Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Category — Energipolitik

Life hour i år igen – tänd alla lampor

IMAG0417

Så var det dags igen. Klimathysterikerna lanserar återigen sin ”Earth hour”. Alla skall släcka ner alla lampor för att visa ”solidaritet med klimatet”. I nästan all mytologi är emellertid mörkret liktydigt med ondska, okunskap och vidskepelse.

Miljoner människor på jorden lever utan mat, medicin och rent vatten. I smutsiga och rökiga miljöer försöker man förgäves värma sin mat och sina bostäder, ofta i elden från torkad avföring och från de sista spretiga resterna av en sedan länge avverkad vegetation. Det dessa människor främst behöver är tillgång till billig energi – elektricitet.

Varför skall Afrikas och Asiens fattigaste bara kastas till några solceller eller ett vindkraftverk från en hjälporganisation, och därefter tvingas välja mellan att driva antingen kylskåpet eller lampan på den lokala läkarstationen? Allt medan Västvärldens politiker, kändisar och miljöorganisationer applåderar sin egen förträfflighet och höga moral över trams som ”Earth hour”. Att delta i denna manifestation är ett slag i luften och ett sätt att visa att man inte förstått ett endaste dyft av världens verkliga problem. Det visar också att Västvärlden under förevändningen av ett klimathot under överskådlig tid inte kommer att efterkomma de verkliga behov som jordens fattigaste har.

Under flera decennier nu så har domedagsprofeterna proklamerat jordens undergång och att energin och maten ska ta slut. Dessbättre har inget av detta slagit in, och kommer aldrig att göra det. Människans intellekt och uppfinningsrikedom har efterhand löst alla de problem hon ställts inför. Trots allt har jorden aldrig tidigare fött så många, aldrig har fattigdomen minskat så mycket och aldrig har så många människor levt i ett fritt och demokratiskt samhälle. Aldrig har krigen varit så få. Varför skrivs det så lite om dessa obestridliga fakta?

Låt inte mörkret vara symbolen för framtiden i kväll. Tro på människan och tänd istället alla dina lampor mellan klockan 2030-2130 och visa att inte vidskepelse och dumhet får ta över. Sir Edvard Grey (Storbritanniens utrikesminister) yttrade den 3 augusti 1914 ”Nu släckas ljusen över Europa och vi skola icke se dem tändas igen under vår livstid”. Låt inte miljövänsterns odemokratiska domedagspredikanter leda världen baklänges in i framtiden.

Låt oss istället frammana ljuset, tända alla våra lampor och kalla timmen för ”Life hour”. Världen behöver mer elektricitet och mer framtidtro – inte mindre.

Happy Life hour!

Länkar: SvD, DN

 

mars 23, 2013   75 Comments

Global uppvärmning i EU-tappning

Snöoväder

Våren visar Tyskland kalla handen. På grund av kyla, is och snö trillar döda fåglar ner ur träden skriver Focus on line.

I Berlin är det  snö och is. En 16 cm tjockt lager snö täckte huvudstaden den första vårdagen 2013. ”Det är det tjockaste snötäcket i mars månad på 100 år,” säger meteorologen Dominik Jung från väderportalen wetter.net. Det snöar fortfarande på Östersjökusten. I Sachsen dör fåglar eftersom de inte hittar mat i snön. På lördag och söndag morgon kan vara mycket kallt i delar av norra Tyskland, ner mot minus tio grader.

I Storbritannien är läget detsamma.

Snön fortsätter att falla över de norra delarna och Skottland och kylan fortsätter. Mars har varit 2,8 C kallare än genomsnittet för månaden. Den första vårdagen 2013 gav ingen respit för Storbritannien. Snön fortsätter att falla, med fortsatt stängning av skolor och kaos på vägarna som följd. Kylan visar heller inga tecken på avmattning under veckan. Landet är på väg att drabbas av sin kallaste mars på mer än 50 år. Naturvårdare varnar nu för att det långvariga vintervädret skadar djurlivet. Senaste mars det var så kallt var 1962, då medeltemperaturen var 2.4 C (36F) – eller 4.1 C under normen.

