Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Category — Klimathumor

Favorit i repris såhär i advent

Så här i adventstider så kan det vara på plats att börja sjunga och spela lite julsånger. TCS bidrar här med en favorit i repris som sannolikt sjungs i detta ögonblick nere i Doha.

 

december 2, 2012   20 Comments

Utsläppen har inga gränser – inte vansinnet heller

Då har alltså mötet, COP 18,  i Doha dragit igång. Detta vansinniga pekoral med över 17000 delegater från världens alla hörn. Ett möte där man gladeligt och utan eftertanke vällustigt blandar ihop pseudofrågor med verkligt viktiga frågor, miljöfrågor med sociala frågor, förhandlare med aktivister, politiker med politruker, fakta med tyckande och allt till enorma kostnader utan någon som helst nytta. Det är faktiskt inte konstigt att man aldrig kommer fram till något, vilket i sin tur är bra.

Mötet i Qatar är det största någonsin med över 17 000 delegater från 194 länder varav över 7000 kommer från olika NGO:s. Cirka 1500 journalister kommer att bevaka mötet tillsammans med över 100 TV-stationer. Ungefär 2500 frivillga innevånare från Qatar kommer att hjälpa till i olika funktioner under mötet, bla som förare för de över 400 fordon som ska sköta transporterna.

Om världen kunde fokusera på det som är verkligt viktigt och lägga energin på det så skulle man sannolikt kunna nå ganska långt: Mat, medicin, vatten och billig energi till de allra fattigaste samt hejda utfiskningen av haven. Svårare än så är det faktiskt inte. Flera av världens andra verkliga miljöproblem skulle sannolikt få en bra skjuts på väg av en sådan satsning. Istället lägger man huvudfokus på att stoppa utsläppen av koldioxid som inte är något miljögift. Bara kostnaderna för själva mötet är enorma.

Själva konferensen kostar närmare 3 miljarder kronor. Det är enormt mycket pengar. Det kostar i genomsnitt 30000 kronor att borra en brunn i Afrika. För 3 miljarder får man alltså 100 000 brunnar. Hur många törstiga hade vi inte kunnat hjälpa? Ett impregnerat myggnät, som kraftigt minskar risken att bli smittad av malaria, kostar ca 50 kronor. Klimatmötet i Doha är med andra ord värt 60 miljoner myggnät. Varje minut dör två barn i malaria. Minst 2, 5 miljon barn skulle kunna få mat varje dag och gå i skola under minst ett år för samma summa som mötet kostar. Eftersom mötet genomförs varje år så skulle den åtgärden i stället kunna göras pemanent.

Doha är sannolikt världens värsta plats för att ha ett klimatmöte. Qatar släpper ut 9 gånger mer Co2 per capita än Sverige, nämligen 44 ton per person och år. Detta beror till stor del på gasutsläpp, som producerar en mängd CO2. Också energiintensiva luftkonditioneringar och avsaltningsanläggningar för vatten kräver sin tribut i utsläppshänseende. Eftersom vatten och elektricitet är gratis finns det få incitament att minska användningen.

Qatar har ännu inte annonserat några som helst åtaganden inom FN:s klimatprocesser och gjorde så heller inte under den tidigare oljeministern Abdullah Bin Hamad Al-Attiyahs invigning i måndags:  – Vi bör inte koncentrera oss på per-capita utsläpp sade han till reportrarna. -Vi bör istället fokusera på mängden utsläpp från varje land. Till reportrarna sade han också att han ansåg att Qatar var det rätta landet för att genomföra en klimatkonferens.

