det om att isen har pressats ihop på en lägre areal.

”Sammenpresningen af is i hele den atlantiske sektor bevirker, at isudbredelsen for hele Arktis netop nu er rekordlav for årstiden”, berättar forskaren Rasmus Tonboe från DMI’s Center för Ocean och Is.

På vintern driver havsisen normalt från havsområden norr om östliga Sibirien till Nordpolen och Grönlands östkust. Väderförhållanden den senaste månaden gör nu att isen istället driver mot den nordamerikanska kontinenten.

Däremot poängterar Rasmus Tonboe att tunnare is driver fortare än tjockare is eftersom den lättare bildar åsar och sprickzoner. ”Den generelle udtynding af isen i Arktis, på grund af global opvarmning, betyder faktisk, at isen nu driver hurtigere selv om vindforholdene ikke har ændret sig”, förklarar forskaren.

———————————

Uppdatering lite senare

En del av er förstod inte vad jag tyckte var så roligt med artikeln i Aftonbladet, som  Tage Andersson länkade till i första kommentaren till det här inlägget, men från början hade Josefin skrivit Antarktis både i underrubriken och i texten. Ett tag stod de Antarktis i underrubriken men Arktis i texten. Nu är det rättat på bägge ställen men Michael heter i skrivandets stund Thernström på ett ställe i texten och Tjernström på ett annat.

Inte lätt att få det rätt!

februari 5, 2012   25 Comments