Dödligheten bland Storbritanniens äldre har redan skjutit i höjden i vinter och risken finns att rekordet 30 000 döda slås, dvs 6 000 fler än förra året. Den nationella federationen för aktiva pensionärer har meddelat att dödsfall bland dess medlemmar har mer än fyrdubblats sedan slutet av förra året. VD Malcolm Booth sa detta kan trappas upp till ”fasansfulla siffror” om extremkylan fortsätter. ”Många äldres hälsotillstånd förvärras av kyla och det finns en tydlig risk för de högsta siffrorna sedan 2008-09″, säger han. ”Vi oroar oss för att dödligheten i vinter kommer stiga kraftigt eftersom äldre människor som kämpar den med extrema och ovanliga kylan också lider under det stigande priset på att värma sina hem. Det är fortfarande kallare än vad vi förväntar oss vid denna tid på året.”

Ja, så här ser verkligheten ut i EU:s kärnländer. Vi har också hört rapporter från Frankrike i veckan om köldkaos med snö och stopp på vägarna.

Samtidigt fortsätter vansinnet utan slut. Kolkraftverket Drax i Storbritannien skall nu genomgå en stor förändring. Från och med nästa månad kommer Drax att påbörja  en £700 miljoner konvertering från förbränning av kol, som det var  konstruerat för, till att omvandla sina sex kolossala pannor för att bränna miljoner ton per år av flis i stället.

Det mesta kommer från träd som avverkas i skogar i USA, med leverans över Atlanten till Storbritannien. Anledningen till detta oerhört kostsamma beslut är att Drax har blivit  en viktig del i den så kallade ”gröna revolutionen” som nu är i fokus för  regeringens energipolitik.

Sir David King, tidigare regeringens främste vetenskapliga rådgivare, tvivlar dock på att det  skulle finnas någon som helst verklig besparing i koldioxidutsläpp med fliseldningen sett ur ett helt livscykelperspektiv. Det är inte nog med det. Engelsmännen konstaterar också att trots de enorma subventioner som har spenderats på  vindkraftverk, är deras bidrag försumbart. På en vindstilla dag denna vecka var den kombinerade  produktionen av Storbritanniens 4 300 vindkraftverk bara en tusendel — 29  megawatt – av den el som behövdes.

Uppdatering: Gasbrist hotar frysande britter

 

mars 23, 2013   66 Comments

Vindkraft blir för dyrt

Vindkraft för dyrt

Vindindustrin försöker skicka notan till skattebetalarna. Det handlar nämligen om mycket stora kostnader att ansluta vindkraftparkerna till havs, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall på dagens debattsida i Ny Teknik

”Varken argumentet om alla permanenta och lokala arbetstillfällen som vindkraften ska skapa, eller ännu mindre dess påstådda bidrag till försörjningstryggheten för el, håller ens för en enklare granskning. Detta vet vindindustrin mycket väl.”

Gå gärna in på Ny Teknik och kommentera!

 

mars 21, 2013   26 Comments

Att producera dyrare är lönsamt!

förnybart

I en DN-artikel uppmanar man regeringen att införa EUs nya direktiv för en ”smart” energianvändning. Det är en grupp som kallar sig ”nätverket 100% förnybart” som står bakom. (En del namn känner jag igen.)

Om vi översätter deras förslag till ren svenska, och tar bort management- och politikerspråket, så vill de i korthet:

  • Minska energianvändningen med 20% till 2012 – bry er inte om kostnaderna.
  • Tvinga byggnadsföretagare och enskilda att bygga energisnåla hus – helst svindyra och oprövade nollenergihus.
  • Tvinga folk att energideklarera sina hus och sedan att bygga om dem.
  • Kommunerna skall ha rätt att ställa högre krav på energianvändningen. De skattefinansierade offentliga verksamheterna skall gå före genom att omprioritera sina verksamheter till energibesparingar.
  • Subventionera företag som producerar varor som är energisnåla. Ålägg kraftföretagen att tvinga sina kunder att konsumera mindre energi. Vapnet är ”vita certifikat”.
  • Företag skall pressas till att gå med i energimyndighetens PFE-program.

Och om bara politikerna snällt genomför detta så utlovar de 100% förnybara: Det här är rena vinsten! Varje hushåll sparar 10 000 kr per år! Ni får 30 000 nya jobb!

Fan tro’t. Undrar om några andra än DNs debattredaktion tar det här på allvar?