”Utsläppen” från konferensen är inte heller direkt försumbara. Project Developer Forum uppskattar att konferensen kommer att generera minst 25 000 ton CO2. Detta är den mängd kol som genereras av 10 000 personer som flyger till Qatar från runt om i världen och vistas på hotell i 15 nätter. Som utsläppen under ett år från en liten ö-stat i Stilla havet ungefär. FN uppmanar alla länder att kompensera sina utsläpp via  CER (certifierade utsläppsminskningar) vilket bidrar till förnybar energi  eller skogsplantering i ett utvecklingsland.
Utsläppen från själva förhandlingarna har inte beräknats ännu, men enligt värdarna kommer även dessa att begränsas till ett minimum och också kompenseras genom CER. Tidigare FN-konferenser har skapat omkring 15 000 ton CO2. Qatar National Convention Centre är certifierat av US Green Building Council som bra miljöval inom energi- och miljödesign (LEED). Det har använts hållbarhetscertifierat trä som byggmaterial och 3 500 meter av solpaneler kan ge upp till 12,5 procent av byggnadens energibehov. Takfönster har byggts in i mässhallarna för att släppa in dagsljus. Vissa fordon kör på biobränslen. Värdarna hävdar att material som används vid konferensen kommer ”bortskaffas ansvarsfullt, genom återanvändning, donation till välgörenhetsorganisationer, återvinning och kompostering eller energiåtervinning”. Pappersanvändning kommer att minimeras genom ”PaperSmart” som innebär att dokument skrivs ut endast på begäran.
Hyckleriet har nått monumentala nivåer.
Länkar: DN, GP, GD, DN2

 

 

november 28, 2012   117 Comments

Klimattomtarnas patetiska parader

Delegaterna samlas nu i Doha i Qatar och på måndag börjar klimatmötet för att sedan som vanligt pågå i nära två veckor. Först händer ingenting, sen händer ingenting, sen händer ingenting, så blir det till slut lite spännande när mötet pågår under natten mot lördag och man undrar vad de egentligen gör där under ”förhandlingarna”. Men när man går upp på lördagsmorgonen så har det ingenting hänt igen. Nåja det är i alla fall lite mysigt, för det är samma sak varje år och man vet att det snart är jul. Det har blivit en rutin.

Enligt regeringen så är det centralt för Sverige och EU vid COP 18 att slutföra förhandlingarna om en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet så att vi får en kontinuerlig övergång till den andra perioden från den första som löper ut i år. Kyotoprotokollet har förutom att minska utsläppen i de utvecklade länderna en stor betydelse för att upprätthålla förtroendet mellan i- och u-länder, dvs att de utvecklade länderna fortsatt tar sitt ansvar och går före i klimatfrågan, anser man.

De områden som särskilt lyfts fram av EU är att:

  • Besluta om en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet med början 1 januari 2013
  • Börja genomföra Durbanplattformen (ADP), till exempel genom beslut om särskilda insatser under 2013
  • Avsluta Long Term Cooperative Action (LCA) i Doha
  • Fortsätta genomförandet av institutioner och beslut från klimatförhandlingarna i Cancún 2010.

Det är inte klart hur många länder som kommer att skriva på protokollet. EU har däremot skrivit på en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet och önskar att fler länder åtar sig att minska sina utsläpp genom ett bindande avtal. Även Australien, Norge, Schweiz, Ukraina och Vitryssland har aviserat att de kan tänka sig att skriva på

USA, Kanada, Japan och Ryssland har tydliggjort att de inte tänker skriva på för en ny åtagandeperiod under Kyoto men är delaktiga i framtagandet av ett nytt klimatavtal under Durbanplattformen. Stora utvecklingsländer som Kina och Indien förespråkar en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet, där de tillhör de så kallade ”icke annex-länderna” och därmed inte har några bindande åtaganden, men motsätter sig ett globalt bindande avtal.

- EU och medlemsstaterna har ett ansvar att sätta press på att andra partnerländer, särskilt i den industrialiserade delen av världen, tar sitt ansvar. Jag tänker göra allt jag kan för att Dohamötet blir ett ytterligare steg på vägen mot ett globalt ramverk för att sänka utsläppen, säger miljöminister Lena Ek till media den gångna veckan.

I Doha är det emellertid Cypern som för EU:s talan, och som samordnar EU:s position. Därför minskar Sveriges möjlighet att direkt påverka förhandlingarna.