Ingemar Nordin

mars 17, 2013   31 Comments

Jättar är dvärgar

Jättar är dvärgar

I dagens Kristianstadsbladet publiceras en mycket slagfärdig artikel om vindkraft. Vindkraftverk är jättar som gör dvärgars jobb; fast mycket sämre och till ett mycket högre pris. Det räcker med två bussmotorer för att – med råge – göra samma jobb som ett normalstort vindkraftverk. Dessutom gör de jobbet påfallande mycket bättre. Investeringskostnaden torde bli minst 50 gånger lägre.

 

mars 14, 2013   106 Comments

Energin, miljörörelsens återvändsgränd

Kärnkraft

Gästinlägg av Björn Törnvall

Miljörörelsens totala brist på överblick och märkliga oförmåga att förstå konsekvenserna av sin politik blir pinsamt tydliga när de av miljöskäl, via elräkningen, vill finansiera uppbyggnaden av en helt onödig vindkraft i Sverige med det lite lagom dolda men yttersta målet att stänga kärnkraften. Våra licensfinansierade politiskt korrekta media krattar varje dag, lika ihärdigt och övertydligt, manegen inför denna frågas behandling på s-kongressen i april med sina mantraliknande inslag om kärnkraftens risker och kostnader.

Vi kan tycka vad vi vill om kärnkraften, men en stängning i Sverige skulle innebära en oerhörd kapitalförstöring och en ekonomiskt livsfarlig nedmontering av vår viktiga baskraft. En åtgärd som inte påverkar klimatet ett dugg men genom kraftigt höjda elkostnader svårt skadar vår internationella konkurrenskraft och därmed basindustrins livsviktiga arbetstillfällen, landets ekonomi och invånarnas välfärd.

Kan vi inte få våra beslutsfattare i riksdagen att inse detta, är det just in i denna ekonomiska återvändsgränd vi nu är på väg, helt i onödan. Alternativet till kärnkraften, som baskraft för Sveriges del, är gas- eller koleldad kraft. Vindkraften kan aldrig vara vår nödvändiga och pålitliga baskraft. Den kräver 90-100% ständigt inkopplingsbar ersättningskraft eftersom vindkraften bara finns när det blåser lagom och inte är för kallt.

Ett annat stort hot mot elkundernas privatekonomi, är de kommande nya EU-reglerna för elsystemet,”FrameworkGuidelines&NetworkCodes”, som är tänkta att införas med början inom något år med syftet att möjliggöra införandet av ännu mer förnyelsebar kraft i elsystemet, till okända men troligen mycket stora kostnader och konsekvenser för landets elkunder och industri.

Planerna innehåller t.o.m. krav på att kylskåp och andra elberoende vitvaror i hemmen utrustas med ny utifrån styrbar elektronik, vilket givetvis höjer priset och genom att felkällorna ökar och riskerar orsaka avsevärt höjda servicekostnader för hushållen. Det tycks inte finnas några som helst gränser, för vad miljörörelsens drömmar om ett samhälle byggt på förnyelsebar energi får lov att kosta och vilka risker vi skall utsätta oss för, allt i miljöns närmast helgade namn.

Varför skall vi i Sverige med en för många andra länder i Europa mycket avundsvärd energisituation, luras att gå omvägen via onödig, dyr, opålitlig och miljöförstörande vindkraft? Vårt elbehov är redan mycket väl tillgodosett. Det ökande elöverskottet vindkraften förutan exporterades 2012 till en volym som är nästan tre gånger vindkraftens hela årsproduktion. Hushållen skall inte behöva betala extra för det tveksamma nöjet att hålla vindkraften under armarna med 40 % eller mer av intäkterna, som subvention. Vare sig den brukas i Sverige eller exporteras.

Vi har helt enkelt inte något behov av, eller råd med, att snubbla fram med ett tredje ben i energimixen eller att låta miljörörelsens drömmare, till oöverblickbara konsekvenser, ändra vårt fungerande energiförsörjningssystem från grunden. De två stadiga ben vi nu har i form av kärn- och vattenkraft har länge tjänat oss mycket bra och räcker mer än väl till för landets behov av utsläppsfri elkraft under mycket lång tid framöver. Det är hög tid att nu kraftfullt ifrågasätta och kräva realistiska investeringskalkyler för alla nya påfund från en miljörörelse som tycks ha tappat all kontakt med verkligheten.