Det viktigaste som länderna enades om vid förra årets klimatförhandlingar i Durban var just att länderna skulle enas. Durbanpaketet är än så länge bara är ett juridiskt bindande vitt papper men arbetet med att fylla det ska vara klart senast 2015 så att ett nytt avtal kan träda ikraft senast 2020. Miljöminister Lena Ek:s insats i Doha handlar dels om att Sverige måste lägga upp pengar på bordet för att möjliggöra en genväg till fossilfri utveckling för de fattiga länderna anser tex Naturskyddsföreningen. Utifrån hur naturen reagerar borde de globala temperaturökningarna begränsas till max 1,5 grader. Då måste till exempel Sverige minska sina utsläpp till nära nollnivå redan till 2030, anser Svante Axelsson också.

Om alla världsinvånare “delade lika” på utsläppsminskningarna, skulle vi få släppa ut två ton koldioxid per person är 2050 – en global minskning med två tredjedelar. Då skulle temperaturen på jorden enligt IPCC:s beräkningar inte stiga med mer än två grader, vilket är målet i dagsläget. Rent praktiskt skulle det exempelvis innebära att:

  • USA  tvingas minska sitt utsläpp med 90 procent.
  • Sverige minskar sina utsläpp med 66 procent.
  • Kina drar ner på utsläppen med 50 procent.
  • Albanien däremot skulle få dubbla mängden utsläpp.
  • Moçambique skulle kunna öka sitt utsläpp med 2 ton per person eftersom landet knappt har några utsläpp alls idag.

Hur går det då? Det sedvanliga är att varje COP avslutas med någon form av överenskommelse, som kallas för avtal, protokoll, färdplan eller något annat beroende på dess styrka och innehåll. I Doha är det sannolikt att Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod fastslås, men osannolikt att förhandlingarna om Durbanplattformen leder till något avtal. Ett sådant förväntas inte förrän 2015. Kyotoprotokollet går in i en andra åtagandeperiod i januari 2013. Bortsett från EU och Australien, har inga av de större ekonomierna förlängt sina åtaganden och därmed blir Kyotoprotokollet, i brist på bättre alternativ, en övergångslösning tills det att man lyckats komma överens om innehållet i det nya avtalet träder i kraft 2020 skriver tex Fores.

Miljörörelsen ropar på mer inflytande och sågar ”impotenta regeringar”. Dessa olika utspel och rop på hårdare tag tillhör nog de mer otäcka företeelserna i klimatförhandlingarna. Doha-kören i Sverige fortsätter idag också med en artikel i SvD. Och ännu en från vänstern.

Håll i hatten för på måndag drar det igång  – igen.

 

november 24, 2012   57 Comments

Vindkraft kräfva dessa subventioner

Vindkraftens kris accentueras alltmer. Nödropen i media blir allt vildare, något som vi har berättat om tidigare i sommar.

Man måste säga att det är rent skrämmande vilken låg moral vindindustrin och dess medlöpare tycks ha. Man drar sig inte för de mest skamlösa grepp. Vi har ju tidigare berättat om O2-Vindkompaniets skrämselpropaganda (och vår motkampanj i olika skepnad) i media där man hotar med jordens undergång om man inte köper vindandelar. Svensk Vindenergis insändarkampanj har samma tema, även om den är mer återhållsam när det gäller hotelser och övertramp för egen vinnings skull. (Vi har dock bemött den överallt i alla fall). Det senaste exemplet, dessvärre, är hur Vestas fortsätter sin kampanj om att vindkraften skapar jobb samtidigt som man säger upp tusentals av sina egna anställda, en ytterst smaklös kampanj som nära nog överträffar O2-Vindkompaniet, främst därför att det är ett slag i ansiktet på den egna personalen. (Vi har dock slagit ner den också var den än dykt upp)

En annan sak som roar mig och gör mig stolt är hur vår informationskampanj om vindkraftens samhällskostnader har ”satt sig” i media. Jag tänker på de 300 miljarderna som undertecknad och Professor Marian Radetzki drog fram i ljuset för ungefär två år sedan. En sökning i ämnet på google ger tusentals träffar och jag kan bara konstatera att vindindustrin fortfarande sliter sitt hår i sina försök att begrava detta på olika sätt utan att lyckas. Man har nu försökt allt från professorer till bloggare. Den vanligaste bluffen har varit att bara räkna på 10-12,5  TWh, alltså bara en mindre del av utbyggnadsmålet. Siffran 300 miljarder hänger alltså ändå kvar.

Vi räknade ju med behov av en subvention på 35 öre/kWh från 2010-2035, samt med dubbelt stöd för vindkraft till havs (10 TWh), plus Svenska Kraftnäts 25 miljarder för reglerkraft och stamnät.

Vindindustrin kris klargör på ett väldigt tydligt sätt siffrans relevans. Vindindustrin har själva klarat ut vad vindkraften kräver i intäkter för att gå ”break even”, nämligen 65 öre/kWh. Vi vet att elpriset idag är ca 30 öre/kWh. Balanskostnaden är ca 1-3/per kWh (nätutbyggnad och reglerkraft). De flaskhalskostnader som redan finns på grund av vindkraft uppgår till ca 5 öre/kWh och kommer troligen att öka. (Jämför här gärna med de 25 miljarder som Svenska Kraftnät beräknar att en storskalig utbyggnad av vindkraft mot 30 TWh kommer att kräva för just reglerkraft och stamnät). Det innebär att kostnaderna för vindkraften är uppemot 75 öre/kWh. Räkna gärna själva ut skillnaden mellan kostnaden för 30 TWh vindkraft i 25 år och intäkten från elpriset så har ni vad vi behöver pumpa in i mellanskillnad i vindkraftssystemet. Någon kan ju hävda att vi vill ha ett högre elpris (vilket vi får om vi bygger mer vindkraft och/eller avvecklar kärnkraft) för att få den ”fina förnybara vindelen”, men då blir ju kostnaden kvar i alla fall. Det är ju bara ett sätt att ersätta subventioner genom att tvinga/reglera fram prishöjningar. Vill vi ha 30 TWh vindkraft så kommer det att kosta omkring 300 miljarder. Punkt slut!

Det går att räkna på olika sätt men man kommer fram till ungefär samma resultat, och då har vi ändå inte räknat med negativa dynamiska effekter, som till exempel vad de 300 miljarderna istället kunde ha använts till för att få en positiv injektion i samhället. Tex energieffektiviseringar och forskning. Vi räknade ju också fram att summan skulle räcka till att energieffektivisera en miljon bostäder, en åtgärd som skulle kommit väldigt många svenskar till del.

Politikerna vet nu alltså tämligen exakt vad en utbyggnad av vindkraften till 30 TWh kommer att kosta. Jag antar att detta är ett skäl till att regeringen drar sig för att i dagsläget ändra i elcertifikatsystemet och dess kvotplikter. Man vill vänta till kontrollstationen år 2015 säger man. Jag tror att budskapet har nått fram!

Slutligen: Till sjöss, till lands och i luften. Bra jobbat Försvarsmakten! Vindkraft – nu ännu dyrare

 

september 5, 2012   68 Comments

Vem ska man lita på?

Det rekordlåga elpriset pressar kraftbolagen, och vindkraftsproducenterna pinas extra hårt. Nu kan hela branschkartan i Sverige komma att ritas om, rapporterar Dagens industri.

Jämför gärna med denna artikel av Svensk Vindenergi, Läs särskilt rubriken. Vem i hela världen kan man liiiiita på? :)

 

augusti 15, 2012   22 Comments

Expert: Den globala uppvärmningen slår till!