Björn Törnvall

 

mars 9, 2013   42 Comments

USA går om Saudiarabien

Oljeproduktion

The Energy Information Administration (IEA) rapporterar att Saudiarabien var världens största producent och exportör av olja och andra vätskor under 2012 och att man producerar i genomsnitt 11,6 miljoner fat per dag. Av detta exporterar man ca 8,6 miljoner fat/dag. USA hamnade på andra plats av petroleumproducerande länder förra året med en genomsnittlig produktion på drygt 11 miljoner fat/dag.

Men baserat på internationell månadsstatistik från EIA fram till november 2012, har USA överträffat Saudiarabiens produktion i november. Detta tack vare de betydande ökningarna av skifferoljeproduktion i North Dakota och Texas. Den totala oljeproduktionen i USA ökade med mer än 7 % mellan augusti och november, medan produktionen i Saudiarabien minskade med 4% under denna period.

Oljeproduktion2

Detta gjorde att USA:s petroleumproduktion i november (11.65 miljoner fat/dag) översteg Saudiarabiens produktion (11,25 miljoner fat/dag) med 400 000 fat per dag, och är den första perioden på mer än tio år (augusti 2002) som USA har producerat mer petroleumprodukter än Saudiarabien. Men det finns säkert variationer i oljeproduktionen som kan innebära att USA inte kommer att fortsätta slå Saudiarabien i varje månad. Vi får se.

Fortsätter den uppåtgående trenden i USA:s oljeproduktion förutspås att USA kommer att vara världens största petroleumproducent inom de närmaste åren. EIA-prognoserna visar att den amerikanska oljeproduktionen kommer att fortsätta att öka från den nuvarande nivån på 11,65 miljoner fat/dag med 11,5 % till cirka 13,0 miljoner fat/dag under 2018-2020.

Det faktum att USA blev världens största petroleumproducent i november är en viktig milstolpe i Amerikas nya era av energiöverflöd och återspeglar vikten av teknikgenombrott, som tex den revolutionerande hydrauliska spräckningen och horisontell borrning som har fört denna verkliga revolution till USA.

Låt oss nu se om EU och Europa tar till sig den nya tekniken eller om den ”gamla världen” fortsätter sin väg utför på det sluttande planet mot grön bankrutt.

 

mars 9, 2013   81 Comments

Vikande lönsamhet för vindkraften

Radetzki  Fagerström Törnvall

Elprisets utveckling och framtida prognoser är illavarslande för vindkraftindustrin som dras med ekonomiska problem. Flera investerare har också fryst sina utbyggnadsplaner på grund av bristande lönsamhet. Det finns inget behov av storskalig vindel i Sverige, skriver professor Marian Radetzki, Björn Törnvall och Jonny Fagerström i dagens Göteborgsposten.

Läs och kommentera gärna!

 

mars 3, 2013   40 Comments

Sivert Göthlin på Ny Teknik

Skärmklipp

”Vi har redan en elproduktion som ur miljösynpunkt är nästan oöverträffad. Ett tredje ben för elförsörjningen är bara ett kostsamt politiskt påhitt” skriver Sivert Göthlin som tycker elcertifikaten ska avskaffas. Mest fel blir vindkraft i Norrland då 10-15 procent av produktionen går bort i överföringsförluster.

Läs och kommentera på Ny Teknik!

 

mars 2, 2013   7 Comments

Peter Taylor – miljöaktivist och klimathotskritiker

Taylor

Gästinlägg av Jacob Nordangård.

Jacob Nordangård är känd bland våra läsare som nydisputerad vid Linköpings universitet på en avhandling om biodrivmedlens politiska historia. Flera TCS-inlägg har behandlat avhandlingen ORDO AB CHAO, det senaste i samarbete med Katternötidningen. Vi är därför glada att idag kunna presentera ett gästinlägg av Jacob.