Tidningsklipp från Gröntorps Allehanda:

Under några dagar har vi haft ett extremt normalt sommarväder här i Gröntorp: Inga stormar, normal nederbörd, växlande molnighet, normal medeltemperaturer för årstiden. SMHIs forskningscentrum varnar att väderläget eventuellt kan bero på den globala uppvärmningen. ”Sannolikheten är hög att vi får uppleva fler liknande händelser i framtiden. Det är förenligt med vad våra klimatmodeller förutspått”, säger SMHIs klimatexpert, professor Kevin Trofast från Rosselby klimatforskningscentrum. ”Det är svårt att förklara det här med sannolikheter för lekmän. Vädret är slumpmässigt precis som tärningskast. Men man kan säga att den globala uppvärmningen gör att tärningen blir liksom snedvriden, och påverkas så att vissa siffror kommer upp oftare, t.ex. för sådana väderlägen som vi nu kan uppleva in på bara skinnet. Vi är ganska säkra på att våra modeller är korrekta och att vi får den här typen av väder allt oftare i framtiden.”

Axel Svanesang: Men det var väldigt varmt i mars, om jag minns rätt.

KT: Ja, och det var ju uppenbarligen den globala uppvärmningen som gjorde det. Det blev faktiskt värre än vi hade trott.

AS: Och ganska kallt i juni.

KT: Visst, det är så den globala uppvärmningen med sina extrema väderhändelser fungerar. Det är som sagt inte lätt att förklara så komplicerade saker som sannolikheter för lekmän. Men man kan säga att tärningen blir snedvriden åt alla håll samtidigt. Vilka katastrofer som helst kan inträffa!

AS: Katastrofer? Det låter ju förskräckligt!

KT: Ja, våra klimatmodeller säger … Hm, jag skall erkänna för dig att jag faktiskt var en s.k. klimatskeptiker fram till i våras. Men nu har jag ju med egna ögon sett vilka extrema väderhändelser som vi alla lider under. Och detta är bara början! Från den empiri forskarna samlat under året kan vi direkt utläsa att det är människan som orsakat den globala uppvärmningen. Det har ju t.ex. varit extremt normalt nu senast, eller hur?

AS: Jovisst, det stämmer ju. Ja, tack så mycket då professorn.

Axel Svanesang, klimatreporter på Gröntorps Allehanda

TCS bugar naturligtvis inför den sakkunskap som uppvisas i artikeln. Men vi ställer oss lite undrande beträffande Kevin Trofasts förment skeptiska för flutna. Se här och här. Men kanske har han blivit felciterad, som ju så ofta händer i media.   

Sarc/off

augusti 12, 2012   27 Comments

Pär Holmgren kyls av

Först var det Svensk Vindkraftsförening som tiggde pengar till vindindustrin, sen var det Svensk Vindenergi, sen var det Miljöpartiet, sen blev det Vestas. Ett sammandrag av sommarens vindkraftsdebatter finns här. Nu har också O2-Vindkompaniet med kändismeteorolog Pär Holmgren och VD Linda Burenius Magnusson gett sig ut på tiggarstråt med bibeln i ena handen och piskan i den andra.

Det finns flera fördelar med att bedriva marknadsföring på detta sätt, dels är det gratis, dels kan man inte fällas i domstol för vilseledande marknadsföring. I insändarkolumnerna kan man däremot lova mer av allt utan att straffas: Pengar, nya jobb och billigare el.

De får svar på tal direkt i Arbetarbladet i Gävle till att börja med.

 

augusti 11, 2012   39 Comments

Bästa juli någonsin – igen

Besöksrekord slås nu på löpande band. Juli 2012 blev bästa julimånad någonsin. Månadsrekordet slaget för tredje månaden i rad alltså.

 

augusti 4, 2012   14 Comments

Inte värre än man trott – snarare tvärtom

Rapporterna om Grönlands smältande glaciärisar duggar tätt, den senaste kom i förra veckan. Nu hävdar danska forskare att det grönländska istäcket är robustare än vad klimatforskarna räknat med, skriver DN idag.

OOps! Det har visst varit varmare på Antarktis också, en gång i tiden, även detta enligt dagens DN.

Sommarvikarierna verkar ha tagit över helt.

 

augusti 2, 2012   39 Comments

SI:s Demoskopundersökning nu på SvD:s ledarblogg

SI:s Demoskopundersökning kommenteras nu på SvD:s ledarblogg

Det går att kommentera!

Länkar: SvD

 

juli 19, 2012   5 Comments