Peter Taylor – miljöaktivist och kritiker till klimathotspropagandan

Något som sällan skrivs om är att det även inom miljörörelsen finns kritik mot exploateringen av klimatet som den stora ödesfrågan för mänskligheten. Greenpeace medgrundare Patrick Moore är ett av de mer kända namnen som har ändrat uppfattning. Mindre bekant i Sverige är  den engelske policyanalytikern Peter Taylor.  Han har en bakgrund som miljöaktivist och har varit rådgivare åt såväl Greenpeace som FN där han analyserade vetenskapen som låg bakom politiska beslut. Idag arbetar han som analytiker åt det brittiska konsultbolaget Ethos.

2009 gav han ut boken ”Chill: a reassessment of global warming theory”. I denna argumenterar han för att den uppvärmning som har observerats är ett resultat av naturliga cykler och att en nedkylning kan stå för dörren. Han menar också att de lösningar som förs fram som ett sätt att lösa klimathotet är farligare för miljön än den globala uppvärmningen i sig. Detta avser speciellt olika former av förnybar energi som storskaliga vindkraftsparker och biodrivmedel. Taylor var under en period rådgivare åt den brittiska regeringen angående strategier för att utveckla förnybara energilösningar. När han insåg vilka konsekvenser som lösningarna skulle kunna få började han titta mer ingående på vad som låg bakom klimatmodellerna/klimathotet. Detta gjorde honom ”chockerad”.

Bilden han hade innan stämde dåligt överens med det han fann. Han förnekade inte att det hade skett en global uppvärmning men att det fanns betydligt fler faktorer som styrde över denna än människans utsläpp av koldioxid. Speciellt pekade han ut hur elektromagnetiska cykler låg bakom förändrat klimat. Han kunde också konstatera att den konsensus som förespeglades inte syntes i de vetenskapliga rapporter som han granskade. Hans bok blev i stort sett helt ignorerad av miljörörelsen och den liberala pressen. En ledare för Transition Towns sa efter ett av hans föredrag att han inte ens skulle vistas död i samma rum som den fullkomliga ”knäppgöken” Taylor.

Den kapade miljöagendan

Miljöorganisationernas agenda har enligt Taylor kapats av andra intressen och han känner inte längre igen den rörelse han medverkade i på 70-talet. Taylor pekar på att miljörörelsen idag till 90 % består av organisationer som arbetar med klimatfrågan. Detta kommer att få fatala konsekvenser för rörelsen trovärdighet om IPCC inte längre levererar bekräftande data och klimathotet försvinner från dagordningen. En stor del av miljörörelsen har lagt all energi på ett kort, och många av de som byggt upp sin karriär kring detta riskerar att följa med det sjunkande skeppet till botten. Ideologi och karriär har blivit mycket viktigare än fakta. Ledande miljöorganisationer som Greenpeace och Friends of the Earth har kommit att liera sig med statsmakten.

Taylor blev under 70-talet skrämd av tendenser inom fredsrörelsen där han såg att marxistisk ideologi låg i grunden.  Han möttes av personer som var låsta inom sitt ideologiska tänkande. Detta låg långt från de mer moderata vänstertankar han själv stod för. Denna typ av ideologi och dogmatiska tänkande har han också iakttagit i delar av den gröna rörelsen. Han har under senare år börjat förstå den oro som konservativa krafter i England har haft angående den ”gröna stalinismen” och kritiken om att de gröna framställer hot för att genomföra en kommandoekonomi. Klasskamp har kommit att ersättas av klimatkamp.

Han menar också att delar av den policy som miljörörelsen lobbar för resulterar i att triljoner överförs till storbankerna. Detta bland annat genom Global Environment Facility (som är kopplat till Världsbanken). Det medför också att makten i ännu större grad överförs till bankerna och en byråkrati utan demokratisk insyn. Taylor är även kritisk till att det tas större hänsyn till miljön än de människor som ska leva i den. Han anser inte att alla åtgärder för att genomföra en ”low carbon economy” är fel, men att detta bör göras i små steg snarare än genom storskaliga och drastiska metoder.

Jacob Nordangård

Intervjuer med Peter Taylor:

http://www.spiked-online.com/index.php/debates/copenhagen_article/8979

http://www.youtube.com/watch?v=PzgqTCrCC4k

http://www.global-warming-and-the-climate.com/un-climate-change.htm

Föredrag:

http://www.youtube.com/watch?v=Rx5GnsL_ETU

februari 26, 2013   48 Comments